Z radnice: připomínky k rybníku a tůním, konkurz na ředitele škol, platby za školku a družinu

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady ve druhé půli března na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Průčelí boskovického evangelického kostela
Průčelí boskovického evangelického kostelafoto: Tomáš Trumpeš

V úvodu tiskové konference vedení města informovalo o výběrovém řízení na jednatele nemocnice – to skončilo neúspěchem a bude se opakovat, jak jsme informovali v samostatném textu.

Nákup plynu a elektřiny

Město získalo v aukci dodavatele zemního plynu na příští rok, nákup pro Boskovice zajišťuje společnost Mix Max – Energetika. Vítězná cena je 970 korun za megawatthodinu v maloodběru od společnosti Pražská plynárenská a 854 korun ve velkoodběru od společnosti Powertica Energie. „Nižší cena se odrazí jak v ceně tepla pro uživatele centrálního zásobování teplem, tak pro naše městská sportoviště,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík.

Nákup elekřiny má město zasmluvněný do konce roku, navrhuje proto začít obchodovat na burze dodávku na příští rok už nyní a uzavřít smlouvu s dodavatelem na rok 2025. Také nákup elektřiny zprostředkovává společnost Mix Max – Energetika. „Protože se cena silové elektřiny v současnosti stále mění, doporučuje se stanovit vyvolávací cenu dle aktuální ceny na burze. Jako vyvolávací cena je doporučená částka 2 800 korun za megawatthodinu. Vyvolávací cena je limitní, to znamená, že při obchodování bude dosaženo buď této ceny, případně ceny nižší, nebo se obchod nezrealizuje, pokud nikdo na cenu nepřistoupí,“ popsalo vedení města postup na burze. Doporučená částka by představovala snížení ceny o jednu třetinu.

Komise pro životní prostředí

Ve druhé polovině února proběhlo šesté zasedání komise pro životní prostředí, která město poměrně aktivně zásobuje svými návrhy. Tentokrát komise projednávala plánovaný rybník pod Vratíkovem u toku Valchovky, tůně pod Kauflandem, opakovanou žádost o kácení borovice v proluce U Koupadel, injektáže stromů a sanaci území po těžbě cihlářské suroviny Boskovice. Postoje komise jsou shrnuty v zápise, podrobněji komise rozepsala připomínky ke studiím k Vratíkovuk Mladkovu. Podle místostarosty Radka Šamšuly komise připravila zajímavé připomínky pro projektanta, který by je měl vzít na zřetel a zapracovat.

Dotace na cyklostezky

Tradiční dotaci na údržbu cyklostezek dostanou Boskovice od Jihomoravského kraje. Bude to celkem 63 tisíc, přičemž celkové náklady na letos naplánovaný projekt činí 90 tisíc korun. Jedná se o cyklostezky do Mladkova a na Bělé ke Šmelcovně, údržba zahrnuje strojní čištění povrchů, sečení okolních travnatých ploch a ořez keřů zasahujících do trasy cyklostezky.

Rekonstrukce Hybešovy ulice

Město se připravuje na dokončení rekonstrukce Hybešovy ulice, kde nejprve Svazek vodovodů a kanalizací prováděl opravu sítí, nyní město stavbu převezme a dokončí opravu povrchu a vybuduje zde občany dlouhodobě požadovaný přechod pro chodce.

Cena prací byla vysoutěžena na něco přes 5,5 milionů korun. „Oproti plánované projektové ceně, která je v rozpočtu, je to prakticky jedna polovina,“ je s výsledkem soutěže spokojena starostka Jana Syrovátková. Oprava by měla být hotová o prázdninách.

Konkurz na ředitele škol

Město vyhlásilo výběrové řízení na nové ředitelky či ředitele boskovických škol – základní i mateřské. Letos totiž končí šestiletý mandát jak řediteli základní školy, tak ředitelce mateřské školy. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna, střídání ve funkcích proběhne v polovině prázdnin. U základní školy se předpokládá, že nový ředitel či ředitelka budou školu ve stávající podobě řídit jeden rok, připraví její rozdělení a pak budou pokračovat v řízení nástupnické školy, což je Zelená škola na náměstí 9. května. Úkol spolupracovat na rozdělení základní školy je podle starostky přímo součástí zadání výběrového řízení. Rozdělení školy schválilo zastupitelstvo, ale musí je ještě potvrdit ministerstvo školství.

Platby za školku a za družinu

Od příštího roku se zvednou platby za předškolní vzdělávání v mateřské škole a za družinu ve škole základní. Za dítě ve školce se bude nově přispívat 900 korun měsíčně, za účast v družině na základní škole 200 korun. V první případě se jedná o zdražení o sto korun, ve druhém o padesát korun.

Dary pro církve

Město každoročně přispívá boskovickým farnostem – katolické a evengelické – 50 tisíc korun na údržbu či opravy kostelů, které jsou památkami a slouží především při kulturních akcích i širší veřejnosti. Katolíci letos peníze využijí na opravu varhan a evangelíci na vyčištění a natření omítky kostelní věže a průčelí kostela.

Nejlepší sportovec a družstvo

Jubilejní dvacátý ročník letos slaví anketa o nejlepšího sportovce a družstvo roku v Boskovicích. Návrhy se podávaly do poloviny března a vyhlášeny byly dvě kategorie: nejlepší sportovec a nejlepší družstvo. Slavnostní vyhlášení proběhne 1. května při Boskovických bězích. „Rozhodli jsme se, že letos vyhlásíme pouze dvě kategorie. Nejlepší trenér a osobnost roku budou nově vyhlašováni jen jednou za tři roky,“ vysvětlila starostka Jana Syrovátková.

Veřejná služba

Město se nově zapojuje do takzvané veřejné služby – ta spočívá v tom, že osoby v hmotné nouzi a uchazeči o zaměstnání dlouhodobě evidovaní na úřadu práce budou pro město vykonávat drobné práce, jako je úklid veřejného prostranství či administrativa. Rozsah práce se pohybuje kolem 20 hodin za měsíc a pracovníkům za ni nenáleží plat ani odměna, ale získají tím nárok na podporu v nezaměstnanosti a zvýšenou výši sociálních dávek. „Na začátku jsme požádali o pět osob, které budou tyto práce vykonávat. Respektive bude tady permanentně pět osob, lidé se na pozicích můžou střídat,“ vysvětlil tajemník David Škvařil.

Hledá se člen redakční skupiny

Radnice hledá zástupce z veřejnosti, který by se spolu s ostatními členy takzvané redakční skupiny podílel na tvorbě a obsahu Boskovického zpravodaje. Ideální člen by měl mít zkušenosti s médii, čas se jednou za měsíc účastnit jednání a měl by mít zájem zlepšit Boskovický zpravodaj. Zájemci se mohou ozývat tiskové mluvčí Martině Vaškové na email martina.vaskova@boskovice.cz.

další zpravodajství