Z radnice: dokončení rekonstrukce letního kina a výběrové řízení na jednatele nemocnice

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v půli května. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Návrh souboru rodinných a bytových domů Za nemocnicíNávrh souboru rodinných a bytových domů Za nemocnicí   foto: EA Architekti

Digitalizace a oprava letního kina

Městská rada odsouhlasila Kulturním zařízením města Boskovice uskutečnění veřejné zakázky na nákup digitálního projektoru dle standardu Digital Cinema Initiatives a ostatního příslušenství k digitální projekci pro letní kino. Město pro tento účel poskytlo KZMB bezúročnou půjčku dva miliony korun. „Pokračujeme v naší vizi, aby boskovické letní kino bylo nejnavštěvovanější letní kino v České republice,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík (ANO). Digitální projekce by měla být v areálu připravena nejpozději od začátku července.

Město už má také potvrzeno, že může pokácet stromy za projekční plochou a po letošní sezóně zahájit finální fázi rekonstrukce areálu. Ta zahrnuje především výstavbu zázemí pro umělce právě za projekční plochou, dále opravu samotné projekční plochy a úpravu přístupové části areálu. Všechny tyto práce by město pro zjednodušení chtělo sloučit do jedné etapy, která by se souhrnně vysoutěžila a v čase od letošních Husích slavností do začátku sezóny v příštím roce by byla provedena. Tento postup musí schválit zastupitelé, předpoklad finančních nákladů činí asi 20 milionů korun. Tím by se kompletní rekonstrukce areálu dokončila, celkové náklady se vyšplhají na přibližně 50 milionů korun.

Rada se také již na minulém zasedání zabývala problematikou vandalismu v letním kině. Podle starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) vedení města apeluje na KZMB, aby představila opatření, která by mohla problémy s vandalismem eliminovat. „Těch možností není mnoho, od kamerového systému a fotopastí v době neprovozu. Jsou možnosti, jak tomu zabránit. Určitě se budeme bavit i o tom, jestli areál na noční hodiny neuzavírat,“ vyjádřil se starosta Dohnálek.

Výstavba za nemocnicí

Boskovičtí radní se seznámili s urbanistickou studií Lokalita pro bytovou zástavbu Za nemocnicí Boskovice, zpracovanou skupinou EA Architekti v roce 2017. Rada v novém složení se shodla, že se jí studie líbí a přivítala by její realizaci. K té je však podle starosty ještě daleko a záležet bude mimo jiné na tom, jaké možnosti získání dotací nabídne stát na výstavbu malometrážních či sociálních bytů. „Možností je vybrat s touto podmínkou i nějakého developera, ale to všechno předbíhám,“ nastínil Jaroslav Dohnálek s tím, že rada se postupně seznamuje s jednotlivými investičními a rozvojovými plány. Nyní se vyřizuje stavební povolení pro zasíťování lokality za nemocnicí, území se tedy připravuje.

Výsadba stromů

Sázet další ovocné stromy plánuje město podél polní cesty pod překladištěm. Žádá proto o dotaci 20 tisíc korun z Jihomoravského kraje. Vloni zde bylo vysazeno padesát pět stromů, ještě pro deset dalších zbývá místo. Ovocné stromy by se mohly sázet i v jiných lokalitách.

Konkurz na jednatele nemocnice

Rada jakožto valná hromada boskovické nemocnice odsouhlasila podmínky výběrového řízení na nového jednatele nemocnice. Výběrové řízení bude vyhlašovat nemocnice, uzávěrka přihlášek je 7. června a o tři dny později se sejde komise k otevření obálek. Ti, kdo splní podmínky, budou pozvání k ústnímu pohovoru předběžně 19. nebo 20. června. Nového jednatele by mohla rada potvrdit už k začátku července, nejpozději k začátku srpna. Ve výběrové komisi usednou starosta Jaroslav Dohnálek, který má v gesci zdravotnictví, doktor Libor Ivánek jako zástupce odborové organizace, doktor Jan Machač za lékařskou komoru, dále předseda dozorčí rady nemocnice Petr Fiala a předseda největšího opozičního klubu Petr Malach (ČSSD).

Technický náměstek v nemocnici

Již na předchozím jednání rada souhlasila se změnou organizačního řádu nemocnice a s vytvořením pozice provozně technického náměstka. Předchozímu jednateli Miloši Janečkovi přitom rada vytvoření této funkce zamítla. Starosta Jaroslav Dohnálek to vysvětlil tím, že rada nechtěla připustit celkové navýšení počtu náměstků – a vzhledem k tomu, že jednatelem se nyní stal Dan Štěpánský, bývalý ekonomický náměstek, zůstala jeho dřívější funkce volná a celkový počet náměstků se proto nyní nezvýší. A zvýšit by se neměl ani po nástupu nového jednatele, který vzejde z výběrového řízení; je pouze možné, že dojde k posunům v kompetencích. „Nepředpokládám, že bychom za jakéhokoliv jednatele navyšovali počet náměstků a rozšiřovali vrcholný management,“ uvedl starosta.

Zápisy z komisí

Rovněž na minulém jednání rada odsouhlasila zveřejňování zápisů z komisí. Zápisy budou umisťovány na web města v jednotné šabloně a podle tajemníka Davida Škvařila bude také zdůrazněno, že komise mají pouze poradní funkci, aby nedocházelo k omylům, že závěry komise jsou závazné.

Hala a knihovna

Starosta Jaroslav Dohnálek a místostarosta Lukáš Holík se vyjádřili také k přípravám dvou stěžejních investičních akcí města: sportovní haly a knihovny.

Výsledkem koaličního jednání o knihovně je, že vedení města počká na cenu, která vzejde ze zpracování projektové dokumentace návrhu architekta Zdeňka Fránka na přestavbu budovy ZZN na ulici Kapitána Jaroše. Jiné varianty se neřeší. „Shodli jsme se, že se budeme chovat jinak – někdo zde kdysi rozestavěnou stavbu zrušil. Projekt se dokončí a my nevytváříme žádné aktivity směřující k tomu, že by komunitní centrum s knihovnou v určeném místě nemělo být,“ vyjádřil se starosta Dohnálek. Až bude známa projektová cena, musí se podle něj město vyjádřit, jestli je stavba vzhledem k možnostem rozpočtu města reálná, a pokud ne, tak jaké budou další kroky.

V případě sportovní haly se koalice podle vyjádření starosty blíží ke shodě. Ve hře jsou dvě varianty: na Hybešově a na Sušilově ulici. Rada již předem odsouhlasila případné přijetí pozemků na Hybešově ulici, pokud by kraj jejich bezplatný převod v červnu schválil.

další zpravodajství