V domově pro seniory obnovují po očkování společné aktivity

Většina seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb v Boskovicích je už naočkována a žádný z nich ke konci února nebyl nakažený covidem. Život v pečovatelských domech se tak zvolna navrací do starých kolejí. Klienti začínají fungovat v běžném režimu a mohou se v malých skupinách věnovat společným aktivitám.

V létě zpestřil obyvatelům domova pro seniory pandemickou dobu dechový soubor ConsonareV létě zpestřil obyvatelům domova pro seniory pandemickou dobu dechový soubor Consonare   foto: Tomáš Trumpeš

Zatímco v každodenním životě je dnes kvůli neustále zpřísňovaným protiepidemickým opatřením potřeba potvrzení na opuštění okresu, v domově pro seniory už se pomalu vrací k běžnému režimu. V zařízeních boskovické Městské správy sociálních služeb (MSSS) se senioři účastní turnajů, společně cvičí v tělocvičně nebo trénují paměť. „Všechny aktivity probíhají v malých skupinkách. Nemohli jsme ale obnovit všechny události – například ty, kdy se za klienty stavovaly děti ze školek a škol nebo dobrovolníci, kteří vytvářeli pro seniory prostor, kde se cítí dobře a mají sociální kontakt,“ uvedla Marie Sáňková, ředitelka MSSS v Boskovicích, do které spadá domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a pečovatelská služba.

Situace v zařízeních byla podle ředitelky stabilizovaná již od půlky prosince; v letošním roce se s nemocí potýkali jen čtyři klienti, většinou po návratu z hospitalizace. Aktivity seniorů ale mohly být obnoveny zejména díky vysoké proočkovanosti klientů a personálu.

V lednu a únoru klienty MSSS očkoval mobilní tým brněnské fakultní nemocnice. Během prvního očkování, které proběhlo 13. ledna, bylo očkováno 70 procent klientů z domovů pro seniory a většina pracovníků přímé péče. Počet všech očkovaných zaměstnanců se pohybuje kolem 50 procent. Na začátku února tyto osoby dostaly druhou dávku.

Dům s pečovatelskou službou, který sídlí na Havlíčkově a Mánesově ulici, byl do plošného očkování mobilním týmem zařazen až koncem února. Někteří senioři ubytovaní v tomto zařízení se nechali očkovat dříve v očkovacím centru v rámci první vlny očkování pro osoby nad 80 let. Plošná vakcinace, při níž dostalo vakcínu 118 ze 136 klientů, tedy 90 procent seniorů, a také dalších 11 pracovníků, by měla být dokončena 17. března aplikací druhé dávky.

Zbytek klientů a pracovníků nemohl být očkován ze zdravotních důvodů – jiného očkování, akutní fáze onemocnění nebo hospitalizace, část si nepřála být očkována ze strachu z nežádoucích účinků vakcíny. Podle ředitelky ale potíže po očkování nastaly jen v ojedinělých případech. „V několika případech proběhla reakce po očkování typu nevolnosti, zvýšené teploty, citlivost v místě vpichu, bolesti svalů a kloubů, v jednom případě kožní reakce,“ vysvětlila Marie Sáňková. U nikoho z očkovaných se nemoc neprojevila a aktuálně není nemocný žádný z klientů.

Průběh pandemie

I když během jara a léta neevidovali žádné nakažené covidem-19, pandemie se zařízením MSSS nevyhnula. Nejzávažnější situace podle ředitelky byla v průběhu listopadu a začátkem prosince. „Celkem od 1. října loňského roku v zařízeních na ulici Sadová onemocnělo covidem 61 klientů, tedy necelá polovina, šest z nich na covid zemřelo. V Domech s pečovatelskou službou, kde bylo registrováno sedm nemocných, podlehli nemoci dva klienti,“ vyčíslila ředitelka.

I když je jedna pracovnice v akutní fázi nemoci a dvě další jsou na dlouhodobé pracovní neschopence kvůli komplikacím po onemocnění covid-19, v zařízeních je momentálně dostatek personálu. „Jsme moc rádi, že nám na dohody stále vypomáhají studenti VOŠ zdravotnické Boskovice a studenti Střední zdravotnické školy Blansko. Tímto bychom jim chtěli také moc poděkovat,“ uvedla ředitelka. Obávala se také, že uzavření mateřských škol a prvních stupňů základních škol, které se projednávalo, by mohlo mít negativní dopad na jejich personální kapacity. Pro děti zaměstnanců zdravotnických zařízení však školky a školy zůstávají otevřené.

Co se týče ochranných pomůcek, MSSS si je od poloviny roku obstarává sama a ministerstvo práce a sociálních věcí jim je zpětně proplácí. Nedochází tedy k problémům s nedostatkem ochranných pomůcek, jako tomu bylo u centrálního zásobování na začátku pandemie.

Podle Marie Sáňkové se v zařízeních snaží udržovat pozitivní a optimistickou atmosféru. „Bohužel ale náročná epidemiologická situace a omezující opatření již trvají velmi dlouho, což bezesporu ovlivňuje psychiku klientů i pracovníků,“ řekla Marie Sáňková. Nejvíce podle ní klientům chyběl přímý kontakt s rodinou, který byl vládními opatřeními zakázán. Od konce roku jsou ale návštěvy možné za dodržení epidemiologických opatření uvedených na stránkách MSSS, podobně je to s vycházkami.

další zpravodajství