Louka v proluce bude hotová příští rok na jaře

V proluce U Koupadel proběhne v sobotu 18. září celodenní akce Zvuky a barvy židovské čtvrti. Připravila ji iniciativa Zelená peřina, která také nadále pracuje na projektu, který zvítězil v prvním ročníku boskovického participativního rozpočtu. Jak přípravy probíhají a kdy bude hotovo?

Drobné práce na úpravě proluky proběhly na jařeDrobné práce na úpravě proluky proběhly na jaře   foto: Tomáš Trumpeš

Sobotní akce bude předcházet důležitému kroku, který by měl umožnit posunout projekt blíže uskutečnění. Tím důležitým krokem je jednání boskovického zastupitelstva, které bude schvalovat smlouvy, na základě kterých dojde k majetkovému vypořádání a městu se konečně podaří scelit pozemky v proluce na Bílkově ulici do svého vlastnictví.

Vzhledem k tomu, že projekt Louka v proluce je nakonec náročnější a rozsáhlejší, než se původně plánovalo, je toto scelení nutné pro další úřední postup, především pro vyřízení všech náležitostí na stavebním úřadě. Podle Hany Kvapilové ze Zelené peřiny zdržela práci na projektu také pandemie. Drobnější práce už v proluce proběhly, ty hlavní by nakonec měly začít letos na podzim a úplně hotovo by mělo být na jaře.

Cílem projektu je vytvořit v židovské čtvrti v proluce U Koupadel krásné a příjemné místo s ekologickou hodnotou, které zároveň připomene jeho historii.

Půdorysy domů a zeleň

Jednou z věcí, která zásadně ovlivnila náročnost a rozsah záměru byl nápad architekta Petra Ondráčka, kterého Zelená peřina k myšlence přizvala, aby se v proluce vyznačily půdorysy původní zástavby. „Nápad se nám líbil, ale on sám jej hned zavrhnul s tím, že by to sice bylo bezvadné, ale moc drahé,“ popsala Hana Kvapilová.

Když projekt následně zvítězil v participativním rozpočtu, město přistoupilo na návrh Zelené peřiny, že se jako autoři návrhu budou podílet i na jeho přípravě a provedení. V té době vznikl také Spolek za rozvoj architektury Boskovic, jehož členem je i Petr Ondráček. Spolek místních architektů se nabídl, že sponzorsky vyhotoví projekt. A pozapomenutý nápad na připomínku historické zástavby se vrátil do hry.

Ukázalo se, že v proluce není nutné zachovat stávající žulovou zídku a je možné ji rozebrat a kostky využít právě na vytvoření půdorysů původní zástavby. Myšlenka navíc získala i podporu památkářů, Roman Čerbák tento postup kvitoval s povděkem a celý projekt označil v této podobě za smysluplnější.

Vzhledem k těmto změnám musela botanička a členka Zelené peřiny Deana Láníková vypracovat nový projekt na podobu zeleně. Oproti původnímu záměru osvěžit stávající travnatou plochu kvetoucími druhy trvalek a lučních druhů bylo třeba nový návrh výsadby navázat na daný architektonický záměr.

Zvolila tedy osetí nově vytvořených ploch pomocí dvou odlišných druhově bohatých bylinných směsí: vyšší kvetoucí luční porost pro tu část, kde historicky bývaly zahrádky, a nižší kvetoucí trávník snášející sešlap a sečení pro osetí půdorysů bývalých domů i zbylé plochy kolem. Lemy hlavního chodníku, kde budou umístěny dřevěné lavičky, budou osázeny nízkými suchomilnými trvalkami, které snesou občasný sešlap a nebudou přerůstat do chodníku.

Jednání a přípravy

Po vyhlášení výsledků participativního rozpočtu a domluvě s radnicí na společném postupu začala jednání na úřadě. První pracovní schůzku svolal tehdejší místostarosta Lukáš Holík (ANO) loni v prosinci. „Naše pozměňovací návrhy byly přijaty s vstřícností, z čehož jsme měli radost. Byl přijat i náš návrh, že se budeme na celkové realizaci partnersky podílet přípravou architektonického projektu, projektu zahradních prací i oslovováním zhotovitelských firem,“ uvedla Hana Kvapilová.

Jednání pokračovala v únoru, řešily se právě komplikované majetkové vztahy v lokalitě a představen byl projekt architektů ze SRABu.

Vedle SRABu se Zelená peřina snažila zapojit i další dobrovolníky a organizace. „Jedním ze záměrů naší iniciativy je zapojení široké komunity lidí do veřejné sféry. Proto jsme se v prvním plánu nechtěli zaměřit pouze na firmy, ale oslovili jsme nejdříve učitele a mistra zednických učňů z Masarykovy střední školy v Letovicích Petra Ošlejška,“ popsala představitelka Zelené peřiny. Vedení školy souhlasilo s možnosti využití práce učňů v rámci placené praxe na rozebrání zídky a uložení kostek do štěrkového lože. Pomáhat jim podle Hany Kvapilové budou i dobrovolníci, do jejichž řad je stále možné se přidat.

Další z členek Zelené peřiny Dagmar Hamalová se věnuje také umisťování kamenů zmizelých v boskovickém židovském ghettu. Část z nich už byla uložena i v této lokalitě. Zelená peřina zajistila také několik podporovatelů a sponzorů, neboť se ukázalo, že náročnější verze projektu bude také nákladnější. Jeden ze sponzorů přislíbil například výrobu laviček. Odpadkové koše v prostoru zajistí město tak, aby odpovídaly novému městskému jednotnému vizuálu.

První práce v proluce proběhly na jaře, a bylo to vykácení keřů ve stávající zídce. Toho se zúčastnili také dobrovolníci z boskovického Unijazzu. „Při obhlídce zídky jsme byli upozorněni, že je velmi pravděpodobné, že uvnitř bude uložena suť. Zjistili jsme, že skládkování suti bude nutno uhradit. To bylo nemilé překvapení, bylo jasné, že nepůjde o levnou záležitost. Dokud se však do vnitřní části zídky nezakousne bagr, fakticky nezjistíme, kolik se v ní suti a nebezpečného odpadu ukrývá,“ vysvětlila Hana Kvapilová.

Na jaře byl také stanoven harmonogram prací, ten však musel být následně několikrát změněn a posunut. Největší vliv na oddálení prací měla informace z radnice, že majetkové vypořádání s majiteli pozemků v proluce je nutné uskutečnit před zahájením realizace. A to právě znamenalo, že bude nutné vyčkat na celkem dvě postupná rozhodnutí zastupitelstva.

Mezitím byly vybrány firmy na jednotlivé práce a také dodavatel infopanelů, které jsou součástí záměru. Vzhledem k ceně budou nakonec jen dva místo zamýšlených čtyř. Další dva budou doplněny v případě, že se podaří sehnat další sponzory.

V létě už se definitivně ukázalo, že práce v proluce mohou začít až na podzim, po vydání souhlasu stavebního úřadu, a dokončeny budou na jaře příštího roku, kdy by měl být pozemek oset a osazen.

Práce na přípravě projektu tak byla nakonec pro navrhovatelku a celou iniciativu Zelená peřina poměrně náročná a hlavně trvala déle, než se zpočátku domnívali. Přesto Hana Kvapilová zdůrazňuje, že je ráda, že se mohli společně s městem, které je realizátorem vítězného projektu, na přípravě podílet. A také se jim podařilo připravit alespoň některé další dílčí aktivity, jako je umístění ježkovníku nebo založení okrasného záhonu před židovským obecním domem. A právě akci Zvuky a barvy židovské čtvrti. „V uplynulém období jsme rozhodně nezaháleli. Je za námi spousta času stráveného nad přípravou realizace projektu, bohužel je to většinou práce málo viditelná,“ uzavřela Hana Kvapilová.

další zpravodajství