Projekt PRUH získal podporu, sloužit má k setkávání

Proměnit veřejné místo tak, aby sloužilo k setkávání lidí – to je cílem dotačního programu, ze kterého získal boskovický projekt PRUH půl milionu korun. Tím místem má být pruh mezi mateřskou školou Komenského a penzionem pro seniory.

S iniciativou přišly nejprve zastupitelka Vladěna Koudelková (Změna22) a její kolegyně z téhož politického uskupení Alžběta Flíčková. Ty posléze přizvaly architektky ze Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB). „Vladěna měla nápad, kde to udělat, a začala vznikat myšlenka smyslové zahrady, která se pak rozvinula v komunitní zahradu. Tedy ve stávající podobu. Věděly jsme, že potřebujeme někoho, kdo rozumí pozemkovým úpravám a návrhům, tak jsme k tomu přizvaly architektku Markétu Grénarovou. S plánováním pomáhá i Petra Houdová, taktéž architektka a členka SRABu,“ popsala vznik projektu pro Ohlasy Alžběta Flíčková.

Projekt iniciátorky připravily pro dotační program České spořitelny a Nadace Via nazvaný Dokážeme víc. Jeho cílem je, aby obec, spolky, aktivní jedinci a podnikatelské subjekty společně zapojili maximální počet místních obyvatel do proměny konkrétního veřejného prostoru. Tento prostor má do budoucna sloužit jako neutrální půda pro setkávání nejširšího spektra obyvatel daného místa i spolků a skupin, které v místě působí.

Travnatý pruh mezi mateřskou školou Komenského a penzionem je podle Alžběty Flíčkové ideálním místem, protože kromě těchto dvou institucí je tu ještě základní škola a celé místo obklopuje sídliště.

Projekt zaštítil právě spolek SRAB, protože podle podmínek dotačního programu mohou obce do 5 tisíc obyvatel žádat samy, ale v těch větších musí právě žádat nějaká místní nezisková organizace. Cílem totiž není pouze proměnit nějaké konkrétní místo. „Neméně důležitou roli zde hraje zapojení veřejnosti, komunit, organizací a podnikatelů do uskutečnění projektu. Tato komunitní spolupráce by měla posílit komunikaci mezi lidmi a mezi organizacemi ve městě a stejně tak dát lidem pocit vlastního podílu na projektu,“ vysvětlila Alžběta Flíčková.

Autorky projektu už dnes mají konkrétní nápady, co by na místě mohlo vzniknout, ale výsledná podoba bude záležet až na výsledcích setkání s veřejností a partnery projekty. Dotační podpora totiž nesměřuje k zaplacení vymyšleného a naplánovaného projektu, ale právě už k procesu jeho vzniku a plánování. „My máme v hlavě venkovní galerii, kde by mohly vystavovat jak děti, tak různí boskovičtí umělci nebo amatéři, malé pódium na menší kulturní akce, autorská čtení nebo venkovní cvičení, komunitní záhonky a takový velmi smělý nápad je komunitní kurník. To jsou zatím jenom naše nápady k prodiskutování,“ popsala Alžběta Flíčková.

Zapojení dalších organizací a lidí se projektovému týmu v první fázi podařilo. Už při práci na obsáhlé přihlášce organizátorky postupně nabíraly další partnery. Kromě zmíněných bezprostředních sousedů vybraného místa je to například Betany, a dále boskovická firma ITAB, která dodá materiál a přislíbila finanční pomoc. Podpora by mohla přijít i od místní akční skupiny, kde odstartoval projekt mezigeneračního setkávání, na které se PRUH chce zaměřit – například v podobě komunitních záhonků, o které budou pečovat děti a senioři společně. Zelená peřina přislíbila odbornou konzultaci při revitalizaci zeleně a zapůjčení nářadí. Spolupráci přislíbili i skauti nebo Truhlářství Vašíček za Skalice nad Svitavou. „No a samozřejmě město, které nám dalo povolení na využití pozemku a budeme jednat o možné finanční pomoci,“ dodala Alžběta Flíčková.

Po dvoukolovém řízení získal PRUH od České spořitelny a Nadace Via půl milionu korun. Nutná je dvacetiprocentní spoluúčast, takže spolek musí sehnat dalších 125 tisíc korun. Plánuje mimo jiné veřejnou sbírku, kterou navíc Nadace Via ve výši do 50 tisíc korun zdvojnásobí.

Grantový program má také svůj daný harmonogram – do konce roku se počítá s plánovací částí a po Novém roce se začne s realizací. Boskovický projektový tým čeká také několik školení; první setkání s partnery by mohlo proběhnout ještě před prázdninami, v září pak setkání s veřejností. „Projekt by měl být dokončen nejpozděj na podzim roku 2024,“ uvedla Alžběta Flíčková s tím, že vzhledem k venkovnímu charakteru projektu budou usilovat o to, aby byl otevřen už před prázdninami.

další zpravodajství