Iveta Juřeková: Mobily zastírají důležitější otázky ve školství

Každý čtvrtek mám o hlavní přestávce dozor na chodbě. Při pohledu na primány sedící na lavičce a hrající hry si vzpomenu na diskuzi, která se strhla po zákazu používání mobilních telefonů v boskovické základní škole. Je očividné, že téma vzbudilo pozornost. Dokázalo zaujmout rodiče žáků, učitele i ty, kteří ve škole nebyli už roky. V diskuzi zaznívala různá stanoviska, padala i silná slova o svobodě či nesvobodě.

foto: Tomáš Znamenáček

Domnívám se, že jedno mají zastánci i odpůrci společné – zdá se, že chtějí pro své děti jen to nejlepší.

Přestože si názorů všech diskutujících vážím a jsem potěšená, že debata vznikla, zároveň jsem tím velkým ohlasem překvapená. Já totiž danou problematiku za tak podstatnou nepovažuji. Mobily vyvolávají emoce, ale zastírají otázky jiné. Ty, o kterých se nemluví.

Přála bych si, aby stejná energie, jaká se věnovala mobilním telefonům, proudila i k jiným tématům, aby se rodiče zajímali i o ostatní věci, které školu dělají školou. Kdo z nich se ptá, jestli jejich děti vyučují kvalitní učitelé? Nebo alespoň aprobovaní. Kdo z nich si klade otázku, jestli se školství posouvá k lepšímu, nebo zůstává v socialistickém systému? Zjišťují rodiče, jestli jejich děti učí někdo i přemýšlet, kriticky myslet, komunikovat? Jsou učitelé pro žáky osobnostmi, pozitivními vzory? Snaží se učitelé něco předat, nebo je to pro ně jen práce? Jaké je klima školy? Jaká je její vybavenost? Používají se nové metody, nebo je frontální výuka tou jedinou vyvolenou? Jak škola zvládá drogovou závislost svých žáků?

Žáci přicházející do prvních ročníků opakovaně pochválili gymnázium za to, že tu na ně nikdo nekřičí a vulgárně jim nenadává. To mi přijde zarážející. Školu dělají učitelé a ti, co mají potřebu řvát a užívat vulgarity, na ni nepatří, ať je jejich práce sebevíc náročná a nevděčná.

Říkám si, proč se o těchto věcech veřejně nemluví. Že by to rodiče nevěděli? Nebo jsou mobilní telefony důležitější?

Na závěr bych chtěla říct, že nechci paušalizovat. Znám mnoho dobrých učitelů. Učitelů, na které se vzpomíná celý život, kteří naučí víc než jen zákonitosti daného předmětu. Pokud se ale nebudou otvírat i jiná témata než mobilní telefony, školství se navzdory všem tendencím a reformám nikam neposune.

další názory a komentáře