Boskovice směřují k rozdělení základní školy

Další debata v sokolovně výrazně odkryla karty v dalších plánech města se základní školou. O případném rozdělení rozhodne březnové zastupitelstvo.

Překvapením bylo, že na debatu do sokolovny dorazilo výrazně méně lidí než minule. Poslechnout si vedení města a klást mu otázky přišlo asi šedesát lidí, v listopadu to bylo několik stovek. Akci opět moderoval radní za Změnu22 Radek Pernica, který si na první necelou hodinu připravil prezentaci shrnující dosavadní průběh debaty, další varianty postupu a jejich srovnání. Z reakcí publika se dalo usoudit, že na setkání dorazili hlavně příznivci rozdělení školy.

Klíčovým sdělením prezentace bylo, že o případném rozdělení školy rozhodne mimořádné jednání zastupitelstva už 5. března. Zastupitelé budou vybírat ze dvou variant: ponechat školu ve stávající podobě, nebo ji rozdělit na tři samostatné subjekty. Radnice tedy opustila další varianty, mezi které patřilo rozdělení na dva subjekty a také možnost, že by v tomto uspořádání měla jedna škola na jedné budově první a na druhé vyšší stupeň. Radek Pernica uvedl, že zde vedení město jednoznačně reagovalo na silně negativní reakci veřejnosti.

Z prezentace i následné debaty bylo poměrně zřejmé, že stávající vedení města má jasno a chce školy rozdělit. Otázkou na zastupitelstvu tedy spíše bude, jestli se přidá i část opozice a záměr získá širší podporu.

Tak jako tak musí radnice po zastupitelstvu vyhlásit konkurz na ředitele stávající školy, neboť tomu stávajícímu končí v létě šestiletý mandát. Vybraný ředitel pak v případě, že zastupitelé záměr schválí, dovede školu k rozdělení a následně zůstane ředitelem jedné z nich, která bude nástupnickou organizací školy stávající. Na další dvě nové školy budou v tom případě vyhlášena nová výběrová řízení.

Jasně zazněl také plánovaný termín rozdělení. I zde radnice ustoupila od nejrychlejší varianty a dle aktuálního plánu by tak tři samostatné školy měly v Boskovicích fungovat od školního roku 2025/2026.

další zpravodajství