V sokolovně se debatovalo o rozdělení školy

V takřka zaplněném sále sokolovny se ve středu večer skoro tři hodiny debatovalo o případném rozdělení boskovické základní školy na menší samostatné subjekty. Debata pro veřejnost následovala po zastupitelském semináři a diskuzi s učiteli.

Podle potlesků po jednotlivých vystoupeních by se dalo usoudit, že odpůrci rozdělení dorazili v mírné převaze, ale to asi není tak podstatné – důležité je, že přes citlivost tématu proběhla dlouhá debata v poměrně věcném duchu a přinesla hned několik perspektiv. Vstupovali do ní zástupci vedení města, pedagogové, rodiče, učitelé z jiných měst i opoziční politici.

Hlavní diskutované témata byla stejná jako na zastupitelském semináři, o kterém jsme informovali podrobněji. Nyní radnice zajistila přímý přenos debaty, který si můžete pustit i ze záznamu:

V úvodu představil svou analýzu odborník na vzdělávání Lukáš Kohoutek, následovala diskuze. Celou debatu moderoval radní za Změnu22 Radek Pernica. Starostka Jana Syrovátková (Změna22) v úvodu vysvětlila, proč si město analýzu základní školy zadalo. „Naše škola je asi dvacet let sloučená z původně tří základních škol. V průběhu let jsme zaznamenali diskuze ve veřejném prostoru, jestli to sloučení bylo dobré, nebo nebylo, co nám přineslo, a co nám vzalo. Jestli to mělo nějaký dopad do financování a jaký to mělo dopad do výsledků vzdělávání našich dětí. Chtěli jsme zjistit, v jakém stavu se teď škola nachází a hlavně jaká je naše pozice zřizovatele a jak můžeme školu podpořit v tom, aby se mohla dál do budoucna rozvíjet,“ vysvětlila starostka.

Autor analýzy Lukáš Kohoutek zdůraznil, že on se nesnaží odpovědět na otázku, jestli se škola má rozdělit, nebo ne. „Já jsem pouze analyzoval vstupy a na konci představil varianty, o kterých by bylo možné uvažovat,“ uvedl s tím, že rozhodnutí je otázka zřizovatele, tedy města. Ve všech variantách podle něj je možné školu dál rozvíjet, i když některé se z pohledu samotného vzdělávacího procesu jeví jako výhodnější.

Moderátor a radní Radek Pernica v závěru uvedl: „V této chvíli nikdo školu nedělí, nikdo neruší matematickou třídu, nikdo nedělí školu s tím, že na jedné budově bude první a na druhé druhý stupeň. Nikdo neříká, že to bude od srpna 2024. Jsme ve fázi diskuze, o ničem nerozhoduje pan Kohoutek, o všem rozhoduje v tomto případě zastupitelstvo. Jestli to bude 2024, 2025 nebo 2026, jestli to vůbec bude, a pokud ano, tak jak to bude – to je předmětem diskuse, které se právě teď účastníme. To je ten proces, výsledek neexistuje, k výsledku se budeme snažit v rámci dalších diskuzí dopracovat. Aby to bylo co nejvýhodnější nejen pro rodiče současných žáků, ale i těch, které jsou v předškolním věku nebo se ještě nenarodily. Musíme myslet v mnohem delším časovém horizontu.“

Město zároveň vyzývá ty, kdo se debaty nemohli zúčastnit a mají dotaz týkající se základní školy a její analýzy, aby jej napsali na email skola@boskovice.cz. Odpovědi na neanonymní dotazy budou zveřejněny na městském webu.

další zpravodajství