Jak to vidí opozice

Vedle rubriky novinek Z radnice dáváme prostor také boskovické opozici, aby se vyjádřila k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci klubů ČSSD, Pirátů, KDU-ČSL a KSČM.

foto: Tomáš Trumpeš

1) Je správné, že město nezvýší občanům poplatek za odpady, ačkoliv bude firmě SUEZ platit výrazně vyšší částku z městského rozpočtu za jejich odvoz a zpracování?

PETR MALACH (ČSSD): Cena za odpady zůstala stejná, ale v rozpočtu 2019 je navýšení ceny. Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet. Svozová firma deklaruje, že cena, za kterou sváží, je již nereálná – ale je to pochopitelné, argumentuje třeba tím, že musí navýšit minimální mzdu dle rozhodnutí vlády. Třeba přinese rok 2020 změnu v ceně.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Vedení města avizovalo změnu systému nakládání s odpady. Společně s touto změnou pravděpodobně dojde také k novému nastavení poplatků. Úprava výše poplatku tak bude závislá na tomto novém systému.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Při současném trendu navyšování cen i poplatků k tomu tak jako tak dojde. Občané Boskovic navíc vyšší cenu za svoz odpadů stejně zaplatí už letos, jen prostřednictvím rozpočtu města. V ideálním případě se novému vedení v dalších letech podaří rozběhnout nový systém založený na třídění odpadu, který by mohl snížit poplatky těm, kteří se do něj aktivně zapojí.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Ne, já bych poplatky lehce zvýšil. Hodně občanů netřídí, nebo třídí málo, tak ať za to zaplatí. Na druhé straně je třeba udělat pořádek ve smlouvách se SUEZ. Třeba s novým poskytovatelem klesne i cena.

2) Jak hodnotíte návrh rozpočtu na rok 2019? Co vám v něm chybí či přebývá?

PETR MALACH (ČSSD): Rozpočet jsme připomínkovali v rámci setkání s vedením města a i v rámci semináře. Trochu nám v něm chybí třeba peníze pro Hrádkov a na výročí 20 let KZMB. Pokud do jednání zastupitelstva ale nedojde k výraznějším změnám, není důvod ho nepodpořit.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Pozitivní je, že jsme měli možnost o rozpočtu diskutovat na semináři pro zastupitele, starosta Jaroslav Dohnálek nabídl našemu uskupení možnost projednání našich podnětů individuálně, této možnosti jsme využili. K samotnému návrhu rozpočtu: Každé z koaličních a opozičních politických uskupení má své priority. K prioritám KDU-ČSL patří z větších projektů revitalizace zámeckého parku u skleníku či pokračování projektování zastavění proluky U Koupadel. Na setkání s panem starostou jsme také upozornili na potřebnost některých dopravních staveb – zvýšení bezpečnosti křižovatek Janáčkova či řešení křižovatky u pošty, pokračování v rekonstrukci komunikace Milánovy. Důležité je, že na některé již rozpracované dopravní projekty je možné čerpat finanční podporu z dotací. Toto se v minulosti dařilo u přechodů pro chodce, dotace byla získána také na ulici Dukelská. Na setkání s panem starostou a na setkání k rozpočtu se zastupiteli senátorka Jaromíra Vítková za náš zastupitelský klub možnosti využití dotací připomněla. Realizaci mnoha investic mohou výrazně napomoci.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): V rozpočtu obecně chybí na výdajové straně několik investičních projektů, které by město mohlo v příštím roce začít realizovat. Na druhou stranu je v rozpočtu plánovaný přebytek asi 30 milionů korun, které mohou být na některé projekty alokovány i v průběhu roku. Ostatně tak nám to bylo na semináři k rozpočtu odůvodněno.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Na mnoha věcech jsme se shodli a v rozpočtu jsou. Další položky budu prosazovat v rámci rozpočtových opatření.

3) Rozumíte tomu, že v rozpočtu na rok 2019 nejsou peníze na zahájení stavby knihovny, protože se bude nejprve plánovat využití budovy a znovu řešit její vnitřní uspořádání?

PETR MALACH (ČSSD): Stále čekáme, co tedy „vypadne“ z té nové fáze uspořádání. Jelikož všechny podklady z KZMB již byly dodány. Takže bude záležet na tom, co nám bude předloženo, ale všichni z opozice stojíme za výstavbou dle profesora Fránka.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Z informací, které máme, vyplývá, že stávající vedení počítá s výstavbou knihovny v objektu ZZN. Co se týká dalšího postupu, čekáme na podrobnější informace, které bychom se měli dozvědět na semináři věnovanému knihovně v lednu.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Na základě schůzek se členy rady města a diskusí na téma knihovny tomuto kroku rozumíme. Ze strany současné koalice už před volbami byla ohledně stavby knihovny cítit skepse. Veškeré průtahy by však mohly vést k tomu, že se celý projekt bude tak dlouho odkládat, až skončí v šuplíku. Projekt knihovny v ZZN podporujeme, o jeho realizaci jednáme a veškeré kroky rady bedlivě sledujeme.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Je to jedna z mých připomínek, chtěl bych, aby se začalo stavět co nejdříve. Začínám mít pocit, že to někdo brzdí úmyslně. Doufám, že se pletu, vše ukáže následující rok.

4) Nové vedení města se zaměřuje na dvě varianty umístění sportovní haly: na Hybešově a na Sušilově. Vadí vám, že vypadává varianta Červené zahrady? A kterou ze dvou zmíněných byste upřednostnili?

PETR MALACH (ČSSD): Určitě nám vadí, že varianta Červené zahrady vypadla, zatím ale platí usnesení zastupitelstva, že hala bude tam. Teď tedy budeme čekat, co řekne kraj. Pokud by to bylo možné, určitě se lépe hodí varianta na Hybešově (více prostoru na parkování a umístění), ale už teď se ozývají hlasy od obyvatel z Výsluní a ulice Květná, že halu nechtějí.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Veškeré dosavadní jednání ohledně variant umístění sportovní haly ukazuje, že zvažované varianty jsou z hlediska kladů a záporů hodně vyrovnané. KDU-ČSL prosazuje jako nejvhodnější variantu Červenou zahradu, která má potenciál využití nejen pro boskovické sportovní kluby, ale také pro sportovce z Česka i ze zahraničí. Máme příležitost Červenou zahradu proměnit v komplexní sportovní areál. Stávající vedení města, stejně jako předchozí vedení, prověřuje všechny možnosti, respektujeme proto prověření varianty Hybešova. Pro hodnocení umístění v tomto místě si však musíme počkat na analýzu kladů a záporů.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Od začátku se kloníme k výstavbě uceleného sportovního areálu Červená zahrada. Jedině tam může hala disponovat vším, co by z ní dělalo halu přesahující potřeby města, tj. dostatečným zázemím, ubytováním, stravovacím zařízením. Halu by využívaly kluby nejen z Boskovic, mohly by se zde konat turnaje, soutěže, potenciálně by mohla pro město být výdělečnou záležitostí. Hala na Sušilově nebo Hybešově je jen rychlejším a levnějším řešením a u těchto projektů se ani nedá mluvit tolik o sportovní hale, jako spíš o větší tělocvičně bez dalšího zázemí a možností rozšíření.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Jsem z celé řady důvodů, které roky prezentuji, kde to jen jde, zastáncem haly na Července a budu do poslední chvíle bojovat za tuto variantu. Hybešova i Sušilova jsou pro mě naprosto nepřijatelné.

5) Končí příspěvky seniorům, aby mohli po Boskovicích cestovat zdarma. Je to dobře?

PETR MALACH (ČSSD): S tímto bodem nesouhlasíme, senioři si na tuto službu zvykli. Pokud tedy dostanou 75 % zaplaceno od státu – město by doplácelo jen 25 %. Což si myslíme, že není taková zátěž.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Zpětná vazba od seniorů na možnost bezplatného cestování v Boskovicích byla velice pozitivní. Byla to jedna z možností, jak pomoci jejich kvalitě života. Je důležité, že pro seniory zůstává možnost zlevněného jízdného. Více ukáže hodnocení roku 2019, tj. zda a v jaké míře budou senioři možnost 75% slevy v Boskovicích využívat.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Není. Město by mělo nadále nějakým způsobem podporovat dopravu seniorů, a to i navzdory státem zavedeným 75% slevám pro studenty a seniory. Město se na jedné straně snaží omezit osobní automobilovou dopravu a na straně druhé omezuje podporu jiného typu dopravy, navíc ohrožené skupině obyvatel. Jestliže město v tomto roce bude stát tato podpora zhruba 384 tisíc korun, příští rok by město za stejný objem služeb, po započtení nové slevy 75% od státu, zaplatilo cca třetinu, tedy zhruba 130 tisíc.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Ano, je to dobře. Pokud mají dnes zaplatit 25 procent ceny jízdného, tak to není žádná velká suma.

6) Město nekoupí projektor do letního kina, ale bezúročně zapůjčí na jeho nákup peníze KZMB, která je budou čtyři roky splácet. Je to dobrý postup pro zajištění digitální projekce v kině?

PETR MALACH (ČSSD): Určitě tuto variantu vítáme a podporujeme. Je to zase velký krok dopředu a KZMB poslední roky ukazuje, že umí kino prodat a tudíž i vydělat.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Poskytnutí bezúročné půjčky KZMB je potřeba posoudit v rámci celého financování této příspěvkové organizace. V roce 2019 dochází také k navýšení provozního příspěvku KZMB (podobně jako u dalších příspěvkových organizací). Detailnější informace o plánu financování KZMB, o hospodaření, tržbách jednotlivých středisek v roce 2018 a plánu v roce 2019 nemáme.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Projektor potřebují především KZMB, takže je v pořádku, že bude v jejich majetku a budou moci rozhodovat o jeho využití. Pokud jde o skutečnost, že město projektor přímo nekoupí, ale pouze poskytne půjčku, rozumíme tomuto kroku, díky kterému bude využívání projektoru zcela v gesci kulturních zařízení.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Pokud se KZMB cítí, že bude schopno půjčku vrátit, tak ano.

7) Rada si bere zpět svou pravomoc schvalovat organizační řád nemocnice. Oslabují tak pravomoci jednatele ve prospěch města jako vlastníka. Souhlasíte?

PETR MALACH (ČSSD): Toto je na rozhodnutí rady města.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): S touto změnou nesouhlasíme. Změna organizačního řádu, organizační struktury by měla být v kompetenci jednatele.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Město jako vlastník nemocnice musí mít největší zájem na fungování nemocnice, proto je naprosto v pořádku, že rada města schvaluje organizační řád nemocnice. Jednatel se pak v daných mantinelech pohybuje, případně může navrhnout jejich změnu, ale sám by organizační změny bez schválení radou města dělat neměl.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Nesouhlasím. Rada jako valná hromada je složena z laiků. Naopak jednatel je profesionál a musí vědět, jak to bude nejlépe fungovat.

8) A zároveň rada odmítla zřízení postu technického náměstka nemocnice. Pokládáte to za správné?

PETR MALACH (ČSSD): Je to na rozhodnutí rady. Třeba čas ukáže, jestli to je dobré, nebo špatné rozhodnutí. A nikdo neříká, že se pozice nemusí znovu za rok nebo dva obnovit.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Vnímáme, že je potřeba systematicky řešit stav budov v nemocnici, řešit komplexně jejich údržbu. Tato oblast je důležitá, ale aktuálně a prioritně je třeba zajistit odpovídající podmínky zaměstnanců nemocnice, zejména lékařů a zdravotních sester.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): V tomto případě záleží na tom, zda se jedná o systémovou organizační úpravu, nebo o krok řešící konkrétní personální problém. Pokud se jedná o druhou variantu, je odmítnutí rady v pořádku. Systémové kroky by měla rada být schopna zdůvodnit.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Ano, nevidím nutnost tohoto postu, ale opět bych dal poslední slovo jednateli.

9) Rozpočet na příští rok zatím nepočítá s žádnými výdaji souvisejícími s výstavbou v lokalitách za nemocnicí a U Koupadel. Byli byste pro nějaké další aktivní kroky?

PETR MALACH (ČSSD): Lokalita za nemocnicí je a bude pěknou lokalitou pro mladé a bydlení. V současné době bude dotační titul vypsán, takže by se dalo žádat. Co se týče lokality U Koupadel, těšíme na návrhy architekta Radiće. Určitě to bude zase velký krok vpřed. Aktivní krok bude určitě zažádat o dotaci na lokalitu za nemocnicí.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Ano, oba uvedené projekty by měly určitě pokračovat. Zatímco nejen díky městu Boskovice, ale také díky soukromým vlastníkům, v židovské čtvrti přibývají zrekonstruované objekty, prostor U Koupadel vypadá velice neutěšeně. Lokalitu za nemocnicí je potřeba připravovat pro výstavbu. Neměli bychom promeškat možnost podpory z dotací, která se v nejbližších letech nabízí. Potřeba finančně dostupných bytů pro mladé rodiny či sociálně znevýhodněné boskovické občany je stále naléhavější.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Výstavbu bytů za nemocnicí podporujeme, protože město by mělo rozšířit svůj bytový fond. Navíc se v lokalitě za nemocnicí uvažuje o sociálních bytech, které podporujeme a na které budou možná v příštím roce vypsány dotační tituly. U Koupadel se čeká na zpracování studie. Vyčlenit finanční prostředky na vypracování následné projektové dokumentace lze i v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Je to další z mých připomínek, a pokud se bude rozpočet vyvíjet dobře, nasypal bych do těchto věcí peníze.

10) Nová rada zrušila smlouvu na vypracování projektové dokumentace na komplexní obnovu parku u zámeckého skleníku. Souhlasíte s tímto postupem?

PETR MALACH (ČSSD): Na tuto akci jsem se osobně pana starosty ptal a bylo mi sděleno, že je třeba opravit kompletně letní kino. Tudíž podporujeme kompletní opravu letního kina, a poté i parku.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Pokud by se projektová příprava dokončila, mohlo by se s úpravou parku začít již v roce 2020. Důležité je, že stávající vedení města vnímá revitalizaci parku jako potřebnou. Počítá se zpracováním projektu a jeho realizací, ale až v návaznosti na dokončení rekonstrukce letního kina.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Nesouhlasíme. Vedení města argumentuje cenou a nesystémovými kroky, které v době, kdy není ještě dokončena oprava letního kina, projekt zbytečně prodražují. My obnovu parku u skleníku jednoznačně podporujeme a pevně doufáme, že nezapadne a co nejdříve se k němu vedení města vrátí, jak slibuje.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Tak tohle mi žíly moc netrhá. Ten park by se zrevitalizovat mohl, ale na druhé straně vidím celou řadu důležitějších projektů. Není to prostě v mých očích na vrcholu priorit.

11) Jste spokojení s ustavením komisí, výborů a dozorčích rad?

PETR MALACH (ČSSD): S rozložením komisí souhlasíme, ale výhrady máme ke složení redakční rady, která měla býti vícečlenná. Určitě nám ale chybí kulturní komise, i v návaznosti na výstavbu knihovny.

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Zatím ještě komise ustanoveny nejsou. Oceňujeme, že i v této věci funguje konstruktivní dialog mezi koalicí a opozicí. Předpokládáme, že většina našich návrhů na obsazení komisí dozorčích rad bude akceptována.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Fungování komisí a jejich obsazování zástupci politických stran je samo o sobě spekulativní a vyžaduje další kroky. Pro ztransparentnění systému budeme navrhovat povinné zveřejňování stanovisek a návrhů, které komise vydávají radě města. Zarážející je neustavení komise pro kulturu. Na prosincovém zastupitelstvu se mimo jiné bude schvalovat nové obsazení redakční rady, která má podle nového vedení města fungovat více apoliticky, s čímž souhlasíme, stejně tak se skutečností, že městský zpravodaj by měl do budoucna fungovat jinak a lépe. Do redakční rady jsme proto navrhli svého zástupce.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Vcelku ano, jen to snížení počtu členů redakční rady mi vadí. Před čtyřmi roky jsme zavedli jiný, domnívám se, že demokratičtější systém. Nová rada vše vrací do starých kolejí.

další ankety