Z radnice: Zákazy parkování, obnova parku u skleníku, zhoršení epidemické situace

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku listopadu. Tiskové konference se tentokrát z politického vedení města zúčastnil pouze starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Rekonstrukce čeká park u zámeckého skleníku, který pravidelně ožívá například během festivalu BoskoviceRekonstrukce čeká park u zámeckého skleníku, který pravidelně ožívá například během festivalu Boskovice   foto: Tomáš Znamenáček

Nové zákazy zastavení

Městská rada schválila omezení parkování na několika místech v Boskovicích, a to na žádost občanů. Jednak u bytových domů na Lidické ulici, kde především parkující rodiče převážející děti do mateřské školy brání ve výhledu a někdy i v samotném výjezdu na Lidickou majitelům bytovek. K podobné situaci dochází také naproti čerpací stanici Benzina na ulici Otakara Kubína, kde parkující auta brání jak průjezdnosti dalších vozidel, tak pohybu chodců. A na téže ulici vedle patologie brání parkující auta výjezdu z garáží. Na všech třech místech bude zřízeno dopravní značení V12c – tedy žlutá čára vyznačující zákaz zastavení a stání.

Opatření vychází z doporučení komise dopravy, kde s nimi souhlasila i policie. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je město plné aut a řidiči bohužel parkují i tam, kde by žádné značení být nemuselo, protože by se zde správně nemělo parkovat ani podle stávajících pravidel o zachování průjezdnosti. „Je to spíš proto, abychom to řidičům ještě dalším dopravním značením připomenuli,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek.

Výkupní ceny dřeva

Výkupní cena dříví z městských lesů se mírně snížila. Je stanovována vždy na čtvrtletí, nyní se do ní po předchozím zvýšení promítla situace na světových trzích. „Někteří velcí odběratelé po skokových růstech cen v předešlém období omezili činnost a čekají na uklidnění situace,“ vysvětlilo město v tiskové zprávě. Podle starosty je celkový hospodářský výsledek městských lesů dobrý, postižení kůrovcovou kalamitou je ale opravdu velké. O lesy se Boskovicím stará firma MP Holding.

Údržba veřejné zeleně

O veřejnou zeleň v Boskovicích se bude starat nová firma, a to VYKRUT zahradní služby z Ostravy. Do výběrového řízení se přihlásila jako jediná, podmínky splnila a městská rada schválila uzavření smlouvy na čtyři roky. Ročně město zaplatí přibližně 7 milionů korun. „Cena je větší, než jsme si původně mysleli, ale služby dnes za nižší ceny holt nebudou,“ vyjádřil se starosta.

Místostarosta Petr Malach bude s firmou jednat o tom, jestli nepřevezme alespoň některé pracovníky předchozí firmy, aby se využilo toho, že situaci v Boskovicích znají.

Obnova parku u zámeckého skleníku

Radní schválili návrh smlouvy s projekční kanceláří EA architek i na zhotovení projektové dokumentace Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku. Projekční práce tedy bude dělat stejná kancelář, která vytvořila i studii. Ta byla vybrána již v roce 2013 ze tří návrhů a počátkem letošního roku byla ještě doplněna o některé požadavky vedoucích odborů, KZMB, městského architekta a zástupců Spolku za rozvoj architektury Boskovic. 

Projektová dokumentace bude stát něco přes dva miliony korun a hotová má být v polovině příštího roku. Podle starosty Jaroslava Dohnálka už rozpočet na příští rok počítá s tím, že by v parku začaly první práce. Dále bude po vytvoření projektové dokumentace město znát cenu a také bude moci žádat o dotace. První etapou prací se podle starosty musí stát obnovení sítí, které parkem vedou.

Park u zámeckého skleníku byl založen po roce 1826 a prošel ve své historii několika úpravami. Poslední větší úprava proběhla v letech 1976–77, od té doby zůstala podoba parku dodnes bez výraznějších zásahů a změn. V roce 2002 byla provedena celková rekonstrukce zámeckého skleníku a v roce 2005 byla před skleníkem dokončena dlážděná plocha. V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce letního kina a v roce 2021 byla v parku provedena odborná inventarizace stromů a zeleně. Park je evidovaná kulturní památka, která je součástí městské památkové zóny a dnes slouží jako městský park s významnou společenskou funkcí. Studii projednala komise pro Městskou památkovou zónu a k záměru vydali kladné závazné stanovisko památkáři.

Výroční zpráva škol

Boskovičtí radní se seznámili s výroční zprávou základní školy a zprávou o činnosti mateřské školy za předchozí školní rok. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je hlavním kontrolním orgánem školská rada, která výroční zprávu schvaluje a z jejíž strany nedošlo k žádným podnětům k tomu, že by mělo město jako zřizovatel něco řešit. Zprávy by měly být zpřístupněné na webových stránkách škol.

Příspěvek na sociální automobil

Boskovice poskytnou dar alespoň 20 tisíc korun na nákup sociálního automobilu pro křetínskou dětskou léčebnu. Ta s ním bude přivážet mimo jiné i klienty z Boskovic. Jejich počet se vzhledem k charakteru léčebny různě mění. „Oslovili široké okolí. My máme nemálo nákladů s vlastními sociálními zařízeními, nicméně alespoň symbolickou částku jsme schválili. Je to solidární výraz toho, že si uvědomuje potřebnost tohoto zařízení,“ popsal starosta. 

Epidemická situace

Výrazně se zhoršila situace v boskovické nemocnici, počet covidových pacientů roste. Začátkem týdne jich bylo přes třicet. V tomto týdnu dobíhá plánovaná operativa, ale následně nemocnice přejde do režimu, ve kterém bude poskytovat jen akutní operační výkony. Ostatní operace musí být odloženy. Očekává se, že počet covidových pacientů bude ještě růst.

Ředitel základní školy Vladimír Ochmanský radní informoval o testování žáků – antigenní testy odchytily 23 pozitivních, které následně čeká kontrolní PCR test. V Městské správě sociálních služeb byl větší výskyt nemoci na takzvaném Penzionu, nyní už mají nemocní po karanténě. MSSS také navštívil očkovací tým, který klienty přeočkovával třetí dávkou.

Nemocnice a kraj

V následujících dnech čeká starostu města jednání s krajským radním pro zdravotnictví o případném převodu boskovické nemocnice pod kraj. O výsledcích bude starosta radu informovat na dalším jednání 22. listopadu.

Boskovická spojka

Ticho po pěšině je už delší dobu okolo projektu Boskovické spojky. „Opravdu nevím, jestli to spí, ale já jsem od doby ještě před prázdninami neobdržel žádnou informaci o postupu kraje nebo státu,“ uvedl Jaroslav Dohnálek.

Rozpočet

Letošní rozpočet dozná ještě v rozpočtovém opatření, které bude schvalovat prosincové zastupitelstvo, některých změn. Ty se budou podle starosty týkat hlavně přesunu některých investic do dalšího roku. 

Rozpočet na příští rok je sestaven a už na něm probíhají jen kosmetické úpravy. Radě bude předložen na příštím jednání. „Nyní všichni očekáváme, nebude-li třeba jiná predikce příjmů. Jsou na to pak mechanismy, buď v rozpočtu škrtnout nějakou investici, nebo naopak řešit nějaký majetek tak, abychom se dostali k příjmům a nahradili případný propad příjmů daňových,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek.

Vítězný projekt PaRo

Radní zatím neschvalovali vítězný projekt letošního ročníku participativního rozpočtu. Autorka návrhu Prolejzky ve vnitrobloku zjistila, že někteří občané, kteří pro projekt hlasovali, jsou nespokojeni s tím, že došlo k přesunu umístění prolézaček z trávníku na štěrkové hřiště. „Počet hlasů bude možná ještě přeřešen,“ uvedl tajemník David Škvařil.

Knihovna

Přerušené stavební řízení na knihovnu zatím nebylo obnoveno. Podle starosty město jedná s obyvateli okolních domů, kteří k projektu vznesli námitky. „Neopouští nás víra, že projekt projde stavebním a územním řízením. A druhá věc je, že pořád věříme, že budeme úspěšní v dotačním titulu, který má být vyhlášen ve druhém kvartále příštího roku,“ uvedl starosta s tím, že snad záměr ministerstva kultury vyhlásit dotace pro knihovny a kulturní centra zůstane v platnosti i po nástupu nové vlády. S kofinancováním ze strany města už počítá i návrh rozpočtu města na příští rok. Na přípravě podle starosty intenzivně pracuje ředitel KZMB Ondřej Dostál, vzhledem k nastavení dotace by mělo dojít k rozšíření původního záměru komunitního centra s knihovnou ještě o kreativní centrum.

další zpravodajství