Jak to vidí opozice

Vedle rubriky novinek Z radnice dáváme prostor také boskovické opozici, aby se vyjádřila k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci klubů ČSSD, Pirátů, KDU-ČSL a KSČM.

Pozemky v areálu Červená zahradaPozemky v areálu Červená zahrada   foto: Tomáš Trumpeš

Jak jste spokojeni s výsledkem hlasování o lokalitě pro sportovní halu?

JAN NÁDVORNÍK (PIRÁTI): Vyhrála nejjednodušší varianta. To znamená, že se sice nemusí bourat tělocvičny na Sušilově a nemusí se vykupovat pozemky kolem areálu Červená zahrada, ovšem znamená to také, že se opět oddálila snaha řešit rozvoj areálu ČZ a celé východní části města, že jízdárna bude dál chátrat a že se město nesnaží vytvářet na sebe navazující sportovní celky. Je velice krátkozraké hlasovat pro jednoduchá řešení. Bohužel v současné době je takto nastaven kulturně-politický život v našem městě a skoro žádný ze zastupitelů nemá odvahu pro radikálnější řešení. Nyní bychom se měli zasadit o to, aby situace neskončila jako na Slovákově a aby i v této nesmyslné variantě vznikl projekt, který obohatí prostor v této části města.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Spokojeni nejsme. Jak rada města, tak zastupitelstvo jsou názorově rozděleny. Je odhlasována lokalita Hybešova, kterou jsme podpořili poté, co neprošla lokalita Sušilova. Na zastupitelstvu bylo slíbeno, že proběhne jednání s občany z řešené lokality, byl prezentován časový harmonogram a přislíben rychlý postup přípravy. O tom, jak projekt haly pokračuje, informace nemáme.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Jsem velmi nespokojen. Dlouhodobě prezentuji svůj názor, že hala má stát v areálu Červená zahrada. Stalo se to, před čím jsem varoval, odhlasována byla varianta Hybešova, což budou mimo jiné blokovat místní a vše může skončit stejně jako na Slovákově. Holt, někdo se prostě nepoučí nikdy…

PETR MALACH (ČSSD): Zastupitelé i členové ČSSD dlouhodobě prosazovali záměr umístění sportovní haly v Červené zahradě – proto byl zahájen výkup pozemků. Podali jsme na minulém ZM několik protinávrhů, aby se v akci pokračovalo. Stále si proto myslíme, že hala patří do „Červenky“, ale nezbývá nám nic jiného, než respektovat rozhodnutí částečně současné koalice i částečně s opoziční KDU.

Souhlasili byste s výkupem pozemků včetně hotelu Velen v Červené zahradě za 3,5 tisíce korun za metr čtvereční?

JAN NÁDVORNÍK (PIRÁTI): Tyto pozemky bohužel budou asi těžko kdy levnější. Otázkou je, zda několikaleté přešlapování na místě a čas strávený nad nesmyslnými variantami nepřijdou ve finále město dráž. Osobně si myslím, že by tyto pozemky město mělo vlastnit.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Za nejdůležitější považuji prověřit možnost využití dotací na výkup pozemků a na další rozvoj areálu Červená zahrada. Jde pro město o strategické pozemky, nejen kvůli rozvoji sportovišť, ale také kvůli zcela nevyhovujícímu dopravnímu řešení stávajícího areálu. Pozemky by město mělo koupit, nejlépe s využitím dotace. Cena pozemků je otázkou jednání, která, podle informace vedení města, pokračují.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Jednak mám informace, že je možnost vyjednat pro město příznivější cenu, a i kdyby ne, koupil bych to i za těch 3500. Domnívám se, že jsou to strategické pozemky, které nutně potřebujeme pro další rozvoj tohoto areálu. Levný nebyl mlýn, ani autobazar, ale bez těchto parcel bychom si v té lokalitě ani neškrtli. Vítězná ODS měla ve volebním program výkup pozemků v Července, proto jsem je na posledním zastupitelstvu vyzval, aby plnili, co lidem slíbili.

PETR MALACH (ČSSD): Nikde a nikdy není napsáno, že cena 3,5 tisíce je konečná. Určitě by nebylo od věci o ceně stále jednat, a tyto strategické pozemky koupit.

Jak hodnotíte snahu města soustředit se hlavně na investice do dopravy a řešení problematických křižovatek? Líbí se vám řešení křižovatky pod poštou?

JAN NÁDVORNÍK (PIRÁTI): Kruhový objezd pod poštou je určitě možné řešení. Jde jen o to, zda bude dostatečně velký, aby situaci naopak nezhoršil. Moc se mi líbí řešení odbočovacího pruhu ve směru na ulici Hybešova i ostrůvek s přechodem naproti evangelickému kostelu, který umožní bezpečnější a jednodušší pohyb chodců. Škoda, že celé řešení je na úkor travnaté plochy.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Doprava je důležitou prioritou města. Pokud se podaří lépe dopravně vyřešit křižovatku u pošty a navazující komunikace a plochy, určitě to občané uvítají. K řešení křižovatky a navazujících komunikací by však měl být kromě odborníků na dopravu přizván také architekt-urbanista, který co nejcitlivěji navrhne zelené plochy – park u pošty, zeleň na ulici Hálkova a plochy navazující na silnici Sokolská.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Silniční doprava je v Boskovicích velký problém a bude čím dál větší. To víme všichni a je dobře, že se to řeší. Já osobně nejsem příznivcem kruhových objezdů, ale vnímám, že je to jakýsi trend dnešní doby. Pokud je nakreslen pod poštou kruháč, který projedou i dlouhé soupravy či návěsy, budiž, ať tam tedy je. Jsem pouze trošku rozpačitý z prohlášení starosty, že se chce soustředit na dopravu. Zajisté ho totiž neminou ani ostatní žhavá témata – knihovna, nemocnice, čistička, CZT a podobně.

PETR MALACH (ČSSD): Ve volebním programu ČSSD jsme měli, že realizujeme závěry z dopravní studie, kterou vypracovalo VUT Brno, takže jednoznačně podporujeme toto řešení. Za sebe mohu říct, že se mě vizualizace křižovatky u pošty líbí.

U knihovny vedení města čeká mimo jiné na cenu, kterou vypočítá projektant. Do jaké výše by pro vás byly náklady u stavby dle Fránkova návrhu na ulici kapitána Jaroše akceptovatelné?

JAN NÁDVORNÍK (PIRÁTI): Je určitě možné postavit obyčejný hranatý dům za minimální náklady a udělat v něm knihovnu. Pokud má ale takováto instituce stát ve středu města (a nejen tam), měla by mít větší přidanou hodnotu – například ve formě moderní architektury, která zvýší kvalitu veřejného prostoru. Poslední informaci, kterou mám, je cena 120 milionů korun. Pokud by větší část této ceny byla financovaná pomocí dotací (a ukazuje se, že to bude nezbytné), je tato suma pro mě akceptovatelná.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): O aktuálním odhadu finančních nákladů nemám informace, nechci spekulovat. Finanční náklady na stavbu knihovny je nutné řešit v kontextu střednědobého výhledu rozpočtu města, tj. společně s dalšími investičními akcemi města. Aktuálně je v rozpočtovém výhledu 2020–2024 počítáno s částkou 115 milionů korun. Myslím, že by neměl být problém v rozpočtovém výhledu potřebné finance, až budou známy, upřesnit, včetně možnosti získání dotací.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Nevím, za kolik se dnes staví knihovny, ale pokud to má za něco stát architektonicky i vybavením, levné to jistě nebude. Můj laický strop by bylo 100 milionů.

PETR MALACH (ČSSD): Moje představa ceny knihovny je kolem 100 milionů. Sám čekám, jaká cena bude stanovena.

Líbí se vám záměr umístit skatepark u sportparku v Doubravách?

JAN NÁDVORNÍK (PIRÁTI): Komunita skateboarderů patří spíše do města než na jeho okraj, proto by se mi víc líbila varianta u ulice Mánesova (v prostoru mezi řadovými garážemi a židovským hřbitovem). Problematika hluku, na kterou již v minulosti park narazil, je řešitelná věc (například nahrazením kovových překážek betonovými). Varianta v Doubravách ovšem může logicky navazovat na bikepark, případný hluk nebude nikoho rušit a navíc je to jedna z variant, kterou navrhl sám „Drůbe“, mluvčí boskovické skejťácké komunity. Každopádně je skvělé, že se snad konečně boskovičtí skateboardeři dočkají svého parku.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Sportpark, u jehož zrodu stála senátorka Jaromíra Vítková, se stal vyhledávaným místem pro rekreační i výkonnostní sporty. Když vznikal v roce 2016 sportpark, byla mladým příznivcům skate sportu nabídnuta právě tato lokalita. Ano, uvedený záměr vítáme, skatepark by dobře rozšířil nabídku tohoto areálu.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Nemám s tím problém. Je to kousek od centra města a hlavně tam ti skejťáci nebudou rušit hlukem, neboť na tom zkrachovaly zatím všechny navrhované varianty. Společně s uživateli sportparku vznikne celek, kterému říkám pracovně „areál kaskadérů“…

PETR MALACH (ČSSD): Mám pocit, že skatepark byl součástí projektu sportparku, ale někteří poukazovali na to, že je to daleko od centra. Osobně se mně myšlenka vždy líbila.

Vedení města se pro příští rok přiklání k tomu neudělovat výjimky z vyhlášky stanovující konec kulturních akcí během léta, což je do dvou hodin v noci pro víkendové akce o prázdninách a do půlnoci po zbytek roku. Souhlasíte, nebo byste akcím povolili delší průběh?

JAN NÁDVORNÍK (PIRÁTI): Neudělovat výjimky je hloupost. Pokud by město pečlivě rozhodovalo o tom, komu výjimku udělí, a také přísněji kontrolovalo dodržování stanovené doby pro delší produkci, nevidím žádný důvod současný systém jakkoliv měnit.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Nárůst kulturních akcí, včetně nočních, je v Boskovicích velký. Hluk z jednotlivých akcí zasahuje velkou část Boskovic a obtěžuje hodně lidí. Myslím, že před vyhlášením zákazu nočních akcí by měla proběhnout diskuse, důležité jsou názory občanů i možnosti pořadatelů. Hlučnost se netýká pouze nočních akcí, ale také akcí večerních. Na jedné straně jsou návštěvníci a pořadatelé, na straně druhé hlukem zasažení obyvatelé. Nebude jednoduché dospět k dohodě a účinným opatřením, ale stojí za to se o to pokusit.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Je to trošku generační problém. Vzhledem k počtu mých vnoučat patřím již asi mezi ty „dospělé“, takže s tímto rozhodnutím nemám problém. Je třeba si uvědomit, že celá řada lidí musí vstávat brzo ráno do práce, mnohdy i o víkendech, a mají právo se vyspat. Je to tedy o vzájemném pochopení a toleranci.

PETR MALACH (ČSSD): Vedení se přiklání, ale ještě nerozhodlo, tudíž je teď zbytečné dělat nějaký závěr. Přiznám ale, že některé obyvatele chápu, protože v době prázdnin cca 2 roky zpátky nebyl víkend, kdy by v Boskovicích nebyla nějaká kulturní akce. Teď ale vyvstává otázka, jestli chceme to velké kulturní město, nebo chceme nadávat, že se tu nic neděje.

Město navýšilo úklid komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Úklid tak přijde asi o půl milionu dráž. Je to dobře?

JAN NÁDVORNÍK (PIRÁTI): Spíše se setkávám s názory, že navýšení četnosti úklidů je zbytečné a jsou to vyhozené peníze. Město by mělo jednoznačně odůvodnit, proč navyšuje počty úklidů veřejných komunikací a prostranství a ještě lépe představit analýzu, na základě které se tak rozhodlo. Navýšení o půl milionu za rok není málo.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Zatím se uklízí hlavně silnice a chodníky, chtělo by to (z této částky) výrazně posílit úklid veřejných prostranství, zejména průběžný úklid odpadků na náměstích, v parcích a v zeleni.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Ano, s tím plně souhlasím. Boskovice jsou krásné město, které je hojně navštěvováno. Všichni si zasloužíme pohybovat se po čistých chodnících i dalších veřejných prostorách. Vedle hezkých staveb je uklizený chodník či park třešničkou na dortu a půl milionu navíc je v rozpočtu města částkou, kterou lze unést. Tedy alespoň zatím. Nevíme, jak hluboká bude blížící se recese, tudíž výpadek daňových příjmů.

PETR MALACH (ČSSD): Samozřejmě pro některé je to trnem v oku, ale některé to těší. Chápu některé obyvatele, že jim vadí stále přemisťovat auta, ale přece jen čisté město je naší vizitkou. Sám jsem v pozici místostarosty apeloval na to, aby tomu tak třeba v letních měsících bylo, když je ve městě více obyvatel (turistů).

další ankety