Spor učitelky Keršnerové se Základní uměleckou školou skončil u soudu

Učitelka Ludmila Keršnerová opustila boskovickou Základní uměleckou školu (ZUŠ) nedobrovolně počátkem loňského školního roku. Jejímu odchodu předcházely komplikované spory o to, jestli smí být jako funkcionářka odborů propuštěna, protože po změně zákona nesplňuje nové požadavky na vzdělání. Nakonec byla přeřazena z Boskovic na pracoviště do Svitávky a poté propuštěna pro hrubé porušení pracovních povinností. Ředitelku Stanislavu Matuškovou viní z neoprávněné výpovědi a také nepřiměřeného nátlaku.

foto: Tomáš Znamenáček

Minulý týden se konalo první zasedání okresního soudu v Blansku, který spor řeší. Soudkyně Tereza Richterová hned na začátku upozornila obě ženy, že soud bude nejspíše náročný časově i finančně. Apelovala na obě strany, že spor by bylo lepší řešit mimosoudně, neboť přerostl do osobní záležitosti. Dokazovat a posuzovat intenzitu porušení pracovních předpisů bude obtížné a vývoj je nevyzpytatelný, lze předpokládat odvolání, která budou řízení protahovat. „Jestliže budeme zkoumat jednotlivé důvody výpovědi, tak to řízení je drahé. A já ho neplatím, bude ho platit někdo z vás,“ varovala soudkyně hned na začátku jednání.

Ludmila Keršnerová staví svou žalobu na tom, že její výpověď je neplatná, neboť k ní nebyl vysloven souhlas odborové organizace a důvody k ní byly účelové, nenaplnily potřebnou intenzitu a nebyly tak splněny podmínky stanovené zákoníkem práce pro udělení výpovědi. Žalovaná strana trvá na tom, že důvody pro podání výpovědi byly závažné. „Hlavní důvod, totiž to, že žalobkyně přestala docházet do zaměstnání, je natolik intenzivní, že po zaměstnavateli nelze dále požadovat, aby zaměstnance zaměstnával,“ uvedla u soudu obhájkyně ZUŠ. Ředitelka školy se podle ní navíc snažila situaci s Ludmilou Keršnerovou řešit, ta se však měla dopustit nepodložené kritiky zaměstnavatele v dopisech, které zaslala rodičům žáků a ostatním pedagogům. Ludmila Keršnerová naopak tvrdí, že byla ze strany ředitelky vystavena nepřiměřenému tlaku.

K celé situaci a k atmosféře na škole se u soudu vyjádřilo také několik svědků z řad dalších zaměstnanců. Kupříkladu pedagožka Magdaléna Marková uvedla, že po nástupu ředitelky došlo na škole ke zhoršení vztahů, pedagogický sbor přestal fungovat jako kolektiv, hodně lidí se ředitelky bojí, někteří nechtějí přijít o práci, jiní naopak odešli. „Vztahy na boskovické ZUŠ jsou na bodě mrazu,“ popsala situaci Magdaléna Marková, která zároveň vyjádřila obavu, že je další, kdo půjde z kola ven. Přesun Ludmily Keršnerové do Svitávky byl podle ní motivován snahou znepříjemnit pedagožce působení na pracovišti.

Zástupkyně ředitelky Michaela Vymazalová naopak uvedla, že ředitelka nejednala s žalobkyní Keršnerovou jinak než s ostatními zaměstnanci a k žádné šikaně nedocházelo. To žalobkyně prý odmítala s vedením komunikovat a mezi kolegy šířila odbojovou náladu.

Soudní jednání bude pokračovat na počátku února, kdy budou také povoláni další svědci.

další zpravodajství