Z radnice: Nákup energií, Husí slavnosti, odklad prací Na Skalce a nový výběr projektanta haly

Po jednání městské rady na začátku července se tentokrát výjimečně kvůli státním svátkům a následným dovoleným nekonala tisková konference. Stejně tak po mimořádném jednání rady o čtyři dny později. Přinášíme alespoň stručný výběr zpráv na základě zápisů, podrobnější informace na základě dotazů na vedení města doplníme po příští tiskové konferenci.

Hospodaření nemocnice

Městská rada jakožto valná hromada společnosti Nemocnice Boskovice schválila účetní závěrku a hospodářský výsledek nemocnice za rok 2021. Ten činí něco přes 35 milionů korun do plusu a bude převeden na účet „nerozdělený zisk z minulých let“.

Účetní závěrka a závěrečná zpráva jsou součástí Zprávy nezávislého auditora, v rámci té rada obdržela také výkaz zisku a ztráty, rozvahu, cash flow, přílohu tvořící součást účetní závěrky a zprávu o vztazích a přehled o změnách vlastního kapitálu Nemocnice Boskovice s.r.o. za rok 2021.

Podnikni to

Městská rada se seznámila s výsledky jarního pilotního programu na systematickou podporu podnikání v Boskovicích Podnikni to. Město také schválilo přijetí dotace 220 tisíc korun z Jihomoravského kraje na podporu tohoto projektu.

Nákup energií

Město řeší nákup energií na příští rok, neboť aktuálně má nasmlouvané energie do konce kalendářního roku. Spolupracuje se společností Mix Max Energetika, která doporučila provést nákup části energií pro Služby Boskovice v nejbližší době. „Je doporučeno v této fázi nakoupit jednu polovinu z celkového ročního objemu silové elektřiny, která je potřeba na rok 2023, a mít tím zabezpečenu zimní sezonu v prvních měsících roku 2023,“ uvádí se v zápise z rady.

Vzhledem k tomu, že rada města musí souhlasit i s výběrem nejvýhodnější nabídky, proběhla v pátek 8. července nejprve výběrová komise a následně i mimořádné jednání městské rady. Do výběrového řízení se však přihlásil jen jeden dodavatel. Bylo proto zrušeno a vyhlášeno nové. Osloveno bude sedm možných dodavatelů a po vyhodnocení soutěže bude radě bezprostředně předložen výsledek ke schválení.

Identická situace nastala při snaze nakoupit zemní plyn. I zde bylo výběrové řízení zrušeno, podána byla rovněž jen jedna nabídka, a je vyhlášeno nové.

Husí slavnosti

KZMB předložily radě informaci o programu a rozpočtu letošních Husích slavností, které proběhnou od 22. do 25. září. V letním kině se bude konat šest velkých koncertů – BSP, Mig 21, Kapitán Demo, Čiperkové, Mňága a Žďorp a Katarína Knechtová. Ve skleníku bude fungovat gastro scéna, před skleníkem stánkový prodej. Na zámku bude připraven dětský program a dílny. Kromě toho bude připravena i menší scéna na náměstí, program v muzeu a prezentace drobného zvířectva v zámeckém parku. Celkové náklady na akci tvoří více než 1 milion korun, velkou většinu by měly pokrýt příjmy ze vstupného.

Boskovická pouť

Boskovická pouť letos proběhne 30. a 31. července. Lunapark bude opět umístěn na parkovišti u penzionu Zlatá růže a prodejní stánky na Masarykově náměstí.

Výjimky pro akce

Radní udělili několik výjimek pro letní boskovické akce, které tak budou moci probíhat o něco déle. Jedná se o Filmový víkend ČSFD, taneční pouťové zábavy a festival Raveyard.

Komplikace Na Skalce

Město zrušilo výběrové řízení na stavební úpravy ulice Na Skalce. Nabídku sice podaly čtyři firmy, není ale jisté, kdy se bude akce moci zahájit. Začít se mělo už v červenci, jenže ve stavebním řízení byl podán opravný prostředek a ten nyní řeší Jihomoravský kraj. „Na základě informací o stavu řízení lze předpokládat, že o opravném prostředku nebude rozhodnuto v nejbližších měsících. S ohledem na to není jisté, kdy by se zakázka začala realizovat, a to i s ohledem na možné nepříznivé klimatické podmínky v pozdějších částech roku,“ uvádí se jako vysvětlení v zápise z rady.

Úprava projektu na knihovnu

U projektu na knihovnu došlo k dohodě s obyvateli z okolí stavby. Nyní se na základě výsledné dohody přepracovává projekt. Na tyto práce na projektu bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, v němž uspěl dosavadní projektant Jiří Železný. Ten teď provede úpravy v projektu za 1,3 milionu korun.

Nové řízení na projektanta haly

Rada města schválila podmínky nového výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby nové sportovní haly podle aktuálního návrhu AV Atelieru v Červené zahradě. Do předchozího výběrového řízení se nikdo nepřihlásil a bylo zrušeno. Nyní se výběr projektanta předpokládá asi na polovinu srpna, kdy by se měla sejít výběrová komise. Následně bude výběr potvrzovat městská rada, uzavření smlouvy by tak připadalo na dobu již těsně před komunálními volbami.

další zpravodajství