Začalo hlasování pro projekty participativního rozpočtu

Od začátku září do 10. října je možné hlasovat o projektech ve druhém ročníku participativního rozpočtu. Město na něj vyhradilo 400 tisíc korun, což je zároveň stropová částka pro jeden projekt. Každý občan Boskovic má k dispozici jen jeden hlas. Návrhů se sešlo celkem 23, sedm jich však radnice vyřadila jako nerealizovatelné. Zbylých šestnáct si představíme.

Vizualizace jednoho z navrhovaných projektůVizualizace jednoho z navrhovaných projektů   foto: Deana Láníková

Iniciativa pro zlepšení dětských hřišť

Zlepšení, zmodernizování a doplnění jednotlivých hracích prvků pro dětská hřiště za 400 tisíc korun navrhl Lukáš Holík. „V Boskovicích je řada dětských hřišť, která mají potenciál na své zlepšení a někdy i malá drobnost zvýší jejich atraktivnost, využití a pohodlí,“ napsal do popisu projektu. Největší absenci cítí v atrakcích pro starší děti a moderních herních prvcích. Kromě toho by chtěl přidat na dětská hřiště odpadkové koše, zasadit v blízkosti vhodné stromy, které by tvořily stín, a přidat lavičky pro odpočinek. Vytipována jsou konkrétní hřiště v lokalitách Bělská, Na Chmelnici, Sokolská, Komenská, Na Dolech a nové hřiště Hybešova. 

Revitalizace vodních prvků ve veřejném prostoru

Rovněž za 400 tisíc navrhuje Petr Ondráček znovuobnovit provoz tří pozapomenutých drobných vodních prvků, které se nacházejí na území širšího centra města, aby zatraktivnily veřejný prostor. Konkrétně se jedná o vodní prvek s kašnou v nice na nároží ulic Hradní a Pod klášterem. Ten je jako jediný z trojice funkční. „Zasloužil by si ale, kdyby se mu podařilo navrátit jeho původní kouzlo – tak, jak tomu bývalo za časů mého dětství,“ říká Petr Ondráček. Navrhuje proto vrátit tomuto prvku současnou materiálově a esteticky kultivovanou podobu. Řešení by mělo spočívat ve vytvoření půlkruhu vystupujícího do venkovního prostoru dlažby a dále proměnu vlastní vnitřní nádoby s vodou, aby se sem vrátila zpět volná vodní hladina, jak tomu bývalo v minulosti. „Bylo by vhodné změnit celkový dojem z tohoto vodního prvku, aby nebyl pouze o jakési nešťastně umístěné nerezové nádobě, za mříží, kde vlastní proud vody není skoro viditelný,“ domnívá se navrhovatel.

Ve druhém případě se jedná o kašnu v proluce U Koupadel. Kašna je již několik let v letních měsících prázdná. Podle navrhovatele by bylo vhodné, aby k zanedlouho realizovanému projektu Louka v proluce, který by měl celý prostor po letech zkultivovat, přibyla i tato kašna, která by mohla tomuto místu dodat nový náboj, aby se zde občané a návštěvníci města rádi zastavovali. Navrhuje proto nezbytně nutnou rekonstrukci kamenného korpusu kašny, obnovení vnitřní vodovzdorné stěrky a samozřejmě obnovení funkce kašny s vodní plochou v klimaticky vhodných podmínkách od jara do podzimu. Součástí revitalizace by měla být také drobná úprava přiléhající dlažby a péče o okolí kašny.

Třetí vodní prvek se nachází v ulici Antonína Trapla. Má otočný mechanismus, který už několik let není v provozu. Navrhováno je proto znovuobnovení funkce vodního prvku a zároveň i otočného mechanismu kovového glóbu. A také drobné opravy zvýšené části dlažby a případně i zlepšení bezprostředního okolí.

Parkoviště typu Bike+Ride

Na maximální částku 400 tisíc míří i projekt Jana Nádvorníka na vybudování parkoviště typu Bike and Ride – parkoviště pro jednostopá vozidla. Vzniknout by mělo 10–20 míst pro parkování jízdních kol u autobusového nádraží, aby si zde mohli cestující uzamknout kolo a pokračovat v jízdě autobusem či vlakem. Město následně může podle navrhovatele rozšířit toto stání o prvky jako uzamykatelné bikeboxy a kamerový systém, který by měl dohlížet na bezpečnost. Přínos vidí Jan Nádvorník v podpoře cyklo dopravy, omezení zátěže automobilové dopravy a nedostatku parkovacích míst.

Obnova hřiště „U školičky“ vedle lázní

Irena Urbani navrhuje obnovit zašlé hřiště u takzvané školičky u lázní. Součástí projektu je vyčištění plochy od nežádoucích dřevin a následné položení umělé trávy, která je příjemná pro relaxaci a zároveň vhodná pro řadu volnočasových aktivit. Hřiště by mohlo být po letech aktivně využíváno při organizovaných aktivitách TJ Rytmus a širokou veřejností. Prostor hřiště by měl být doplněn lavičkami. Veřejný přínos vidí navrhovatelka v rozšíření možností cvičenců TJ Rytmus o cvičení v bezpečných venkovních prostorách, v dnešní době tolik potřebných, a v nabídnutí chybějícího prostoru pro hry dětí a mládeže. Došlo by ke zkultivování zanedbaného a nevzhledného pozemku ve velmi turisticky navštěvované lokalitě.

Hřiště pro nácvik skoků na kole (dirt park)

Projekt ve Sportparku za 400 tisíc navrhuje Ivo Legner. V současné době zde není možné trénovat skoky na kole. Jednalo by se o rozjezdový kopec a tři skoky za sebou ve dvou variantách, menší a větší, zakončené závěrečnou klopenkou. Tréninkové hřiště pro skoky na kole by podle navrhovatele jistě ocenila nejen veřejnost, ale i závodní cyklokluby. „Ve Sportparku by se tak rozšířily možnosti využití volného času a sportovních aktivit. Skákání na kole patří k největším dětským radostem a dospělí také jistě ocení možnost si skákání vyzkoušet a natrénovat,“ uvádí Ivo Legner.

Obnova zeleně obce Vratíkov

Petra Jakubcová navrhuje obnovu zeleně v místní části Vratíkov, v místě po levé straně silnice vedoucí z Boskovic. Rozpočet projektu je 300 tisíc. V současné době je místo osázeno keři, které zabraňují výhledu na hlavní komunikaci. Navrhovaná změna spočívá v tom, že okrajová část bude vysázena směsí trvalek a travin, a do plochy bude umístěno několik větších kamenů tak, aby vznikla skupina. Kolem kamenů budou vysázeny borovice kleče. Za nimi bude vysazena skupina nižších okrasných keřů. Přechod mezi stávající výsadbou zlatice a novou úpravou bude tvořit výsadba borovice černé. Vyšlapaná část bude doplněna o tavolu. „Jelikož je v současné době místo z důvodu keřové výsadby nepřehledné, je cílem tohoto projektu vytvořit v obci funkční plochy veřejné zeleně a zároveň docílit zlepšení vzhledu obce,“ popisuje navrhovatelka.

Koše na tříděný odpad

Za 250 tisíc navrhuje Viktor Jurdič pořídit koše na tříděný odpad. V centru města je podle něj kapacita odpadkových košů na některých místech nedostatečná a koše se přeplňují. Možnost třídit odpad pak ve městě nabízí pouze jeden osamocený odpadkový koš na vlakovém nádraží. „Veřejný prostor by měl nabídnout koše, které podpoří myšlenku třídění odpadu i v ulicích města. Namísto jedné nádoby na směsný odpad by tak místo nabídlo ještě například tu na plast a papír,“ popisuje Viktor Jurdič. A navrhuje proto v centru města nahradit vhodně zvolené koše variantou na tříděný odpad. Za 250 tisíc by mělo být možné pořídit asi 10–15 nových košů. Výběr vhodných míst pro výměnu by se měl odvíjet od současného využívání košů na směsný odpad. „Nejpoužívanějším typem koše ve městě je nyní betonový koš s kovovou vložkou. V případě nahrazení některých z těchto košů novými se nabízí staré koše seskupit například po třech a pomocí nápisů na kovové vložky odlišit koš na plasty/ papír/ tříděný odpad. S minimálními náklady by tak bylo možné vytvořit další třídící koše,“ dodává autor návrhu. 

Za letňákem se kloužeme celý rok

Barbora Brzobohatá navrhla projekt za 65 tisíc korun. Jedná se o nerezovou klouzačku, dlouhou přes 6 metrů a širokou půl metru. Je položená ve svahu na zemi a má dojezd na trávu, která je trochu zpevněná dopadovou zatravňovací deskou. Pro radost z jízdy má dvě vlnky. Umístěná má být vedle schodiště kolem jízdárny, pod stromy, aby ji nepřehřívalo slunce. Zároveň je na místě, kde nebude v cestě zimním radovánkám. „Klouzačka má očekávaný přínos, protože přináší radost a můžou se na ní klouzat dětičky i babičky. Taky za letňákem není žádné hřiště. Taky sem jezdí turisti, co mají děti, a ty si můžou hrát leda v kašně na náměstí nebo na malé prolejzce u skleníku,“ doplnila Barbora Brzobohatá.

Prolejzky ve vnitrobloku

Stejná autorka přišla ještě s návrhem za 220 tisíc korun na umístění menší prolézačky na trávník ve vnitrobloku za Wolkerovým náměstím. Mobiliář by měl být z estetického i funkčního hlediska dřevěný, bez využití plastových a překližkových prvků, a měl by zábavnou formou rozvíjet fyzickou zdatnost, vůli a sebevědomí a podněcovat děti ke společné hře. 

Doktor pro babičku lípu

Třetí návrh Barbory Brzobohaté představuje záměr s nejnižším rozpočtem v letošním ročníku participativního rozpočtu, a je to 15 tisíc korun na doktora arboristu pro lípu před boskovickým zámkem. „Arboristické ošetření prodlužuje životnost starých stromů, zlepšuje jejich vitalitu i bezpečnost pro okolí. V případě prastarých a památných stromů má ošetření též velkou kulturní hodnotu. Hradní ulice bez babičky lípy je jako náměstí bez radnice. Starejme se o ni,“ vyzývá autorka návrhu. 

Chodník v parčíku u křižovatky Bezručovy a Sokolské

Petr Vychodil navrhuje vybudovat řádné chodníky namísto pěšinek, které jsou už 30 let vyšlapané v parčíku u křižovatky ulic Bezručova a Sokolská. Nový chodník by vyžadoval odstranění jednoho stromu, který je podle navrhovatele ve špatném zdravotním stavu –  místo koruny jsou již jen dva usychající pahýly. U chodníku je možné vybudovat záliv s lavičkou.

Hřiště na pétanque

Obohatit Červenou zahradu o hřiště na pétanque za 120 tisíc navrhuje Jaroslav Parma, inspirován přáteli z partnerského města Frasnes-lez-Anaving. „Hřiště na pétanque by byl vhodný doplněk pro volnočasové aktivity starších dětí a rodičů,“ domnívá se autor návrhu. Hřiště na pétanque v blízkosti hracího koutku by mohlo být využito také k amatérským zápasům a turnajům. Výhodou umístění je blízké občerstvení, které k pétanque patří.

Kvetoucí záhon pro pana Palackého

Zvětšení záhonu před gymnáziem a jeho osázení kvetoucími trvalkami za 40 tisíc korun navrhuje Deana Láníková, zpracovali ho členové iniciativy Zelená peřina. Oproti dosavadním letničkovým výsadbám by byl podle jejího návrhu záhon trvale udržitelný a jeho údržba mnohem levnější a jednodušší. „Bude jistě zajímavý a inspirativní nejen pro studenty, učitele a návštěvníky školy, ale i pro kolemjdoucí. Bude přínosný pro hmyz, především opylovače – zdroj potravy, ale také možnost úkrytu. Prostor před školou bude působit přirozeně a spolu se stávající výsadbou stromů, keřů a kvetoucím trávníkem zde budeme mít kousek přírody,“ píše předkladatelka návrhu.

Rozkvetlé sídliště

Stejná navrhovatelka je podepsaná i pod záměrem zvelebit prostor před vstupem do školy na Slovákově a zpříjemnit obyvatelům i kolemjdoucím tuto část sídliště. Tento návrh vzešlý rovněž ze Zelené peřiny má rozpočet 120 tisíc. Projekt zahrnuje založení dvou kvetoucích záhonů při vstupu do školního areálu, na které by pohledově navazovaly obdobné záhony před blízkým bytovým domem.

Součástí této obnovy zeleně by mohla být i změna stylu péče o travnatou plochu mezi základní školou a bytovým domem. Díky těmto úpravám by vznikl esteticky působící a přírodě blízký prostor uprostřed sídliště, díky promyšlenému výběru rostlinných druhů bude záhon kvést od jara do podzimu.

Venkovní šachy / Člověče, nezlob se

Kristýna Znamenáčková navrhuje umístit za 80 tisíc na náměstí u kašny dva stolky s předchystanou šachovnicí a plochou na Člověče, nezlob se. „Napadlo vás někdy, že byste se mohli na náměstí vydat nejen na rychlý nákup, ale strávit zde pár hodin s přáteli? A co rovnou nad partičkou šachu nebo Člověče, nezlob se?“ ptá se autorka návrhu. Nejedná se podle ní o žádnou novotu, zejména v jižních zemích se takhle obyvatelé větších i menších měst scházejí k rekreační hře i turnajům. Centrum města by mělo být centrem setkávání. 

Lavička k odpočinku a relaxaci

Petr Axman navrhl umístění lavičky za 30 tisíc korun u jednoho z bytových domů. Umístění této lavičky je podle něj motivováno dlouhodobým využíváním travnatého městského pozemku obyvateli okolních bytových domů od jarních do podzimních měsíců, bez možnosti usednutí a odpočinku na lavičce nebo jiném vybavení.

další zpravodajství