Anketa: Radní o knihovně

O tématu knihovny se na tiskových konferencích pravidelně bavíme se starostou Jaroslavem Dohnálkem (ODS) a místostarostou Lukášem Holíkem (ANO). Jejich názory tak pravidelně zprostředkováváme. Nyní jsme se zeptali na postoj ke stavbě knihovny také druhého místostarosty a ostatních radních. Z účasti se omluvil Karel Tlamka (ODS), kterého jsme zastihli esemeskou na dovolené, kde nebyl dostupný na e-mailu. Radní Jaroslav Oldřich (Boskováci) na otázky zaslané e-mailem neodpověděl, nereagoval na sms a nezvedal telefon.

Aktuální vizualizace nové knihovny v budově ZZNAktuální vizualizace nové knihovny v budově ZZN   foto: Fránek Architects

 1. Vidíte stavbu knihovny jako jednu z hlavních investičních priorit v Boskovicích?
 2. Podporujete stavbu knihovny v bývalém ZZN podle návrhu architekta Zdeňka Fránka?
 3. Jaké jsou vaše hlavní argumenty pro tuto variantu, případně proti této variantě? Pokud nemáte jasné stanovisko – jaké jsou vaše hlavní pochybnosti či nejasnosti?
 4. Jaký další postup ve věci stavby nové knihovny pokládáte za nejlepší?

Radek Mazáč (Sportovci)

 1. Stavba knihovny je jednou z připravovaných akcí v tomto volebním období.
 2. Existuje několik variant umístění knihovny.
 3. Každá z variant má svoje výhody a nevýhody. V současné době zpracováváme všechny podklady k posouzení a rozhodnutí o umístění knihovny.
 4. Dokončíme sběr dat pro posouzení všech variant. Z tohoto výběru bude zvolena varianta pro realizaci.

Petr Axman (ANO 2011)

 1. Zajištění nových prostor pro komunitní centrum a knihovnu Boskovice je dlouholetým dluhem v oblasti vzdělávání a kulturního života. Tímto se tato investice řadí mezi hlavní investiční priority v Boskovicích.
 2. Umístění komunitního centra s knihovnou do prostor bývalého ZZN je podle mého názoru dobrým řešením bez ohledu na to, kdo provedl architektonický návrh. Řešení od pana architekta Fránka je zajímavé a jistě bude tématem mnoha diskusí na různých úrovních. Měl jsem možnost vidět více vizualizací a ta Fránkova patří mezi ty zajímavější.
 3. Argumentů pro i proti je velké množství. Podle mého názoru by se měly shromáždit a objektivně vyhodnotit, aby mohly být použity pro správné rozhodnutí vedoucí k dobrému a dlouhodobě udržitelnému řešení.

  Moje argumenty pro jsou například objekt ve vlastnictví města, vyjádření ředitele KZMB, větší prostory, dle mého názoru lepší řešitelnost bezbariérového uspořádání. Argumenty proti jsou například možnost využít jiné existující objekty ve vlastnictví města (například sokolovna, katolický dům s kinosálem, O2) a prostory ZZN dále pronajímat, absence blízké klidové zóny se zelení apod.

 4. Myslím si, že současné vedení zvolilo správný postup, a to, že se vede diskuse s odbornou a další veřejností a snaží se dát na váhu jednotlivé klady a zápory jednotlivých variant. Asi hlavním milníkem pro stavbu komunitního centra s knihovnou bude získání dotace, protože investice v řádu 80 až 100 milionů korun je pro město velikosti Boskovic poměrně vysoká. Existují sice další možnosti externího financování, jako jsou úvěry, ale v tomto případě by asi stálo za to uvažovat o střízlivější variantě, třeba s menším komunitním centrem. Z mého pohledu je využití dotačního programu dobrým řešením a tímto směrem by se mělo město ubírat, protože se může vybudovat něco s dlouhodobou přidanou hodnotou. Měli bychom se snažit připravit vše potřebné, včetně zajištění většinové shody mezi všemi zainteresovanými, a to i v případě, že dotační příležitost přijde třeba v horizontu dvou až tří let.

Vladimír Ochmanský (ODS)

 1. Ano, je to jedna z hlavních priorit připravovaného programového prohlášení.
 2. Jedná se o jednu z možných variant, kterou nyní posuzujeme v tzv. rozhodovací matici, zjednodušeně řešeno v bodování jednotlivých variant dle zvolených kritérií a jejich váhy. Vyšší váhu mají objektivní kritéria, naopak upozaděna budou kritéria subjektivní.
 3. Není to o pochybnostech či nejasnostech, všechny varianty, se kterými pracujeme, mají své přednosti i nevýhody. A aby bylo jasno, o jakých variantách hovořím, tak bez uvedení pořadí jsou to ZZN, O2, Panský dvůr a Sokolovna. Důležitým kritériem se v budoucnu stane případná dotace, v případě komunitních center je to otázka nejdříve roku 2021.
 4. V koalici musíme vybrat lokaci a variantu, připravit projekt a projektovou žádost a v případě úspěchu začít stavět. Současně musíme připravit krizovou variantu bez komunitního centra pro možnost, že dotaci nezískáme.

Dominik Božek (TOP 09)

 1. Rozhodně! Cítím, že zde existuje skutečná příležitost udělat něco pro budoucnost Boskovic. Za předpokladu, že najdeme odpovídající finanční prostředky a finanční podporu, plně podporuji budování nového komunitního centra s novou knihovnu a domnívám se, že v tomto politickém spektru existuje konsenzus. Otázka podle mě nezní, jestli budovat, nebo ne, ale kde budovat a jak financovat. Je zřejmé, že se musíme zabývat dotacemi EU, abychom tento velký projekt pomohli financovat.
 2. Pokud se pro Boskovice ukáže jako nejlepší řešení, pak ano, rozhodně. Nejsem však přesvědčen, že poslední vedení vyčerpávajícím způsobem prozkoumalo všechny možnosti a zvážilo všechny faktory týkající se nového komunitního centra. Nechci, aby se objevily stejné problémy s tímto projektem, které vznikly se sportovní halou, kde byl projekt obviněn z toho, že nebyl zcela zvážen ze všech hledisek a že nebyl zcela transparentní.
 3. Profesor Fránek je velmi talentovaný architekt a přivítal bych téměř jakoukoli budovu, kterou by v Boskovicích navrhl. Návrh, který předkládá, je dobře promyšlený a vyvolává emoce, což podle mého názoru je klíčem k designu, který má architektonickou hodnotu. Jedná se o projekt, který by rozhodně doplnil panoráma Boskovic. Ale otázka by neměla být, zda jsem pro, nebo proti projektu pana Fránka, ale zda cítím, že je pro Boskovice a jejich občany nejvhodnější variantou – a tady mám otázky, týkající se zejména ekonomičnosti a efektivity. A opravdu se týkají pouze dvou reálných možností pro stavbu zde v Boskovicích, ZZN a budovy O2.

  Která budova je pro Boskovice ekonomicky efektivnější (nejen v současnosti, ale v budoucnu)? Kde jsou nejvyšší šance na získání příjmu a s jakým rozhodnutím existuje větší šance na vznik vyšších provozních nákladů pro město?Která budova umožňuje účinnější využívání stávajících zařízení dnes a zítra? Která budova je nejméně nákladově efektivní, pokud jde o rekonstrukci?

  Domnívám se, že musíme odpovědět na tyto otázky, než přijmeme konečné rozhodnutí. Takže opět, není otázka to pro, nebo proti, ale otázka, co je pro Boskovice to nejlepší rozhodnutí.

 4. Odpověď je jednoduchá, ale proces není; je třeba odpovědět na výše uvedené otázky. Stále máme čas, abychom se ujistili, že uděláme správné rozhodnutí. Realistické termíny pro potenciální podstatné granty EU jsou nejdříve v roce 2021. Proto pojďme využít tento čas, abychom se ujistili, že uděláme nejlepší možný projekt, na nějž můžeme být všichni hrdí.

Miroslav Klíma (ODS)

 1. Vybudování knihovny je jedna z hlavních priorit.
 2. Podporuji výstavbu knihovny jako takové. O umístění knihovny vedeme diskuzi.
 3. Nemám jasné stanovisko. Mé otázky do diskuze: Pokud budeme budovat knihovnu v ZZN, bylo by dobré jednat o využití dalších budov v majetku města. Nelze rozpočet města stále zatěžovat dalšími náklady. Prodáme Kaťák, Sokolovnu nebo O2?

  Je nutné investovat do tohoto záměru 100–120 milionů korun? Nelze knihovnu postavit za např. 40–60 milionů korun a ostatní finance využít jinde? Například investicemi do startovacích bytů, sportu, nemocnice, dopravní obslužnosti?

  Dosáhneme na dotace? Bez této podpory je výstavba prakticky nemožná.

  Má tak nákladná stavba nějakou ekologickou přidanou hodnotu? Solární panely, fotovoltaika, sběr dešťové vody, rekuperace s možností chlazení v letních měsících…

 4. Široká diskuze a shoda všech zúčastněných na variantě a umístění knihovny.

další ankety