Z radnice: Parkování nákladních aut, silnice u křížku, dopravní studie

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v polovině března. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Polní cesta, kterou město plánuje vyasfaltovatPolní cesta, kterou město plánuje vyasfaltovat   foto: Tomáš Trumpeš

Prezentace studií

Městská rada se na svém zasedání zabývala studiemi, které má město zpracované. Radním je prezentoval vedoucí investičního odboru Petr Zouhar. Podle starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) je rada obměněná a chtěla se proto se studiemi podrobněji seznámit. „Podrobněji bychom chtěli být v brzké době seznámeni se studií na výstavbu za nemocnicí. A samozřejmě napjatě čekáme, co bude prezentováno chilským architektem Radićem,“ doplnil starosta. Smiljan Radić zpracovává studii na zastavění proluky U Koupadel, v České republice bude v termínu 10.–14. dubna a svůj návrh by měl v Boskovicích osobně prezentovat.

Velkou část prezentace tvořily dopravní studie. Nově zpracován by měl být podle starosty záměr osazení Červené zahrady jednotlivými sportovišti. Koalice se shoduje, že chce navázat na studie, které město má, a umístění sportovišť dořešit. Město se také vrací k jednání o výkupu pozemků.

Kamerový systém

Rada byla informována také o stavu městského kamerového a dohledového systému. Městská policie využívá 17 kamer přehledových, 3 kamery na pracovištích základní školy a 6 interních kamer v budovách. Poslední velká obměna byla provedena v roce 2012. Některé kamery jsou na hranici životnosti a je třeba pořídit nové.

Rozšíření kamerového systému se neplánuje. Kromě toho rada schválila nákup nového vozidla pro městskou policii. Bude to hybridní vůz. Počet strážníků se podle starosty postupně stabilizuje.

Systém odpadů

Vedení města se dále zabývá plánovaným zavedením nového evidenčního a motivačního systému nakládání s odpady. Rada si proto vyslechla prezentaci další firmy, která provozuje systém door-to-door. Podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) nejsou v systémech jednotlivých firem zásadní rozdíly.

Parkování nákladních aut

K radikálnímu zásahu do parkování nákladních automobilů nad 6 tun se rozhodla městská rada. Tyto automobily dosud parkovaly na parkovišti na ulici Mánesova a na ulici Dukelská u hotelu Velen. Parkování měly zdarma. Jejich parkování však stále více obtěžovalo okolní obyvatele, vedení města se proto rozhodlo tuto možnost zapovědět a po dohodě s firmou BODOS umožnit od 1. června v Boskovicích pouze placené parkování nákladních vozů v areálu firmy. „Bylo tam hodně stížností společenství vlastníků i bytového družstva,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek.

Uvolnění parkoviště na Dukelské ulici je v letních měsících důležité také kvůli provozu koupaliště. Na příjezdové cestě ke koupališti už totiž nebude možné parkovat po obou stranách, protože takové parkování zamezuje příjezdu záchranky či hasičů.

Silnice okolo křížku

Město si nechá zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování asfaltové silnice navazující na ulici K Lipníkům okolo křížku směrem k silnici od bývalého statku ke sběrnému dvoru. Tudy by pak jezdila nákladní auta svážející odpad. Potřebují totiž zajíždět do areálu U Lipníků, kde tankují pohonné hmoty. Dnes jezdí po ulici Boženy Němcové, na což si stěžují lidé, kteří zde bydlí.

„Jakékoliv naše rozhodnutí bude někomu vyhovovat, a někomu ne. Nedokážeme vyhovět všem,“ reagoval místostarosta Lukáš Holík na dotaz, jestli se radnice neobává negativní reakce lidí, kteří ke křížku chodí na procházky. Jiné finančně únosné řešení místostarosta nevidí.

„Za toto řešení se vůbec nestydím. Kdo bude chtít, může jít vedle zpevněné komunikace nebo pokračovat dál k Lipníkům,“ doplnil starosta Jaroslav Dohnálek s tím, že je jednoznačně nutné řešit kolizní situaci na křižovatce ulic Havlíčkova a Boženy Němcové. Přestěhovat zázemí firmy SITA a najít nové využití pro stávající areál patřící městu podle starosty není reálné.

Dopravní studie

Město si nechá vypracovat novou studii Dopravní řešení a analýza průjezdnosti městem Boskovice. Studie by měla oproti předchozím představovat posun především v tom, že pouze neupozorní na problematická místa, ale navrhne konkrétní řešení. Studie má být hotová do konce června letošního roku.

„V nejhorších lokalitách bychom to pak následně chtěli posunout ke zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního řízení a stavebního povolení. A mezitím jednat s krajem a shánět finance na realizaci,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek. Obchvat města je podle něj nereálná chiméra a D43 nebude v jednotkách let. Město proto podle něj musí přistoupit k některým zásahům ve městě, aby se Boskovicemi dalo projekt. Kupříkladu křižovatka u pošty podle něj nemůže třeba za deset let vypadat stále jako dnes. Součástí studie má být i řešení cyklistické průjezdnosti městem.

Výstava Jeden svět

V rámci renomovaného festivalu Jeden svět, který bude v boskovickém kině Panorama probíhat 4.–7. dubna, bude v horní části Masarykova náměstí umístěna od 25. března do 8. dubna výstava Příběhy bezpráví. Jedná se o portréty z policejních spisů, kde jsou zachyceny oběti totalitní justiční zvůle.

Digitální laboratoř

Od 18. do 29. března je na ulici Bezručově umístěna mobilní digitální laboratoř FabLab Experience. Přes den slouží studentům boskovických škol, ale kromě posledního dne do ní má vždy od 18.30 do 20 hodin přístup veřejnost.

Fungování komisí

Městská rada se zabývala každoročním materiálem o fungování komisí v minulém roce. Začaly se už scházet také nové komise, které ustavila stávající městská rada.

Hala na Hybešově

Žádné informace nemělo ještě ve středu ráno vedení města o pondělním jednání krajské rady, která se zabývala převodem pozemků na Hybešově ulici městu pro výstavbu sportovní haly. Krajská rada souhlasila se zveřejnění záměru bezplatného převodu, v důvodové zprávě zároveň vyčíslila velikost pozemků, které se převádějí z města na kraj, případně se o nich jedná. Pokud by město kromě pozemku pro záchrannou službu u nemocnice darovalo kraji ještě další pozemky u škol, pořád by pozemek na Hybešově převyšoval svou rozlohou tyto pozemky o více než 4,5 tisíce metrů čtverečních. Kraj proto nastiňuje možnost, že by mu město darovalo ještě budovu, kterou by využil pro muzejní depozitáře. Objekt není přesně specifikován, ale pravděpodobně se jedná o budovu bývalého O2. Kromě toho by halu využívala i krajská škola na Hybešově.

Jestli by město bylo ochotno se budovy O2 vzdát a kraji ji darovat, odmítli starosta i místostarosta komentovat s tím, že nemají dostatek informací.

Stavba CPV

Stavba Centra polytechnické výchovy probíhá podle harmonogramu. Stát zatím nezačal posílat finance ze schválené dotace. Nedorazila tak ještě ani první, říjnová platba a probíhá posuzování odporu, který město podalo proti návrhu krácení dotace. To hrozí až do výše 15 procent.

Knihovna

Místostarosta Lukáš Holík je spokojen s fungováním pracovní skupiny ke knihovně. Zároveň zdůraznil, že pracovní skupina nevznikla z důvodu prosazování varianty knihovny v ZZN, ale čistě kvůli dopracování projektu a řešení vnitřních prostor. Projektová dokumentace byla zadaná a musí se dokončit. „Koaličně jsme se shodli, že projekt nemíníme brzdit. Ať se dokončí a ať z toho vzejde výsledná projektantská cena. Snad nás ta částka nesrazí z radnice dolů, až ji uvidíme,“ doplnil starosta Jaroslav Dohnálek.

Územní řízení by se mělo znovu rozběhnout nejdříve po rozhodnutí zastupitelstva, které vybere finální variantu. Zastupitelé budou o věci hlasovat pravděpodobně nejdříve v červnu. Nyní také probíhá doplňování informací do rozhodovací matice, kterou si připravili boskovičtí radní a která jim má pomoci jednotlivé varianty vyhodnotit.

Investice do sokolovny

V rozpočtovém výhledu města se během příštích tří let počítá s investicí 15 milionů korun do sokolovny. Tedy ještě předtím, než začne její kompletní rekonstrukce. „Postupné rekonstrukci sokolovny – toho, co tam je – se nevyhneme. Tato částka vychází z toho, co je v pseudohavarijním stavu, což je topení a některé rozvody. Není tam napočítáno zázemí a úprava interiérů,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek. Pokud město bude stavět komunitní centrum s knihovnou, není podle něj reálné se do komplexní rekonstrukce sokolovny v dohledné době pustit, ale investovat se do ní bude muset.

Skautský dům

Vedení města jednalo se skauty o možnosti postavit v Boskovicích skautský dům. Podla starosty Jaroslava Dohnálka nevypadá reálně varianta v proluce U Koupadel. Se skauty proto vedení města řešilo další možnosti alespoň prozatímního řešení v podobě dočasného využití některých městských budov. V úvahu by připadalo také využití pozemku bývalého domu zahrádkářů.

Boskovická spojka

Proběhla schůzka se SŽDC k Boskovické spojce. K projektu byla vydána takzvaná EIA, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Posun oproti minulé schůzce není podle místostarosty příliš velký, setkání s veřejností proto podle něj bude mít smysl asi až začátkem příštího roku.

Vedení města předložilo také návrh pana Sehnala na mimoúrovňové křížení železniční trati a silnice u hotelu Slavia. „Podle SŽDC to přináší hodně technických problémů. Z mého pohledu je to tak, že pokud už je vydaná EIA, nebude snaha projekt upravovat a měnit. S tímto jsme měli přijít o několik let dříve,“ popsal místostarosta Lukáš Holík s tím, že na takovou změnu už nejsou ani rozpočtové možnosti.

Na jednání zaznělo, že pokud nenastane posun v jednání se Lhotou Rapotinou a s Jihomoravským krajem ohledně vybudování obchvatu obce, lze předpokládat další zdržení celého projektu Boskovické spojky.

Zahájení turistické sezóny

Tradiční akce spojená se zahájením turistické sezóny se koná v Boskovicích v sobotu 6. dubna. Připraven bude program nazvaný Putování s Velenem, zahájení je v 10 hodin na Masarykově náměstí. Vycházkou se sedmi zastaveními se bude putovat od radniční věže na boskovický hrad. Cestou bude připravena řada poznávacích úkolů pro děti, pro dospělé návštěvníky výklad ke středověku v Boskovicích. Program vyvrcholí na hradě.

Jako součást zahájení turistické sezony je připraveno také otevření expozice Pohádky a pověsti Boskovicka ve sklepení muzejní budovy v rezidenci. „Expozice je pojata moderní formou, ústředním prvkem je projekce a dále audionahrávky, které jsou podpořeny sochami. Pro děti je připravené i malé divadélko a interakce,“ uvedla za muzeum Dagmar Hamalová. V expozici nebudou sbírkové předměty, moderní forma expozice byla zvolena také proto, že ve sklepení je zvýšená vlhkost.

další zpravodajství