Městské investice: Srovnání posledních let a investiční plány

Boskovická radnice chce letos investovat celkově více než 130 milionů korun, příští rok by měly být investice díky polytechnickému centru ještě vyšší. Jak moc současná koalice pod vedením ČSSD investuje ve srovnání s minulou koalicí pod vedením ODS?

Městské výdaje se dají rozdělit na dvě skupiny, běžné výdajekapitálové výdaje neboli investice. Běžné výdaje jsou to, co takzvaně projíme, tedy například platy, energie, služby, převody peněz na provoz příspěvkových organizací a podobně. Kapitálové výdaje tvoří především investice do dlouhodobějšího majetku.

Informace o poměru investic a běžných výdajů je uvedena na konci každého městského rozpočtu. Ze statistik na celorepublikové úrovni vyplývá, že podíl investic ve výdajích měst bývá asi tak třetinový. V Boskovicích tento podíl v posledních letech dost kolísal. A pokud srovnáme každoroční původní návrhy rozpočtu s jejich konečným výsledkem, zjistíme, že plánovaná míra investic se obvykle nenaplnila.

Poměrně velkorysý plán investic je připraven i na letošek a předpokládá se i na příští rok. Letos dojde k celkovému navýšení rozpočtových výdajů, což umožnilo i rozhodnutí stávající koalice utratit naspořené desítky milionů korun. Zatímco roční výdaje města činily v roce 2016 přes 311 milionů korun, letos jsou plánovány na více než 358 milionů. Ale kapitálové výdaje byly vloni plánovány na 128 milionů a letos je v plánu proinvestovat 134 milionů korun, což není o mnoho více. Rozhodně tedy nelze říci, že by celou uspořenou částku více než 60 milionů korun radnice nasměrovala do investic.

Velké investice se nedaří

Boskovice jako by se poslední roky nemohly ke skutečně velké a přínosné investici rozhoupat. Své v tom samozřejmě udělala blamáž se sportovní halou. Poslední opravdu velkou investicí tak byla a svým způsobem stále je rekonstrukce zimního stadionu – začala už v roce 2005, ale ani po dvanácti letech není zcela hotova. Tribuna je totiž stále provizorní. Dohromady si investice do zimního stadionu postupem let vyžádaly více než 120 milionů.

Tato investice se dá počítat za hlavní i v následujícím volebním období mezi roky 2006 až 2010, kdy byla v koalici ODS i ČSSD. V té době také proběhla nadvakrát rekonstrukce bazénu v Červené zahradě za celkem 73 milionů korun.

V dalších čtyřech letech ale žádná podobná akce neproběhla. Hlavním tahákem se měla stát nová sportovní hala, která nakonec nevznikla, právě kvůli sporům s částí obyvatel Boskovic a následné změně vedení města po posledních komunálních volbách. Investice tak v letech 2013 a 2014 výrazně stagnovaly. V roce 2014 se dokonce propadly pod 50 milionů, zatímco loni i předloni převýšily 100 milionů. Z následujícího grafu je také patrné, že postupně rostou i běžné výdaje města.

Největší investiční akce jednotlivých let

  • 2011: Rekonstrukce kotelny v Červené zahradě – 13 milionů
  • 2012: Zateplení mateřské školy – 11,2 milionu
  • 2013: Zateplení nemocnice – 17 milionů
  • 2014: Šatny na zimním stadionu – 5,3 milionu
  • 2015: Zateplení nemocnice II. etapa – 25 milionů
  • 2016: Nové ARO v nemocnici – 31 milionů

Pro letošek je nejvyšší položkou v rozpočtu přístavba mateřské školy na Bílkově za 26,7 milionů. Dalších 10 milionů spolyká rekonstrukce hlediště letního kina a 13 milionů vyhradilo vedení Boskovic na revitalizace městských bytovek na Wolkerově, Jiráskově a u nemocnice. Polytechnické centrum, na které chce město získat dotaci, má začít vznikat až v roce 2018. Jeho plánovaná cena se prozatím vyšplhala na 74 milionů.

Z rozpočtového hlediska je podstatné, že zdvojnásobení kapitálových výdajů v posledních dvou letech nešlo na úkor rozpočtových schodků. Při porovnání roků 2014 a 2015 nebyly výrazně vyšší ani daňové příjmy, to až loni, kdy narostly o 17 milionů ve srovnání s rokem 2014. Pokles investic v roce 2013 a 2014 a následný nárůst je tak hodně ovlivněn dotacemi, které ve zmiňovaných letech činily přibližně 60 milionů, zatímco loni už přesáhly 100 milionů. Podobné výše dotací však dosáhly Boskovice i za minulé koalice v roce 2011, poté ale byly až do změny vedení mnohem nižší.

Výrazným pozitivem pro město je růst daňových příjmů, na což však nemá vliv vedení radnice, ale jen dobrý vývoj ekonomiky a zákonem stanovené rozpočtové určení daní.

Minulá koalice peníze spíše šetřila na horší časy. A na sportovní halu, kterou se jí ale nakonec postavit nepodařilo. Od roku 2011 do roku 2014 dokázala díky přebytkům každý rok našetřit desítky milionů. Současná koalice už tolik nespoří, ale zatím ani nerozhazovala – za roky 2015 i 2016 vykázala i přes významné navýšení investic přebytkový rozpočet. Pro letošek však počítá s utracením i všech dosavadních městských úspor, které převyšují 60 milionů, a v takové výši je naplánován i rozpočtový schodek.

Otázkou je, jaký bude výsledek hospodaření na konci roku. I loni se totiž nejdříve počítalo se schodkem, nakonec ale díky získaným dotacím, ušetřeným penězům ve veřejných zakázkách nebo převodu některých investic do letošního roku zůstal rozpočet v plusu.

Rozpočtový výhled

Na jednání zastupitelstva, které se koná příští týden, míří také nový střednědobý rozpočtový výhled do roku 2022. V něm lze, na rozdíl od toho loni nebo předloni zpracovaného, také vyčíst budoucí investiční záměry. Kromě už dříve zmíněného Centra polytechnické výchovy chce boskovická radnice příští rok investovat 8,5 milionu do rekonstrukcí ulic na Milánovech a v Podlesí, za které loni bojovali tamní obyvatelé. Radnice také bere vážně další položku z kapitoly dopravy, a to loni zpracovanou vyhledávací studii obchvatu na Jevíčko. Na jeho výstavbu chce v letech 2020 až 2022 dát 50 milionů.

Už v příštím roce chce radnice podle předloženého výhledu začít s rekonstrukcí městské budovy pro novou knihovnu. I proto chce o jejím novém umístění letos definitivně rozhodnout. Nejvíce skloňovanou variantou je přesun knihovny do budovy bývalého ZZN, dnešní prodejny Mountfieldu a Idyly. Knihovna by v letech 2018 a 2019 měla stát 45 milionů. Až do roku 2020 chce vedení města pokračovat také s opravami letního kina – v následujících třech letech mají stát ještě 20 milionů. A od roku 2019 by chtělo vedení Boskovic připravit i rozsáhlejší rekonstrukci sokolovny za 40 milionů, letos jdou na nejnutnější opravy 2 miliony.

Jako červená nit se vine od minulé koalice a stejně tak i tímto článkem výstavba sportovní haly. Od letošního roku až do konce roku 2022 chce současné vedení dát do Červené zahrady včetně výstavby sportovní haly více než 90 milionů korun.

další zpravodajství