Nemocnice podává léky proti těžkému průběhu covidu, zájem je ale zatím malý

Pacienti, kterým hrozí vážný průběh covidu, mohou kontaktovat svého praktického lékaře a dostat v Boskovicích protilátky ve formě léků Bamlanivimab a Regeneron. Léky je třeba podat brzy po onemocnění a měly by předejít zhoršení průběhu nemoci a vzniku závažných komplikací. Léčba probíhá v prostorách zhruba měsíc zřízeného stacionáře v boskovické nemocnici.

foto: Nemocnice Boskovice

Léčba je určena pro pacienty s covidem, kteří trpí dalšími vážnými chorobami a očekává se u nich komplikovaný průběh. „Monoklonální protilátky se po aplikaci navážou na povrchové struktury koronaviru a znemožňují či komplikují jeho proniknutí do buněk hostitele,“ vysvětlil Luděk Pluháček, primář interního oddělení boskovické nemocnice, který má stacionář na starosti. Důležité je podle něj především včasné zachycení pacienta, protože u těch, jejichž aktuální stav vyžaduje hospitalizaci, už léčba není přínosná.

Kritéria, které musí pacient splňovat, aby mohl podstoupit léčbu, jsou jasně stanovena a jsou k dispozici všem lékařům i veřejnosti. Boskovický lékař Jan Machač na svém facebookovém profilu uvedl: „Lék je určen pro pacienty s počínajícím covidem (do 7 dnů), kteří jsou ve vysokém riziku vážného průběhu – mají oslabenou imunitu, těžkou obezitu, těžší nemoc plic, těžší kardiovaskulární nemoc a další.“ K podstoupení léčby je třeba kontaktovat svého praktického lékaře.

Zájem o léčbu je ale v regionu prozatím velmi malý. „K dnešnímu dni jsme léky aplikovali pouze čtyřem pacientům,“ uvedl Luděk Pluháček, i když léčbu nemocnice nabízí už zhruba měsíc. Léků má nemocnice dostatek a může je aktuálně podávat dvěma pacientům zároveň v prostorách covidového stacionáře, který se nachází v zadním traktu nemocnice. Přístup do stacionáře je bezbariérový a vede přes vrátnici, takže pacient vůbec neprochází samotnou budovou nemocnice.

Zkušenosti s dosavadní léčbou jsou dobré. „Naši pacienti léčbu tolerovali velmi dobře a stejné informace máme i z jiných pracovišť. Z možných nežádoucích účinků pak literatura uvádí alergickou reakci,“ sdělil Ohlasům Luděk Pluháček. Podle něj je prokázáno, že správně indikovaná a včas podaná léčba monoklonálními protilátkami významně snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění.

Protilátky se podávají ve formě infuze během jedné hodiny, poté následuje zhruba hodinové pozorování, které má za úkol zachytit možné nežádoucí účinky. Podle svého stavu pacient po dvou až třech hodinách odchází. Podání léků je bezplatné, nemocnice si je nakupuje sama a po aplikaci jsou náklady účtovány zdravotní pojišťovně.

V boskovické nemocnici jsou k dispozici i léky Remdesivir a Ivermektin. „Remdesivir je součástí doporučené léčby. Existuje řada studií, které prokazují pozitivní přínos léčby. V naší nemocnici jej běžně používáme s dobrými výsledky,“ řekl Luděk Pluháček. Ivermektin je podle něj „lék s minimem nežádoucích vedlejších účinků s možným pozitivním vlivem na průběh onemocnění covidem-19, ale pro jeho užívání nejsou v současné době k dispozici jasná data z klinických studií.“ Dodal, že Společnost infekčního lékařství ČLS JEP ve svém doporučeném postupu léčby nezařadila Ivermektin mezi léky vhodné k standardní léčbě pacientů s onemocněním covid-19.

další zpravodajství