Z radnice: Pouť, setkání s občany, participativní řízení, rozpočet a hala

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku června. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Boskovická pouťBoskovická pouť   foto: Tomáš Trumpeš

Odměny pracovníkům v sociálních službách

Mimořádných odměn za práci ve ztíženém prostředí by se měli dočkat pracovníci v registrovaných sociálních službách. Dotaci provozovatelům rozděluje ministerstvo práce a sociálních věcí, městská rada schválila žádost, kterou podá Městská správa sociálních služeb (MSSS). Odměny se týkají období od 13. března do 31. května.

V sociálních zařízeních a službách, kde nebyla zjištěna nákaza koronavirem nebo uvalena karanténa, činí výše odměny za hodinu práce ve ztíženém pracovním prostředí 59 korun pro všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich pracovní zařazení. Dotace bude poskytnuta ve výši superhrubé mzdy. Podle předběžného odhadu by mohla MSSS Boskovice žádat o cca 3,5 milionu korun. „Zaměstnanci si nezaslouží jen poděkování, ale i odměny. Ty jim však z rozpočtu nejsme schopni poskytnout,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Nákup elektřiny

Rada města schválila smlouvu na nákup elektřiny pro město a jím zřízené organizace na roky 2021 a 2022. Elektřinu město kupuje na komoditní burze, oproti předchozímu nákupu před dvěma lety došlo ke zdražení, které odpovídá vývoji cen na trhu. „Pořád jsme ve velmi slušné relaci,“ zhodnotil nákup starosta Jaroslav Dohnálek.

Boskovická pouť

Boskovická pouť proběhne 25. a 26. července. Průběh pouti bude podřízen aktuálnímu stavu opatření proti šíření koronaviru, aktuální plán je, že lunapark bude umístěn na parkovišti u Zlaté růže a stánky budou rozmístěny s většími odstupy na Masarykově náměstí. Z části Bezručovy ulice bude vzhledem k uzavření celého parkoviště odkloněna doprava. „Věříme, že dojde k většímu rozvolnění a vyšším kapacitám. Ale nechceme, aby to bylo jako dříve namačkáno, stánky jeden vedle druhého a málo místa k procházení,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Setkání města s občany

Město naplánovalo po období, kdy se podobné akce nesměly konat, hned tři setkání s občany. To první proběhne v pondělí 15. června a bude se týkat systému CZT a jeho převzetí městem. Představen bude detailně i cenový návrh na příští rok a plány města s celou soustavou.

Ve čtvrtek 18. června proběhne od 18 hodin v zámeckém skleníku setkání s veřejností na téma nového systému odpadového hospodářství. „Chceme, aby informovanost občanů byla maximální,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že město postupně zveřejňuje informační videa a všechny domácnosti v Boskovicích obdrží také informativní dopis. Vzniklo také několik nových separačních míst a přibyly kontejnery na kov. Podle tiskového mluvčího Jaroslava Parmy je zájem o informace k odpadům poměrně velký. Lukáš Holík doplnil, že nyní je důležité, aby se po rodinných domech v systému dobře zorientovali a využili ho také obyvatelé bytových domů.

Rovněž ve skleníku bude 25. června od 18 hodin představen projekt PinCity, jehož cílem je zapojit občany do řízení města formou participace. „Je to nová věc, startujeme participativní řízení města s novou platformou. Spustit ji chceme od poloviny června,“ popsal Lukáš Holík. Jde o to, aby občané mohli do systému vkládat své projekty, na schůzce bude popsán harmonogram i pravidla, na základě kterých budou projekty posuzovány a vybrány. PinCity je celorepublikový projekt, do kterého se podla Jaroslava Parmy Boskovice zapojují jako jedno z prvních měst. Jeho součástí je webový portál, který bude postupně startovat od 15. června. „Celou strategii dělá specializovaná firma. Web bude odkrýván postupně,“ uvedl tiskový mluvčí radncie. Jedna ze součástí webu bude i participativní rozpočet.

Vlakové spojení do Velkých Opatovic

Součástí opatření proti šíření koronaviru bylo také omezení hromadné dopravy, mimo jiné zrušení vlakového spojení mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi. Nyní už se hromadná doprava vrací k běžnému provozu, avšak tato trať zůstává stále uzavřena. Důvodem je, že železničáři využili uzavření trati k plánovaným opravám, které stále nejsou dokončeny. K obnově vlakového spojení by podle plánu mělo dojít od července.

Škrty v rozpočtu

Město už má k dispozici první čísla, jak se projevila koronavirová krize v daňových příjmech, které tvoří něco přes polovinu celkových příjmů města. A nejsou to čísla příznivá, ztráta je výrazná – z porovnání výtěžnosti daní v květnu 2019 a 2020 plyne, že za jeden měsíc obdrželo město o 4,5 milionu méně. „Jedná se o pokles o 35 procent,“ upřesnil starosta města.

Plánované škrty se zatím odvíjejí v intencích návrhu, se kterým byli zastupitelé seznámeni v květnu. „Je možné, že na podzim se po vyhodnocení a dalších tvrdých datech přijde ještě s dalšími opatřeními, které budou muset na výpadek příjmů reagovat,“ popsal Jaroslav Dohnálek.

Město se také připojilo k protestní akci, která požaduje, aby z prostředků obcí nebyly odebírány peníze na kompenzace podnikatelům. Stát sice obcím slibuje náhradu, není však jasné, jaká bude. Navíc by se z daňových příjmů přesunula do oblasti dotací a obce by si tak samy nemohly rozhodovat, na co peníze použijí. „Dotace jsou nenárokové a navíc nikdo ještě neřekl, co všechno se bude dotovat. S penězi z rozpočtového určení daní si samospráva může nakládat, jak chce,“ vysvětlil rozdíl starosta. Podle něj navíc tento typ opatření dopadne i na místní ekonomiku, neboť radnice zadávají práci místním firmám. „Povedlo se proti sobě postavit OSVČ a města. To je dobré možná marketingově, ale fakticky to nechápu. Jiné věci jsou přitom dotovány propadem státního rozpočtu,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek, který opatření pokládá za nesystémové.

Podle místostarosty Lukáše Holíka se navíc může ukázat jako problematické, že dotace bude nutné dofinancovat z vlastních zdrojů města. To je však nuceno ke škrtům a na spoluúčast už nemusí mít volné prostředky.

Křižovatka u pošty

Místostarosta Lukáš Holík popsal, že pokračuje příprava stavby kruhového objezdu na křižovatce pod poštou. Pracuje se na projektové dokumentaci. Příští rok by se měly vyřizovat všechny potřebné přeložky sítí a nutná povolení. Podle starosty by se mohlo začít stavět v roce 2022, pokud všechno dobře půjde. Záležet bude i na tom, jaký postoj ke stavbě zaujme nové vedení kraje, které vzejde z podzimních krajských voleb. „Je to jedna ze stěžejních věcí pro Boskovice, chtěli bychom s ní začít co nejdříve,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík.

Mimořádná rada k pozemkům v Červené zahradě

Vedení města informovalo, že na pondělí 8. června naplánovalo ještě mimořádné jednání městské rady. Jeho účelem je připravit na červnové zastupitelstvo materiály týkající se odkupu pozemků v Červené zahradě a záměru postavit zde sportovní halu. Starosta Jaroslav Dohnálek nechtěl ještě před projednáním zveřejnit konkrétní parametry dohody s majitelem pozemků Janem Paroulkem, ale sám je s dohodou spokojen. Zároveň nepotvrdil, ale poměrně jasně naznačil, že odkup pozemků znamená konec záměru stavět halu na Hybešově. Tento přesun by podle něj neměl představovat žádné zdržení. Hala je naplánována na místě pozemků, které má město získat, nemuselo by se proto čekat na nové dopravní napojení areálu a od stavby haly by se mohlo začít. „Varianty Hybešova a Červená zahrada jsou v tuto chvíli časově úplně stejné,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek. Stavbě v Červené zahradě podle něj nahrává i to, že by se k zadání mohla snadno doplnit nejen lezecká stěna, ale i kuželna. „Hala by mohla být větší, i s tímto zázemím,“ doplnil starosta.

Zastupitelé budou mít již k dispozici také studii celého areálu od městského architekta Zdeňka Fránka. Ta podle starosty přináší řešení, které už nevyžaduje nákupy dalších pozemků. Počítá se zbouráním Dvořáčkova mlýna, avšak ne nutně nyní, ale v dlouhodobém horizontu. „Pokud začneme halou, může zde Dvořáčkův mlýn sloužil ještě mnoho let,“ uvedl starosta. Součástí návrhu je i atletická dráha se šesti dráhami. Celkově se jedná podle starosty o plán na dlouhá léta. Záměrem se před jednáním zastupitelstva budou zabývat i příslušné komise.

další zpravodajství