Z radnice: konec rekonstrukce parku, komise, knihovna, hala a rozpočet

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po prvním zasedání nové městské rady 20. listopadu. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města – starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) a místostarosty Lukáše Holíka (ANO). Místostarosta Radek Mazáč (STAN a Sportovci) se první tiskové konference z pracovních důvodů neúčastnil.

Pozemek za Národohospodářskou školou, o kterém se mluví v souvislosti se sportovní halou.
Pozemek za Národohospodářskou školou, o kterém se mluví v souvislosti se sportovní halou.foto: Tomáš Trumpeš

Akční plán 2018

Nová rada se na svém prvním jednání seznámila s průběžnými výsledky akčního plánu města na letošní rok. Tento plán je každoročně vypracováván jako součást strategického plánu města s vazbou na konkrétní rozpočet. Konečné vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 projedná rada v lednu příštího roku. „Nic nejde hned, ale strategickým plánek se míníme příští rok zabývat. Nechci říkat, že jeho změnou – strategický plán je jednou přijat – ale možná o některých dílčích částech máme trochu jinou představu,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Pozastavení projektu na obnovu parku u skleníku

Městská rada zrušila smlouvu na vypracování projektové dokumentace na komplexní obnovu parku u zámeckého skleníku. Dokumentaci měla vypracovat brněnská firma EA architekti. Práce ale dosud nezapočaly, takže je firma po dohodě s městem ukončí bez nároku na jakékoliv finanční plnění či sankce. „Důvod je pragmatický – ve chvíli, kdy nemáme doděláno letní kino a je před námi nemálo jiných výzev, co udělat a co postavit, jsme se shodli, že pořídit si projekt za 1,8 milionu korun na realizaci za 15 milionů nám přijde ne nehospodárné, ale zbytné,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek. Nové vedení města podle něj netvoří kazisvěti, kteří by park nechtěli opravit, ale v tomto nebo příštím roce pro to nevidí prostor. V dohledné době se tím ale vedení města bude chtít znovu zaobírat. „Nechat si vyrobit projekt, který by jednoznačně zůstal nějakou dobu v šuplíku, nám přišlo málo smysluplné,“ dodal starosta.

Podle místostarosty Lukáše Holíka je možné, že zadání projektu ještě dozná změn. „Ke studii bychom rádi přizvali širší, popřípadě aktivní veřejnost, která by k tomu chtěla promluvit. Takto to v minulosti neproběhlo,“ vyjádřil se Lukáš Holík. Jestli to znamená, že vznikne úplně nová studie, místostarosta zatím neumí vyhodnotit. Buď se upraví dosavadní studie, nebo vznikne úplně nová. Ve výhledu podle něj v nejbližší době nebylo pravděpodobné získat na obnovu skleníku dotaci.

Ustavení komisí

Rada zřídila pro období 2018–2022 nové komise, které pracují jako poradní orgán rady. Ustaveny budou tyto komise:

 • komise pro bytové záležitosti (9 členů)
 • komise pro dopravu (11 členů)
 • komise pro MPZ (11 členů)
 • komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch (5 členů)
 • komise pro tělovýchovu, sport a volnočasové aktivity (9 členů)
 • komise pro výstavbu, územní plánování (9 členů)
 • komise pro výchovu a vzdělávání (9 členů)
 • komise pro sociální záležitosti (11 členů)
 • ústřední inventarizační komise (7 členů)
 • sbor pro občanské záležitosti (19 členů)
 • redakční rada (5 členů)

Rada podle starosty Dohnálka není závislá jen na tom, co naznají a doporučí komise, ale podněty přicházejí od občanů i spontánně. Vedení města se podle něj míní s občany potkávat a nabízet jim možnost vyjádřit se k tomu, co se bude projednávat.

Co se týče počtu komisí, rada přihlédla ke stanovisku tajemníků dosavadních komisí a zkušenosti, který ukazuje, že příliš vysoký počet členů komisí může být problematický – komise je totiž usnášeníschopná pouze v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů, takže když bývaly komise velmi početné a jejich členem se mohl stát prakticky kdokoliv, stávalo se, že se nesešly v dostatečném počtu.

Rada také zvolila nový model obsazování komisí – obešle politické subjekty, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu, aby nanominovaly své zástupce. Bude už na nich, jestli nominují odborníky nebo spíše politické nominanty. „Dále jsme se dohodli, že zrušíme pravidlo, že předsedou komise musí být radní, případně starosta či místostarosta. Ať to klidně není ani zastupitel. Ať si komise klidně předsedu ze svého středu zvolí sama. Ať je komise svébytná, úřad jí poskytne zázemí,“ popsal Jaroslav Dohnálek.

Redakční radu městských médií povede radní za Boskováky Jaroslav Oldřich. Jednoho zástupce získá opozice a zbylí tři by neměli být z politických řad. „Nemíníme z redakční rady dělat politický orgán,“ uvedl starosta Dohnálek.

V tomto volebním období tedy nebude pracovat samostatná kulturní komise, jako bývalo zvykem dříve, ale kultura není přičleněna jako společné téma ani k některé z dalších komisí, jako to bylo v minulém období, kdy fungovala komise pro cestovní ruch a kulturu. Není také komise pro zdravé město. „Můžeme ji kdykoli zřídit, když po ní bude hlad, není problém,“ vyjádřil se starosta.

Místostarosta Lukáš Holík, který má kulturu v gesci, ho doplnil, že s kulturní komisí se ještě uvidí. „Kolem kultury se toho bude dít v blízké době určitě hodně,“ vyjádřil se místostarosta s tím, že se myšlenkou zabývá.

Na Silvestra zavřeno

V pondělí 31. prosince 2018 bude boskovický Městský úřad uzavřen.

Kalendář na rok 2019

Město Boskovice vydalo na rok 2019 stolní týdenní kalendář nazvaný Boskovice – město, kde to opravdu žije. Kalendář je již v prodeji za 100 korun a obsahuje fotky z nejrůznějších akcí, které se v Boskovicích konají. Navazuje na spot města, který byl představen letos.

Cena za odpady

Rada se zabývala rovněž odpadovým hospodářstvím. Firma Suez navýšila náklady na svoz odpadů. Rada se však shodla na tom, že poplatek občanům navyšovat nebude, zůstane na částce 550 korun za rok. Začne se také připravovat nový koncept třídění odpadů ve městě. Projednávat by se měl v průběhu příštího roku.

Rozpočet na rok 2019

Vedení města připravilo návrh rozpočtu na rok 2019. Schvalovat by ho mělo zastupitelstvo, které se bude konat 18. prosince. A ještě předtím se rozpočtem bude zabývat 4. prosince městská rada. Do té doby budou probíhat individuální konzultace se zástupci jednotlivých stran a hnutí ze zastupitelstva a také zastupitelský seminář den před konáním rady.

Parametry rozpočtu jsou zatím takové, že na konci roku by na účtech města mělo stále zůstávat několik desítek milionů korun. „Některé věci budeme muset či chtít řešit pomocí rozpočtových opatření,“ uvedl starosta. Z větších investičních akcí rozpočet počítá s vytvořením projektové dokumentace na sportovní halu, s pokračováním opravy letního kina, která je však podmíněna vyřešením ochranné lhůty na stromy pod plátnem, a také dokončení stavby polytechnického centra. „Nad tím se nijak neušklíbám, byť vnitřně se ušklíbám. Ale není jiné cesty,“ okomentoval zděděnou stavbu polytechnického centra u školy na Slovákově starosta Dohnálek.

Knihovna

V tuto chvíli rozpočet nepočítá se začátkem stavebních prací na knihovně. Příští rok chce vedení města spíše definitivně dokončit projekt a poohlédnout se po dotačních titulech. Příprava zadání projektové dokumentace se podle starosty dělala pouze se zástupci knihovny a celých kulturních zařízení. „Je zde ještě prostor na přeřešení vnitřního uspořádání budovy, pan místostarosta bude organizovat setkání se všemi potenciálními uživateli. Z toho pak musí vzejít definitivní projektová dokumentace,“ vysvětlil starosta. Pak už bude na vedení města zajistit financování a pustit se do díla.

Aktuálně běží první fáze příprav projektové dokumentace pro územní řízení. Vzhledem k připomínkám stavebního úřadu je nutné projekt přepracovat, protože některé parametry budovy nevyhovovaly – konkrétně starosta zmínil, že se musí snížit výška budovy.

Zdržení první fáze přípravy si vynutí uzavření dodatku ke smlouvě s projektantem, zároveň poskytuje vedení města čas navíc právě pro dořešení vnitřního uspořádání. Na druhé fázi projektu pro stavební povolení se totiž pracovat ještě nezačalo, i když původně měla být hotová už do konce listopadu.

Semináře pro zastupitele a pro veřejnost, které avizoval místostarosta Lukáš Holík na konec listopadu, budou nakonec v lednu.

Pozemky v Červené zahradě

Nové vedení města zatím nenavázalo na jednání, která probíhala s majitelem pozemků v Červené zahradě Janem Paroulkem o možnosti jejich odkupu městem. Podle tajemníka Davida Škvařila neprobíhají žádná jednání ani s úředníky majetkového odboru.

Nový vedoucí majetkového odboru

Nového šéfa majetkového odboru bude muset najít boskovická radnice, protože dosavadní vedoucí Gabriela Šmerdová byla zvolena starostkou ve Skalici nad Svitavou. „Do konce roku jsme se dohodli na práci na částečný úvazek a vypíšeme výběrové řízení na dobu určitou, tedy po dobu uvolnění do této funkce. Paní Šmerdová nám nabídla spolupráci na dohodu i v příštím roce,“ upřesnil tajemník David Škvařil.

Objížďka Dukelské

Po opravách již byla zprůjezdněna ulice Dukelská a dosavadní objížďka od ulic Gagarinova a Ludvíka Vojtěcha okolo Kamenice ke Šmelcovně by měla být nadále průjezdná bez omezení. „Je to komunikace, která zde předtím existovala ve formě polní cesty. Teď je trochu zpevněná. Nevidím tam moc důvodů pro omezení nebo změny. Zatím se na mě v tomto nikdo neobrátil,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek s tím, že většího provozu by se v místě neobával. Podle vyjádření tiskového mluvčího Jaroslava Parmy změny neplánuje ani majetkový odbor.

Sportovní hala

Ve vedení města také pokračují debaty a jednání o sportovní hale. Místostarosta Lukáš Holík vstoupil do jednání s Jihomoravským krajem ohledně pozemků u takzvané Národohospodářské školy na Hybešově ulici.

Výsledek těchto jednání bude pro vedení města hlavním ukazatelem toho, co předloží městské radě. Takže jde o to, jestli bude kraj ochoten pozemky městu převést, prodat či pronajmout, za jakých podmínek a také jak rychle. Podle místostarosty Holíka jsou s touto variantou ztotožněny všechny politické strany v koalici, ale bude záležet na tom, jak se k tomu postaví kraj. „Snažíme se jednat rychle, protože chceme splnit, aby tady hala za čtyři roky byla,“ dodal Lukáš Holík.

Programové prohlášení

Programové prohlášení rady ohlásilo nové vedení města až na přelom ledna a února příštího roku. Výraznější posun v debatě zatím nenastal. „Přiznám se, že jsme na to zatím neměli moc času, protože naprostou prioritou bylo sestavení rozpočtu na příští rok,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek. Všechny koaliční strany zatím vytvořily soupis podnětů, které by chtěly do prohlášení zahrnout a během prosince začnou jednání.

Milion pro nemocnici

Co už se na kraji vyjednat podařilo, je provozní příspěvek pro nemocnici ve výši jednoho milionu korun ještě na letošní rok. Podobnou dotaci dostane i nemocnice v Blansku.

Soud s exministrem Julínkem

Zasedání městské rady se zúčastnil také jednatel nemocnice Miloš Janeček a podle starosty Jaroslava Dohnálka se bavili také o probíhajícím sporu s bývalým ekonomickým náměstkem nemocnice Tomášem Julínkem. Po komunálních volbách obě strany potvrdily, že se otevírá prostor pro mimosoudní dohodu. Nová rada se nechala informovat, jednání o částce a textu mimosoudního vyrovnání se vedou. „Je to v pravomoci jednatele,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Rada podle něj nedává jednateli žádný příkaz a je v roli pozorovatelů. Zároveň předpokládá, že si jednatel nechá od vedení města finální dohodu posvětit.

Rada města nemá k dispozici žádnou právní analýzu, jestli je možné vymáhat částku, kterou za neoprávněný vyhazov Tomáši Julínkovi bude muset nemocnice vyplatit, po bývalé starostce Haně Nedomové (ČSSD), která neplatnou výpověď exministrovi dala.

další zpravodajství