Z radnice: Přístroje do nemocnice, CZT, opatření proti koronaviru a zubní pohotovost

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na počátku května. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího – z důvodů karanténních opatření se nekonala tisková konference, vycházeli jsme proto jen z tiskové zprávy a z odpovědí, které na naše doplňující otázky vypracovali zástupci vedení města.

foto: Město Boskovice

Pořízení přístrojů do nemocnice

Městská rada rozhodla o výběru dodavatelů pro několik nových přístrojů do boskovické nemocnice. Ty mají zajistit zvýšení kvality následné péče. Jedná se o gynekologický zákrokový stůl, ultrazvukové přístroje, endoskopickou věž včetně gastroskopu a kolonoskopu, porodní lůžko a kardiotokograf. Celkem se jedná o přístroje asi za 5 milionů korun a jde pouze o část letošních plánovaných nákupů.

Odložení zvýšení nájemného

S výjimkou tří zcela nových sociálních bytů na Masarykově náměstí se odkládá plánované zvýšení nájemného v boskovických obecních bytech, a to na základě nařízení vlády, která v čase krize obcím nařídila nájmy nezvyšovat.

CZT

Město dále řeší napjatou situaci s nájemcem centrálního zásobování teplem – firmou ZT Energy. Celý systém chce město převzít nejpozději od 1. ledna následujícího roku. Vzhledem k prodloužení nouzového stavu není možné uspořádat původně plánovanou schůzku města s odběrateli tepla, vedení radnice se proto na uživatele obrací dopisem. V něm kromě informací o převzetí také uvádí, že předběžně plánovaná průměrná cena za dodávku tepla ze soustavy CZT činí na rok 2021 542 korun za gigajoul. Cenu již lze vypočíst, neboť městské Služby, které budou systém provozovat, mají již na rok 2021 nakoupen zemní plyn.

Dotace církvím

Rada schválila obvyklou dotaci pro dvě boskovické farnosti – římskokatolickou a evangelickou. Ty dostanou po padesáti tisících. Katolíci plánují peníze použít na opravy vnějšího pláště kostela sv. Jakuba St., evangelíci na rekonstrukci horního sálu kostela. Oba kostely jsou kulturními památkami.

Otevření MŠ a ZŠ

Rada také rozhodla o znovuotevření mateřské školy již od pondělí 11. května, a to s ohledem na příznivý vývoj pandemie a zájem rodičů. V budově školky na Komenského ulici jsou stále přednostně vyčleněna místa pro děti rodičů pracujících v pomáhajících profesích.

Opatření proti koronaviru

Vedení města také rekapitulovalo opatření přijatá v rámci boje proti šíření nemoci covid-19.

Na základě rozhodnutí nadřízených orgánů město v období od 12. března do 17. května zmapovalo potřeby seniorů nad 70 let, kterých je asi 1500. Zajistilo převzetí a distribuci ochranných pomůcek pro praktické a dětské lékaře, stomatology, ambulance a lékárny. Celkem to bylo přibližně 48 tisíc roušek, 7 tisíc respirátorů, 20 tisíc rukavic, 800 ochranných brýlí a 700 rychlotestů. Dále to bylo otevření mateřské školy v omezených podmínkách pro děti rodičů pracujících u hasičů, policistů či zdravotníků, příprava nouzového ubytování pro osoby v karanténě nebo nemocné, příprava podkladů pro zajištění ochranných pomůcek pohřebním službám, správcům vodovodů a kanalizací a provedení opatření pro možnost návštěvy městského úřadu i v nejkritičtějším období krizového stavu.

Nad tento rámec radnice z vlastní iniciativy učinila následující kroky: zřídila informační linku města, podílela se na vytvoření informačního webu korona.ohlasy.info, který provozují Ohlasy, zajistila možnosti přijímání důležitých aktuálních zpráv pro veřejnost prostřednictvím služby mobilního rozhlasu. Dále nakoupila materiál pro ušití asi dvou a půl tisíce roušek ve společnosti LD Seating pro městskou policii, MSSS, zaměstnance úřadu a občany města a zřídila příjmové a výdejní místo v kině Panorama. Na školních 3D tiskárnách bylo vytištěno asi 120 ochranných štítů. Kromě toho město prominulo částečně či zcela nájemné podnikatelům užívajícím prostory ve vlastnictví města a rovněž prominulo poplatky za zábor veřejného prostranství pro restaurační stolky a zahrádky. Posunuta byla splatnost poplatku za svoz odpadů. V tomto týdnu byla provedena dezinfekce zastávek, hřišť, sportovišť, laviček a dalších frekventovaných částí města a městského mobiliáře.

„Jsem přesvědčen, že tuto fázi boje s koronavirem Boskovice a boskovické organizace zvládly. A to i díky nasazení pracovníků na úřadě a dalších spolupracovníků, se kterými jsme se scházeli každý den k řešení aktuálních a akutních problémů. Není to jen otázka města, ale také spolupráce se všemi, kdo přiložili ruku k dílu. Jsem rád, že i občané zaujali poměrně odpovědný postoj,“ vyjádřil se pro Ohlasy starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Práci městu komplikovalo podle něj jen to, že se o spoustě věcí dozvídalo na poslední chvíli a nebylo vždy jednoduché reagovat hned ráno na to, co vláda v noci rozhodla. Pozitivní odezvu má starosta i od podnikatelů kvůli odpuštění nájemného. Dobrá cesta by podle něj nebyla rozdávat paušálně peníze z městského rozpočtu, který naopak teď bude hodně splaskávat. Starosta je rovněž rád, že ještě před skončením nouzového stavu proběhla dezinfekce veřejných prostor a také že se podařilo dobře zajistit chod úřadu. „Myslím, že teď nás čeká doba neméně důležitá a těžká, třebaže s rozvolněnými opatřeními. Budeme muset bojovat se sníženým počtem finančních prostředků v rozpočtu. Ale od toho tady jsme, abychom to zvládli,“ uvedl starosta s tím, že první změny bude schvalovat pomocí rozpočtového opatření červnové zastupitelstvo. Už dnes je jasné, že město nezrealizuje vše, co mělo na letošek naplánováno. Město už by se ale mělo maximálně otevírat. Připraveno je kino, chystá se i otevření koupaliště.

Aktuálně se řeší termín a podmínky otevření školních hřišť, městských sportovišť a tělocvičen pro zájmovou činnost. O přesném termínu bude vedení města informovat.

Zubní pohotovost

V platnosti prozatím zůstává rozhodnutí Okresní stomatologické komory o dočasném přerušení organizované zubní lékařské služby první pomoci. „V současné době podle našich statistik pracuje na plný provoz pouze okolo 50 procent zubních ordinací na okrese Blansko, ostatní jsou v nouzovém režimu. 45–50 procent lékařů a lékařek je ve věkové kategorii 60 let a výše, nejsme schopni ani ochotni je nutit ordinace otevřít. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout množství pacientů, kteří by zubní LSPP navštívili, nejsme asi ani schopni odhadnout, jak bychom dodržovali hygienický režim provozu – omezit shlukování pacientů v čekárně, objednání na čas, celková dezinfekce a prodloužené větrání ordinace,“ popsal situaci předseda komory Pavel Kraml. Představenstvo Okresní stomatologické komory předpokládá, že pokud nedojde k prodloužení nouzového stavu, měla by zubařská LSPP začít na Blanensku fungovat od 1. července.

Knihovna a pozemky v Červené zahradě

Podrobnější informace o případných posunech v přípravě dvou klíčových investic města, knihovny a sportovní haly, se Ohlasům od vedení města získat nepodařilo. Na knihovnu je hotový projekt, nyní probíhá příprava na opětovné zahájení územního řízení. Té předchází ještě získání několika nutných souhlasů a povolení; kdy přesně budou pohromadě a řízení na stavebním úřadě se spustí, není jasné.

Proběhlo jednání vedení města s majitelem pozemků v Červené zahradě Janem Paroulkem. Jednání budou ještě pokračovat, zda dojde k odkupu pozemků a směně zatím není rovněž jasné. Pokud pozemky město získá, dojde pravděpodobně k přehodnocení záměru stavět halu na Hybešově ulici.

další zpravodajství