Anketa: Regionální kandidáti do krajského zastupitelstva

Na anketní otázky odpovídají kandidáti ANO, Pirátů, ODS, KDU-ČSL, ČSSD, Spolu pro Moravu, Starostů pro jižní Moravu, Demokratické strany zelených – Za práva zvířat, KSČM a Trikolóry.

Zasedací síň krajského úřadu v BrněZasedací síň krajského úřadu v Brně   foto: Martin Strachoň / Wikimedia Commons

 1. Mají podle vás krajské volby na jižní Moravě nějaké specifické klíčové téma, nebo budou spíš referendem o celostátní politické náladě a rozhodovat budou hlavně celospolečenská témata?
 2. Co bude podle vás v příštím volebním období kraje nejdůležitější pro boskovický region?
 3. Máte vy osobně nějaké téma, kterému byste se chtěl věnovat, případně věc, kterou byste chtěl prosadit?
 4. Proč by měli voliči dát svůj hlas právě kandidátce, jejíž jste součástí? V čem je vaše hlavní přednost?

Lukáš Holík, ANO, 12. pozice

 1. Jestli budou referendem o politické náladě, opravdu nevím. Za sebe mohu říct, co je prioritou, která by se měla řešit konkrétně. Tím zásadním tématem je zdárné dokončení rozběhnutých jednání o spravedlivém příjmu z rozpočtového určení daní. Pro náš kraj to dělá kolem 2 miliard a jsou to peníze, které nyní v kraji chybí. Od toho se vše odvíjí. Dalším velkým tématem je „Sucho a zadržování vody v krajině“, kde bychom měli vynaložit maximální činnost na minimalizování jeho dopadu v našem kraji. A v neposlední řádě stále vyvíjení aktivity směrem k realizaci páteřních komunikací D52 a D(S)43.
 2. Těch projektů je spousta, ale z hlavních zmíním alespoň tři. První je stálá finanční podpora boskovické nemocnice, na jejíž provoz se daří získávat každoročně z kraje milionové dotace. Popřípadě ve spolupráci s krajem zajištění kvalitní a dostupné péče v boskovické nemocnici. Dále velké rekonstrukce krajských silnic a tím zlepšení průjezdnosti Boskovic. I zde se bude jednat o desetimilionové investice. Třetí bod, stálá dopravní dostupnost i pro okrajové obce kraje.
 3. Pro mě je obecně nejdůležitější ani ne tak konkrétní téma, jako možnost být i nadále nápomocen institucím na Boskovicku a v jeho nejbližším okolí, jejichž zřizovatelem je kraj a tedy má dopad na občany zde žijící. To je pro mě prioritou. Jinak bych se chtěl i nadále věnovat životnímu prostředí, zmiňovanému suchu a v neposlední řadě kultuře, konkrétně budování a obnově kulturních stánků v našem kraji.
 4. Za uplynulé čtyři roky jsme prokázali jasnou kompetenci vést Jihomoravský kraj, odvedli jsme velký kus práce, což je viditelné napříč celým krajem. Ať už budu hovořit o dopravě, sociálních službách, zdravotnictví, školství, životním prostředí, bezpečnosti, … Hejtman Šimek si vybudoval velký respekt dokonce i u svých politických protivníků. Domnívám se, že jsme dobrý tým a dokážeme efektivně komunikovat s vládou o problémech kraje a společně je řešit. To je myslím dost pádných důvodů, proč podpořit kandidátku ANO a mě jako její součást.

Jan Bařinka, Piráti, 47. pozice

 1. Takovým tématem je sucho, respektive dopady klimatických změn na krajinu jižní Moravy. Ačkoli se zdá, že je momentálně přikryto tématem epidemie koronaviru, tak jde o téma nejen krajské, ale i celostátní a v podstatě globální. Nicméně ano, v krajských volbách se lidé často rozhodují dle celostátu, což je ale způsobeno i tím, že kraj neumí dobře komunikovat, co konkrétně řeší. I to chceme změnit.
 2. Já se hodně pohybuju v kulturní sféře, takže pro mě bude jedno z hlavních témat výběrové řízení na ředitele boskovické ZUŠ. Tato pozice podle mě vyžaduje výrazné schopnosti nejen administrativní a personální, ale v neposlední řadě i umělecké, na to bychom neměli zapomínat. Pro někoho samozřejmě může být důležitějším tématem doprava, a to jak silniční, tak železniční, pro někoho zase peníze, které bude kraj věnovat sociálním službám. Těžko jedno z témat vybrat jako objektivně nejdůležitější.
 3. Pokud by se opravdu stalo, že budu do krajského zastupitelstva zvolen, dostanu se do úplně nového prostředí, kde teprve uvidím, na co všechno bych teoreticky mohl mít jako jedinec vliv. Osobně se rozhodně budu snažit prosazovat klasická pirátská témata – otevřenou komunikaci, transparentnost, digitalizaci. Žádné vyloženě „svoje“ téma zatím nemám.
 4. Pirátská strana je především moderní strana s důrazem na budoucí vývoj světa a technologií, což na naší politické scéně zatím není úplně běžné. Zároveň nemáme za sebou žádné korupční skandály či jinou problematickou minulost a jsme kompletně transparentní, což bychom chtěli přenést i do všech úrovní státní správy. Každý problém se snažíme řešit věcně a bez zatížení jakoukoli ideologií. Náš program pro krajské volby sestavovaly skupiny odborníků na daná témata, a tak nepřinášíme nesplnitelné sliby, ale reálná řešení, která pomohou rozvoji celého kraje.

Jaroslav Dohnálek, ODS, 10. pozice

 1. Dle mého specifické téma není. Bohužel se dá očekávat, že krajské volby budou spíše o celostátních aktuálních tématech. Voliči si neuvědomují, že krajské samosprávy je nemají jak ochránit před koronavirem – to neumí dobře ani stát. Neuvědomují si, že je strany v kampani zneužívají informacemi, jak kraj umí řešit klimatické změny a jiné.
 2. Dopravní investice nebo spíše investice do dopravní infrastruktury ve městě, která je ve vlastnictví kraje. Křižovatka u pošty, ulice Lidická, pokračování v budování nové komunikace mezi Boskovicemi a Blanskem.
 3. Výše uvedené, co se týká intravilánu Boskovic, považuji pro Boskovice za klíčové, dále jak bude kraj dál řešit síť lůžkových zdravotnických zařízení, poskytujících akutní zdravotní péči.
 4. Na kandidátce jsou lidé, kteří se již uměli prosadit v řízení vědeckých institucí, samospráv, firem, či se prosadili v podnikání. Jsou tam zkušení učitelé, právníci a celkově lidé s předpoklady pro kvalitní výkon zastupitelské funkce.

Dagmar Hamalová, KDU-ČSL, 17. pozice

 1. Tím tématem, krajským i celostátním, je podle mého názoru pandemie. K tomu, abychom ji zvládli bez hysterie a chaosu, je nutný aktivní přístup kraje. Spravuje nemocnice, školy a sociální zařízení. Musí proto včas reagovat, koordinovat a vést své organizace k co nejbezpečnějšímu fungování. V době pandemie jsou zásadní nemocnice, a to nejen krajské, ale také boskovická a blanenská. Nemocnice potřebují vybavení, personál. Pandemie by neměla ochromit jejich budoucí finanční stabilitu.
 2. Jednoznačně doprava. Dopravní dostupnost je pro Boskovicko, které je na severozápadní hranici kraje, klíčová. Důležité jsou nejen celostátní projekty, ale také silnice nižších tříd, včetně silnice mezi Boskovicemi a Blanskem. Potřebujeme udržet četnost železničních spojů v úseku Rájec-Jestřebí – Letovice. V Boskovicích se připravují projekty pro zlepšení plynulosti dopravy – křižovatek u vlakového nádraží a u pošty, řešit je třeba parkování, které bude vyžadovat prosazení celostátních dotačních titulů. Velké rezervy mají Boskovice a Boskovicko v cyklodopravě.
 3. Za důležité téma považuji sociální služby. K lidoveckým prioritám patří rozšiřování terénních služeb, aby měli lidé šanci ve stáří či nemoci zůstat v rodině. Klíčové je posílení principu komunitního plánování, to znamená, že kraj by měl mnohem více vycházet z konkrétních potřeb v regionech. Zatím dominantně prosazuje své organizace na úkor jiných poskytovatelů. Toto v Boskovicích, kde je největší sociální zařízení městské a velkou část sociálních služeb poskytují neziskové organizace, citelné.
 4. Prosazujeme rovnováhu v kvalitě života v celém kraji, kraji, který je velice různorodý. Chceme, aby prosperovala nejen metropole Brno a silně se prosazující metropolitní oblast, ale také ostatní regiony vzdálenější od Brna. Naši kandidátku vede Jan Grolich, který má praxi starosty a současně je zkušeným krajským zastupitelem. Ukazuje, že s nasazením a dobrou vůlí řešíme a posouváme kupředu klíčové cíle místní a krajské politiky.

Zdeněk Wetter, ČSSD, 21. pozice

 1. Volby na každé úrovni jsou do jisté míry ovlivněny celospolečenskými tématy. Čím dál je volič od voleného, tím více je jeho volba ovlivněna celkovou atmosférou ve společnosti. U voleb do krajů tomu nebude jinak. Specifikem komunálních politiků na JM je, že si na svých pozicích řešíme konkrétní problémy našich měst a obcí ve vzájemné shodě. Dobré řešení jsme schopni přijmout a realizovat, i když je navrhl náš „politický protivník“. Politik na komunální úrovni je každý den pod přímou kontrolou svých voličů, skládá účty svým voličům i politickým rivalům. Přijímá osobní zodpovědnost za svá rozhodnutí. Na těchto pilířích by měla být sestavena i kandidátka do krajských voleb. Pevně věřím, že toto si voliči při volbách uvědomí.
 2. Boskovicko se výrazně neliší svými potřebami od jiných. Dlouhodobá témata – rozvoj obcí, kvalita služeb, údržba majetku, voda, životní prostředí, lékaři, sociální oblast, střední podnikatelé, silnice, rodina. Priority – udržení nemocnice Boskovice, nepřipustit její privatizaci, zajistit adekvátní pomoc zřizovateli. Komunikace – opravy, výstavba obchvatů a zahájení výstavby R43. A dále zajistit dostatečné zdroje pitné vody.
 3. Za zásadní považuji udržet nemocnici v Boskovicích, je to priorita. Prosazovat nové a upravovat stávající dotační programy z prostředků kraje tak, aby vyhovovaly potřebám obcí a měst. Sledovat a chránit životní prostředí. Je to jediný prostor pro naší existenci.
 4. Naše kandidátka je sestavena ze starostů obcí a kandidátů, kteří své schopnosti a zkušenosti denně uplatňují na půdě místních samospráv. Za našimi jmény jsou konkrétní skutky, místa, názory a přístupy. Jsme lidé slušní, pracovití a svým voličům denně ukazujeme, že nejdeme za vlastních prospěchem. Známe své prostředí, občany i problémy, kterým čelí, můžeme po zvolení začít ihned pracovat, budeme platní a užiteční. A co je doopravdy důležité, všichni nás znáte, nejsme jen jména na kandidátní listině.

Petr Novotný, Spolu pro Moravu, 11. pozice

 1. Ne a je to škoda. Protože by to měla být doprava. Všichni už jsou unaveni tím, jak se jim dokola říká, že rychlostní R43 bude, dálnice do Vídně bude. Ale popravdě, už to skoro nikoho nezajímá. Těm slibům už se nevěří. Problém je, že investorem má být stát. Kraj musí ale strašně tlačit. Další věc, pojďte se podívat na krajské silnice v Letovicích a jejich okolí. S tím už se opravdu musí něco udělat. A jestli budou rozhodovat celospolečenská témata? No jistě, jako vždy. Ale je mi z toho smutno. Místo aby se řešily věci, se kterými kraj pohnout může, tak se nepochybně bude řešit koronavirus a kdo byl větší hrdina.
 2. Čtyři roky jsou strašně málo na realizaci projektů. To důležité je, aby náš region nebyl opomíjen s opravami krajských silnic a aby tu rychlostní silnici už konečně dostali do stavu, že uvidíme světlo na konci tunelu. Protože jinak musím objektivně říct, že o školství se kraj stará příkladně a zdravotnictví také rozhodně nenechává na holičkách.
 3. Za mě je to jednoznačně školství, a to proto, že mě provázelo celou praxí. Učil jsem jak na vysoké škole, tak na základní v Letovicích a nakonec nejdéle v Boskovicích na střední. Také jsem poznal školské systémy v USA a v Austrálii, kde jsem studoval vždy jeden semestr. Těch věcí, co bych chtěl změnit, je víc, ale všechny vedou k vlastně jednoduchému principu. Větší důvěra v ředitele škol a v jejich schopnosti. No a samozřejmě bušil bych do té dopravy, i když to nejdůležitější v ní je záležitost státu (dálnice na Vídeň a rychlostní silnice přes nás do Brna).
 4. Podívejte se do Židlochovic, kde starostuje Honza Vitula, lídr kandidátky a současný náměstek hejtmana. Jak řeší sociální bydlení, věci ohledně inovací a školství, za něž odpovídá na kraji. Jihomoravský kraj je jednoznačně premiantem v tomto oboru. Životní prostředí je naprosto zásadní téma. Ano, asi více pro mladou generaci, ale to je dobře. V tom nám nemůže konkurovat nikdo.

Jaroslav Zoubek, Starostové pro jižní Moravu, 15. pozice

 1. Podfinancovaný Jihomoravský kraj oproti jiným krajům. Bohužel je to spíš referendum o celostátní politické náladě.
 2. Už nějakou dobu mám pocit, že kraj končí někde u Blanska a na sever Jihomoravského kraje se zapomíná. Kromě stálých témat, jako jsou dopravní obslužnost, oprava krajských cest, kulturních památek nebo sportovišť, je velký problém zvláště v dnešní době zajištění kvalitní lékařské služby. Potýkáme se s nedostatkem dětských a praktických lékařů. Tohle by mohlo být tématem nového krajského vedení.
 3. Určitě bychom měli v našem regionu více spolupracovat. Žijeme v krásné lokalitě, kde je hodně kulturních památek, pěkná příroda, možnosti sportovního vyžití. V tomhle by nám kraj mohl hodně pomoci nejen finančně, ale také svou propagací našeho regionu.
 4. Na kandidátce Starostů pro jižní Moravu je hodně zkušených starostů, kteří každý den ve svých obcích a městech řeší problémy svých spoluobčanů, opravují a budují své obce. Mají zkušenosti a praxi s komunální politikou, které můžou přenést i na krajskou úroveň.

Lenka Němcová, Demokratická strana zelených – Za práva zvířat, 2. pozice

 1. Z mého pohledu budou spíš referendem o celostátní politické náladě, čemuž přispěla i tato nelehká situace ohledně koronavirové pandemie. S tím by mělo být spojeno téma zdravotnictví, sociální péče a podpory zaměstnanosti.
 2. Z našeho pohledu by to měl být zejména boj proti suchu, obnova (nejen) městské zeleně, kroky vedoucí k zadržování vody v půdě. A dále by to mělo být také zlepšení péče o toulavá, opuštěná či handicapovaná zvířata. Lepší podpora a budování útulků, azylů či jiných zařízení pro tato zvířata. Zlepšení kvality kontrol KVS, policie či Městské policie při hlášení na podezření týrání zvířete.
 3. DSZ – Za práva zvířat je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, respektive Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat. Bohužel i v 21. století je stále opomíjena povaha zvířete jako živého tvora a s tím spojená zodpovědnost, často se lze setkat i s otevřenou ignorací. Dalším problémem je přístup k ukládání sankcí. Jak u správních, tak u trestních sankcí se orgány drží při spodních hranicích. Sankce zákazu činnosti, ač v této oblasti velmi praktická, příliš často ukládána není. Těch témat je samozřejmě mnohem víc a všechna jsou palčivá. Problémy spojené s ochranou zvířat, na které jsme zaměřeni, si mohou čtenáři vyhledat v našem aktuálním volebním programu.
 4. DSZ – Za práva zvířat kandiduje v nadcházejících volbách se záměrem bojovat v krajských zastupitelstvech nejen prioritně za ochranu zvířat a jejich práv, ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví. Tato témata jsou většinou u jiných politických stran opomíjena.

Jaroslava Konůpková, KSČM, 30. pozice

 1. Krajské volby by měly mít hlavní téma – dopravu, léta nedořešená silnice R43, dálnice na Vídeň, silnice II. a III. třídy včetně mostů, až po cyklostezky. Dalším problémem celého kraje je zmírnění dopadů sucha, udržení vody v krajině a dostatek pitné vody, ale bez plýtvání vodou.
 2. Velkým problémem Letovic a okolí je zajistit bezpečnost na silnici I/43 Brno–Svitavy, silnice je trvale neúnosně přetížená dopravou, hlavně kamionovou. Další problémem je zajistit dostatek míst ve školách všech stupňů, zachovat stávající střední a odborné školy. Velmi mě znepokojuje nedostatek praktických, zubních a dětských lékařů.
 3. Byla jsem velmi potěšená záměrem kraje vystavět léčebnu speleoterapie v Ostrově u Macochy, kdysi se tam léčil můj syn a velmi mu pomohli. Tak si přeji její dokončení. Jako ekonoma mě zajímají finance, jako důchodce sociální zabezpečení a služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné. Jako hasič se zajímám o vše kolem hasičů a integrovaného záchranného systému. K životu patří také kultura, zábava a možnost využití volného času pro všechny v místě bydliště.
 4. Na kandidátce KSČM do zastupitelstva JMK jsou lidé všech věkových skupin, vzdělaní, slušní, poctiví a pracovití, s mnohými se za léta práce ve straně osobně znám. Naši krajští zastupitelé nikdy nebyli zapleteni do žádných afér a skandálů. Běžte prosím všichni k volbám a volte i kandidátku KSČM.

Karel Trefný, Trikolóra, 14. pozice

 1. Krajské volby jsou vždy lakmusový papírek parlamentních voleb.
 2. Důležité téma pro kraj a potažmo boskovický region je dopravní infrastruktura, a to nejen R43.
 3. Mé osobní téma je sport a jeho podpora, a to jak vrcholový, výkonnostní, ale i zájmový, sport pro radost, tj. volnočasový a přidal bych výraznější podporu kultuře, to je všeobecné sice téma, ale přese všechny proklamace stále více na okraji zájmu.
 4. A proč by měli dát voliči hlas prave naší kandidátce – no celé je to už v mottu Trikólory, pokusme se vrátit normální svět, selský rozum do všech činností a dění.

Za šest politických uskupení – SPD, Rozumné, Moravany, PRO zdraví, Levici a DSSS – nekandiduje přímo z Boskovicka nikdo, proto nejsou tyto strany v naší anketě zastoupeny, ačkoliv v krajských volbách na jižní Moravě kandidují.

další ankety