Co se dá změnit za čtyři roky? Kolik toho stihla boskovická koalice z let 2014–2018

Za čtyři roky se nedá nic stihnout! Za celou dobu nic neudělali! Tihle udělali za čtyři roky víc než ti před nimi! – Takové a podobné výroky slýcháme ve vztahu k volebním obdobím a k politickým reprezentacím, které město vedou, poměrně často. Kolik se toho tedy dá stihnout za jedno volební období a kolik toho politici za čtyři roky změní? Rozhodli jsme se podívat na jeden konkrétní příklad a s již docela bezpečným odstupem tří let prozkoumat výsledky předchozího vedení boskovické radnice – tedy koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která v čele se starostkou Hanou Nedomovou řídila město v letech 2014–2018.

Centrum polytechnické výchovy, které na Bílkově ulici vzniklo prakticky během jednoho volebního obdobíCentrum polytechnické výchovy, které na Bílkově ulici vzniklo prakticky během jednoho volebního období   foto: Tomáš Znamenáček

Samozřejmě nejde o to, pořídit výčet všech rozhodnutí, investic a drobných počinů, které město udělalo. Rozhodli jsme se spíše vypustit provozní a standardní záležitosti a zaměřit se na to, co přinášelo do Boskovic nějakou změnu, něco nového, případně k něčemu novému otevíralo cestu. Jinými slovy nezaměřujeme se na to, kolik se opravilo chodníků či která se opravila ulice, i když i to jsou samozřejmě také důležité věci. Nás ale tentokrát zajímá proměna města i způsobu vládnutí; ostatně sledovaná koalice v roce 2014 nastupovala sama s tím, že chce být koalicí změny.

Účelem tohoto textu také není jednotlivé kroky hodnotit, ale zaměřit se spíše na to, kolik se jich vlastně prosadilo, uskutečnilo či připravilo. Mnohé z nich jsme ve své době kritizovali, ale to nic nemění na tom, že byly součástí změn, které je třeba vládnoucí koalici připsat.

Pokud bychom začali od velkých investičních akcí, je asi v prvé řadě nutné zmínit Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání u základní školy na Slovákově ulici. Často se říká, že u větších investic je nutné počítat s tím, že se natáhnou do více volebních období, a proto je třeba pro ně hledat větší politickou shodu. Tady ale stihla koalice v jednom volebním období nejen ukončit záměr stavět u Slovákovy sportovní halu, ale dále vymyslet, prosadit, naprojektovat, sehnat dotaci a víceméně i postavit polytechnické centrum. Úplné dokončení a platby proběhly sice až po volbách v roce 2018, ale stavba je jednoznačným dílem sledované koalice.

Dalším podobným počinem bylo vytvoření Sportparku v Doubravách. Před volbami se o záměru mluvilo spíše v náznacích, koalice ale opět stihla projekt schválit, připravit, sehnat dotaci a postavit.

A máme tu ještě další dvě investiční akce, které koalice dotáhla. V prvé řadě je to letní kino. Rekonstrukce započala poměrně pozvolna už za předchozího vedení města, ale hlavní část a investice v řádu desítek milionů korun opět proběhly ve sledovaném volebním období. Úplně dokončena pak byla rekonstrukce v tom stávajícím. Po obdržení dotace byla také postavena plánovaná nová budova školky na ulici Komenského.

Zůstaneme-li u budov, učinila koalice ještě jeden důležitý krok – vyjednala a ve shodě prakticky celého politického spektra převzala do rukou města budovu sokolovny. Následně zde byla provedena alespoň základní rekonstrukce, aby sokolovna mohla sloužit jako kulturní dům.

Asi nejdiskutovanějším krokem koalice v oblasti investic byl výkup pozemků s budovou Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě, kde město čelilo rovnou dvěma trestním oznámením, která však byla následně odloženy. V dopravě pak kromě nejrůznějších oprav došlo k jedné větší změně, a to ke zprůjezdnění Štefánikovy ulice a jejímu propojení s ulicí Nádražní.

Z dalších výraznějších investic je třeba jmenovat ještě novou podobu parčíku u autobusového nádraží, vybudování chodníku ke hřbitovu, rekonstrukci návsi v Mladkově, rekonstrukci relaxační části městských lázní, rekonstrukci hřiště na Zelené škole a vybudování nového parkování za finančním úřadem. Vystavěno bylo také několik nových sociálních bytů. Změnil se způsob investování a navýšily se prostředky mířící do nemocnice, především investice do městského majetku. Výraznější proměnou prošlo také Růžové náměstí.

Radnice rozhodla o zřízení funkce městského architekta, která připadla boskovickému rodákovi Zdeňku Fránkovi. Ještě předtím bylo rozhodnuto o umístění knihovny do budovy bývalého ZZN na ulici Kapitána Jaroše a právě Zdeněk Fránek věnoval městu studii, která dává chystané přestavbě konkrétní podobu. Kromě toho město získalo ještě studii na výstavbu domu v proluce U Koupadel, a to od chilského architekta Smiljana Radiće. A vypracována byla také studie na obytný soubor rodinných a bytových domů za nemocnicí.

Zapomenout bychom rozhodně neměli ani na další počin v estetizaci veřejného prostoru, a to výzdobu trafostanice za finančním úřadem, kde svého Nočního potápěče vymaloval legendární brněnský streetartový umělec TIMO.

Noční potápěčNoční potápěč   foto: Tomáš Znamenáček

Po nástupu na radnici v roce 2014 slibovala nová koalice pod vedením ČSSD hodně změn v oblasti transparentnosti, komunikace s veřejností a zapojování občanů do rozhodování. Učinila několik změn, mezi které patřilo doplnění zápisů z jednání městské rady o jmenovitá hlasování radních a také zavedení přímých přenosů z jednání zastupitelstva. Kromě toho vznikl nový, responzivní web města, který počítá i se zobrazením na mobilních telefonech. A na webu byla zřízena sekce otázek na vedení města. Výrazným krokem pak bylo zrušení radničních listů a velkorysá proměna zpravodaje, který se nově distribuuje do všech domácností zdarma, na křídovém papíře, zčásti barevný a v rozsahu dvaceti stran A4. Kromě toho se pořádala speciální plánovací setkání s veřejností – kulaté stoly k rozpočtu a fórum zdravého města – a radnice se snažila využívat také podnětů z nejrůznějších anket.

Pominout ve výčtu asi můžeme výměnu jednatele nemocnice, která patří k povinnému boskovickému koloritu, ale během volebního období došlo ještě k dalším výrazným změnám, které se dotkly života občanů či fungování veřejných institucí. Došlo k úplnému zákazu hazardních her na území města a zakázán byl také podomní prodej. Radnice také zavedla veřejnou dopravu zdarma pro seniory. 

Město se zbavilo jedné své příspěvkové organizace – muzeum bylo převedeno pod správu kraje, v majetku města však zůstala budova rezidence. Byla zavedena Cena za kulturu, vyhlašovaná jednou za tři roky. Změnil se grantový systém v kultuře, který se kromě organizací otevřel i jednotlivcům, aby mohli i oni samostatně pořádat kulturní akce s podporou města. Vytvořen byl zcela nový dotační titul, v rámci kterého město přispívá na opravy domů, které nejsou prohlášeny kulturními památkami, ale stojí v městské památkové zóně. Byl vytvořen strategický plán města a na radnicí začala na Den Tibetu pravidelně vlát tibetská vlajka.

Bylo toho málo, nebo moc? Občané byli na koalici každopádně přísní, a to především na ČSSD, která ve volbách v roce 2018 spadla z osmi mandátů v zastupitelstvu na čtyři. Také lidovci jeden mandát ztratili, hnutí ANO o jeden mandát posílilo a získalo čtyři mandáty. Komunisté, kteří byli nepsanými členy koaličního týmu se zastoupením v radě, rovněž ztratili jednoho zastupitele a jsou dnes na dvou mandátech.

A jaký je výkon radnice ve stávajícím volebním období? Poznamenán je jistě koronavirovou pandemií, i když čistě z hlediska finančních možností nedošlo k nějakému zásadnímu propadu příjmů města, jak ukazuje náš graf. Zatím se nacházíme ve třech čtvrtinách a podobný výčet můžeme napsat třeba opět s odstupem za další čtyři roky. Už teď je však jasné, že voliči to budou mít při svém hodnocení za rok a dva měsíce těžší, protože na radnici došlo k výměně koaličních spojenců a skládání politických účtů za aktuální volební období tak může být trochu nepřehledné.

další zpravodajství