Představujeme: Do senátních voleb jde devět kandidátů

Přihlášky do podzimních senátních voleb jsou uzavřené. Ve volebním obvodě číslo 49, který zahrnuje celý okres Blansko a severní okraj okresu Brno-venkov, se o senátorské křeslo rozhodlo bojovat devět kandidátů. Nabízíme jejich přehled s odpověďmi, proč se rozhodli kandidovat a jaké věci chtějí pro Blanensko v případě zvolení prosadit.

foto: Krokodyl, Wikipedia Commons


Josef Regec

Jozef Regec

Věk: 51 let

Politická strana: Kandidát za Stranu soukromníků. Ta senátora za okres Blansko nikdy neměla.

Politické zkušenosti: Zastupitel Černé Hory mezi roky 2010 a 2014 a senátor za okres Blansko od roku 2010. Svůj senátorský mandát tak bude obhajovat. V roce 2010 kandidoval za ČSSD, kterou však v roce 2013 opustil, přidal se k zemanovcům, od kterých ovšem také po pár měsících odešel, a nyní působí v Senátu jako nestraník.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Kandiduji ze stejného důvodu jako před šesti lety. V Senátu jsem proto, abych pomáhal lidem v regionu. Chci proto mandát obhájit, abych mohl lidem na Blanensku a Boskovicku i dál podávat pomocnou ruku, když to budou potřebovat.

Jaké věci s ohledem na okres Blansko, za který kandidujete, se jako případný senátor budete snažit prosadit?

Oblastí, ve kterých se snažím lidem pomáhat, je celá řada. Když projíždím regionem, zjišťuji například, že práce zaměstnanců není dostatečně ohodnocená, přestože je velmi kvalitní. Většina zaměstnanců nedosahuje průměrného platu. To se musí změnit. Jako bývalému sportovci mi velmi záleží na tom, aby v regionu rostly sportovní talenty. Proto dohlížím na mladé sportovce a snažím se o jejich rozvoj. A v neposlední řadě za důležité téma považuji podporu seniorů a jejich důstojných životních podmínek. Pravidelně navštěvuji domovy důchodců v regionu a ujišťuji se, jak se tam lidem žije a zda jim něco nechybí. Jako senátor si zakládám na osobním setkávání s lidmi. Osvědčilo se mi, že jedině tak mohu lidem nejlépe pomoct.


Ivo Polák

Ivo Polák

Věk: 58 let

Politická strana: Kandidát za ČSSD. Sociální demokraté měli senátora v letech 1996 až 1998, kdy jím byl Libor Pavlů, a také v letech 2010 až 2013, kdy je reprezentoval Jozef Regec. Ten ovšem poté ze strany vystoupil.

Politické zkušenosti: Starosta Blanska od konce roku 2013, krajský zastupitel od roku 2008.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Je pravda, že když jsme na okresním výkonném výboru před mnoha měsíci diskutovali o kandidátech naší strany pro letošní volby, kolegové mě zaskočili s návrhem, abych kandidoval já. Jsem dva roky starostou města. Práce pro Blansko jako pro město, kde se krásně a příjemně žije, mě baví a naplňuje. Naše výsledky třeba jen v oblasti investic (218 milionů korun za polovinu funkčního období) jsou myslím si vypovídající, a proto jsem ještě donedávna o kandidatuře nepřemýšlel.

Prostě spolustraníci jak z Blanenska, tak z dalších organizací okresu Brno-venkov mě přesvědčili o tom, že na základě svých zkušeností z komunální a regionální politiky bych mohl hodně pro své milované město a celý okres udělat. Politika je totiž řemeslo jako každé jiné. I zde platí, že nestačí mít jen krásné ideály, ale je třeba umět dobré myšlenky převést do reálného světa a zajistit jejich uskutečnění. Což bez dlouhodobých zkušeností, znalosti postupů, které předcházejí rozhodování, a třeba i užitečných konexí lze jen velmi obtížně naplnit.

Jaké věci s ohledem na okres Blansko, za který kandidujete, se jako případný senátor budete snažit prosadit?

Vím velmi dobře, co město i okres potřebují. Nejsem ale příznivcem nereálných slibů. Velmi často se totiž stává, že politici slibují něco, co nemohou z titulu své funkce ani vzdáleně zajistit. Konkrétně bych uvedl problém rychlostní silnice R43 (podle nových pravidel už dálnice D43, pozn. red.). Vždy před volbami slyšíme, že ten či onen kandidát udělá vše pro to, aby byla výstavba zahájena. To se opakuje již po mnoho volebních období a silnice je stále v nedohlednu. Nejdřív je totiž třeba zakotvit tuto výstavbu do zásad rozvoje kraje a pak to řeší Ředitelství silnic a dálnic, parlament a vláda. V této fázi příprav má senátor velmi malou možnost průběh jednání ovlivnit. Všeobecně platí, že senátor může využít svůj vliv a znalosti k tomu, aby prosazoval zájmy města či okresu v konkrétní záležitosti u institucí a úřadů. Tedy vysvětloval užitečnost a potřebu různých staveb, opatření či legislativních změn.

Ale přece jen z titulu své bývalé profese pedagoga mám dobrý přehled o problematice školství, kde je třeba řešit ohodnocení práce všech pracovníků ve školství, což se v posledních době trošku pohnulo dopředu po zavedení nových moderních pedagogických postupů do výuky.

Blízká je mi po odborné stránce ochrana a bezpečnost krajiny při povodních a dalších živelných událostech. Velkým problémem je v posledních letech sucho. Perspektivně bude nutné zajistit pro náš život dostatek vody, tedy postavit retenční nádrže a další stavby, které zajistí zadržení vody v krajině. Zvlášť Jihomoravský kraj je podle prognóz odborníků nedostatkem vody silně ohrožen, v dokumentu Zásady rozvoje Jihomoravského kraje je počítáno s výstavbou vodohospodářských děl také na území Blanenska. Určitě bych rád tyto snahy podpořil, neboť se jedná o kvalitu našeho života.


Jaromíra Vítková

Jaromíra Vítková

Věk: 58 let

Politická strana: Kandidátka za KDU-ČSL. Lidovci měli senátora v letech 1998 až 2004, kdy tento post zastával Stanislav Bělehrádek.

Politické zkušenosti: Místostarostka Boskovic od roku 2002, krajská zastupitelka od roku 2012.

Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu?

V Senátu chci uplatnit dlouholeté zkušenosti, které jsem získala během působení ve veřejné správě. Mám mnoho zkušeností z problematiky obcí, měst, spolků a jednotlivých občanů. Díky čtyřletému působení v zastupitelstvu Jihomoravského kraje znám nejen Boskovicko, ale i Blanensko a část okresu Brno-venkov. S občany, spolky i zástupci samosprávy se často setkávám a vnímám jejich problémy a snažím se být nápomocná při jejich řešení. Důležitým momentem pro přijetí kandidatury byla i důvěra, kterou jsme získala v rámci KDU-ČSL, a dlouholeté příznivé výsledky ve volbách do zastupitelstva města i kraje.

Jaké věci s ohledem na okres Blansko, za který kandidujete, se jako případná senátorka budete snažit prosadit?

K mým prioritám patří zefektivnění postupných kroků ke zvýšení bezpečnosti dopravy v našem obvodu a urychlení výstavby D43. I když je velký, v některých případech až urgentní zájem přiblížit se k termínu zahájení výstavby této důležité dopravní stavby, jsem přesvědčena, že součinnost všech dotčených organizací, úřadů není dostatečná. Není snad třeba opakovat, že dopravní dostupnost je důležitá pro hospodářský rozvoj celého obvodu, pro cestovní ruch a běžné životní potřeby. Překonání obstrukcí pro zahájení výstavby D43 jsem v minulých dvou rocích diskutovala i s podnikateli. Společně s poslancem Jaroslavem Klaškou jsme iniciovali odeslání výzvy nejen Ministerstvu dopravy, ale i dalším dotčeným orgánům. Nesmíme však opomenout opravy na stávající tepně I/43 a dalších silnicích. Některé úseky (jen namátkou Rudka – Sulíkov, Křtiny – Bukovinka, Drválovice – Vísky) jsou ve velmi špatném stavu.

Další oblastí, kterou se hodlám zabývat, je problematika sociálních služeb a rodinná politika. Jako předsedkyně komise sociálních věcí a rodiny v Jihomoravském kraji jsem nepromarnila možnost získat odborné znalosti. Ba naopak jsem využila setkávání s uživateli a s pracovníky sociálních zařízení zřízených obcemi, krajem i neziskovým sektorem k praktickým poznatkům a hledání opatření ke zlepšení především finanční situace. V rámci rodinné politiky si troufám říci, že dobře znám mateřská a rodinná centra v senátním obvodu, za který kandiduji, a velice mě těší, jak se daří tato zařízení rozšiřovat, stejně jako dětské skupiny, lesní školky nebo firemní školky, nejen díky podpoře Jihomoravského kraje, ale hlavně díky nadšení tisíců dobrovolníků.

K mým prioritám patří též ochrana kulturního a přírodního dědictví a cestovní ruch. Odborná znalost problematiky sama o sobě ani zde nestačí. Bez osobních a týmových setkání s provozovateli služeb cestovního ruchu, správci a majiteli památek či pamětihodností, nelze vytvářet opatření jejich ochrany, ani zvyšovat turistický potenciál.

Našla by se jistě další témata k řešení, například více řemeslné zručnosti do škol. Díky součinnosti resortu školství, krajů, obcí a měst se postupně daří připravovat projekty zaměřené na polytechnickou výchovu a podporu řemesel. Je však potřeba zvýšit předpoklady škol a učitelů pro zajištění výuky technických předmětů v návaznosti na každodenní život dětí a profesní uplatnění mladých lidí.

Možná se zdá, že témat a úkolů jsem vytyčila mnoho, ale vyplývají z besed a setkání, kterých se běžně účastním. Setkávání s občany, s členy spolků, se sportovci, seniory, ale i s odborníky mě vždy motivovala a dodávala energii k tomu, abych je nezklamala. Myslím, že i senátor musí být spjat se svým obvodem, aby opravdu konal obětavě pro společný domov.


Jan Machač

Jan Machač

Věk: 66 let

Politická strana: Kandidát za ODS. Občanští demokraté měli senátora za Blanensko od roku 2004, kdy ve volbách uspěl Vlastimil Sehnal a následujících šest let funkci zastával.

Politické zkušenosti: Radní Boskovic v letech 1994 až 1998 a boskovický zastupitel také po volbách v roce 2014. Vzhledem ke kandidatuře do Senátu za ODS se ovšem koncem loňského roku vzdal křesla v boskovickém zastupitelstvu, do kterého byl zvolen na kandidátce KDU-ČSL. Politika pro něj není prací na plný úvazek, roky zastává post primáře gynekologicko-porodnického oddělení v Nemocnici Boskovice.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Rozhodl jsem se kandidovat do Senátu, protože mi dlouhodobě vadí hodně věcí, které si myslím, že je třeba změnit. Jedním z velkých problémů, které mohu jako budoucí senátor začít řešit, je přemíra byrokracie, která se u nás rozmáhá zaváděním evropských pravidel a regulací. Tomuto přívalu euroregulativismu musíme postavit jasnou hráz.

S tím také souvisejí další dvě témata, na která bych se rád zaměřil, a to jsou přemíra politické korektnosti a nepochopitelná podpora neřízené migrace. Stran politické korektnosti se bojím, že dochází skoro až k zavádění cenzury, kdy se bojíme nahlas říkat některé názory, které sice popisují pravdu a realitu, ale média a různí regulátoři pravdy je označují za nekorektní. To se týká náboženství, genderových otázek, menšin, zahraniční politiky a podobně. Já říkám – naučme se opět věci nazývat pravými jmény.

A nakonec bych chtěl, aby názor lidí, že zvát do Evropy miliony neprověřených, a jak se dnes ukazuje, často i nebezpečných migrantů, kteří z větší části jdou hlavně za sociálními a ekonomickými výhodami, byl v parlamentu slyšet. Rezolucím, které by měly schvalovat nesmyslné kvóty, říkám jasné ne. Myslím si, že pomáhat je v pořádku, ale azylové řízení musí mít jasná pravidla, musíme dodržovat systém první bezpečné země a nakonec bychom svou pomoc měli zaměřit do zemí, kde je jí opravdu potřeba.

Jaké věci s ohledem na okres Blansko, za který kandidujete, se jako případný senátor budete snažit prosadit?

Na Blanensku a Boskovicku se budu snažit pomoci v komunikaci a spolupráci mezi okresními nemocnicemi. To je věc, které rozumím, a hlavně problematika, do které vidím a můžu v ní kus práce udělat. Dále se budu ve spolupráci například s krajskými politiky pomoci prosadit zahájení výstavby R43, která odlehčí dopravním komplikacím sužujícím Blanensko každý den.


Mária Koudelová

Mária Koudelová

Věk: 66 let

Politická strana: Kandidátka za KSČM. Komunisté svého senátora nikdy neměli.

Politické zkušenosti: Zastupitelka Adamova od roku 1990. V letech 1986 až 1990 byla poslankyní České národní rady za KSČ.

Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu?

Napřed musíte mít to štěstí, že si na vás jako na člověka a odborníka někdo vzpomněl a navrhl do stranických primárek. Toto se stalo mně. Hodně jsem o tom přemýšlela a po zralé úvaze jsem souhlasila. Ale tím to teprve začalo. Následovalo několik schůzí a pohovorů a následně tajná volba na Okresní konferenci KSČM Blansko, kde jsem získala podporu spolustraníků. Nebyla jsem jedinou kandidátkou KSČM.

Vždy jsem pracovala pro lidi a mezi lidmi. Šestnáct let pracuji v odborové organizaci KOVO, kde jsem doposud členkou krajské Rady a také členkou republikové Rady OS KOVO. Snažím se prosazovat změny, které by ulehčily a zjednodušily práci zástupců zaměstnanců při jednáních se zaměstnavateli a tím se zlepšily podmínky lidí v práci. Odborový svaz KOVO se snaží prosazovat na úrovni tripartity změnu Zákoníku práce, zrušení karenční doby (3 dny neplacené nemocenské), zastropování důchodového věku, vyšší zákonné odstupné zaměstnancům při ukončení činnosti podniku (v případě přesunu výroby mimo republiku) atp. To je jenom několik důvodů, které mě vedly k tomu, že jsem souhlasila s kandidaturou. Chci prosazovat požadavky a práva lidí v práci.

Jaké věci s ohledem na okres Blansko, za který kandidujete, se jako případná senátorka budete snažit prosadit?

Pokud mi lidé dají důvěru v senátních volbách, budu se snažit zužitkovat ty stavby, které tady již máme, ale nevyužívají se. Mám na mysli zejména chátrající budovy starých továren, které jsou prázdné, zničené a hyzdí okolí. Jde o výsledek velké privatizace. Jsem si jistá, že pro tohle obyčejní lidé na náměstích klíči necinkali. Po roce 1989 se výroba převedla do jiných států a budovy zůstaly často prázdné. Co s tím? Bylo by potřeba za pomoci státu provést sanaci těchto budov a nabídnout podnikatelům k dalšímu využití. K výrobě či skladování – a tím zvýšit zaměstnanost.

Vím, že mnoho lidí namítne, že to bude drahé, ale opravené budovy nebudou hyzdit naše okolí a hlavně se novými pracovními místy sníží nezaměstnanost. Zásadně jsem proti stavbám na zelené louce, protože se tím zabírá zemědělská půda. Ta má sloužit k pěstování obilí, brambor, řepy a dalších plodin, které musíme dovážet. Úrodná půda nemá sloužit ke stavbě rozlehlých logistických areálů.

Dále je nutné dobudovat rychlostní komunikaci na trase Brno – Svitavy. Doprava tady často kolabuje. Současný senátor pro to neudělal vůbec nic. Adamov je v údolí, které svírá železniční trať a řeka Svitava. Pro kamiony, které zajíždí do areálů firem v tomto městě, to znamená komplikace a prodloužení trasy. Musí totiž jet až na Blansko, Křtiny a pak teprve do Adamova. Chtěla bych se zasadit o to, aby se vybudovalo nové silniční spojení mezi Blanskem a Adamovem. Kdysi se uvažovalo o této silnici, změna režimu tento nápad pohřbila.


Drago Sukalovský

Drago Sukalovský

Věk: 54 let

Politická strana: Kandidát za hnutí STAN s podporou TOP 09. Hnutí STAN ani TOP 09 svého senátora za okres Blansko nikdy neměly.

Politické zkušenosti: Starosta Kuřimi od roku 2010, krajský zastupitel od roku 2012.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Jako dlouholetý starosta mám neblahé praktické zkušenosti s mnoha nefunkčními, nekvalitními a zmatečnými zákony, které komplikují život lidem i obcím. Mojí hlavní motivací je zamezit přijímání nesmyslných zákonů, které vytahují z obyčejných lidí peníze do státní pokladny nebo lidi šikanují, zvyšují už tak vysokou administrativu nebo omezují rozvoj obcí. Počet takovýchto zákonů přitom rok od roku roste. Například přijetí nového zákona o vodách, vinou zvýšení poplatků za odběr podzemní vody, zdraží nám všem pitnou vodu o šest korun na každý kubík vody. Připravovaný zákon o odpadech zvýší poplatky za uložení odpadů na skládky. V konečné fázi to zase zaplatí obce a občané.

Nelze přece kompenzovat stále nízký výběr daní od firem tím, že bude stát vytahovat peníze do pokladny od svých občanů. Ovšem tohle už nikdo lidem neřekne, vše je skryto pod záminkou ekologie a ochrany životního prostředí. Tato zaklínací formulka platí i u dalšího zákona, který zvyšuje podíl etanolu v benzínu na deset procent od roku 2020. Takto upravený benzín prokazatelně ničí motory aut, nejen těch dvacet let starých, ale i těch zánovních, vyrobených před pěti nebo šesti lety.

Jaké věci s ohledem na okres Blansko, za který kandidujete, se jako případný senátor budete snažit prosadit?

Již dlouho se zabývám děním kolem přípravy dálnice D43 a dalšími záležitostmi týkajícími se dopravy v regionu. Velká část Boskovicka, Blanenska a Kuřimska trpí tím, že dálnice D43 neexistuje. Kdybychom dnes naplno začali s její přípravou, nebude se z důvodu složitých a nesmyslných zákonů stavět dříve než za nějakých 15 let, spíše ještě o dost později. Tohle přece není možné. Na její výstavbě je přitom závislý další rozvoj velké části Blanenska, Boskovicka, Kunštátska, Letovicka, ale také Kuřimska a Tišnovska. Bez kvalitního dopravního napojení se jen těžko dosáhne snížení nezaměstnanosti, lepších výdělků, o čase stráveném v kolonách jako každý pátek či nedávno při objížďce přes Kuřim ani nemluvě.

Ale silniční doprava je problémem i v dalších částech okresu Blansko. Největší úkol pro senátora za Blanensko tedy je podle mého názoru udělat obecně vše pro zjednodušení přípravy dopravních staveb a co nejrychlejší výstavbu dálnice D43. Byť jsem si vědom, že se o této věci mluví již desítky let a prakticky není možné dálnici postavit během funkčního období nového senátora, je nutno pro to udělat vše, co je možné.


Jiří Míšenský

Jiří Míšenský

Věk: 63 let

Politická strana: Kandidát za hnutí ANO 2011. Hnutí svého senátora na Blanensku zatím nemohlo mít. Vzniklo totiž až po posledních senátních volbách v roce 2010.

Politické zkušenosti: Zastupitel Blanska od roku 2014.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Do politiky jsem vstoupil před třemi roky a za hnutí ANO 2011 jsem kandidoval do zastupitelstva města Blanska. Byl jsem zvolen a jsem členem finančního výboru, školské a kulturní komise a dozorčí rady společnosti Služby města Blanska.

Jsem též místopředsedou místní organizace hnutí ANO v Blansku a pomáhal jsem na krajské úrovni v hnutí ANO vytvářet koncepci školské politiky. Podílel jsem se též na budování místní organizace. S návrhem, abych kandidoval v senátních volbách, přišli kolegové, a já jsem tuto nabídku přijal jako další výzvu ve svém životě. Následně jsem byl schválen na oblastním a krajském sněmu hnutí ANO. Získal jsem sto procent hlasů. S touto podporou jsem se tedy stal kandidátem na senátora za hnutí ANO 2011 ve volebním okrsku 49. Samozřejmě jsem také vycházel z toho, že na okrese působím čtyřicet let v oblasti společenské výchovy a tance dětí, mládeže a dospělých a pracoval jsem téměř dvacet let v Adamovských strojírnách a následně u zahraniční firmy jak v Česku, tak i v zahraničí v oblasti prodeje, projektování a financování strojírenských technologií pro polygrafický průmysl. Tyto životní zkušenosti bych chtěl využít při plnění funkce senátora.

Jaké věci s ohledem na okres Blansko, za který kandidujete, se jako případný senátor budete snažit prosadit?

Jistě víte, že senátorská funkce je hlavně o zákonodárné činnosti, je tak trochu mimo komunální politiku, ve které se však také angažuji.

Senátor z části vykonává svoji práci v regionální kanceláři, kde je povinen sledovat dění v regionu, pomáhat těm, kteří o pomoc požádají, a řešit problémy se státními i ostatními organizacemi. Věřím, že určitě budou oblasti, kde bude, v případě mého zvolení, možnost se úspěšně angažovat a regionu pomáhat. Mé priority jsou školství, sport, kultura a výchova mládeže. Ale mám též dostatek zkušeností z řízení strojírenských firem a i zde mohu být užitečný firmám v regionu.


Robert Štěpánek

Robert Štěpánek

Věk: 41 let

Politická strana: Kandidát za stranu Úsvit – Národní koalice. Tato strana svého senátora nemohla na Blanensku mít. Vznikla až po posledních senátních volbách v roce 2010.

Politické zkušenosti: Zatím žádné. Několikrát neúspěšně kandidoval jako nezávislý do zastupitelstva Doubravice nad Svitavou. Živí se jako podnikatel.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Kandiduji proto, že se zcela ztotožňuji s programem, se kterým jde naše strana Úsvit – Národní koalice do senátních voleb.

Jaké věci s ohledem na okres Blansko, za který kandidujete, se jako případný senátor budete snažit prosadit?

Jistě víte, že v okrese Blansko je potřeba zlepšit mnoho a mnoho věcí včetně dopravní infrastruktury. Voliči slyšeli od svých budoucích volených zástupců mnoho slibů, které se mnohdy nekonaly a zůstaly jen vysloveny nebo se obrátily v nových koalicích proti těm, co tyto politiky volili. Za politika hovoří činy a ne jen plané sliby. Jsem rozhodnut pro náš okres Blansko, budu-li ve volbách úspěšný, udělat vše, co budu ve svém postavení schopen. V současné době nechtějte, abych vyslovil nějaké odpovědi, které bych následně nemohl splnit.


Jiří Šoltys

Jiří Šoltys

Věk: 47 let

Politická strana: Kandidát za stranu Národ sobě. Tato strana svého senátora nemohla na Blanensku mít. Vznikla až po posledních senátních volbách v roce 2010.

Politické zkušenosti: Zatím žádné. Před dvěma lety neúspěšně kandidoval do Senátu v brněnském obvodu za politickou stranu Občané České republiky. Pokoušel se také sbírat podpisy do klání o post prezidenta v roce 2013.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Víte, jaký je nápis nad oponou Národního divadla? Je tam zlatým písmem napsáno Národ Sobě. A víte, co tento nápis znamená? Je to o lidech, o lásce ke své zemi a k rodnému kraji. Je to také o tom, že by si každý člověk měl uvědomit, že svůj život drží v rukou právě on. Mohl bych tedy říct desítky nebo stovky důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Ale hlavní, který všechny tyto důvody spojuje, je jeden – mám rád naši zemi a kraj. Mám rád, když se lidé k sobě chovají jako lidé. Když vím, že za poctivou práci budu poctivě odměněn, že když já pomůžu tobě, ty pomůžeš mně. Mám rád, když spolu lidé mluví, když se nebojí vyjádřit svůj názor a když mají sny a tužby, za kterými jdou a mohou žít bez obav, co přinese zítřek. To je pak snadná cesta ke štěstí, kterou můžeme jít všichni. Nebavme se však o jednotlivých problémech, které zná většina z nás, ale řekněme si, jak z těchto problémů ven.

Jaké věci s ohledem na okres Blansko, za který kandidujete, se jako případný senátor budete snažit prosadit?

Odpověď na tuto otázku najdete přímo v mém volebním programu i v programu celé politické strany Národ Sobě, za kterou kandiduji. V první řadě chci prosadit zavedení nepodmíněného příjmu, tím způsobem získá celý okres Blansko potřebné prostředky pro růst a rozvoj svůj i svých občanů. Je třeba si uvědomit, že místo, ve kterém žijí spokojení a bohatí lidé, je také spokojené a bohaté. Mimo jiné chci prosadit zrušení letního času, který již v dnešní době nemá původní opodstatnění a zbytečně nám tak narušuje přirozené biorytmy. Samozřejmostí je pak podpora a ochrana kulturního a historického odkazu, zlepšení dopravní obslužnosti i přímá komunikace s občany a dostupnost práva pro každého.

další zpravodajství