Hynek Skořepa: Co trápí Letovice?

Letovice pochopitelně trápí podobné problémy jako jiná města, města velká, střední i menší. Ať už je to parkování v centru, oprava chodníků a jejich zimní údržba, nedostatek cenově dostupných bytů či problematické rozrůstání zástavby v okrajových částech. V Letovicích samotných se k tomu ještě přidává tristní stav opuštěných průmyslových areálů téměř v centru města či problematika skloubení různých zájmů v okolí přehradní nádrže Křetínka, hlavního rekreačního zázemí Letovic. Výše uvedené záležitosti se daří řešit s větším či menším úspěchem, jak už to bývá. Často jde o běh na dlouhou trať.

foto: Hynek Skořepa

Co však letovické občany i návštěvníky města trápí v posledních měsících především, je uzavření lávky pro pěší u Letovických strojíren. Trápí je to opravdu hodně. A to nejen podle mého názoru, slýchávám to i v rámci náhodných hovorů se známými, které v Letovicích potkávám. Coby místnímu, bydlícímu na Nádražní ulici, mi uzavření lávky dost komplikuje život. Po příchodu z práce jsem byl zvyklý chodit na procházku se psem právě k „Letostroji“ a potom po ulici Pražské k supermarketu Penny. Odtud jsem se vracel po takzvané hrázi (kolem někdejšího, v 80. letech minulého století bohužel zatrubněného, ramena Svitavy) zase zpět k mlýnu u vlakového nádraží.

S lávkou u „Letostroje“ byly problémy už řadu let. Pravidelně se tam objevovaly cedule s informací, že její konstrukce je v havarijním stavu a průchod je pouze na vlastní nebezpečí. Došlo taky k alespoň provizorní opravě formou položení dřevěných desek na mostní svršek. Před několika měsíci však byla lávka uzavřena úplně a na obou koncích opatřena mříží. Bylo to v zimě, a tak jsem si říkal, že na jaře asi konečně začne její pořádná oprava. Když se ani s nástupem jara nic nedělo, dotázal jsem se telefonicky na městském úřadě, jak to s lávkou vypadá. Získané informace mne vůbec nepotěšily.

Dozvěděl jsem se, že největším problémem lávky je spor o vlastnictví. Lávka má, údajně, soukromého majitele, který se k ní ovšem nehlásí. Město Letovice s ní tedy nakládat nemůže. Pouze zasáhlo z moci úřední a aby zamezilo obecnému ohrožení, uzavřelo vstup na lávku. A dít se s tím, alespoň zatím, nic nebude. Výsledek je to tristní. Náprava zřejmě není v dohledu. Je to o to smutnější, že přes lávku vycházejí od letovické železniční stanice hned dvě turistické značky – červená směrem na Velké Opatovice a Jevíčko i zelená přes Andělku do Boskovic. Obě značky navíc procházejí kolem letovického koupaliště. Když se kolem „Letostroje“ nedá projít (druhou cestu po kryté lávce přímo od nádražní budovy situace neznalí příchozí jen těžko najdou), jak se k němu mají návštěvníci dostat? Copak musí všichni jezdit autem? Nějak mi to hlava nebere. Podle informací v Letovickém zpravodaji radní na své schůzi dne 20. března tohoto roku projednali mimo jiné bod Příprava areálu městského koupaliště na letní sezónu 2019. K čemu je však třeba lidem z okolních obcí pěkné letovické koupaliště, když se k němu nedá pořádně dojít od vlaku? Jak se tam budou dostávat návštěvníci oblíbeného letního Festivalu 3+1, z nichž určitě mnozí dorazí do Letovic po železnici?

Mám zato, že by Město Letovice mělo vyvinout ohledně zprůchodnění lávky větší úsilí a pro začátek alespoň více informovat veřejnost o situaci. Možná by stálo za to pokusit se o převzetí lávky do vlastnictví města, což je podle mne ve veřejném zájmu. Když se o lávku nikdo nehlásí, asi nikomu nechybí (tedy kromě chodců a cyklistů, kteří ji hojně využívali). Následovat by měla rekonstrukce lávky z městských prostředků. Třeba by vypomohl i nějaký ten dotační titul. Jistě, stálo by to peníze z městské pokladny, kterých není nikdy dost a budou chybět jinde. Pan starosta Petr Novotný mluví o částce několika milionů korun, kterou město nemá. Situaci lze podle něj řešit pouze v rámci rozsáhlejších protipovodňových úprav, na které však nejspíš dojde až po několika letech. Nezbývá mi proto, než se zeptat: Opravdu nelze najít alespoň nějaké provizorní řešení rychleji? Vždyť jde o peníze vynaložené na dobrou věc, která poslouží mnoha lidem.

Každopádně současný stav je pro mnoho pěších, kteří vystupují na letovickém nádraží z vlaku, velmi nekomfortní. Jsem přesvědčen o tom, že cedule s nápisem „Lávka u Letovických strojíren uzavřena z důvodu havarijního stavu“ nemůže být dlouhodobým řešením. S vědomím toho, že Letovice musí řešit mnoho dalších, často složitějších problémů, se za všechny „pěšáky“ obracím s prosbou na vedení města o hledání východiska.

další názory a komentáře