Tomáš Trumpeš: Odborný hlas komisí zastírá politika

K nepříliš sledovaným aspektům výměny vedení města patří ustavení komisí, jakožto poradních orgánů městské rady, a jmenování jejich členů. Nedostatek pozornosti je bohužel způsobený tím, že komise pracují zbytečně ve skrytosti, a také tím, že nejsou tím, čím by měly být – odborným hlasem v politické diskusi.

V Ohlasech často voláme po tom, aby vedení města bylo co nejotevřenější a snažilo se do procesu politického rozhodování aktivně zapojit širokou veřejnost a aby vedlo konstruktivní dialog s opozicí. Možná se někdy zapomíná, že kromě opozice a veřejnosti je zde ještě třetí faktor – a to je právě odborná veřejnost. Tu nemůže v žádném případě suplovat jen úřední aparát, který je tak trochu uzavřený ve svém světě na radnici. A právě proto tady jsou – či spíše měly by být – poradní komise.

V Boskovicích se v minulosti vnímání komisí proměňovalo. Bohužel se ale tato debata až příliš odvíjí právě mezi akcentem na zastoupení veřejnosti a mezi prostorem pro opozici. Ani jedno z toho však není dobré. V prvním případě docházelo k tomu, že mnohočlenné komise se stávaly jakýmsi veřejným debatním klubem – nic proti veřejným debatním klubům, jejich suplování však není smyslem a účelem radničních komisí.

Do druhého extrému spadla radnice nyní. Komise byly obsazeny podle politického klíče, kdy každé z uskupení v zastupitelstvu dostalo právo nominovat svého člena. Debata v komisích tak bude vlastně jen zrcadlením politické debaty, která se odehrává a má odehrávat na zastupitelstvu a při politických jednáních. A to je chyba, protože se tím opět marginalizuje význam odborných konzultací pro ty, co v městské radě zasedli.

Možná to zní paradoxně, ale městská rada by v tomhle měla být mnohem sebestřednější. Komise tady nejsou od toho, aby opozice měla víc informací o dění na radnici, ani aby měla lepší možnost vstupovat do politické debaty. Zodpovědná rada by si do komisí měla vybrat odborníky, které pokládá za relevantní a jejichž hlasu chce opravdu naslouchat. A nenechme si namluvit, že nejlépe tyto odborníky zajistí způsob nominace politickými stranami, to je iluzorní. Mohou to být právě lidé, kteří nechtějí být s politikou spojovaní, ale jejich odborný hlas je nesmírně cenný. Jistě, i mezi dnes jmenovanými členy komisí odborníci určitě jsou. Jako celek však komise dojmem efektivních odborných týmů nepůsobí.

Kdyby se komise sestavovaly podle toho, jaké úkoly v dané oblasti město čekají a jací odborní praktici jsou potřeba, nestalo by se nám kupříkladu, že při projednávání klíčové investice do stavby sportovní haly ve sportovní komisi nesedí ani jeden vedoucí zástupce halových sportů.

Vlastním a přísně odborným způsobem výběru by rada zároveň jasně deklarovala, jaký intelektuální a odborný okruh ctí a jakým hlasům hodlá opravdu naslouchat. Dostatek informací o průběhu takové odborné debaty pro opozici i pro širokou veřejnost pak lze řešit jednoduše tím, co dnes navrhují Piráti – aby schválená stanoviska komisí byla automaticky zveřejňována na internetu. Případě aby jednání komisí byla veřejná a kdokoli si je mohl přijít vyslechnout jako host.

Přísně politický i nezdravě populistický klíč k obsazování komisí tuto odbornou debatu snižuje. Vedení města naoko vyšlo demokraticky vstříc svým oponentům, ve skutečnosti se však prostor pro demokratickou diskusi zúžil, a to právě o kvalitní odborný proud.

Možná má vedení města pocit, že ho až tolik slyšet nepotřebuje. Možná je to ale jen špatný zvyk a dlouhodobá neschopnost komise správně uchopit. Zde je však na místě říct, že pokud by vedení města komise pro veřejnost a opozici uzavřelo, bude to správné rozhodnutí. Pokud chce totiž dobře nikoliv vládnout, ale spravovat věci veřejné, potřebuje mimo jiné i dobrou a silnou poradní platformu složenou výhradně podle odborného klíče. Ta nám nyní bude chybět.

další názory a komentáře