Z radnice: cena tepla, zeleň, odpady, obsazení komisí

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po prvním zasedání městské rady v roce 2019. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Oprav by se letos měla dočkat dětská hřiště
Oprav by se letos měla dočkat dětská hřištěfoto: Tomáš Trumpeš

Sběr odpadu na školách

K boskovickým školám, zapojeným do projektu na třídění odpadu, přibude i Střední pedagogická škola. Školy provádí sběr a separaci papíru, plastu, skla a kovu. Za sběr školy dostávají finance, které lze využít na ekologickou výchovu žáků, odpadové hospodářství, případně jiné akce související se životním prostředím.

Oprava dětských a sportovních hřišť

Naplánována je letošní oprava dětských hřišť ve městě. Kromě běžné údržby se počítá s výměnou poškozených herních prvků na hřištích na Bělé, u prodejny COOP, na Husově, Na Vyhlídce a také ve Vratíkově, Mladkově a Hrádkově.

Stejně tak se plán týká i údržby a provozu sportovních hřišť a zakoupení nových basketbalových košů na boskovická hřiště. S budováním nových hřišť se aktuálně nepočítá.

Teplo z CZT

V návaznosti na snížení nájemného ze strany města společnosti ZT Energy, která provozuje systém Centrálního zásobování teplem, dojde nakonec k mírnému snížení ceny tepla, a to průměrně o 12 korun – tedy na 652 korun za gigajoul. „U drobných kotelen, které provozují Služby, jsou mírné nárůsty kvůli nákupu plynu, protože cena jde nahoru,“ doplnil Petr Vychodil z majetkového odboru.

Veřejná zeleň

Městská rada se seznámila s plánovanými úpravami veřejné zeleně. Podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) by kromě standardní údržby a výsadby mělo město letos pokračovat také ve výsadbě ovocných stromů, jako tomu bylo loni u cesty ke sběrnému dvoru. Mělo by se jednat asi o 10 stromů. „Teď je potřeba najít vhodnou lokalitu, možná to bude přímo mezi bytovými domy na sídlištích. Je to trochu složitější, protože město nemá dostatek svých pozemků. Ale věřím, že se to podaří. Byl bych rád, aby to byla společná, veřejná akce – rozdělili bychom se na práci a pak se sešli, opekli buřty nebo sýr a komunita by se dala dohromady, v podobném duchu jako u akce Ukliďme Česko,“ popsal své představy místostarosta.

Z větších revitalizačních akcí, na které se hledají vhodné dotační programy, se plánuje město zaměřit ještě na zeleň v sídlištních blocích mezi ulicemi Komenského a Husova a na revitalizaci vodní nádrže ve Vratíkově.

Odpadové hospodářství

Příští jednání městské rady se bude zabývat umístěním polopodzemních kontejnerů na odpad. „Máme vytipovaná konkrétní stanoviště,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík. Jedná se o tyto lokality: Ludvíka Vojtěcha na křižovatce s ulicí Kosmonautů, Na Vyhlídce za samoobsluhou COOP, Mánesova ulice na parkovišti u samoobsluhy COOP, parkoviště Janáčkova u velkého parkoviště dole u Mánesovy ulice, parkoviště Bílkova u trafostanice.

Kromě toho chce radnice v některých lokalitách vyzkoušet nabídku nádob na třídění odpadů přímo do domovů. Vyhodnocení by pak posloužilo k přípravě motivačního a evidenčního systému, o jehož zavedení město uvažuje.

Aktuálně má město k dispozici analýzu, která popisuje současný stav nakládání s odpady v Boskovicích a podle Lukáše Holíka také ukazuje, k jakému zlepšení by mohlo dojít, pokud by se zavedl systém door-to-door. A také kolik by zavedení systému stálo. Analýzu projedná rada na svém příštím zasedání a poté bude zveřejněna. „Plánujeme se také jet podívat do jiných měst, kde je systém již zaveden,“ doplnil místostarosta.

Programové prohlášení rady

Programové prohlášení nové městské rady, které by mělo jasně pojmenovat cíle koaličního vládnutí ODS, ANO, Sportovců, TOP 09 a Boskováků pro příští čtyři roky, ohlásilo vedení města na přelom ledna a února. Podle místostarosty Lukáše Holíka bude zveřejněno po příštím nebo přespříštím jednání rady. „Diskuse pořád probíhá. Důležité jednání máme příští týden, kdy doufáme, že by už měla být finální verze. Budou tam hlavní body, které za ty čtyři roky chceme udělat,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

Obsazení komisí

Rada schválila obsazení jednotlivých komisí. Zde je jejich složení:

Komise pro bytové záležitosti: Daniel Pavloň (ODS), Martin Staněk (ODS), Radek Sušil (STAN a Sportovci), Kamil Hejl (TOP 09), Lukáš Fiala (Boskováci), Martin Budiš (ČSSD), Lucie Pavelová (KDU-ČSL)

Komise pro dopravu: Milan Huzlík (ODS), Lukáš Holík (ANO), Vladimír Petrů (STAN a Sportovci), Karel Hloušek (TOP 09), Michal Staněk (Boskováci), Michal Knödl (KDU-ČSL), Marek Ležák (ČSSD), Jiří Klimek (Piráti), Vladimír Farský (KSČM), Jiří Tesař (DI PČR), Iveta Skotáková (MěÚ – Odbor DOP)

Komise pro MPZ: Josef Vašíček (ODS), Veronika Katzmairová (ANO), Vladimír Ryšávka (STAN a Sportovci), Dominik Božek (TOP 09), Luděk Řehoř (Boskováci), Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), Jiří Klimek (Piráti), Roman Čerbák (Národní památkový ústav Brno), Jaroslav Klenovský (Židovská obec), Alena Dvořáková (MěÚ Boskovice, státní památková péče), Leoš Vašek (JMK, Odbor památkové péče)

Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch: Jaroslav Oldřich (Boskováci), Svatava Dvořáková (TOP 09), Barbora Palánová (KDU-ČSL), František Mlateček (ČSSD), Anna Trávníková (Piráti)

Komise pro tělovýchovu, sport a volnočasové aktivity: Radek Stříž (ODS), Martin Pospíšil (ODS), David Šafář (ANO), Filip Jimramovský (STAN a Sportovci), František Učeň (TOP 09), Erik Řezník (Boskováci), Jaroslav Vítek (KDU-ČSL), Petr Malach (ČSSD), Radek Šamšula (Piráti), Vladimír Farský (KSČM)

Komise pro výstavbu a územní plánování: Čestmír Sekanina nejml. (ODS), Pavel Schwarzer (ANO), Jiří Pevný (STAN a Sportovci), Josef Bártek (Boskováci), Vladimír Klement (TOP 09), Dušan Fiala (KDU-ČSL), Hana Nedomová (ČSSD), Adam Kožoušek (Piráti), Josef Opatřil (KSČM), Petr Ondráček

Komise pro výchovu a vzdělávání: Jiří Horníček (ODS), Petr Čermák (ANO), Ondřej Fiala (ANO), Martina Lukešová (TOP 09), Alena Svobodová (TOP 09), Zuzana Filipová (Boskováci), Tomáš Pléha (KDU-ČSL), Karel Ošlejšek (ČSSD), Daniela Sedláková (Piráti)

Komise pro sociální záležitosti: Ludmila Kambová (ODS), Lenka Holíková (ANO), Zdeňka Boháčková (Boskováci), Marie Zouharová (KDU-ČSL), Jindřich Mládek (ČSSD), Dana Hrubá (Piráti), Marie Sáňková (ředitelka MSSS)

Ústřední inventarizační komise: Marie Kotrhonzová (ODS), Karel Filouš (Boskováci), Jan Vaňhara (KDU-ČSL), Jindřich Mládek (ČSSD), Dana Baláčová (vedoucí FIN), Pavel Musil (vedoucí OSM), Lenka Holíková (ANO)

Sbor pro občanské záležitosti: Marie Vlachová (TOP 09), Dagmar Hamalová (KDU-ČSL), Oldřich Grulich (ČSSD), Jaroslava Grulichová (ČSSD), Eva Chlupová (ČSSD), Marie Draňová (ČSSD), Ludmila Mazánková, Anna Dosedělová, Miloslava Luňáčková, Marie Holubová, Anna Dvořáčková, Milada Kovaříková, Dagmar Nedomová, Marta Hájková, Květoslava Valoušková, Svatava Klimková, Irena Hasoňová, Martina Vašíčková

Redakční rada města Boskovice: Jaroslav Oldřich (předseda), Oldřich Kovář, Jaroslav Parma, Kristýna Znamenáčková, Dagmar Hamalová

Nakonec bude zřízena i kulturní komise, schválit by ji měla příští rada. „Vyzývám všechny aktivní občany, kteří by chtěli být v kulturní komisi a mají k tomu praxí i zkušenostmi blízko, aby se mi ozvali,“ uvedl místostarosta Holík.

Jednání s lékařskými odbory

V nemocnici pokročila jednání s odborovým klubem lékařů. Byla podepsána kolektivní smlouva, která lékařům zajišťuje zákonné minimum plus ještě něco navíc. Jednat se ještě bude o navýšení příplatků za přesčasy. Požadavek některých lékařů také zní, aby po nočních službách mohli chodit domů.

Koncepce ředitelů škol

Vedení města nemá k dispozici koncepce ředitelů základní a mateřské školy. Oba ředitelé obhájili v loňském roce své posty v konkurzech a vedení města tehdy deklarovalo, že dopracují své koncepce, se kterými uspěli, a ty pak budou zveřejněny. Mělo se tak stát do konce loňského roku. Aktuální vedení města o tom však nemá informace. „Žádné takové informace nemám,“ sdělil místostarosta a tajemník David Škvařil ho doplnil, že neví, jestli koncepce byly dopracovány.

Pozemky pro halu

Jednání s krajem ohledně pozemku pro sportovní halu u národohospodářské školy na Hybešově ulici podle místostarosty Lukáše Holíka pokračují, ale výsledek bude znám nejdříve v březnu. „Proces postupuje, zatím nemáme nic konkrétního. Pocit z jednání je ale velice pozitivní,“ řekl místostarosta s tím, že v radě města panuje na této variantě značná shoda, pokud by se pozemky podařilo získat. „Máme o tom jednotnější mínění než o knihovně. Tuto variantu rada města podporuje,“ popsal situaci v radě Lukáš Holík.

Majetkový odbor podle místostarosty již nyní shromažďuje seznam občanů, kteří by byli v dané lokalitě stavbou dotčeni a vedení města s nimi chce co nejdříve začít komunikovat.

Podzemní parkoviště a workoutové hřiště

Místostarosta Lukáš Holík představil radě návrh na umístění a výstavbu podzemního parkoviště. Přesnou lokalitu zatím nechtěl specifikovat, protože věc je ve fázi prvního návrhu. Naopak popsal, že na střeše by mohlo vzniknout workoutové hřiště, případně skatepark. Vedení města by rádo podpořilo výstavbu jednoho či dvou workoutových hřišť, jedná o tom i s mladými sportovci, kteří vznik hřišť podporují.

Pracovní skupina ke knihovně

Setkání s veřejností k výstavbě nové knihovny se koná ve čtvrtek 31. ledna od 17 hodin v zámeckém skleníku. Po setkání začne fungovat pracovní skupina, která bude pod vedením místostarosty Holíka na přípravě projektu pracovat. „Skupina bude otevřená a výstupy z ní budou veřejné. Zastupitelé na ni budou moci chodit, i když nebudou jejími členy – což bych byl rád, protože informovanost je důležitá,“ zdůraznil Lukáš Holík.

další zpravodajství