Z radnice: Omezení úřadu, rekonstrukce Milánov a Podhradí, konkurz na ředitele KZMB

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku března. Obvyklá tisková konference se kvůli protiepidemickým opatřením nekonala, vyjádření politiků jsme proto získali pouze korespondenčně.

Opravy silnice v ulici PodhradíOpravy silnice v ulici Podhradí   foto: Tomáš Trumpeš

Kromě informací z jednání rady vedení města ještě minulý týden zveřejnilo dvě důležité informace k fungování úřadu. Zejména radnice žádá občany, aby zvážili osobní návštěvu úřadu, a pokud je to možné, své záležitosti vyřizovali telefonicky nebo elektronicky. V nezbytně nutném případě lze objednat návštěvu pomocí online registrace. Pro veřejnost je úřad otevřen v pondělí a středu od 8.00 do 17.00.

Ze zdravotních důvodů je aktuálně uzavřen odbor výstavby a územního plánování. Silně personálně oslaben je odbor sociálních věcí. Zde jsou navíc dle doporučení ministerstva práce a sociálních věcí omezovány agendy sociálně-právní ochrany dětí na nezbytně nutné úkony.

V souvislosti s panujícím stavem také starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) upřesnil, že jsou uzavřena pouze školní hřiště, ale dětská hřiště se Boskovice na rozdíl od některých jiných měst nechystají zavírat. Ve městě jinak probíhá standardní dozorová činnost městské policie, zvýšený dozor není vzhledem k personální situaci a nemocnosti v řadách městské policie podle starosty možný.

ZŠ a MŠ pro děti vybraných pracovníků

Vzhledem k panujícím opatřením byly uzavřeny také boskovické školy, i když ne zcela. Podobně jako v minulosti jsou boskovická základní i mateřská škola otevřeny pro děti zdravotníků, záchranářů a hasičů. V regionu kromě Boskovic tuto službu poskytuje ještě základní škola ve Velkých Opatovicích a základní a mateřská škola v Drnovicích.

Činnost policie

Závěrečné zprávy o své činnosti v roce 2020 vydala boskovická městská policie a také místní obvodní oddělení státní policie. Se zprávami se seznámili městští radní. Starosta Jaroslav Dohnálek se vyjádřil, že je s městské fungováním policie spokojen. „Vznikající dílčí problémy se snažím s ředitelem operativně řešit. Rada města ocenila i dobrou spolupráci mezi městskou policií a Policií České republiky,“ uvedl starosta.

Dále doplnil, že letos byla zahájena první etapa rekonstrukce služebny městské policie v budově, kde sídlí. Celková rekonstrukce bude postupovat po etapách.

Podpora MSSS ze státního rozpočtu

Město obdrželo od Jihomoravského kraje návrh smlouvy na podporu Městské správy sociálních služeb v roce 2021 ze státního rozpočtu. Jedná se o účelovou neinvestiční podporu necelých 24 milionů korun na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních sociálních služeb ve stanoveném rozsahu. Kromě toho město získá pro MSSS ještě dalších 1,7 milionu korun z rozpočtu kraje.

Přestože náklady sociálních služeb výrazně rostou, celková částka 25,5 milionu je nakonec téměř o 5 milionů nižší, než činil předpoklad výsledku dotačních řízení pro rok 2021.

Dotace na volnočasové aktivity

Městská rada rozdělila dotace na volnočasové aktivity. Tento dotační titul se letos oddělil od dotací směřujících do kultury. Přímo na volnočas bylo určeno 700 tisíc korun, peníze byly rozděleny ve dvou oblastech: na celoroční provoz a na jednorázové akce. Žádná žádost nemusela být krácena, pouze jedna žádost nedosáhla v hodnocení na požadované minimum devíti bodů v průměru a dle pravidel nebyla doporučena radě města ke schválení.

Místostarosta Lukáš Holík (ANO) se zatím nechtěl vyjadřovat k novému modelu dotací pro volnočas a pro kulturu, učiní tak až po rozdělení dotací do kultury. „Hodnotící komise k dotačnímu programu Kultura zasedala ve středu 3. března a v současné době připravujeme materiál pro radu města,“ uvedl Lukáš Holík. Rada se bude dotacemi do kultury zabývat 16. března a poté tedy místostarosta nový model zhodnotí.

Rekonstrukce ulice Milánovy

Rekonstrukce ulic Podlesí a Milánovy se blíží do finále. Postupně od roku 2019 se zde buduje nová dešťová a splašková kanalizace a rekonstruuje vodovod. Touto stavbou došlo podle města k velkým zásahům do komunikace a je nutné ji teď opravit, čímž se stavební práce v této lokalitě završí. „V ulici Milánovy byla komunikace z betonových panelů v havarijním stavu, stavbou byly panely odstraněny a je nutné je nahradit novou plnohodnotnou komunikací. Projekt řeší kompletně rekonstrukci komunikace v ulicích Podlesí a Milánovy vybudováním nové asfaltové komunikace a odvodnění dešťovými a pásovými vpustěmi. Součástí budou i retardéry,“ upřesnila boskovická radnice.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka byly vyřešeny všechny požadavky občanů související s opravou ulic. Ta potrvá více než půl roku a v rozpočtu města je na současnou etapu vyhrazeno 16,5 milionu korun.

Uzavírka Podhradí

Od začátku března je uzavřena ulice Podhradí, kde probíhá avizovaná rekonstrukce, která byla na letošek odložená z loňského roku. Práce navazují na předchozí opravu silnice v Pilském údolí. K obnovení provozu má dojít v polovině července.

Lávka v Mladkově

Pokračuje příprava nového úseku cyklostezky z Mladkova do Svitávky. Konkrétně bude zpracována projektová dokumentace na stavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu v Mladkově. Projektová dokumentace na provedení stavby přijde na necelých 38 tisíc korun.

Termín vybudování lávky zatím není jasný. „Aktuálně se řeší, kdo zpracuje projekt. Teprve po výběru zhotovitele projektu a vypracování projektu se bude vybírat dodavatel a stanovovat termín dokončení,“ vysvětlil boskovický starosta.

Fungování komisí

Rada města se seznámila se zprávami o činnosti komisí, tedy svých poradních orgánů, v roce 2020, včetně komplexní zprávy o plnění přijatých usnesení. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je hodnocení práce komisí velice individuální – u některých je rada s jejich činností spokojena, u některých ne. „Komise jsou poradním orgánem rady, my se seznámíme s jejich závěry, ale rozhodnutí je stejně vždy na radě města, která za ně odpovídá,“ připomněl starosta. Místostarostové Lukáš Holík i Radek Mazáč (STAN a Sportovci) vyjádřili s fungováním komisí spokojenost. Všichni tři členové vedení města ale zdůraznili, že v posledním roce byla práce komisí výrazně ovlivněna opatřeními proti šíření koronaviru.

Louka v proluce U Koupadel

Dále se posouvá také projekt Louka v proluce, který zvítězil v prvním ročníku boskovického participativního rozpočtu. Nyní na něj navazuje ještě akce s názvem Oživení proluky U Koupadel, na kterou chce Iniciativa Zelená peřina podat žádost o grant poskytovaný nadací Veronica, společností pro přírodu a krajinu.

Městská rada proto schválila záměr výpůjčky pozemku do konce roku Haně Kvapilové, která je koordinátorkou Zelené peřiny. Cílem projektu je vytvořit v Boskovicích v židovské čtvrti v proluce U Koupadel příjemné místo, které kromě estetické a ekologické hodnoty zároveň připomene jeho historii. Navrženy jsou drobné úpravy prostranství v této části města a svépomocná údržba travních ploch ve spolupráci s dobrovolníky a veřejností. Dále instalace vzdělávacích tabulí a vycházky s environmentálním zaměřením pro širokou veřejnost, seniory a studenty. V této lokalitě by měly být umístěny také hnízdní budky pro ptáky a netopýry a kompostér-ježkovník.

Další ročník participativního rozpočtu

V plném proudu je podle místostarosty Lukáše Holíka příprava druhého ročníku participativního rozpočtu. Probíhá dle harmonogramu a pro letošek se mění částka vyčleněná z rozpočtu – zvedá se o sto tisíc na celkových 400 tisíc korun a tím se zvyšuje i maximum na jeden projekt. „Letos chceme začít dříve, abychom měli dostatečný prostor na všechny fáze participativního rozpočtu. Připravuje se také nový design webové platformy PinCity,“ doplnil Lukáš Holík.

Výběrová řízení – odpad a zeleň

Boskovice připravují výběrové řízení na firmu, která ve městě zajišťuje svoz a zpracování odpadu. Aktuálně je to firma Suez. „Připravujeme podklady pro výběrové řízení, které projedná rada města. Protože se ale jedná o zásadní materiál, chceme tuto záležitost zkonzultovat i s jinými městy, kde v minulých letech proběhlo obdobné výběrové řízení. Zatím tedy není možné říci přesný termín, ale určitě to bude do konce letošního roku,“ upřesnil místostarosta Lukáš Holík. Stejně tak potvrdil, že se rovněž připravuje a v letošním roce proběhne výběrové řízení na firmu pečující o městskou zeleň.

Konkurz na ředitele KZMB

Do výběrového řízení na post ředitele Kulturních zařízení města Boskovice se přihlásilo sedm uchazečů. Podle informací od místostarosty Lukáše Holíka zasedne v tomto týdnu komise pro výběrové řízení a na radu města 16. března bude místostarosta již předkládat návrh na jmenování vybraného uchazeče ředitelem KZMB.

Pracovní skupina k hale

Zatím se nesešla pracovní skupina, kterou město vytvořilo ke zpracování investičního záměru stavby sportovní haly v Červené zahradě. Skupina má spolupracovat s městským architektem Zdeňkem Fránkem, který zakázku získal pro svůj ateliér a spolupracovat na ní bude ještě s mexickým architektem Alberto Kalachem. „Vzhledem k současné pandemické situaci předpokládáme, že se první pracovní schůzka uskuteční koncem měsíce března,“ popsal aktuální situaci místostarosta Radek Mazáč.

další zpravodajství