Do deseti let chtějí lom na cihlářskou hlínu zasypat stavebním odpadem

Hluboké lomy na cihlářskou hlínu mezi Chrudichromskou a Dřevařskou ulicí v Boskovicích budou brzy srovnané s okolím. Polovina už se zasypává, poslední část by chtěla firma podle informací zveřejněných na portálu EIA začít zavážet příští nebo přespříští rok.

V současnosti se dokončuje zavážení ve východní a jižní části, nedotčená je ale prozatím severozápadní část bývalého lomu. „V tomto prostoru dosud žádná sanace ani rekultivace neproběhla, jsou zde ponechány původní těžební stěny. Na nich tak dochází ke značné erozi, v jejímž důsledku jsou svahy nestabilní a probíhá jejich postupné sesouvání,“ píše se v dokumentu zveřejněném na portálu EIA.

Rekultivaci poslední části lomu o velikosti dvou hektarů plánuje soukromá firma Kora – Vodostaving z Nýrova, která postupně vyřizuje nezbytná povolení. Do lomu v Boskovicích přichází poprvé. Další části už od roku 2012 totiž zaplňuje odpadem ze staveb firma Petra Očenáška z Olomouce.

„V žádném případě se nejedná o nebezpečné odpady. Jde o běžné výkopové zeminy, stavební suť, betony, keramiku, cihly z bourání nebo rekonstrukcí,“ ubezpečil Petr Tolar z olomoucké firmy. „Kontrola je prováděna při přejímce do zařízení, odpady jsou váženy a evidovány, je podáváno hlášení,“ doplnil s tím, že kontrolu provádí také orgány státní správy jako Česká inspekce životního prostředí nebo Krajský úřad.

Právě stavební odpad z demolicí či přestaveb chce využít i firma z Nýrova. Odpad bude získávat od stavebních firem, které ho budou v boskovickém lomu za úplatu nýrovské firmě ukládat. Společnost předpokládá, že v lomu uloží více než 220 tisíc tun odpadu. „Pokud má být sanace provedená do 5 let, bude roční dovoz materiálu činit 54 400 tun,“ stojí dále v materiálu. Na Chrudichromské tak přibude několik desítek nákladních aut denně, která budou odpad dovážet.

„Předpokládám, že z více než poloviny budeme lom zavážet výkopovou zeminou,“ doplnil pro Ohlasy jednatel firmy z Nýrova Vladimír Konopáč. Dušuje se, že ani on do země neumístí žádný nebezpečný odpad. „Máme jasně dané, co tam můžeme uložit, a co ne,“ řekl jednatel. Po úplném zavezení přijde nahoru vrstva zeminy a zarovnání s okolní krajinou. Pozemky pak budou připraveny k dalšímu využití.

Nýrovský podnik zatím čeká na to, až rekultivaci části lomu dokončí olomoucká firma. Podle informací ve zveřejněném dokumentu by už zavážení nemělo trvat dlouho. Petr Tolar z olomoucké společnosti ovšem slova o brzkém konci zavážení poněkud upravil. „Předpoklad provozu lomu a zařízení na využívání odpadů je přibližně pět let, tedy do roku 2023. Vše je samozřejmě závislé na výskytu a produkci odpadů v okolí tak, aby mohl být lom zrekultivován,“ přiblížil.

Plány nýrovské firmy se tak nejspíš oddálí od zvažovaného roku 2019 nebo 2020, jak píše v materiálu na portálu EIA. Vladimír Konopáč zatím nemá ani souhlasy vlastníků jednotlivých pozemků lomu, aby tam mohl odpad ukládat. Nemyslí si však, že by to měl být problém. „Je to i v jejich zájmu, aby se lom zavezl,“ míní. Jak říká, narovná se tím to, jak má správně pozemek vypadat podle všech dokumentů. Například v katastru je napsané, že to je zemědělská půda. K ničemu takovému ale pozemky neslouží, ani nemohou, a jen leží ladem.

Po rekultivaci ale pozemky získají na ceně. Podle územního plánu je totiž bývalý lom určený k rozšiřování průmyslové zóny, která je dnes již z naprosté většiny zaplněná. Ani jinde v Boskovicích není příliš mnoho volných ploch pro výrobu. Firmy mohou své podniky podle nového územního plánu stavět jen dál za rozvodnou na Chrudichromské nebo na menší ploše na Mánesově. Další parcely jsou už spíše určené pro rozvoj obalovny nebo Novibry právě v blízkosti těchto firem.

další zpravodajství