Jak to vidí opozice

Vedle rubriky novinek Z radnice dáváme prostor také boskovické opozici, aby se vyjádřila k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci klubů ČSSD, Pirátů, KDU-ČSL a KSČM.

foto: Romary / Wikimedia Commons

Podporujete zařazení lezecké stěny do zadání na sportovní halu na Hybešově?

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Samozřejmě ano. Lezecká stěna ve sportovní hale je zatím nejlogičtější ze všech variant stěny v Boskovicích. Byla by škoda tuto možnost zahodit. Proto budeme navrhovat na úterním zastupitelstvu, aby byla stěna v zadání haly.

PETR MALACH (ČSSD): Přiznám se, že v této otázce váhám. Mně osobně by se třeba i líbila nějaká příprava třeba na kuželnu, ale s tou stěnou si nejsem zcela jist.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Podporujeme lezeckou stěnu v Boskovicích, protože je v Boskovicích i regionu o lezení zájem. K možnostem umístění ve sportovní hale Hybešova si před blížícím se zastupitelstvem zjišťujeme informace – o charakteru stavby, odhadovaných nákladech, parametrech lezeckých stěn.

JOSEF OPATŘIL (KSČM): Pokud v Boskovicích existuje tělovýchovná jednota nebo jiné uskupení sportovců se zájmem o tento sport, tak je potřebné také s tímto zařízením počítat.

Jak hodnotíte záměr města vybudovat nový okrsek centrálního zásobování teplem CZT-střed?

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Je to logický krok po převzetí celého CZT do správy Služeb Boskovice. Vzhledem k tomu, že do celého systému je beztak potřeba investovat, bylo na místě analyzovat další možnosti rozvoje. CZT-střed je výsledkem této analýzy.

PETR MALACH (ČSSD): Město Boskovice (Služby Boskovice) přebírá roli provozovatele CZT, takže je logické, že tento okrsek musí vzniknout.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Se záměrem souhlasím, přinese úsporu nákladů.

JOSEF OPATŘIL (KSČM): Je málo informací, jaká bude vlastní realizace a vůbec není známo ekonomické zdůvodnění a jaká bude efektivita této stavby. Jedná se o poměrně velkou stavbu, pokud se týká potřebných nových rozvodů, které přinesou velký zásah do místních komunikací ve středu města, kde jsou provedeny zejména nové chodníky.

KZMB přišla o půl pracovního úvazku na sokolovně. Zároveň se stále čeká na novou koncepci městské kulturní organizace. Potřebuje podle vás komplexnější reformu a je dobře, že se zde personálně šetří?

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): V situaci, kdy nemá kultura v Boskovicích jasnou koncepci a jasně formulované cíle do budoucnosti, a kdy například nevíme, zda, kdy a jak bude zrekonstruovaná sokolovna, nemá smysl půlúvazek zachovávat jen proto, aby byl. Komplexnější reforma boskovické kultury je nezbytná.

PETR MALACH (ČSSD): Možná by bylo lepší mít koncepci kultury, která by nám dala určitý směr, a poté i odpověděla na otázku, kolik úvazků potřebujeme.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): O hospodaření KZMB nemám podrobnější informace, proto nedokážu posoudit rozložení úvazků. Vím, že pracovníci všech středisek KZMB odvádí dobrou práci, provoz sokolovny vyžaduje jak údržbu, tak koordinaci akcí a pronájmů. Koncepce by KZMB jednoznačně pomohla, a to nejen k efektivitě. Na nutnosti zpracování nové koncepce, po rozšíření KZMB o budovu sokolovny, jsem vedení města opakovaně upozorňovala od roku 2017.

JOSEF OPATŘIL (KSČM): Na stávající personální obsazení pracovních míst a vůbec vedení KZMB mám vlastní názor. Věřím, že nové vedení KZMB dále posune úroveň kulturního života v našem regionu.

Podpořili byste výstavbu veřejného grilovacího místa ve vnitrobloku bytovek Pod Oborou? Rada návrh občanů zamítla, protože by to jiným občanům mohlo vadit.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): U všeho, co se ve městě děje, najdete někoho, komu to vadí, ale není to důvod nedělat nic. Jakýkoliv nápad pro sousedská a mezigenerační setkávání je dobrý, pokud bude grilovací místo dobře umístěno a řešeno. Město připravuje první ročník participativního rozpočtu, proto doufejme, že se grilovacích míst dočkáme například touto cestou.

PETR MALACH (ČSSD): Pokud bych znal jednoznačné stanovisko i obyvatel z okolí „ano chceme to“, podpořil bych toto vybudování. Popřípadě třeba jen na dočasnou dobu, aby se vědělo, jak komu to vadí.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): O tomto návrhu nemám žádné informace, nemůžu proto odpovědět.

JOSEF OPATŘIL (KSČM): Potřeby občanů v jakékoliv části města by si měli tito vyřešit sami. Jejich návrh pak rada města může potvrdit. Nemělo by to být naopak.

Město vyhlásí na stavbu sportovní haly vyzvanou architektonickou soutěž bez účasti komory architektů. Je to správný postup?

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): My bychom u takto významné investice šli cestou soutěže přes komoru architektů. Postup města je legitimní a podmínky soutěže jsou povětšinou nastaveny příčetně, nicméně koleno bych si taky nenechal vrtat od neaprobovaného doktora, byť by měl sebelepší reference.

PETR MALACH (ČSSD): Já celkem chápu, že chceme, abychom měli něco krásného – vzhledného – milého – moderního, ale jestli se budeme stále více „všech“ ptát, co chceme a nechceme, nikdy nic neuděláme. Nechejme udělat projekt a klidně ho ještě s někým konzultujme, ale už bez průtahu budujme.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Boskovická KDU-ČSL u významných staveb města dlouhodobě prosazuje soutěž několika architektonických návrhů – například u studie parku u zámeckého skleníku. S architektonickou soutěží bez účasti komory architektů souhlasím. I když jsem si vědoma, že bude záležet na radě města, aby oslovila kvalitní architektonické kanceláře, architekty.

JOSEF OPATŘIL (KSČM): V této otázce by mělo rozhodovat zastupitelstvo města.

Podporujete rozšíření Sportparku v městském lese nad Dvěma dvory?

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Je to dobrý nápad podporující bohulibou aktivitu. Pokud bude brán ohled na ekosystém a obyvatele Dvou Dvorů, rozšíření sportparku vidíme jako vstřícný krok. Ideální by bylo do budoucna nezapomenout rozšířit sportpark i o mnohokrát žádaný skatepark.

PETR MALACH (ČSSD): Přiznám se, že se mi projekt Sportparku líbí čím dál tím víc, ale je třeba si i uvědomit, že ten kus přírody, co tam je, má taky svoje plus. Pokud rozšíření nezasáhne drasticky do struktury lesa, nemám s tím problém.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Myšlenka dříve místostarostky, dnes senátorky Jaromíry Vítkové vybudovat v Boskovicích Sportpark budila zpočátku u některých pochyby. Stavba a provoz Sportparku ukázaly, že areál hojně využívají nejen občané Boskovic, ale také návštěvníci města. Za KDU-ČSL rozšíření Sportparku jednoznačně podporujeme.

JOSEF OPATŘIL (KSČM): Podpora Sportparku je jedna věc. Ale co zůstává z vlastní lesní krajiny? Tato dostává úplně jiný ráz, než měla dříve. Je to další otázka k posouzení pro občany města.

Mělo by město regulovat ohňostroje a používání pyrotechniky?

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Ohňostroje jsou přežitek, který k blahobytu nepotřebujeme a který s sebou nese negativa (hluk, nebezpečí požárů, reakce zvířat). Proto i varianta, že se od ohňostrojů upustí úplně, je přijatelná. Ale možná by mělo město dříve namísto zákazu formou ekologické osvěty motivovat občany k tomu, aby ohňostroje nedělali, a samo jít příkladem.

PETR MALACH (ČSSD): Částečně si myslím, že ano. Určitě aspoň formou nějaké lehké vyhlášky – neříkám, že zakazovat úplně, ale aspoň nějakou regulaci by to chtělo.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Ano, podobně jako v jiných městech by i v Boskovicích měla být regulace pro používání pyrotechniky.

JOSEF OPATŘIL (KSČM): Regulovat myslím ne. Možná by měla být určena místa, kde tyto provozovat. Určitě by to nemělo být ve středu města a v husté zástavbě.

Jak hodnotíte přípravu nového jednotného vizuálního stylu města?

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Vizuální styl byl výbornou příležitostí vyhlásit veřejnou soutěž, pozvat odborníky a udělat výběr se vší parádou. Místo toho byly osloveny prakticky neznámé společnosti, z nichž nejnižší cenu nabídl Artron, a proto vyhrál. Na tomto přístupu je úplně všechno špatně a doufáme, že alespoň finální návrh vyberou pečlivě zvolení odborníci s prokazatelnými výsledky v oblasti grafického designu.

PETR MALACH (ČSSD): Na moje otázky odpověděl místostarosta Radek Mazáč ve Zpravodaji, jak vše bude probíhat. Takže za mě osobně příprava je v běhu a budeme všichni čekat na její výsledek.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Postup přípravy výběrového řízení se nepovedl. Mrzí mě, že i přes opakované dotazy v redakční radě se nepodařilo zapojit do přípravy výběrového řízení ani redakční radu, ani kulturní komisi.

JOSEF OPATŘIL (KSČM): Tento záměr mně není zcela jasný. Začínáme od možné dotace, proto se tímto vůbec zabýváme. Není mně zřejmá žádná potřeba něco měnit a hlavní symboly města vůbec ne. Pak to není symbol.

Souhlasíte s vytvořením další studie komplexního řešení areálu Červená zahrada městským architektem Zdeňkem Fránkem?

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Je v pořádku, aby areál Červené zahrady prošel komplexní změnou. Pokud nebude sportovním areálem, je to strategické místo při příjezdu do města a může uspokojovat potřeby obyvatel Bělé, kteří jsou jinak od města odříznuti. Není ale v pořádku, aby studii město zadalo městskému architektovi. Městský architekt by se měl podílet na výběru z návrhů vzešlých ze soutěže, ne být jejím jediným účastníkem.

PETR MALACH (ČSSD): Červená zahrada je velký areál a určitě si zaslouží ještě nějaké řešení. A pokud má město takového architekta, jako je Zdeněk Fránek, tak se můžeme těšit na kvalitní výsledek.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Myslím si, že je nejdůležitější dořešit výkupy pozemků, tj. aby bylo jasné, s jakým areálem bude připravovaná studie pracovat. Pokud se tvoří nová studie Červené zahrady, měla se zadat až po vytvoření zadání pro sportovní halu Hybešova. Součástí aktuálního zadání Červená zahrada je sportovní hala pro stejné sporty jako plánovaná hala na ulici Hybešova. Nejsem si jistá, zda zadání a kroky vedení města odráží komplexně a v souvislostech požadavky sportovců. A zda dvě uvedená zadání na sebe, z hlediska plánovaných sportovišť, navazují. Mnohé z toho, co je předmětem aktuálně zadávané studie Červená zahrada, je obsaženo v již zpracovaných studii AV ateliéru a studentských studií Technické univerzity Liberec.

JOSEF OPATŘIL (KSČM): Nesouhlasím. Nejdříve si řekněme, jaké sportovní potřeby chceme do budoucna řešit a podporovat.

další ankety