Z radnice: Průjezdnost města, Boskovická spojka a rozpočet na rok 2020

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v polovině září. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Parkování u školky na Lidické uliciParkování u školky na Lidické ulici   foto: Tomáš Trumpeš

Průjezdnost města

Boskovičtí radní se na svém zasedání seznámili se studií dopravního řešení a analýzou průjezdnosti městem. Prezentace se podle starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) týkala řešení průtahu městem od Blanska ke křižovatce u hotelu Slavia a dále přes Nádražní a Sokolskou ke křižovatce u pošty a kolem evangelického kostela směrem na Lidickou a dolů k Dukelské. „Je tam mnoho otázek a je otázkou času, jak se to bude posunovat,“ komentoval studii starosta s tím, že k rozpracování do konkrétních projektů se nyní posune náběh ulice Sokolská ústící do křižovatky u pošty a křižovatka u evangelického kostela. Tento úsek město považuje za největší problém v průjezdnosti Boskovic. Vše už je předjednáno s dopravní policií a krajskou Správou a údržbou silnic, projekt by měl být hotový v únoru. Následně budou probíhat podle starosty náročná jednání s majiteli sítí, kterých je v lokalitě hodně. Výhodou naopak je, že až na malý kousek pozemku, který potřebuje město získat od evangelického sboru, jsou všechny potřebné pozemky v majetku města nebo Jihomoravského kraje.

Místostarosta Lukáš Holík (ANO) doplnil, že plánovaný kruhový objezd u pošty splňuje všechny potřebné parametry a nehrozí zde komplikace při průjezdu nákladních aut či autobusů. Na místě dnešní zeleně naproti poště přes silnici mají vzniknout nová parkovací místa, naopak parkovací místa u krajnice přímo u pošty po úpravě zaniknou.

Studie podle místostarosty nabízí také samostatné řešení dopravy pro cyklisty, kteří by mohli mít svůj vlastní pruh. Analýza ukázala, že tato možnost je reálná.

Boskovická spojka

Projekční kancelář SUDOP, která zpracovává pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) projekt Boskovické spojky, se obrátila na město s žádostí o připomínky. Ty město k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení formulovalo dvě. V prvním případě se jedná o mimoúrovňové křížení komunikace a železnice, ve druhém o parkování pro cestující. Ani jednu z těchto věcí projekt neřeší a radnice si myslí, že by naopak měly být řešeny. „Na rozdíl od bývalého vedení se neztotožňujeme s bezproblémovostí Boskovické spojky tak, jak se projektuje,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Popsal, že po vybudování spojky bude na přejezdu u Slavie větší četnost vlaků a ty budou navíc projíždět o něco déle. Proto se obává, že Boskovice mohou být dopravně paralyzovány, pokud tam nevznikne mimoúrovňové křížení. Zcela pak odmítá, aby sem byla přivedena intenzivnější vlaková doprava, ale parkování pro cestující muselo vyřešit město samo. Podle starosty už kdysi existovala studie na to, že by u Slavie mohl vzniknout podjezd. Technicky to podle něj možné je, a pokud se dnes při přípravě Boskovické spojky z původně plánovaných 450 milionů háže miliardami, mělo by to podle něj být řešitelné.

Oprava plotu u kurtů

Za takřka jeden milion korun bude provedena první etapa oprav oplocení tenisových kurtů v Červené zahradě. Práce mají proběhnout už nyní na podzim.

Střecha Betany

Havarijní stav střechy na charitním zařízení Betany bude město řešit ještě do zimy. Stávající střešní krytina je naprosto dožitá a pro zachování vazby je nutná rychlá výměna. Vzhledem ke krátké životnosti dosavadní bitumenové krytiny bude při opravě nahrazena trapézovými plechy, které lze pro stávající sklon střechy použít. Investice přijde na necelých 700 tisíc korun, peníze na ni v rozpočtu už schválili zastupitelé.

Elektřina na Wolkerově

Další havarijní stav musí město řešit v bytovém domě na Wolkerově ulici. Problém se tentokrát týká elektroinstalace. Oprava hlavních rozvodů ve společných prostorách by měla vyjít na necelé 3 miliony korun. Došlo zde i ke zničení některých spotřebičů, o náhradě se nyní jedná s pojišťovnou. V bytech však město rozvody rekonstruovat nebude.

Oprava ČOV

Rada se zabývala také problematikou čističky odpadních vod. Tématu se podrobně věnujeme v samostatném článku.

Cena za kulturu

V roce 2020 bude udělena Cena města Boskovice v oblasti kultury, a to za období let 2017–2019. Cenu zavedlo minulé vedení města a poprvé byla vyhlášena v roce 2017. Udělovala se ve dvou kategoriích: výjimečný počin a celoživotní přínos. V první kategorii ji získal František Ostrý, ve druhé Jaroslav Bránský. Nyní ji město na návrh nové kulturní komise ještě rozšířilo o cenu pro mladé umělce či promotéry do 26 let.

Návrh na udělení ceny může podat každý občan nebo instituce s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Boskovicích, a to pouze písemnou formou nejpozději do 10. listopadu 2019 na adresu města Boskovice, Masarykovo nám. 4/2. Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, oblast jeho činnosti a stručné zdůvodnění návrhu a dále kontaktní údaje na navrhovatele (alespoň e-mail nebo telefon). Cena města Boskovice může být udělena jednotlivci nebo kolektivu a může být ve zvlášť výjimečných případech udělena i více kandidátům společně. Cena může být rovněž udělena in memoriam.

K projednávání návrhů bude ustanovena komise složená ze tří členů zastupitelstva, tří členů kulturní komise a tří členů z řad odborné veřejnosti. Komise v průběhu listopadu projedná doručené návrhy a doporučí zastupitelstvu kandidáty na udělení ceny v každé kategorii s navržením jejich pořadí.

Plán úprav na Lidické

Město bude usilovat o dotaci na opravu chodníků a zálivů na ulici Lidická. Nechá si proto zpracovat projekt, který by měl řešit řešit i takzvaný kiss & ride parking, tedy rychloobrátková parkovací stání pro vyložení dětí, u základní a mateřské školy, aby se zvýšila bezpečnost pro školáky, které rodiče přivážejí autem.

Výzdoba zdi v Pilském údolí

Výtvarnou výzdobu zdi v Pilském údolí chce město svěřit studentům či žákům boskovických škol. „Měli jsme první schůzku s paní ředitelkou základní umělecké školy, paní ředitelkou pedáku a výtvarnicemi z pedáku a z gymnázia. Pilskou zeď jsme jim poslali nafocenou a oni přijdou s návrhy studentů, co a jakou technikou tam ztvárnit,“ popsal místostarosta Lukáš Holík, že město tentokrát nechtělo jít cestou veřejné soutěže, ale chtělo dát příležitost místním mladým umělcům. Výzdoba by měla být hotová ještě letos na podzim.

Rozpočet na rok 2020

Na radnici začala také probíhat první jednání k přípravě rozpočtu na příští rok. Podle starosty už je co se týče větších investic jasné, že se musí dokončit rekonstrukce letního kina, dále se bude pokračovat v pracích na Milánovech, které jsou rozkopané. Pokud kraj zařadí do rozpočtu peníze na opravu silnice v Podhradí, bude tam muset investovat také město. Do rozpočtu by měla být zařazena také oprava komunikace u nových domů v Mladkově. Pokračovat bude i oprava elektroinstalace v mateřské školce a začne z letoška odložená oprava stoupaček v bytovém domě na Wolkerově. Pro nemocnici vyčlení město opět asi 20 milionů, nyní se rozbíhají jednání o tom, na co by měly peníze jít.

Neplánují se naopak žádné větší investice do sokolovny. „Má to úzkou vazbu na komunitní centrum. Teď musíme počkat, jak dopadne projekt, nicméně určitě nejsme schopni bojovat na mnoha kulturních frontách. Říct si, že se pustíme do komunitního centra a současně půjdou nějaké miliony do sokolovny, je nereálné,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Sokolovna je podle něj v provozuschopném stavu, nyní se řeší výběrové řízení na provozovatele restaurace. Ta by měla být v budoucnu více propojena s kulturním děním v sokolovně. Kromě toho KZMB zpracovávají koncepci své činnosti.

další zpravodajství