Ohlasy roku 2018 pohledem čtenářského zájmu

Končící rok 2018 vybízí opět k tomu, abychom si jej připomněli také pohledem do statistik čtenosti našeho webu. Jaké události a zajímavosti dění na Boskovicku vás čtenáře v roce 2018 nejvíc zajímaly? Nejprve je třeba říct, že letošní rok jste o Ohlasy projevili vůbec největší zájem ze čtyř uplynulých let naší existence. Děkujeme!

Noční potápěčNoční potápěč   foto: Tomáš Trumpeš

Hlavní témata roku 2018 jsou zčásti předpokládaná – to se týká především komunálních voleb, kterým jsme samozřejmě věnovali také hodně prostoru. Velký zájem byl o dopravní investice – opravu Dukelské ulice a podrobnější informace k výstavbě Boskovické spojky. Velký zájem byl také o stav našich lesů, inovativní metody ve školství, fungování radničních médií a také o boskovickou street-artovou novinku – Nočního potápěče.

Dá se tedy říct, že zájmy našich čtenářů jsou docela pestré – velkou pozornost věnujete politice, která v letošním volebním roce prakticky opanovala celou druhou desítku pořadí publikovaných textů. Do první desítky se ovšem dostala i jiná témata – krajina, vzdělávání, doprava a vzhled města.

Prvních deset textů

Polovinu z deseti nejúspěšnějších textů tvoří rozhovory. Na úplnou špici se dostal ten, který jsme vedli s ředitelem firmy MP Lesy Tomášem Minxem. Úspěch rozhovoru nás samozřejmě těší, byť téma moc důvodů k radosti nezakládá, o čemž svědčí už zvolený titulek: V některých oblastech do tří let zmizí lesy. Doufáme, že i naším rozhovorem jsme přispěli k tomu, aby vzrostl zájem kritickou situaci lesů a krajiny skutečně řešit. Tomáš Minx byl následně pozván do několika celostátních médií včetně České televize, náš rozhovor byl hojně sdílen a citován.

Dále vás zaujaly rozhovory s konzultantem v oblasti vzdělávání Tomášem Feřtekem, se starostou Lhoty Rapotiny Michalem Sedlákem, s předsedou boskovické ČSSD a poraženým voleb Petrem Malachem a s tajemným street-artovým výtvarníkem Timem.

Zpravodajská témata opanovala doprava – oprava Dukelské a Boskovická spojka. A samozřejmě volby. Těch se zčásti týkal i jediný komentář, který se do první desítky dostal – kritický pohled na fungování Boskovického zpravodaje a jeho zneužívání k propagaci vládnoucích politiků.

Žebříček nejčtenějších textů za rok 2018 vypadá tedy takto:

  1. Rozhovor s Tomášem Minxem
  2. Oprava ulice Dukelské
  3. Rozhovor s Tomášem Feřtekem
  4. Informace o uzavření Dukelské
  5. Rozhovor s Michalem Sedlákem
  6. Komentář o zneužívání Zpravodaje
  7. Rozhovor s Petrem Malachem
  8. Rozhovor s Timem
  9. Boskovická spojka
  10. Kandidátní listiny pro komunální volby

Samostatnou zmínku si zaslouží videorozhovory, které jsme natočili s lídry jednotlivých uskupení před komunálními volbami. Byla to pro nás pořádná dávka práce navíc, ale zájem diváků i v tomto případě potvrdil, že o tento formát boskovičtí voliči stojí – každý rozhovor zhlédly stovky diváků.

Kromě celkového pořadí je také zajímavé podívat se na to, co vás zajímalo postupně během roku, jak šly jednotlivé měsíce.

Leden

Volební rok 2018 odstartovaly v lednu prezidentské volby. Nejčtenějším textem se tak stal rozbor výsledků druhého kola v Boskovicích, přilehlém regionu a Jihomoravském kraji. O slovo se už ovšem přihlásily i komunální volby – zaujala vás beseda s mladými boskovickými politiky a text o hledání lídrů jednotlivých stran. Zaujal také komentář před druhým kolem prezidentských voleb, ve kterém zaznělo, že Miloš Zeman odchází bez ohledu na to, jak volby dopadnou. Jen to bude buď rychle a zdravě, nebo pomalu a bolestně. Brzy jsme se dozvěděli, že zvítězila druhá varianta.

Únor

V únoru jsme prakticky jako první podrobněji informovali o plánovaných opravách a uzavření Dukelské ulice. Pozorná novinářská práce Marka Osoucha vzbudila obrovský ohlas a po článku Přes Boskovice na Prostějov ani ťuk. Dukelská se na necelý rok zavře se teprve začaly přidávat informace od oficiálních institucí. Oprava zasáhla život velkého množství lidí, ve snaze informovat je co nejlépe jsme navázali přehledem podrobnějších informací. Velký zájem byl v únoru také o výstavbu nových domů na Milánovech a texty spojené s nemocnicí – kritický komentář o novém zvyku vedení města jednat o důležitých otázkách se zastupiteli za zavřenými dveřmi a článek o zájmu firmy Agel o provozování nemocnice.

Březen

Březnovým statistikám vévodí dva rozhovory – nejprve ten s Tomášem Feřtekem, odborným konzultantem obecně prospěšné společnosti EDUin, která si klade za cíl, aby veřejnost měla více informací a dokázala lépe přemýšlet o vzdělávání a podporovat jeho proměnu. Do Boskovic přijel s přednáškou nazvanou Co změnilo svět vzdělávání? a mimo jiné nám prozradil, že prohlídka boskovické základní školy mu nebyla umožněna. Velký zájem byl i o rozhovor s Michalem Sedlákem, starostou Lhoty Rapotiny, kde proběhlo referendum o Boskovické spojce, ve kterém se lidé postavili proti stavbě této nové železnice. Následně se na boskovické radnici konalo setkání s veřejností, kde dotčené orgány představily podrobnosti k této plánované dopravní stavbě. O report z tohoto setkání byl rovněž velký zájem.

Duben

V dubnu se opět přihlásily o slovo komunální volby – zvažované zformování boskovické pirátské kandidátky oznámila v rozhovoru Kristýna Znamenáčková. Velký zájem byl i o připravované konkurzy na ředitele boskovických škol – informovali jsme o složení komise, která rozhodovala o novém řediteli základní školy. Velmi vás zajímal také report z jednání zastupitelstva, které se zabývalo problematikou sportovní haly a možným pořízením haly nafukovací.

Květen

V květnu jsme vyzpovídali tehdejší místostarostku Dagmar Hamalovou, která měla na starosti dopravu a za město proto řešila problematiku oprav Dukelské ulice. Zájem o rozhovor byl proto velký. Dále jsme představili další dva mladé uchazeče o politické angažmá z řad Sportovců a ODS. Velký ohlas vzbudil i článek, ve kterém jsme představili návrhy na výzdobu trafostanice za finančním úřadem.

Červen

V červnu jsme v hrubých obrysech představili, jaké subjekty a s jakými lidmi na čelních místech budou usilovat o úspěch v podzimních komunálních volbách. Velký zájem byl opět o report ze zastupitelstva, kde se rozhodlo o konci záměru pořídit nafukovací sportovní halu. Schůze skončila ostrou výměnou názorů mezi Radkem Mazáčem a Milanem Kolínským – a právě článek o tom, že druhý jmenovaný končí v boskovické politice, se stal třetím nejúspěšnějším červnovým textem.

Červenec

V červenci se na prvních dvou místech žebříčku čtenosti objevily dva komentáře. První poměrně ostře kritizoval zneužívání radničních médií vládnoucí politickou reprezentací. V tom druhém se pod dojmem setkání vedení města s veřejností na téma doprava zamýšlel Tomáš Znamenáček nad tím, jestli problém dopravy vyřešíme nějakým jedním drahým trikem. Nevyřešíme.

Klíčovou událostí boskovického červencového dění je festival Boskovice, na stránkách Ohlasů vzbudil největší zájem rozhovor se spisovatelem Jáchymem Topolem, který jsme vedli po jeho hojně navštíveném autorském čtení. Velkou porci zájmu si vysloužila také festivalová fotogalerie Tomáše Znamenáčka.

Srpen

V srpnu nastartoval své celoroční vítězné tažení čtenářskými monitory truchlivý rozhovor s Tomášem Minxem o stavu českých lesů. Velkého zájmu se dostalo i srpnovému dílu seriálu, který letos připravil Marek Osouch k osmičkovým výročím. V srpnu se samozřejmě věnoval výročí okupace, speciálně pak způsobu, jakým proti ní protestovala boskovická KSČ. Předvolební atmosféru na konci srpna ještě řádně rozehřál svým skeptickým komentářem náš občasný přispěvatel Radek Pernica.

Září

V září jste již intenzivně sledovali naše předvolební zpravodajství a videorozhovory. Politiku ovšem zvládl zčásti zastínit street-artový mág TIMO a rozhovor nejen o Nočním potápěči. Velmi vás zaujal rozbor boskovických kandidátek z pohledu věku, zastoupení žen a vzdělání, dále analýza fungování volebního systému v komunále a z předvolebních anket, které jsme připravili, si největší pozornost vysloužil sport.

Říjen

V říjnu došlo hned po volbách k poměrně zajímavé situaci – ještě více než rozhovor s vítězem voleb a příštím novým starostou Jaroslavem Dohnálkem vás čtenáře zajímal rozhovor se zástupcem poražené ČSSD Petrem Malachem. Na našich stránkách jste pozorně sledovali samotné výsledky voleb a velice vás zaujal také první povolební komentář.

Listopad

V listopadu jste nejvíc četli rozhovor s novým místostarostou Lukášem Holíkem. Následovaly informace z radnice, které nastínily první praktické kroky a politiku nové boskovické koalice. Zajímal vás také nadměrný počet zastupitelů v Boskovicích a apel na zakoupení digitálního projektoru do letního kina.

Prosinec

Poslední měsíc v roce končí a o slovo si v něm řekla také nová boskovická opozice, které jsme dali možnost vyjádřit se k dosavadním rozhodnutím a záměrům vedení města. Výrazný zájem vzbudil také kořenecký starosta-rekordman Miroslav Zemánek.

Diskusní fórum

Na závěr zbývá poslední důležitá věc – kromě článků na webu, tištěného měsíčníku a předvolebních videorozhovorů připravily Ohlasy v roce 2018 díky neutuchající práci Tomáše Znamenáčka ještě jednu novou a důležitou platformu – a to diskusní fórum. I to se těší značné pozornosti – k nejsledovanějším a nejdiskutovanějším tématům patří nová knihovna, hejty veřejného prostoru, sportovní hala, Boskovická spojka či plán na zastavění proluky U Koupadel.

další zpravodajství