Jak se vyvíjejí příjmy města

Blíží se konec roku a radnice pracují na přípravách rozpočtů na příští rok. Také Ohlasy chystají tradiční rozbor rozpočtu, který většinou přináší hlavně analýzu výdajů. Ještě předtím jsme se proto rozhodli věnovat se samostatně vývoji městských příjmů.

Vzhledem k inflaci se hodně diskutuje o tom, jak se zvyšují nejrůznější výdaje a tradičně probíhá debata o tom, kolik zbude na investice a do čeho budou směřovat. Rozpočet má ale také svou příjmovou stránku a také tam se vzhledem k vývoji ekonomiky dějí zajímavé věci.

Příjmy města jsou v rozpočtu rozděleny pro základní přehlednost na daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a transfery. Daňové příjmy, tedy peníze, které město dostává od státu z vybraných daní, tvoří více než polovinu jeho celkových příjmů. A mají tak zásadní vliv na celkovou výši rozpočtu a možnosti města zajistit si jak provoz, tak investice.

Jedním z dopadů inflace je vedle navyšujících se výdajů také to, že rostou daňové příjmy. Státu a po přerozdělení i obcím. Konkrétně v Boskovicích se během tří let zvýší možná až o třetinu.

Radnice při přípravě rozpočtu vždy daňové příjmy odhaduje na základě předpovědi ministerstva financí. Tyto odhady jsou obvykle spíše opatrné, jak dokládá graf výše: v roce 2019 město předpokládalo daňové příjmy 196 milionů, realita byla 206 milionů korun. Pokles nastal v roce 2020 a byl samozřejmě způsoben covidovou krizí  – předpokládal se příjem 211 a nakonec z daní připlulo jen 197 milionů korun. V následujícím roce 2021 už příjmy opět poskočily – předpoklad činil opatrných 181 milionů, přišlo 219, tedy více než v předcovidovém roce. V roce 2022 už nastal výrazný nárůst – předpokládal se daňový příjem 210 milionů a na účet města jich připutovalo 251. A navyšování pokračuje i letos, z 249 milionů rozpočtovaných na tento rok jich za prvních deset měsíců dorazilo už skoro 233, takže je možné, že se do konce roku dostaneme až někam k 270 milionům korun daňových příjmů pro Boskovice.

To se samozřejmě odráží v celkových příjmech města. Ty v roce 2019 činily 366 milionů korun. Letos se původně počítalo s částkou 377 milionů, posléze se upravila na necelých 450 milionů korun a možná se bude dál zvedat. Jak budou vypadat odhady daňových i celkových příjmů města v návrhu rozpočtu na příští rok 2024, zatím nevíme – radnice informace o konkrétních odhadech, se kterými pracuje, odmítla zveřejnit, dokud je neschválí městská rada.

další zpravodajství