Anketa s opozicí

Vedle rubriky novinek Z radnice dáváme prostor také boskovické opozici, aby se vyjádřila k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci klubů SPOLU, ČSSD a SPD a Trikolory.

S jakými dojmy sledujete dění v nemocnici, odchod jednatele Dana Štěpánského a debatu o jejím dalším směřování? Jak hodnotíte postup vedení města a volbu starostky Jany Syrovátkové jako dočasné jednatelky?

MICHAELA ŽEJŠKOVÁ (SPOLU): Vnímáme to jako destabilizaci, která nemusela vůbec nastat. Dan Štěpánský byl celou dobu velmi kvalitním manažerem a nemocnici vedl a držel nejlepším možným způsobem. Pokud skutečně dochází k tak výrazném nesouladu mezi vedením města a vedením nemocnice, který vedl k odchodu Dana Štěpánského z této pozice, měla být celá záležitost nejprve velmi dobře promyšlena, projednána, vybrán nástupce a zajištěn plynulý přechod mezi jednatelem dosavadním a jednatelem nově vybraným. Postup vedení města v této věci je pro nás od začátku velmi znepokojující, už ta více jak měsíční prodleva mezi oznámením pana jednatele o jeho úmyslu rezignovat a projednáním této záležitosti radou města je u takto závažné věci naprosto nepochopitelná. Paní starostka samozřejmě nemá absolutně žádnou zkušenost s vedením takto velkého a pro občany velmi důležitého zdravotnického zařízení, proto doufáme, že to bude opravdu jen na velmi krátkou dobu.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: Vzhledem k tomu, že jsme tuto situaci zažili, tak ji sledujeme s obavami, stejně jako její zaměstnanci. Víme, kolik úsilí, času a jednání nejen s Jihomoravským krajem (JMK), ale hlavně s pojišťovnami – kde jednal vždy jednatel se starostou – stálo, aby se podařilo vytáhnout nemocnici z červených čísel. Současně jsme kvitovali rozhodnutí minulého zastupitelstva města, které dospělo k přijetí usnesení o jednání s JMK o možném převodu nemocnice na kraj. Ten si může svým objemem rozpočtu dovolit více podporovat nemocnici nejen provozně, ale hlavně investičně. Chápeme tedy důvod odchodu jednatele Dana Štěpánského. Situace bohužel přišla ve špatnou chvíli, kdy odchází lékaři, sestry, ale hlavně je nutné jednat o nových smlouvách s pojišťovnami a akreditacích, a to není pro nemocnici komfortní.

KAREL TREFNÝ (SPD A TRIKOLORA): Představa a názory o směřování nemocnice v budoucnu mezi panem Štěpánskym a novým vedením radnice se rozcházely, takže jeho odchod považuji za logické vyústění. To, že dočasně povede nemocnici paní starostka, než proběhne výběrové řízení, považuji za rozumné. Koneckonců nemocnice je v majetku města. Byť si toho asi nabalila dost, ale věřím, že to zvládne.

Knihovna nezískala dotaci a sousedé proti projektu podávají námitky. Jaký postup byste nyní zvolili?

MICHAELA ŽEJŠKOVÁ (SPOLU): V minulém volebním období jsme podali žádost o dotaci na knihovnu, jednali jsme s účastníky řízení o změně projektu tak, aby obdržel stavební povolení, a jednali jsme neustále také s Ministerstvem kultury s cílem knihovnu postavit. V této situaci, kdy město nezískalo dotaci a majitelé sousedních objektů dlouhodobě podávají proti projektu námitky, zřejmě městu nezbyde nic jiného, než od projektu upustit a zaměřit se na hledání nějaké alternativy.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: Jako chybu vidíme, že nové vedení nejednalo dostatečně s ministerstvem kultury a JMK i Moravskou zemskou knihovnou, která projekt podporovala. Určitě bychom jednali s účastníky řízení a dělali vše proto, aby bylo vydáno stavební povolení. Současně bychom se zaměřili na to, abychom získali finanční prostředky z druhého kola dotace, pokud bude vypsáno, nebo hledali jiné zdroje. Nemyslíme si, že je vhodné vracet se zpět.

KAREL TREFNÝ (SPD A TRIKOLORA): Co knihovny se týče, možná by bylo na místě se oprostit od Mountfieldu a začít se zaobírat jinou variantou. Mne napadají dvě, první možnost – využití panského dvora, což myslím rezonuje i mezi boskovickou veřejnosti. A nebo druhá, možná odvážnější, a to postavit novou knihovnu – třeba v Židech by jedno místo bylo U Koupadel. Ale jako vždy v dnešní době budou asi problém opět finance.

Město získá objekt bývalého hasičského štábu. Chce sem rozšířit mateřskou školu a přestěhovat Středisko volného času. Souhlasíte s tímto využitím?

MICHAELA ŽEJŠKOVÁ (SPOLU): Ano, toto využití připravilo a zpracovalo naše vedení. A tedy jako náš projekt toto budeme samozřejmě podporovat.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: S využitím tohoto zařízení pro mateřskou školu souhlasíme. Než by došlo k přesunu Střediska volného času, je vhodné jednat s JMK o možnostech tak, aby město nebylo zatíženo náklady na správu další budovy po středisku. Je na vedení města, aby zvážilo klady a zápory.

KAREL TREFNÝ (SPD A TRIKOLORA): Využití tohoto objektu na mateřskou školu a přestěhovat tam i SVČ považuji za velice dobrý nápad.

Projekt na opravu Lidické ulice chce vedení města změnit – rozšířit ho o cyklostezku a bezpečněji řešit křižovatku u škol. Je to podle vás přínosný a dobrý záměr?

MICHAELA ŽEJŠKOVÁ (SPOLU): Domníváme se, že projekt již kvalitně zpracován byl a bezpečnější řešení křižovatky u škol v něm bylo zahrnuto. A není jistě pro město nijak přínosné, že kvůli zastavení projektu přichází o přidělenou dotaci.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: Určitě ano, ale uvidíme, jak si s tím odborníci poradí. Pokud půjde o výhodnější řešení pro občany, děti a uživatele vůbec, tak ano. Bohužel pokud budeme vracet dotaci ze SFDI, je to škoda.

KAREL TREFNÝ (SPD A TRIKOLORA): Cyklostezka se mi zdá zbytečná, ale jinak úpravy křižovatek u škol se už měly udělat dávno.

Kulturní zařízení města Boskovice by měla převzít a provozovat Galerii Otakara Kubína. Oceňujete tento krok?

MICHAELA ŽEJŠKOVÁ (SPOLU): Tento krok oceňujeme, město velikosti Boskovic si jistě zaslouží vlastní galerii.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: V podstatě jsme tento krok konzultovali s panem ředitelem KZMB v minulém volebním období. Měli jsme myšlenku propojit MIS a galerii, aby se mohli návštěvníci města podívat na vystavovaná díla. Myšlenkou vlastně bylo i vystavit díla místních a okolních umělců. Pokud se tuto myšlenka povede realizovat, bude to jen ku prospěchu. Rozhodně bychom ale rádi poděkovali za dlouholetou práci pro galerii Josefu Bařinkovi.

KAREL TREFNÝ (SPD A TRIKOLORA): Ano, tento krok považuji za správný a věřím že se naváže na vše, co pan Bařinka vybudoval, včetně dobrého jména galerie.

Asi půl milionem korun město podpoří projekt na podporu začínajících podnikatelů Podnikni to! Jste pro?

MICHAELA ŽEJŠKOVÁ (SPOLU): Projekt Podnikni to! město podporovalo již v minulém volebním období a mělo by i nadále, podpora začínajících podnikatelů je pro města přínosná, neboť začínající podnikatelé pomáhají rozvíjet město a přináší nové příležitosti.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: Pokud víme, jde o měkký projekt JMK a dalších měst. Myslíme si, že v této oblasti mohou začátečníci čerpat nabídek středních škol a Okresní hospodářské komory. Pokud vedení města má za to, že je lepší podpořit tento projekt, místo třeba oprav chodníků, tak je to na jejich rozhodnutí. Nevidíme v tomto projektu přínos městu.

KAREL TREFNÝ (SPD A TRIKOLORA): Tomuhle jako bývalý živnostník moc nerozumím, nevidím důvod, proč tento projekt vznikl a kdo ho vymyslel. Dle mne zbytečnost.

Podporujete nákup budov po zrušených obchodech na Bělé a ve Vratíkově?

MICHAELA ŽEJŠKOVÁ (SPOLU): Nepodporujeme. Domníváme se, že se jedná o nehospodárné užití prostředků města. A myšlenka, že město v těchto prostorech udrží maloobchodní prodej potravin, je iluzorní.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: ČSSD měla na zasedání zastupitelstva volné hlasování. Uvidíme, jaké záměry nové vedení s těmito objekty má a co předloží zastupitelům. Důležité je, aby vše zvládl rozpočet města. Akorát nás mrzelo, že kupujeme nové objekty – ale na provoz sokolovny nemáme a byl omezen její provoz a investice?

KAREL TREFNÝ (SPD A TRIKOLORA): Ano.

Podporujete vybudování skateparku v Doubravách?

MICHAELA ŽEJŠKOVÁ (SPOLU): Ano, naše vedení zadalo projektovou dokumentaci na skatepark v Doubravách, a tedy tento projekt budeme samozřejmě podporovat.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: Ano, určitě. Jde o investici, která byla prosazována již v minulém volebním období, ale nechtěli jsme vracet velkou část dotace, která je na pozemky vázána. Pokud současné vedení tvrdí, že se vracet „skoro nic nebude“, smělo do tohoto projektu, ale my jsme se chovali jako řádní hospodáři. Proto bylo proti naší vůli něco vracet.

KAREL TREFNÝ (SPD A TRIKOLORA): Pro skatepark v Boskovicích lepší místo než u cykloparku není.

další ankety