STAN s lídrem Filipem Jimramovským chce vyhrát boskovické volby

V Boskovicích vznikla před několika měsíci samostatná místní organizace hnutí STAN. Její předseda Filip Jimramovský ji povede do komunálních voleb, a to jako samostatnou kandidátku pod značkou hnutí. Vytrácí se tedy místní uskupení Sportovci, se kterými STAN kandidoval minule. Ambice hnutí jsou velké.

Vít Kulíšek, Radek Mazáč, Filip Jimramovský, Jiří Pevný a Richard Kříž
Vít Kulíšek, Radek Mazáč, Filip Jimramovský, Jiří Pevný a Richard Křížfoto: Tomáš Trumpeš

„Naším cílem nebude nic menšího než boj o vítězství, protože jako zástupci druhé nejsilnější vládní strany jiný cíl mít ani nemůžeme,“ deklaruje ambice hnutí lídr Filip Jimramovský. Boskovice podle něj potřebují novou energii a svěží vítr a STAN udělá všechno proto, aby město rozhýbal.

Komunální politika podle Filipa Jimramovského na rozdíl od té celostátní není tolik ovlivněna ideovým směřováním, ale i pro místní STAN platí základní hodnotové desatero hnutí. Filip Jimramovský dodává, že je jednoznačným zastáncem liberální, transparentní a otevřené politiky. Město by podle něj nemělo komunikaci směrem k občanům omezovat, ale mělo by ji naopak rozšiřovat.

Z minulých voleb STAN disponuje dvěma mandáty v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu, získal je právě ve spojenectví se Sportovci. Bývalý místostarosta a místopředseda boskovického STANu zastupitel Radek Mazáč doplnil, že společně s Jiřím Pevným reprezentují na kandidátce kontinuitu a zkušenost, ale uvědomují si, že dosáhli jakéhosi maxima a je potřeba přidat nový pohled. Proto se ve STANU objevuje hned několik nových tváří a mladých lidí. S nimi chce podle Radka Mazáče STAN opět „zvýšit metu“. Jiří Pevný k tomu dodává: „Přece jen navazujeme na tradici Sportovců a jako sportovci jsme šli na hřiště vždycky vyhrát.“

Kandidáti

Boskovický STAN má kompletně připravenou kandidátní listinu, ale zatím ji nezveřejní. Jisté je jen to, že v první trojce lídra Filipa Jimramovského doplní stávající zastupitelé Radek Mazáč a Jiří Pevný. Kandidátka bude známá až po schválení vyššími orgány STANu, případně před nejzazším termínem oficiálního odevzdání kandidátních listin, což je přibližně v polovině července. Kandidáti budou také postupně přibývat na stranickém webu.

Pro Filipa Jimramovského bylo motivací ke vstupu do boskovické politiky a ke snaze podílet se na ní z pozice lídra STANu především to, že místní politika je podle něj zatížená osobními animozitami. A věří, že nová generace je může odblokovávat. STAN bude mít okolo deseti kandidátů do třiceti let. Sám je připraven přijmout jakoukoliv funkci ve vedení města. Jestli a jaká to bude – o tom rozhodnou až voliči. „Moje představa o takové funkci je, že je to full time job, kterému je potřeba věnovat veškerý čas a energii. Tak to vidím,“ deklaruje Filip Jimramovský.

Radek Mazáč vnímá opětovnou kandidaturu jako výzvu, a to výzvu něčeho dosáhnout. Svět se mění a v 21. století je potřeba do jisté míry změnit i to, jak to v Boskovicích fungovalo doteď. Sám nechce sedět doma a na něco nadávat, když politika nabízí šanci to změnit. Novému a mladému STANu by rád přispěl svými zkušenostmi.

Jiří Pevný říká, že je rád v týmu, který mluví o energii, protože i jemu energie ještě zůstala a rád by ji ze sebe vypouštěl další čtyři roky. Nad další kandidaturou nejprve váhal, ale v partě mladých ve STANU se cítí dobře a váhání ho přešlo. V zastupitelstvu by chtěl být „takovou rybou, která čeří“ – ať už v koalici, nebo v opozici.

Jednou z nových tváří STANu je pedagog Vítězslav Kulíšek, který říká, že se zavázal být aktivním občanem, který se totéž snaží předkládat svým občanům. Když se před pár lety usadil v Boskovicích, setkal se s několika lidmi a rozhodl se jít do týmu s Filipem Jimramovským. Chce být aktivní a pro město něco dělat. Richard Kříž má 22 let a v Boskovicích žije od narození. „Člověk vidí, že některé věci se tady nedělají, jak by se dělat měly. A chce to zlepšit. Oslovila mě koncepce, se kterou STAN v Boskovicích vznikal,“ hovoří o svých motivacích.

Program

Hnutí STAN představilo pět základních programových okruhů, které označuje za své priority. Patří k nim samozřejmě sport, nad kterým si bere záštitu lídr Filip Jimramovský. Za zásadní považuje, aby se s případnými koaličními partnery STAN domluvil na dopracování uceleného generelu sportovně-rekreačního areálu Červené zahrady. Dále by mělo následovat rozplánování jeho revitalizace v etapách a co nejdříve zahájení prací. „To pro nás bude priorita číslo jedna,“ říká jasně Filip Jimramovský. Toto pojetí navíc podle něj bude znamenat větší šanci v získávání dotací. Rozhodnutí o sportovní hale by podle lídra STANu mělo současné vedení nechat až na novou koalici po volbách, pokud chce být rozpočtově odpovědné. Dále bude STAN chtít zvýšit dotační podporu města sportovním klubům.

Kromě toho se hnutí zaměřuje na oblast energetiky, kterou reprezentuje Radek Mazáč. Současná situace v energetice ovlivňuje životní standard obyvatel a je důležitá i pro město, které poskytuje teplo významné části občanů a samozřejmě vytápí všechny městské objekty. „Do budoucna to bude velké téma a vzhledem k tomu, jaká je situace na světových trzích, máme vizi, jak uzpůsobit chod a provést restrukturalizaci, abychom dokázali přechod či případné výkyvy energií optimalizovat a neměly takový dopad na občany,“ vysvětluje Radek Mazáč.

Ten jako další důležitou oblast zmiňuje také zdravotnictví. STAN se podle něj přiklání k tomu, aby se jednalo o alternativě k provozování nemocnice městem. Jednání z krajem podle něj ustrnula a měla by se zintenzivnit.

Zastupitel Jiří Pevný je odborník na stavebnictví. Rád by se zaměřil na možnosti výstavby rodinných domů, protože o to je stále mezi lidmi zájem, a také na cenově přijatelné bytové domy. Zde se stále nabízí lokalita za nemocnicí, kde se městu podařilo připravit kvalitnější studii, než bylo dosud zvykem. Na inženýrské sítě a komunikace už je vydáno stavební povolení. Otázka, jakým způsobem by měla výstavba proběhnout, je podle něj ještě ke zvážení, ale varoval před variantou výstavbu předat jen tak developerům. „S tímto máme v Boskovicích špatné zkušenosti,“ upozorňuje Jiří Pevný. Město by se podle něj mělo daleko více snažit v rámci svých pravomocí pozitivně ovlivňovat další developerské projekty.

Středoškolského učitele Vítězslava Kulíška zajímá oblast školství, kultury a veřejného prostoru. V kultuře vidí kromě nových prostor pro knihovnu jako prioritu hlavně rekonstrukci sokolovny. Nejpalčivější problém v oblasti vzdělávání je podle něj nedostatek míst ve školkách. Za důležitá pokládá i otevřená výběrová řízení na ředitele. „To by se vůbec nemělo dít. Je potřeba, aby město modelovalo demografický vývoj a tomuto předcházelo,“ říká Vítězslav Kulíšek. V oblasti veřejného prostoru zmínil rekonstrukci parku u skleníku a dále rekonstrukci a revitalizaci dětských hřišť, možná i výstavbu nových.

Na oblast sociálních věcí se v hnutí STAN zaměřuje Richard Kříž. Ten upozorňuje na to, že demografická křivka obyvatelstva neustále roste a je potřeba se připravit na to, že dnešní tahouni ekonomiky, generace takzvaných Husákových dětí, půjde za deset nebo patnáct let do důchodu. „Proto je potřeba rozvíjet a revitalizovat zdejší domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i penzion. Prospělo by i posílení terénní sociální služby,“ popisuje Richard Kříž. Město by podle něj mělo také více spolupracovat se školami, které vysílají praktikanty do sociálních služeb, a motivovat je, aby sem šli pracovat, protože tyto obory budou do budoucna potřebné.

Kampaň

Boskovický STAN zahájil kampaň tiskovou konferencí a spuštěním webu. Horká fáze kampaně ale začne až první nebo druhý týden v srpnu. Součástí budou akce a setkávání s lidmi. „Druhá věc je digitální kampaň, která poběží ode dneška až do voleb,“ popisuje Filip Jimramovský.

Stanovy hnutí STANu zakazují spolupráci s extremistickými stranami. Na boskovické politické scéně, jak se aktuálně vyvíjí, není podle Filipa Jimramovského nikdo, koho by bylo potřeba vyloučit. „Spolupráci si dokážeme představit úplně s každým,“ říká lídr STANu. Nadcházející boskovické volby vůbec nevidí jako střet dvou bloků a STAN se podle něj nechce proti nikomu vyhraňovat. „Povedeme pozitivní kampaň. Chceme lidem vysvětlovat naše vize a naše priority,“ popisuje Filip Jimramovský.

Radek Mazáč doplňuje, že STAN přichází s tím, že nabízí svou odbornost, celistvý tým. A nechce Boskovice rozdělovat. Vymezování před volbami podle něj ničemu nepomůže a nepokládá neochotu jasněji se vyjádřit k preferencím politické spolupráce za alibismus. Tématem se to podle něj stane, až se rozdělí mandáty ve volbách. „Primární pro nás budou hodnoty a programové body,“ říká Radek Mazáč k povolebnímu vyjednávání. Jestli se shoda najde spíš s tradičními stranami nebo s novými sdruženími, to podle něj není podstatné. Filip Jimramovský je přesvědčen, že podobně to vnímají i voliči a rozhodující je pro ně to, co STAN nabízí za program.

další zpravodajství