Jak to vidí opozice

Vedle rubriky novinek Z radnice dáváme prostor také boskovické opozici, aby se vyjádřila k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci klubů ČSSD, Pirátů, KDU-ČSL a KSČM.

Služebna boskovické městské policieSlužebna boskovické městské policie   foto: Tomáš Trumpeš

1) Vyvíjí se nějak váš pohled na umístění a stavbu sportovní haly? Budete ochotni případně podpořit i jinou variantu, než je Červená zahrada? Připadá vám některá z variant Hybešova a Sušilova lepší?

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Variantu Sušilova jsme zamítli v minulém volebním období a za tím si stojím. O podmínkách varianty Hybešova nemám zatím žádné informace, takže k tomu nemohu zaujmout stanovisko. V tuto chvíli dále podporuji platnou variantu v Července a mám pro to celou řadu důvodů, které prezentuji dlouhodobě a budu prezentovat nadále.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Podle zpráv, které prosakují, se situace nejspíš vyvíjí, ale bohužel ne za účasti opozice. Město opět pořádá seminář pro koaliční zastupitele, díky kterému se vůbec nic nedozvíme. Vycházíme ze skutečnosti, že varianta v Červené zahradě je podporována platným usnesením ZM, a považujeme ji za nejlepší řešení z hlediska využití areálu Červené zahrady. Kromě toho, že by se jednalo o ucelený sportovní areál, by mohla výhledově být pro město zdrojem zisku. Hala na Července by byla časově náročnější jen v tom, že by bylo nejdříve nutné vytvořit koncepci pro celý areál.

Ostatní varianty budeme podporovat jen v případě, že budou vyhovovat sportovním klubům a spolkům v Boskovicích. Proto se s nimi snažíme být v kontaktu a zjišťovat jejich potřeby. Variantu Hybešovy ulice například vedení města se sportovními kluby dosud nediskutovalo.

PETR MALACH (ČSSD): Zatím platí rozhodnutí zastupitelstva, že hala má stát v Červené zahradě. Počkejme si tedy na představení variant Hybešova a Sušilova, a potom se můžeme bavit konkrétně.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Zatím o aktuálních variantách umístění sportovní haly jako opoziční zastupitel nemám žádné informace. Proto se k této otázce nedokážu objektivně vyjádřit.

2) Souhlasíte se záměrem vyasfaltovat cestu k Lipníkům okolo křížku kvůli nákladním autům zajíždějícím do areálu, kde sídlí Suez?

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Toto se mi moc nelíbí a moje představa je řešit situaci komplexně v souvislosti s revizí smluv s firmou Suez a plánovanými změnami v systému odpadového hospodářství.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Přesunutí těžké dopravy z jedné obydlené ulice do druhé nepovažujeme za řešení. Na ulici K Lipníkům má v budoucnu podle územního plánu pokračovat zástavba rodinných domů až ke křížku a na ni navázat celá ulice (paralelní s ul. Absolonova). Proto by stálo za zvážení, zda čerpací stanice Suez má na takovémto místě vůbec stát.

Obáváme se, že pokud se problém dočasně vyřeší asfaltkou, nejen že ho budeme za pár let řešit znovu, ale taky na čas ustane hledání rozumné a dlouhodobé alternativy. Řešením by mohlo být odhlučnění vozovky na ulici Boženy Němcové, zlepšení obslužnosti křižovatky u Repete a zvážení přesunu čerpací stanice. Jakákoliv další asfaltovaná plocha, pokud není jednoznačně dobrým řešením, je zbytečný zásah do krajiny.

PETR MALACH (ČSSD): Je to těžká otázka. Na jednu stranu je to kus krásné přírody, ale na druhou se už dnes kolem cesty prodávají parcely jako stavební. Někteří občané si oddechnou z důvodu zklidnění dopravy, jiní zase povzdechnou, že zmizí cesta.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Ano, souhlasím. Záměr reaguje na dlouhodobý tlak občanů z této lokality. Opakovaný požadavek předkládali na vedení města i na příslušné odbory městského úřadu několik let. Poslední jejich veřejné vyjádření s požadavkem na tuto stavbu proběhlo na kulatých stolech k rozpočtu 2019. Pokud jsou o záměru této stavby pochybnosti, pak je promysleme ve vztahu k připravované změně systému odpadového hospodářství a projednejme s občany této lokality.

3) Vedení města plánuje postupné a výrazné navyšování podpory městské policie. Pokládáte to za správné? Podpořili byste i přesun městské policie do nové služebny a máte představu, kde by mohla vzniknout?

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Ano, toto pokládám za správné, Městská policie si za svou nelehkou práci podporu jistě zaslouží. Hledání nových a větších prostor je správný krok. Mě napadá třeba budova O2. Věřím ale, že velitel a radní mají svoje tipy a s nějakými nápady přijdou.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Požadavek na přesun do nové služebny vychází přímo od městské policie, stávající podmínky jsou dlouhodobě nedostačující. Městská policie potřebuje doplnit stavy zaměstnanců na normu. Spíše než o nadstandardní péči jde tedy o nutné kroky, které povedou k tomu, aby městská policie nefungovala v suboptimálních podmínkách. Proto krok podporujeme a s přesunem služebny souhlasíme, zvláště pak, bude-li díky tomuto kroku využita budova O2.

PETR MALACH (ČSSD): Ano, jednoznačně podporujeme činnost Městské policie. Pokud se bavíme o umístění, tak se mluví o budově O2.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): K navýšení podpory městské policie v provozních i mzdových nákladech již v rozpočtu roku 2019 došlo. Navýšení mezd městským strážníkům bylo dobrým krokem, měly by být srovnatelné s mzdovými podmínkami jiných měst podobné velikosti. Tak lze zabránit odchodu strážníků za lepšími finančními podmínkami. Budoucí záměry se dle zápisů z rady města týkají především reorganizace městské policie, posílení přímé práce strážníků v ulicích města. Pokud se podaří posílit venkovní hlídkovou službu, bude to přínosem. Nevyhovující stav stávající služebny městské policie je nutné řešit. První krokem je mít informaci o požadované velikost nové služebny a hlavních požadavcích na tyto nové prostory. Od toho se pak odvíjí volba nové budovy. Uvedené vstupní informace jako opoziční zastupitel nemám, proto se ke konkrétním novým prostorám pro městskou policii nemohu vyjádřit. Dovolím si upozornit na skutečnost, že nestačí naplánovat místo, kam služebnu přestěhujeme. Je nutné řešit také, co bude se stávající služebnou a se sousední nevyužívanou nemovitostí města. Protože se stěhování služebny dotýká budov městského úřadu, je nutné stěhování městské policie promyslet také v souvislosti se změnami v budovách úřadu, například s v budoucnu uvolněnými prostory po knihovně na náměstí 9. května.

4) Základní škola ve školním řádu zakázala žákům používání mobilních telefonů bez souhlasu učitele včetně přestávek a dostala se tak do konfliktu s Českou školní inspekcí. Záležitost může skončit i u soudu. Vedení města postup školy podporuje. Zachovali byste se stejně? Co o zákazu soudíte?

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Toto plně podporuji. Dnešní mladá generace neudělá bez mobilu ani krok, a to přece není normální. Někdy si říkám, jak mohlo lidstvo bez těchto technologií vůbec žít… Takže ať si děti alespoň ve škole od těchto věcí odpočinou a věnují se učivu. Pokud by potřebovaly s někým nutně komunikovat, učitelé jim to jistě umožní.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Ideální variantou (a netvrdíme, že za současných podmínek reálnou) by bylo namísto zákazu žáky ze strany učitelů i rodičů pozitivně motivovat, učit je s technologiemi efektivně pracovat. Bylo by dobré posílit osvětu v oblasti závislosti na technologiích, informovat žáky o pozitivních i negativních dopadech a věnovat pozornost psychohygieně práce a studia. Na obou stranách jsou pádné argumenty a podle zkušeností z jiných měst je možné, že i úplný zákaz nakonec bude fungovat ke všeobecné spokojenosti. Pokud zákaz vychází z reálné zkušenosti, při které se mobilní telefony zneužívaly k šikaně, je to krok logický a opodstatněný. Město by v tomto ohledu nemělo do postupu školy zasahovat, a pokud jsou učitelé i vedení školy ve shodě, rozhodnutí respektovat. Škola by měla za čas střízlivě zhodnotit pozitivní i negativní dopady tohoto systému.

PETR MALACH (ČSSD): Jako nedávný člen školské rady jsem pro zrušení zvedl ruku. Za nás žádné mobily nebyly a fungovali jsme. Tudíž i teď to může fungovat stejně.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): K této problematice máme v našem zastupitelském klubu podrobné informace díky zastoupení ve školské radě a komisi pro vzdělávání a aktivitám paní senátorky Vítkové v senátních výborech. Požadavku učitelů a většiny rodičů boskovické základní školy na zákaz používání mobilních telefonů se snaží vedení školy vyhovět. Výklad občanského zákoníku v této věci a jednoznačné stanovisko bude muset vydat ministerstvo školství.

Omezení používání mobilních telefonů by mělo být pro rodiče, žáky a učitele mnohem více přijatým pravidlem než zákazem. Ve škole by měly být takové podmínky, aby bylo toto pravidlo dodržováno. Tj. žáci by měli mít místo, kde telefony bezpečně uloží po dobu vyučování. Žákům a rodičům by měl být vysvětlen smysl tohoto pravidla. A toto pravidlo by nemělo bránit v používání mobilních telefonů pro výuku. Škola není jen vzdělávací institucí. I když výchova, rozvoj osobnosti žáků je z největší části na rodičích a rodině, škola by měla motivovat žáky k přiměřenému používání mobilů.

5) Boskovice plánují zavést pro občany motivační a evidenční systém odpadového hospodářství. Souhlasíte s touto cestou?

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Touto problematikou jsme se zabývali již v minulém volebním období. Narazili jsme při tom na určité problémy. Pokud budou vyřešeny, třeba i okopírováním od obcí, kde to funguje, nejsem proti. Fakt je ten, že naši občané třídí velice málo a jakoukoliv motivaci vítám. Na druhé straně svoz separovaného odpadu naprosto nefunguje, kontejnery jsou permanentně přeplněné, a to lidi pochopitelně demotivuje.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Podporujeme jakýkoliv systém, který vytvoří lepší podmínky pro třídění odpadu ve městě. Pokud se nastaví správně, může vést ke snížení objemu komunálního odpadu a může šetřit nejen naši přírodu, ale i peníze.

PETR MALACH (ČSSD): Ano, souhlasím, je to důležitý krok dopředu.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Ano souhlasím. Je dobře, že stávající vedení pokračuje v projektech polopodzemních kontejnerů a motivaci k třídění odpadu z minulého období. Původní záměr předpokládal v první fázi realizaci pilotního projektu, stávající vedení pravděpodobně rozpracuje projekt do většího plošného rozsahu.

Oceňuji posílení svozů kontejnerů na separovaný odpad, které výrazně pomůže stávajícímu systému. Velkou pomocí pro stávající systém může být zapojení občanů, jejich podněty a všímavost mohou podpořit monitoring stanovišť a tak doplnit kontroly a monitornig ze strany města.

K separaci, ale i k připravovanému projektu motivačního systému je nutné realizovat osvětu. Intenzivně probíhá ve školách, ale chybí u občanů. O informace, které byly v roce 2017 distribuovány formou letáků, na webu a facebooku města, byl ze strany občanů velký zájem. Je třeba jít o krok dále a realizovat opakované cílené reklamní kampaně. Myslím si, že mnoho občanů nezaregistrovalo, že mohou třídit kovový odpad nebo jak nakládat s jedlými oleji. Neví, jak nejefektivněji předat informaci o konkrétním kontejnerovém stanovišti, například o přeplněném či poškozeném kontejneru. Zde by měla být větší informovanost.

Jako občan a jako zastupitel bych uvítala větší informovanost o aktuálních aktivitách v této oblasti – například konkrétnější informace, jak bude motivační systém fungovat provozně, možnost seznámit se s prezentací společnosti JRK ČR, která systém představila radě města, informace o projektu rozboru komunálního odpadu, nebo průběžné informace o vyhodnocování plánu odpadového hospodářství.

6) Město má již podepsán úvěrový rámec, který umožňuje čerpat úvěr 120 milionů korun na investiční akce. Je to správný a dobře nastavený krok?

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Ano, je velká společenská poptávka po hale, knihovně a dalších investicích. Kdybychom vše pořizovali z našetřených peněz, tak se těch staveb současná generace nedočká.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Ve městě s rozpočtem na úrovni Boskovic je v případě, že chceme realizovat projekty přesahující desetiletí a generace, nutné brát si úvěr. Momentálně čekáme na minimálně dva velké projekty, a kdybychom měli čekat, než na ně budeme mít peníze z rozpočtu, nedočkáme se. Když si chcete postavit dům, málokdy ho můžete zaplatit, aniž byste si na něj půjčovali peníze. Ve městě by to mělo fungovat analogicky, měli bychom se smířit s tím, že na některé investiční akce, na které nebudou dotace, je logické a správné si brát půjčku, jinak bude šance, že ve městě vznikne něco nadčasového, velmi malá.

PETR MALACH (ČSSD): Byla vybrána nejvhodnější doba, aby si město úvěrový rámec vzalo. Pokud se peníze využijí na potřebnou investiční akci, je to krok správným směrem i v tom případě, že město je v současné době bez dluhu.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Ano s možností čerpat prostředky z úvěrového rámce souhlasím. V době, kdy jsou stále ještě otevřené pro město zajímavé dotační možnosti, lze z úvěrového rámce čerpat finance na spoluúčasti. Úvěrový rámec pomůže také projektům, na které v Boskovicích čekáme řadu let a na které město dotace či jiné zdroje financování nezíská. Jde nejen o knihovnu, sportovní halu, ale také o intenzifikaci čističky odpadních vod a některé projekty z oblasti dopravy.

7) V nemocnici skončil jednatel Miloš Janeček. Jak hodnotíte tuto situaci a jakým způsobem by měl být vybrán nový jednatel?

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Důvody odvolání nebyly zveřejněny, tak se k tomu nemohu vyjadřovat. Nový jednatel by měl vzejít z transparentního výběrového řízení, já osobně fandím panu Štěpánskému, o jehož kvalitách jsem měl možnost se přesvědčit.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ (PIRÁTI): Je přinejmenším ku podivu, že jednatel opouští nemocnici s nástupem nového vedení města, tak jako již několikrát. Proto je těžké uvěřit tomu, že se jedná o krok logický, podpořený argumenty a nezatížený osobními antipatiemi.

Ať už však učiněný krok byl, nebo nebyl oprávněný, nový jednatel by měl být vybrán na základě transparentního výběrového řízení odbornou komisí, která bude schopná svůj krok odůvodnit. Pokud se má jednatel ve vedení nemocnice dobře orientovat, je nutné, aby ve funkci vydržel delší dobu a přestál i příští změny ve vedení města.

PETR MALACH (ČSSD): Nový jednatel vzejde z výběrového řízení, nehledejme v tom nějakou záhadu. Důležité je, aby nemocnice fungovala.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Situace v boskovické nemocnici je stabilní. Současné vedení města pokračuje v postupné obnově infrastruktury nemocnice. Bývalý jednatel profesor Janeček učinil v nemocnici řadu pozitivních kroků, pracoval mimo jiné na rozšíření lékařských výkonů, zahájil systematickou obnovu přístrojového vybavení, zpracoval generel areálu nemocnice, plán investičních akcí, které jsou vodítkem pro další postupnou rekonstrukci budov nemocnice. Na rozdíl od mnohých jiných nemocnic v Jihomoravském kraji se vedení boskovické nemocnici daří udržet financování nemocnice bez dluhů. To, co vnímám jako potřebné, je zlepšení vztahů mezi zaměstnanci, motivace zaměstnanců a v některých případech chybí personální práce a vzájemná komunikace mezi vedením nemocnice a některými odděleními. I přesto se personální situace v nemocnici, s ohledem na podmínky trhu práce, drží na potřebné úrovni. Nový jednatel by měl být vybrán ve výběrovém řízení, jiný způsob by byl v dnešní době nestandardní.

další ankety