Anketa: Lídři stran o převodu nemocnice pod kraj

Jak se vaše politické uskupení staví k tomu, že by boskovickou nemocnici mohl provozovat potenciální krajský holding? Byli byste ochotní to podpořit, nebo chcete udržet nemocnici v rukou města?

foto: Tomáš Znamenáček


Jaroslav Dohnálek, starosta, ODS

Na takto položenou otázku nelze odpovědět. Nikdo nepředložil žádnou nabídku. Není vůbec jasné, za jakých podmínek a kdy by k něčemu takovému mohlo dojít a zda vůbec. Sečteno podtrženo, vůbec to v tuto chvíli neřešíme, protože není řešit co. Nemocnici provozuje městem vlastněná firma a dělá se vše pro to, aby byla provozována řádně a poskytovala kvalitní péči.


Lukáš Holík, místostarosta, ANO 2011

Nedokážu se nyní k této otázce vyjádřit detailně, jelikož mi nejsou předloženy konkrétní plány, vize, možné podmínky převzetí. Vše je zatím na teoretické bázi a je mnoho neznámých. Obecně mně vytvoření holdingu s připojením boskovické nemocnice dává logiku a smysl. Priorita stále je a bude zajistit kvalitní služby a péči pro pacienty.


Radek Mazáč, místostarosta, STAN a Sportovci Boskovice

Zatím jsem nezaznamenal žádný zájem, který by byl podložen konkrétní nabídkou. Případná úvaha o změně provozovatele nemocnice by si vyžadovala velmi důkladnou analýzu předložených podmínek. Jednalo by se o celou řadu aspektů, které by obsahovaly řešení převodu majetku, personální otázky, garanci poskytované péče, právní formu provozu, protiplnění, záruky, podmínky provozu, jednání s pojišťovnami atd. Dokud nebude předložena jasná nabídka, kterou bychom mohli posoudit, není vhodné předjímat a vést debatu v oblasti úvah. Bez znalosti podmínek není dobré dávat někomu bianco směnku.


Jaroslav Oldřich, radní, Boskováci

Já vám na ten dotaz neodpovím, protože Ohlasům odpovídat nebudu.


Pavel Vlach, koaliční zastupitel, Volba pro Boskovice s podporou TOP 09

Se zhoršující se ekonomickou situací si dokážeme představit mnohé. Je třeba jen vybalancovat všechna pro i proti. A ta zatím nikdo nezná. Jinak já osobně jsem z pozice „nikdy a za žádnou cenu to nikomu nepředáme“ také vyměkl. Holt ekonomika je asi rozhodující faktor.


Petr Malach, opoziční zastupitel, ČSSD

ČSSD měla ve volebním programu, že se zasadíme o to, aby nemocnice Boskovice byla zařazena do páteřních nemocnic Jihomoravského kraje. Jde o to, jak by holding v rámci Jihomoravského kraje vypadal a jak by chtěl kraj spolupracovat. Je tedy otázka, jestli si nemocnici nechat a požádat kraj o pravidelný roční příspěvek, nebo ji vložit do holdingu. Tady by určitě záleželo na podmínkách vstupu. Až vznikne holding a uvidíme podmínky, můžeme se bavit snad i o vložení, ale teď jsou to zbytečné spekulace.


Kristýna Znamenáčková, opoziční zastupitelka, Piráti

Převod nemocnice pod kraj se zdá jako logický krok, pokud to nebude pro Boskovice znamenat omezení zdravotní péče. Nemocnice zjevně potřebuje větší financování, než na které stačí rozpočet města velikosti Boskovic, aniž by pro něj představovala mimořádnou zátěž. Proto nemá smysl za každou cenu udržovat nemocnici pod městem.


Michal Knödl, opoziční zastupitel, KDU-ČSL

KDU-ČSL Boskovice dlouhodobě podporuje myšlenku provozování boskovické nemocnice Jihomoravským krajem, respektive její zařazení do páteřní sítě krajských nemocnic. Tento krok je dle našeho názoru velmi důležitý pro budoucí rozvoj a ekonomickou stabilitu nemocnice. Navíc by to znamenalo výraznou úsporu pro městský rozpočet.


Vladimír Farský, opoziční zastupitel, KSČM

Již dlouhodobě usilujeme o převod nemocnice pod kraj. Pro naše město je její provozování velká finanční zátěž. Jednou větou ale dodávám, že za podmínky zachování poskytované zdravotní péče.

další ankety