Z radnice: Zpřístupnění podzámeckého parku, omezení kapacit domova pro seniory

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo v polovině června po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09). Místostarosta Petr Malach (ČSSD) se omluvil z důvodu pracovní cesty.

Podzámecký park se otevře veřejnostiPodzámecký park se otevře veřejnosti   foto: Tomáš Trumpeš

Zpřístupnění podzámeckého parku

Pokročila dohoda mezi městem a firmou MP Holding na zpřístupnění podzámeckého parku, který patří rodině Mensdorff-Pouilly. Park by měl být otevřen už od začátku září, ještě předtím zde bude vybudována obvodová cesta. Město se zavázalo k nákupu šesti odpadkových košů, sečení trávníku, sběru listí, úklidu cest a odpadků a spoluúčasti na ošetření stromů. Park anglického typu bude postupně dovybaven i lavičkami a dalším mobiliářem.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka město do parku investuje 300 tisíc korun, což je méně než polovina nákladů. Záměr musí ještě schválit zastupitelstvo. Zpracován bude provozní řád a městská policie bude zajišťovat otevírání, zavírání a kontrolu parku. Starosta upřesnil, že na přání rodiny Mensdorff-Pouilly nebude do parku umožněn přístup psům. Park bude otevřený i v zimě, počítá se i s tím, že se sem bude chodit sáňkovat, jako to bývalo dříve zvykem.

Projektant haly

Napoprvé se městu nepodařilo vybrat projektanta pro sportovní halu v Červené zahradě. „Účastníci, kteří se přihlásili, neprokázali, co měli. Takže zadávací řízení zrušíme a vypíšeme znovu,“ popsala místostarostka Michaela Žejšková. Nové řízení vyhlásí rada na začátku července.

Trampolíny na sídlišti na Bílkově

V polovině července by se na místě zrušeného hřiště s posilovacími stroji na sídlišti na Bílkově ulici měly objevit trampolíny. Město je pořídí za necelého čtvrt milionu korun. Jedná se o trampolíny zabudované do země, které budou na části hřiště. „Nemáme už v rozpočtu dost peněz, abychom hřiště pokryli celé. Necháváme si rezervu do dalšího roku na nějaký další zajímavý prvek, který by to hřiště osvěžil,“ uvedla místostarostka Michaela Žejšková.

Zjednosměrnění ulic v Zahradách

Město uvažuje o zjednosměrnění ulic Joštova, Nerudova, Velenova a Zástřizlova v lokalitě zvané Zahrady. Policejní dopravní inspektorát klade podmínku, že město musí provést anketu mezi obyvateli ulic a souhlasit musí alespoň 70 procent z nich. „V budoucnosti se v jistých lokalitách bez jednosměrkování město neobejde. Nevěřím, že by auta z městských ulic zmizela. Pro umožnění průjezdnosti a umožnění méně konfliktního parkování to asi bude nutné,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek s tím, že pokud by záměr v Zahradách vyšel, mohl by být inspirací i pro další části města.

Kybernetická bezpečnost

Radnice připravuje poměrně rozsáhlý projekt, který by měl výrazně vylepšit její kybernetickou bezpečnost. Podle tajemníka Davida Škvařila městský úřad pracuje s celou řadou systémů a poměrně citlivými osobními údaji. „Možná se to nezdá, ale hackerských útoků na naše systémy je poměrně dost,“ popsal tajemník. Z evropských dotací se město pokusí získat dotaci, která by činila 90 procent nákladů. Ty jsou spočítány na 16 milionů, město by tedy investovalo 1,6 milionu korun. O dotaci se bude ucházet i boskovická nemocnice. „Do budoucna by nás tyto výdaje stejně čekaly, takže pokud dotace vyjde, ušetří rozpočtu města hodně peněz, na hardwaru i na softwaru,“ doplnil tajemník David Škvařil.

Platební brána GoPay

Podporu z evropských fondů získalo město také na projekt na zlepšení komunikace a poskytování služeb občanům. V rámci tohoto projektu město zavádí Portál občana, prostřednictvím kterého budou moci občané komunikovat s úřadem on-line. Kupříkladu vyplňovat digitální formuláře pro rychlé řešení nejrůznějších situací bez nutnosti návštěvy, dále občané získají přehled o poplatcích, které již uhradili a které je potřeba uhradit. Poplatky budou moci zaplatit elektronicky – za tímto účelem je třeba zřídit platební bránu. Občané také budou moci platit prostřednictvím QR kódu. „Je to navázáno i na e-identitu, takže kdo má bankovní identitu, bude moci třeba formuláře podepisovat i tímto způsobem,“ popsal tajemník David Škvařil.

Omezení kapacity MSSS

K poměrně výraznému omezení kapacity Domova pro seniory přistoupí Boskovice od příštího roku v rámci své organizace Městská správa sociálních služeb (MSSS). Domov pro seniory na Sadové ulici má nyní kapacitu 121 lidí, nově to bude 98. Kapacita Domova se zvláštním režimem zůstane zachována na počtu 32 lidí.

„Rada tento návrh schválila, diskutovali jsme o tom poměrně dlouho. Myslím, že nám postupně nic jiného nezbývá. Ze státu i z kraje jsou dotace na provoz čím dál nižší, výdaje města čím dál vyšší,“ zdůvodnil rozhodnutí Jaroslav Dohnálek. Letos musí město do provozu přidat další 4 miliony korun, celkově se tak městská dotace vyšplhala na 25 milionů korun. Snížená kapacita bude podle starosty stačit pro občany Boskovic, ale pro obyvatele z okolních obcí už to stačit nebude. Optimalizace kapacit souvisí také s tím, že postupně zmizí tří a čtyřlůžkové pokoje, které už neodpovídají dnešním standardům.

Těžba v městských lesích

V roce 2021 bylo v městských lesích vytěženo přes 13 tisíc kubíků dřeva, přičemž původní plán byl necelé 2 a půl tisíce. Devadesát sedm procent muselo být vytěženo z důvodu napadení kůrovcem, zbylá tři procenta tvoří následky větrných smrští.

Díky příznivému vývoji cen se podařilo dosáhnout zisku přes 5 milionů korun, avšak následkem masivní těžby došlo ke vzniku rozsáhlých holin, jejichž zalesňování přinese vysoké náklady. V prvním čtvrtletí letošního roku bylo vytěženo skoro 6 tisíc kubíků dřeva, zisk tvoří skoro dva miliony korun.

Oprava Švermovy ulice

Začala oprava Švermovy ulice. Svazek zde nyní opravuje kanalizace, město následně za více než dva miliony opraví povrch. „Veškeré práce by měly být ukončeny ke konci srpna,“ upřesnil starosta Jaroslav Dohnálek.

Výstavba mostu u Šmelcovny

Oprava mostu u Šmelcovny nakonec vyjde asi na 18 milionů korun. Město původně počítalo s částkou o 6 milionů nižší, takže nyní musí navýšení schválit zastupitelstvo v rámci rozpočtového opatření. Pokud se tak stane, most by se měl vybudovat ještě letos. V průběhu prací bude fungovat provizorní přemostění.

Rekonstrukce v MŠ na Lidické

V průběhu prázdnin bude v rámci rekonstrukce zahrady v mateřské škole na Lidické ulici vytvořen také nový pryžový povrch na ploše, která byla dosud betonová a na které se kromě běžného pohybu dětí také konají společenské akce. Nový povrch přijde na asi půl milionu korun.

„Školka na Lidické bude v průběhu prázdnin zavřená, provoz bude probíhat na ostatních pracovištích,“ doplnila místostarostka Michaela Žejšková.

Rozpočtové opatření

Starosta Jaroslav Dohnálek avizoval základní parametry rozpočtového opatření, které bude na konci června předloženo zastupitelům. Příjmy jsou díky vyšší daňové výtěžnosti navýšeny zhruba o 17 milionů korun. Zároveň ale rostou výdaje města a prodražují se investice. Náklady se zvednou o částku asi o jeden milion nižší než je to u příjmů. Na konci roku by tak mělo městu zbýt na účtech 21 milionů korun. Starosta však doplnil, že minimálně 7 milionů korun v příjmech tvoří případné doplatky dotací na Centrum polytechnického vzdělávání a přístavbu mateřské školky. O tyto peníze se město soudí, musí je rozpočtovat, ale je nereálné, že by se v rozpočtu letos skutečně objevily. Skutečná rezerva města tak činí asi 14 milionů korun.

Ceny energií

Město má nasmlouvány pevné ceny energií do konce roku 2022. Podle starosty Jaroslava Dohnálka nyní probíhají jednání, na základě kterých se město bude muset rozhodnout, v jakém okamžiku a kolik energií na jak dlouhou dobu nakoupí. „Akorát nám chybí křišťálová koule,“ vyjádřil se k situaci na trhu starosta. S konkrétním plánem chce starosta městskou radu seznámit na začátku července.

Ukrajinské děti v MŠ

Ještě nebyl ukončen zápis ukrajinských dětí do boskovické mateřské školy. Pro tyto děti byla ministerstvem vydána speciální výjimka k navýšení kapacit. Zatím se v první vlně zapsalo dvanáct dětí, zvýšená kapacita počítá až se čtyřiceti. Zápis bude ukončen v polovině července. Navýšení je podle místostarostky na úkor standardu, takže je město rádo, že se zájem neblíží maximu. Starosta doplnil, že na zvýšené náklady spojené se službami pro ukrajinské děti radnice použije také dar od švýcarské nadace spojené s firmou Novibra.

další zpravodajství