Z radnice: projektor do letňáku, konec dopravy seniorů zdarma a další novinky

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku prosince. Výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Vizualizace interiéru chystané knihovnyVizualizace interiéru chystané knihovny   foto: Fránek Architects

Digitální projektor do letního kina

Boskovické letní kino by se mělo dočkat vlastního digitálního projektoru. Zakoupit ho bude moci díky bezúročné půjčce, kterou Kulturním zařízením poskytne město jako zřizovatel. Do rozpočtu na rok 2019 je pro tento účel zařazena částka 2 miliony korun, finálně tedy rozhodne až zastupitelstvo. Projektor by KZMB městu mělo splatit během čtyř let, v šestnácti čtvrtletních splátkách po 125 tisících. „Vyhověli jsme KZMB, která měla dlouhodobě vizi vlastního projektoru,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík (ANO). Mimo sezónu projektor může sloužit v jiných městských prostorách, případně být zapůjčován do jiných obcí. Výše splátek byla stanovena po dohodě s ředitelem KZMB.

Konec dopravy zdarma pro seniory

Městská rada navrhla ukončit systém proplácení jízdného ve veřejné autobusové dopravě po Boskovicích seniorům nad 70 let. Proplácení v plné výši zavedlo minulé vedení města, mezitím však vláda rozhodla o slevě pro seniory ve výši 75 procent plošně. Nyní tedy v Boskovicích senioři zaplatí 25 procent; tuto zbylou částku jim už město proplácet nebude, pokud rozhodnutí rady potvrdí zastupitelstvo. Starosta i místostarosta se shodli na tom, že stát řeší situaci dostatečně a vedení města nechce zvýhodňovat jen jednu skupinu obyvatel a další, jako samoživitelky či studenty, ponechat stranou. Takový systém jim nepřipadá spravedlivý.

Roční předplatné při cestování po Boskovicích a městských částech Mladkov, Vratíkov a Hrádkov vyjde seniory nově na 625 korun, při cestování po Boskovicích a městské části Bačov na 1050 korun.

Pověření oddávajících

Kromě starosty a obou místostarostů, před kterými může být uzavřen občanský sňatek automaticky ze zákona, navrhuje rada zastupitelstvu pověřit pravomocí oddávat ještě další zastupitele – Jaromíru Vítkovou, Dagmar Hamalovou, Vladimíra Farského, Petra Malacha, Martinu Přichystalovou a Petra Axmana. Rada tak chce vyjít vstříc všem zastupitelům, kteří o oddávání projevili zájem. Nové vedení města projevilo vůči opozice více velkorysosti než jejich předchůdci, kteří pověření odmítli právě současnému starostovi Jaroslavu Dohnálkovi. „To je minulost, vůbec to neřeším. Nebyla to ani otázka velkorysosti, ale nějakého politického podtextu. Nechci se k tomu vracet,“ uvedl Jaroslav Dohnálek (ODS).

Rozpočet na rok 2019

Městská rada souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2019, který jsme představili v samostatném textu. Rozpočet bude schvalovat zastupitelstvo 18. prosince. Počítá s mírným přebytkem něco přes 40 tisíc korun, na konci roku nyní počítá s rezervou asi 30 milionů korun. „Nicméně my víme, že přibudou nutné investice, o kterých se ještě jedná. Takže pokud se nestane zázrak a nevzrostou rapidně daňové výnosy, bude se muset do těchto prostředků sahat,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. První verzi rozpočtu označil za částečně oblečenou kostru a zdůraznil, že se počítá s tím, že bude měněna rozpočtovými opatřeními.

Umístění sportovní haly

Jednání s Jihomoravským krajem o získání pozemku u Národohospodářské školy na Hybešově ulici pro stavbu sportovní haly zatím nepokročila. „Zatím jste stále v jednání s krajem a tuto možnost prověřujeme,“ popsal místostarosta Lukáš Holík. Podle toho jestli, v jakém rozsahu a za jakých podmínek kraj městu pozemky nabídne, se bude odvíjet další debata o umístění sportovní haly. Vedení města dnes pracuje se dvěma variantami – kromě Národohospodářské školy je to ještě stavba na místě dnešních tělocvičen u základní školy na Sušilově. Stále však platí usnesení minulého zastupitelstva umístit halu v Červené zahradě. Takže po shromáždění všech informací a vyhodnocení všech variant navrhne vedení města zastupitelstvu svoje řešení, což případně předpokládá revokaci dosavadního usnesení.

Jasno o lokalitě by mělo být během příštích měsíců, protože už v roce 2019 má začít vznikat projektová dokumentace na stavbu, což předpokládá, že bude již rozhodnuto o lokalitě a bude hotová architektonická studie stavby. „Vnímám, že hodně občanů pořád vidí jako dobré řešení stavbu sportovní haly v Červené zahradě. Rozumím jim a vnímám, že my jako vedení města musíme připravit takový materiál, aby bylo jasné, že jeho výhody převyšují ty výhody Červené zahrady a že postupujeme nejlepším způsobem,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík. Ten zároveň zdůraznil, že pokud by se lokalita na Hybešově ukázala jako možná, město by rozhodně včas a intenzivně komunikovalo s občany, kteří bydlí v okolí. Případný odpor obyvatel zmínil v souvislosti s krachem záměru postavit halu na Slovákově ulici jako jeden z faktorů také starosta Jaroslav Dohnálek.

Výkup pozemků v Červené zahradě

Přestože se vedení města přiklání k jiným variantám, než je stavba haly v Červené zahradě, pro budoucí rozvoj areálu nadále podporuje myšlenku získat do vlastnictví města další pozemky v této lokalitě – především hotel Velen a pozemek po bývalém lihovaru. „S výkupem počítáme,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek. Pouze podle něj není reálné tvrdit, že by v Červené zahradě bylo možné postavit halu brzy. Jednání o výkupu se zatím nevedou, ale měla by začít. Starosta předpokládá, že výkup nebude levný a zcela jistě by musel být v nějakém splátkovém režimu – a to ne měsíců, ale spíše roků. O částce se stejně jako o výši a délce splátek bude teprve jednat, proto není podle starosty možné a nebylo by ani strategické nějakou částku do rozpočtu na příští rok zahrnovat.

Dotační programy pro sport a kulturu

Rada rovněž odsouhlasila návrh vyhlášení dotačních titulů na rok 2019. V oblasti sportu by mělo být ve třech různých pilířích rozděleno celkem 4,3 milionu korun. Pro kulturu a volnočasové aktivity je vyhrazeno 1,1 milionu a na obnovu objektů v Městské památkové zóně 400 tisíc korun. Vše musí ještě schválit zastupiteltvo.

Dotační titul pro kulturu by měl v příštím roce doznat systémových změn. „Dotační systém by měl být upraven podle potřeb, které spolky mají. A budeme chtít podpořit hlavně ty, kteří vyvíjejí celoroční aktivity, nejen jednorázové akce,“ upřesnil Lukáš Holík.

Stavba nové záchranky

Rada vydala souhlasné stanovisko s výstavbou nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby v areálu nemocnice. Ta je podmíněna tím, že město pozemek převede do vlastnictví kraje – základna má vzniknout za nemocnicí v zahradě nedaleko kruhového objezdu blíže k lokalitě Na Rovné. Podle starosty Jaroslava Dohnálka město tento záměr vítá a nová rada potvrdila, že stejně jako ta předchozí záměr podporuje.

Knihovna

Pokračuje také proces příprav stavby městské knihovny. Podle místostarosty Lukáše Holíka proběhla jednání se zástupci KZMB a nyní projektant zapracovává nutné změny pro územní řízení. Následovat budou také schůzky se zástupci spolků a aktivit, které by mohly prostory knihovny využívat, což se týká především sálu a klubových prostor pro seniory. V lednu by měla proběhnout také veřejná diskuse i za účasti architekta Zdeňka Fránka.

Starosta Jaroslav Dohnálek se vyjádřil, že proces běží a radnice ho chce maximálně urychlit, zároveň však nevidí problém v tom, jestli bude projektová dokumentace hotová o pár týdnů dříve, či později. Radnice chce mít jednak lepší představu o budoucím provozu budovy a jednak chce co nejlépe promyslet její vnitřní uspořádání. „Všechno jde řešit změnou stavby před dokončením a nikdy se tomu při tak složitém projektu nevyhneme, ale využití chceme mít pokud možno naplánováno ještě předtím, než se začne,“ uvedl starosta Dohnálek. Nutné podle něj v budoucnu bude i komerční využití multifunkčního sálu.

Zrušení konkurzu na technického náměstka

Již na svém minulém jednání rozhodla městská rada o zrušení výběrového řízení na obnovené místo technického náměstka nemocnice. Tento náměstskovský post pokládá nové vedení města za zbytečný, a to i z hlediska vynakládání mzdových prostředků. V minulosti v nemocnici existoval, konkrétně mezi roky 2010 a 2013.

Organizační struktura v pravomoci rady

Zároveň se rada také rozhodla změnit zásady vztahů mezi městem a jím vlastněnými organizacemi. Minulá rada jednateli totiž umožnila, že sám mohl vytvářet organizační strukturu nemocnice podle svého a radě to jen dával na vědomí. Nyní se tato praxe vrátí před rok 2016 a jednatel bude změny radě pouze navrhovat a ona je bude schvalovat.

Dozorčí rady

Rada odsouhlasila nové členy a rozšíření dozorčí rady městských Služeb. Podobný postup čeká i nemocnici. Nabídku mít svého zástupce v těchto dozorčích radách dostaly všechny politické subjekty v zastupitelstvu. V případě Služeb této možnosti nevyužila pouze KSČM.

Finanční a kontrolní výbor

Jmenováni byli také členové kontrolního a finančního výboru, i zde dostaly příležitost všechny strany v zastupitelstvu. U finančního výboru toho opět nevyužila KSČM, volné místo dostala možnost obsadit opozice.

Lokalita za nemocnicí a U Koupadel

Návrh rozpočtu města na rok 2019 nepočítá s žádnou částkou na lokality za nemocnicí a U Koupadel, kde se plánuje výstavba. Podle vyjádření starosty města čeká radnice v případě Koupadel na návrhy architekta Smiljana Radiće. Za nemocnicí má vzniknout obytný soubor a zde se čeká na to, jaké stát vyhlásí dotační možnosti. Bez dotací je podle starosty záměr zcela nad možnosti města, takže pokud by nebylo možné je získat, musel by výstavbu provést developer.

Boskovická spojka

Podle avizovaného plánu by už v příštím roce měla začít výstavba přímého vlakového spojení z Boskovic do Brna. Jednání nového vedení se zástupci kraje a správci železnice ze SŽDC budou probíhat začátkem příštího roku, prozatím se starosta Jaroslav Dohnálek vyjádřil, že se mu „naprosto nelíbí“, aby město neslo náklady na vybudování parkovacích kapacit pro novou železniční stanici, která bude mít regionální význam. Stát a kraj podle něj ze sebe nemůžou v této věci setřást odpovědnost.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství