Jak to vidí opozice: Polovina volebního období

Jsme v polovině volebního období. Jak hodnotíte dosavadní práci vedení města – tedy koalice ODS, ANO, Sportovců, TOP 09 a Boskováků? Jak z vašeho pohledu fungují vztahy koalice s opozicí? Co vidíte jako hlavní úkoly, které před koalicí zůstávají pro zbývající dva roky do voleb v roce 2022?

Opozice na ustavujícím jednání zastupitelstva v roce 2018Opozice na ustavujícím jednání zastupitelstva v roce 2018   foto: Monika Šindelková


Petr Malach, ČSSD

Za mě platí, že nelze jednoznačně hodnotit práci v době pandemie. Tato situace, která tu nikdy nebyla, mění i práci koalice města. Samozřejmě jsem si přečetl volební programy stran a čekám, kdo si co z nich ještě prosadí. Rozhodující pro mě bude rok 2021, kdy bych mohl udělat zhodnocení programů jednotlivých koaličních uskupení.

Dokážeme se o věcech bavit, ale je jasné, že jsou prostě věci, na které můžeme mít odlišný názor. Ale to hlavní je to, že se nám podařilo odbourat osobní útoky a bavit se věcně k tématu.

Chtěl bych napsat: budeme stavět halu a knihovnu a další věci, ale osobně si myslím, že bude třeba vědět, jak se bude plnit rozpočet, a od toho si určit priority. Vždyť jen zrušení superhrubé mzdy bude město stát kolem 12–14 milionů. Máme nemocnici, městskou správu sociálních služeb a budeme rekonstruovat ČOV. Takže hlavních úkolů máme mnoho a bude záležet na stávající koalici, které budou opravdu ty hlavní.


Dagmar Hamalová, KDU-ČSL

Podařila se řada investic, přípravy nových začínají. Pokračuje rekonstrukce ulice Milánovy, chystá se intenzifikace čističky odpadních vod, je dokončeno letní kino. Rozběhl se nový systém třídění odpadu. Opravy probíhají v nemocnici. Investuje se do oprav v místních částech. Rozbíhá se příprava cyklostezky Boskovice–Svitávka. A pracuje se na třech prioritách – hala, knihovna a křižovatka u pošty. Ale výčet investičních bodů nestačí. Nestačí opravit, co nevyhovuje, dostavět, co chybí. Dívejme se na město jako na celek. Jen tak dohlédneme dál než za horizont ročního rozpočtu a volebního období. A toto vedení města postrádá.

Komunikaci s občany vedení města změnilo. Myslím, že možností pro vyjádření občanů je celkově méně. Do budoucna zřejmě bude více rozvinut projekt Pincity, který by měl kromě participativního rozpočtu cílit na zapojování občanů.

Je jasné, že v současných podmínkách stavebních, výběrových a dotačních řízení nelze velké investiční projekty realizovat během čtyř let. Proto je spolupráce všech zastupitelů nezbytná. Komunikaci v zastupitelstvu se starostovi města Jaroslavu Dohnálkovi podařilo výrazně zlepšit. A to jak při projednávání rozpočtu nebo investičních akcí, tak u kulturních a společenských projektů – součinnost při vytvoření památníku kardinála Tomáše Špidlíka nebo podpora projektu Kameny zmizelých či studentských a žákovských parlamentů. Do mnoha aktivit se může opozice zapojit, vznikla například pracovní skupina pro dopracování zadání knihovny. Toto však neplatí u sportovní haly a studie Červené zahrady. I když jsme opakovaně žádali, bližší informace k aktuálním záměrům v tomto areálu nemáme.

Hlavní bude stabilizovat finance a nemocnici v nejisté pandemické době. Městu chybí dva důležité dokumenty, které by v návaznosti na strategii stanovily dlouhodobé cíle – generel dopravy a koncepce péče o zeleň a veřejná prostranství odpovídající stávajícímu klimatu i měnícím se potřebám obyvatel. Pokud jde o jednotlivé záměry – cílem je dokončit stavební řízení a získat dotaci na stavbu knihovny. Nezbytná je příprava obnovy parku u zámeckého skleníku. Je škoda, že se některé oblasti a projekty zastavily – zejména řešení parkování nebo zlepšení bytové situace pro mladé rodiny. Kromě již zmíněných dopravních projektů bychom doporučovali zlepšit některý z nepřehledných přechodů pro chodce. S ohledem na aktuální pandemii by občané uvítali zjednodušení a nové možnosti online komunikace s městským úřadem.


Jan Nádvorník, Piráti

Současné vedení vnímáme jako málo progresivní. Z (ne)komunikace s veřejností není zjevné, kam by koalice chtěla směřovat naše město. To se dalo čekat již na začátku volebního období ze strohého programového prohlášení. Překvapilo nás, že koalice nebyla jednotná v otázce umístění haly, ačkoliv zvolila jako místostarostu pro sport hlavního propagátora varianty Sušilova, a že vedla (nakonec zbytečně) dlouhá jednání o jiných variantách než Červená zahrada. Názorová nejednotnost koalice (alespoň při pohledu zvenčí) všechny procesy protahuje a působí rozpačitě.

Vedení města s opozicí nekomunikuje tak, jak bychom si asi představovali. Vztahy jsou korektní – tzn. názory opozice si koaliční zastupitelé vyslechnou a poděkují za zajímavý podnět. Chybí ovšem zapojování všech zastupitelů do procesu vzniku jakéhokoliv usnesení, alespoň třeba formou jednoduché informace předem. Veškeré informace se k opozici dostávají přepasírované přes tiskové konference nebo přes velmi strohé zápisy rady města. Je to dlouhodobě zažitý standard, ve kterém je opozice stavěna do pozice „věčného stěžovatele“, ačkoliv by tomu šlo předcházet lepší komunikací. Snažíme se pracovat na tom, aby se komunikace města zlepšovala.

Dotáhnout soutěž na halu (v případě, že soutěž bude označena za nezákonnou, tak ji napotřetí soutěžit již přes ČKA) a halu začít stavět. Rozhodnout a jasně se vyjádřit k tomu, jestli knihovnu stavět, nebo ne a případně za jakých podmínek. Obecně by se dalo říct: jednoznačněji se vyjadřovat i ke kontroverznějším otázkám a tématům a nebruslit rétoricky kolem horké kaše. Pokud ovšem tento diplomatický přístup není důsledkem toho, že v koalici není na daném tématu shoda.


Vladimír Farský, KSČM

Naše město žije v podstatě několika nosnými tématy. Nejsem zřejmě sám, kdo vidí na prvním místě sportovní halu. Když se ohlédnu za posledními dvěma roky, musím si vzpomenout na silové přesunutí jejího umístění na Hybešovu ulici (za pomoci lidovců) a následný názorový veletoč a její přesunutí, snad již definitivně, zpět do Červenky. Zda to bylo z praktických důvodů, strachu ze sporu se vznikajícím spolkem odpůrců, nebo jiných, není důležité. Na to se historie ptát nebude. Důležitý je výsledek. Já osobně jsem vedení města vděčný, že mi bylo umožněno zúčastnit se závěrečných a zásadních jednání s prodejcem. Po dílčí „šlamastyce“ s výběrovým řízením na architektonický návrh se snad již věc pohne kupředu a v brzké době opravdu kopneme do země. Mezitím se sice hlemýždím tempem, ale přece posouvají i další evergreeny, tedy knihovna, křižovatka u pošty, CZT, intenzifikace čističky či změna systému odpadového hospodářství. Do jaké míry je mezi radními v těchto tématech shoda, či rozpory, ví jen stěny malé zasedačky. Troufám si tvrdit, že pro veřejnost vystupuje nejviditelněji místostarosta Lukáš Holík, který vplul do komunální politiky jako štika do rybníka. Doufám, že mu jeho nadšení a pracovní tempo vydrží co nejdéle a nevyhoří dříve než za dvacet let.

Přikláním se též k názoru pana starosty, že jsme z větší části opustili barikády a většina jednání, zejména zastupitelstva, začala probíhat na solidní a férové úrovni. A to je dobrý základ a podle mě dokonce nezbytná podmínka, abychom s čistým štítem obstáli i v nadcházejících dvou letech. Mám tím na mysli pochopitelně situaci, do které se naše země letos dostala. Všichni vidíme, co se kolem nás děje. Má to kromě existenčních problémů mnoha občanů i dopad na veřejné finance, což je v době smělých investičních plánů na pováženou. Rád bych proto, abychom v následujícím období trochu zapomněli na koalice a opozice. Dali hlavy dohromady a vymysleli takové rozpočty, se kterými přežijeme následující roky s co nejméně šrámy.

další ankety