Ze zastupitelstva: Rozpočet na rok 2019, doprava seniorů i majáles

Na prosincovém jednání se sešlo nové boskovické zastupitelstvo. Nejdůležitějším úkolem bylo jako obvykle v tuto dobu schválit rozpočet na příští rok, ale diskutovala se i jiná důležitá témata.

foto: Tomáš Znamenáček

Na začátku jednání složily svůj zastupitelský slib Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) a Kristýna Znamenáčková (Piráti), které na ustavujícím zastupitelstvu na konci října chyběly. Tentokrát se na podstatnou část programu zastupitelé sešli v plném počtu.

V tradičním bodě dotazy a připomínky občanů se nikdo z přítomných hostů slova neujal.

Volba výborů v přidružených obcích a v zastupitelstvu

Zastupitelé následně pokročili k volbě členů osadních výborů v místních částech. V Bačově to budou Vendula Dokoupilová jako předsedkyně, dále Martin Dostál, Milan Novotný, Barbora Palánová a Pavel Staněk. Hrádkov budou reprezentovat Kateřina Borečková jako předsedkyně, Daniel Boreček, Jiří Dvořák, Kamil Haupt, Kateřina Jordánková, Martin Odehnal a Kateřina Opálková. Vratíkov: Michal Sychra jako předseda a dále Lenka Hartlová, Petra Jakubcová, Hana Novotná, Petr Novotný, Tomáš Sychra a Jan Šmíd. A konečně Mladkov, který bude mít nejmenší možný tříčlenný osadní výbor: Jakub Přibyl jako předseda, Petra Barvíková a Milan Vybíhal.

Následně byli zvolení členové dvou povinných výborů: finančního a kontrolního. Ten finanční povede zastupitel Pavel Vlach (TOP 09) a usednou v něm Vladimír Ochmanský (ODS), Čestmír Sekanina nejml. (ODS), Jiří Helekal (ANO), Michal Sychra (ANO), Jan Nádvorník (Piráti), Dagmar Hamalová (KDU-ČSL), Vladimír Ryšávka (STAN a Sportovci), Martin Budiš (ČSSD), Michal Staněk (Boskováci) a Marek Ležák (ČSSD).

Kontrolní výbor povede Petr Malach (ČSSD) a usednou v něm Daniel Ježek (ANO), Martin Staněk (ODS), Radek Šamšula (Piráti), Tomáš Pléha (KDU-ČSL), Jiří Pevný (STAN a Sportovci), Vladimír Farský (KSČM), Jiří Vondál (TOP 09) a Zuzana Filipová (Boskováci).

Vyšší odměny pro zastupitele

Vzhledem k tomu, že vláda zvýšila odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, museli jejich novou výši schválit také boskovičtí zastupitelé. Ti si polepší jen mírně, místo 1999 korun budou nově brát 2139 korun, členové rady a neuvolněný místostarosta Radek Mazáč (STAN a Sportovci) si ze 7998 korun polepší na 8557 korun a šéfové dvou výborů zastupitelstva budou namísto 3999 korun nově dostávat 4279 korun. Vládním nařízením se automaticky zvýší plat i dvěma uvolněným členům vedení Boskovic: starostovi Jaroslavu Dohnálkovi (ODS) z 66 na 71 tisíc a místostarostovi Lukáši Holíkovi (ANO) z 58 na necelých 63 tisíc.

Schválení dotací

Zastupitelstvo schválilo vyhlášení dotačních programů pro sport a kulturu a volnočasové aktivity pro příští rok. V oblasti sportu by mělo být ve třech různých pilířích rozděleno celkem 4,3 milionu korun. Pro kulturu a volnočasové aktivity je vyhrazeno 1,1 milionu a na obnovu objektů v Městské památkové zóně 400 tisíc korun.

Kulturní a volnočasové projekty budou hodnotit místostarosta Lukáš Holík, radní Vladimír Ochmanský a Jaroslav Oldřich, zastupitelé Vladimír Farský a Radek Šamšula, dále zástupce základní školy Martin Staněk, za KZMB Oldřich Kovář a za městský úřad Miluše Rozkošná a Aneta Sedláčková.

Sportovní projekty budou posuzovat starosta Jaroslav Dohnálek, místostarostové Lukáš Holík a Radek Mazáč, radní Miroslav Klíma a dále Miluše Rozkošná, Milan Sivera, Milan Strya, Vladimír Petrů a Jiří Pevný.

Termíny jednání

V první polovině roku 2019 se zastupitelé dle schváleného plánu sejdou 19. února, 23. dubna a 11. června. Vždy od 16 hodin v zámeckém skleníku.

Projektor a Jednota

Zastupitelé schválili poskytnutí bezúročné zápůjčky 2 miliony korun KZMB na pořízení digitálního projektoru do letního kina. Souhlasili rovněž s dotací 120 tisíc korun Jednotě na zajištění provozu prodejny ve Vratíkově. Jednota sice žádala 159 tisíc korun, ale nakonec se spokojila se 120 tisíci a s touto dotací bude prodejnu nadále provozovat. Starosta věří, že obchod otevírací dobu ani přes nižší příspěvek od města neomezí.

Nárůst peněz pro Služby

Více peněz od města dostanou příští rok městské Služby, a to 8 milionů korun, tedy o 1,15 milionu více než v roce 2018. Hlavním důvodem je navýšení cen energií a také nutné navýšení zaručených mezd v souvislosti se zvýšením minimální mzdy, jak je schválila vláda.

Dotace je určena na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města a na úhradu nákladů spojených se správou a údržbou majetku města, který Služby spravují.

Podle ředitele Služeb by však ani tato dotace na pokrytí všech zvýšených nákladů nestačila. Od 1. ledna proto zvýší cenu vstupného v lázních, na koupališti, na ubytovně a v sauně. V letošním roce naopak Služby městu vrátily půl milionu korun, díky nadmíru vysokým příjmům z koupaliště, jehož provozu přálo dobré počasí.

Rozpočtové opatření

Bez diskusí bylo schváleno poslední letošní rozpočtové opatření. Na základě schválených změn by nakonec mělo zbýt na konci roku na účtech města něco přes 32 milionů korun. Na začátku roku bylo na účtech přibližně o 30 milionů více.

Rozpočet na rok 2019

Schválen byl i rozpočet na rok 2019, který jsme představili v samostatném materiálu. Rozpočet je navržen těsně přebytkový, starosta Jaroslav Dohnálek ovšem zopakoval, že už dnes je jasné, že rozpočet budou formou rozpočtových opatřeních upravovat a investice v něm přibudou, takže na úspory 32 milionů korun budou muset sáhnout.

Připomínky zastupitelů se týkaly především zrušení dopravy zdarma pro seniory a také dotace 100 tisíc pro pořadatele boskovických majáles.

Doprava pro seniory se projednávala i v samostatném bodě a bývalá starostka Hana Nedomová (ČSSD) navrhla, aby se proplácení dopravy občanům nad 70 let zachovalo a do rozpočtu byla zařazena částka 150 tisíc korun. K tomuto návrhu se však kromě sociálních demokratů připojili kompletně jen Piráti a dále Tomáš Pléha za lidovce a Josef Opatřil za komunisty. Zachování podpořil i jeden koaliční zastupitel, a to Karel Tlamka z ODS. Pro tak bylo pouze 10 zastupitelů a doprava zdarma tím pádem končí.

Na dotaci pro majáles se vedení města zeptala opoziční zastupitelka Kristýna Znamenáčková (Piráti). Chtěla vědět, proč se město rozhodlo podpořit akci mimo grantový systém a upozornila na nepříliš kvalitně zpracovanou žádost. V debatě se ukázalo, že tento způsob financování majáles má jednoznačnou podporu nejen v koalici, ale také v opozici, protože ho začal připravovat už bývalý místostarosta Petr Malach (ČSSD). Kristýna Znamenáčková ještě upozornila, že dotační systém města by potřeboval sjednotit a přepracovat, aby nedocházelo k podobným kontroverzním postupům, kdy někteří žadatelé musejí projít sítem vyhodnocování a platí pro ně jiná pravidla než pro ty, kteří podporu získají takto napřímo jako majáles.

Josef Opatřil vznesl také podnět na pořízení map pro turisty ve městě, jako je mají v okolních obcích. A dále na nedostatek sběrných míst na tříděný odpad. Rovněž ho zajímala sportovní hala, a to konkrétně na kterou lokalitu se bude zpracovávat projektová dokumentace, se kterou rozpočet počítá. Místostarosta Radek Mazáč odpověděl, že o lokalitě by mělo být jasno v prvním čtvrtletí roku 2019.

Zastupitel Karel Ošlejšek (ČSSD) vznesl dotaz k opravě plotu u tenisových kurtů. Čtyři kurty totiž patří městu a další dva patří tenisovému klubu. Místostarosta Radek Mazáč vysvětlil, že oprava se bude týkat kurtů městských. Karla Ošlejška dále zajímalo, jestli oprava plotů za 1,2 milionu korun znamená, že se v dalších plánech na Červené zahradě už nepočítá s tím, že by se s umístěním kurtů mohlo hýbat. „V tuto chvíli tvrdit, že se kurty nepohnou, by bylo irelevantní. Možná se pohnou,“ odpověděl místostarosta Radek Mazáč. Oprava je však podle něj nutná a komplexnější změny na Červené zahradě nejsou otázkou nejbližších let, takže oprava má smysl i v případě, že by se následně kurty přesunovaly.

Závěr zastupitelstva

V poslední části zastupitelstva bylo schváleno vydání první změny územního plánu a zadání změny územního plánu číslo 2. Územní plán se tak první změnou dal do souladu s nadřazenými krajskými Zásadami územního rozvoje, pozemky kolem čistírny odpadních vod byly překresleny pro její možné budoucí rozšíření, a parcela s budovou bývalé soukromé podnikatelské školy na Havlíčkově ulici bude moci být nově využita pro bydlení, nikoli pouze občanskou vybavenost jako doposud.

Po bloku majetkových záležitostí byli potvrzeni zastupitelé, kteří budou moci oddávat civilní sňatky. Kromě starosty a místostarostů zastupitelé pověřili touto pravomocí ještě Jaromíru Vítkovou, Dagmar Hamalovou, Vladimíra Farského, Petra Malacha, Martinu Přichystalovou a Petra Axmana.

Na závěr přednesli zastupitelé své podněty a připomínky. Josef Opatřil upozornil na to, že se množí stání aut na chodnících, přičemž zčásti se jedná o dodavatele, a chodníky se tak ničí. „Není v silách městské policie být všude a ukázněnost řidičů je tragická,“ souhlasil starosta Jaroslav Dohnálek. Řešit tento problém je podle něj vzhledem k možnostem a pravomocím policie problematické, ale přesto se o to vedení města pokusí.

Zastupitelka a senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) informovala zastupitele o aktivitách ohledně přípravy stavby D43. Ministerstvo dopravy zpracovává technicko-ekonomickou studii na úsek od Černé Hory po Moravskou Třebovou, zkraje příštího roku by se jejími výsledky měla zabývat centrální komise ministerstva a zadat již zpracování projektové dokumentace. Zastupitel Pavel Vlach (TOP 09) jí za její aktivity poděkoval. Senátorka dále informovala o přípravách oslav 100 let od narození boskovického rodáka kardinála Tomáše Špidlíka.

Zastupitel Petr Malach upozornil na separační místo u bytovek na ulici Bílkově, které je podle něj v na hrozném stavu. „Přes léto tam běhají potkani jak ondatry, přes zimu se tam sdružují bezdomovci,“ uvedl bývalý místostarosta. Podle Lukáše Holíka by k úpravě mělo dojít v příštím roce. Petr Malach rovněž poprosil vedení města, zda by mohlo speciálně poděkovat hasiči SDH Mazurie, který pomohl vážně zraněné žačce mateřské školy na vánočních trzích.

Závěrečným tématem se stala nemocnice. Vedení města potvrdilo, že letos obdrží 1 milion korun krajské dotace a na příští rok zastupitelstvo jihomoravského kraje schválilo 7 milionů korun pro nemocnice v Boskovicích a v Blansku, tedy 3,5 milionu pro každou z nich. Starosta Jaroslav Dohnálek kromě toho informoval o tom, že probíhají jednání se zástupci boskovických lékařských odborů. Vyvrátil spekulace o tom, že by lékaři chtěli z nemocnice odcházet. Ti podle něj řekli, že vypoví dohody, na základě kterých pracují ještě nad rámec svých pracovních smluv. Nyní se jedná o procentuální míře navýšení mezd. Kromě toho je rozpracován nový model služeb, který by lékařům umožnil chodit po nočních službách domů. Starosta vyjádřil přesvědčení, že ke konsenzu dojde.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství