Rozpočet 2019 bude přebytkový: Nová koalice na investicích zatím šetří

S mírným přebytkem 43 tisíc plánuje rozpočet na příští rok nová boskovická koalice v čele s ODS. Po minulé koalici tak přichází změna. Nicméně investic v rozpočtu zatím nová koalice příliš mnoho nenaplánovala a ty největší jako Centrum polytechnické výchovy jsou už rozjeté.

foto: Tomáš Znamenáček

Příjmy a výdaje mají příští rok dosáhnout 381 milionů. Výdaje mají být jen o 43 tisíc nižší než příjmy, a tak na účtech na konci roku zůstanou veškeré úspory a tato malá částka k nim také přibude. Kolik bude skutečně na konci letošního roku na účtech, je zatím nejasné. To zjistíme až posledního prosince.

Zatím to však vypadá, že bude mít město na začátku roku 2019 přibližně 30 milionů. Ještě na začátku letošního roku to přitom bylo 62 milionů. Pokud se tyto předpoklady naplní, bude to největší schodek, který dnes už bývalá koalice za čtyři roky vládnutí v Boskovicích udělala. Zároveň to však bude také rok, kdy se nejvíce peněz za uplynulé volební období proinvestovalo, nikoli pouze utratilo na běžném provozu města.

V tomto textu redakce Ohlasů nepřipravila jen přehled investic nové pětikoalice ODS, ANO, Sportovců, TOP 09 a Boskováků v celkové hodnotě 132 milionů korun, ale také porovnání s nástřelem rozpočtu na rok 2019 z letošního října ještě z dílny minulého vedení, který má redakce k dispozici.

Doprava

Rekonstrukce ulice Na Hrázi za 2,4 milionu započatá už v letošním roce je největší investicí do dopravní infrastruktury pro rok 2019. Z dalších akcí jde o dokončení veškerých oprav na Dukelské a také dokončení projektu na Štefánikovu ulici. Nově se začne zpracovávat projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Na Skalce a pak také na silnici v ulici K Lipníkům směrem do polí ke křížku. Zde se totiž uvažuje o protažení asfaltové silnice až k cestě na sběrný dvůr, kterou by následně využívaly popelářské vozy při cestě do areálu v ulici K Lipníkům a vyhnuly by se tak jízdě zástavbou na ulici Boženy Němcové. Jak oprava ulice Na Skalce, tak odklon popelářů byly dva hlavní požadavky občanů u kulatých stolů k rozpočtu na příští rok. Na ulici Bělské vedení města ještě chystá za zhruba 1,5 milionu úpravy parku a doplnění dětských prvků. Oproti plánům bývalé koalice však dá o milion méně na opravy chodníků. Celkově jde do dopravy zhruba poloviční částka než letos.

Vodovody

Rozpočet na příští rok počítá s rekonstrukcí vodovodu u základní školy na Slovákově za 1,2 milionu korun. Při stavbě Centra polytechnické výchovy se totiž přišlo na to, že v místě, kde má vést dešťová kanalizace, je také hlavní přívod vody do školy. A ten je už z minulosti v havarijním stavu.

Školství

Od jara letošního roku roste u základní školy na Slovákově Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání za 70 milionů, pokračovat se bude i příští rok. Největší investice od dob oprav koupaliště či zimního stadionu má být hotová v červnu 2019.

Kultura

Hned na prvním zasedání noví radní zrušili plánované zpracování projektu na úpravu parku u zámeckého skleníku, tato investice plánovaná minulým vedením tak padá. Naopak nová koalice zvýšila na dvojnásobek příspěvek města na červencový festival Boskovice pořádaný spolkem Unijazz. Za částku 200 tisíc pořídí město také nové osvětlení do sokolovny. Stotisícovou částkou podpoří město i obnovený středoškolský majáles.

Investice plánuje vedení dále v letním kině. Za dva miliony pořídí digitální projektor a další potřebnou promítací techniku. Kinaři tak už nebudou závislí na jejím půjčování, což jim umožní promítat déle než doposud. Koalice také počítá s pokračováním rekonstrukce letního kina za 12 milionů. Je to prakticky největší investice, s níž se plánuje začít příští rok, jenže její zahájení není vůbec jisté. V plánu je stavba zázemí, tomu však brání stromy, které byly před osmi lety revitalizovány a od té doby jsou kvůli podmínkám dotace chráněny až do roku 2020. O výjimce nebo nějaké jiné možnosti chce boskovická radnice jednat s ministerstvem životního prostředí, v minulosti už však boskovickým úředníkům ministerstvo řeklo, že nelze než vyčkat.

Sport

Koalice s ODS a Sportovci se po čtyřech letech sezení v opozičních lavicích vrací k práci na sportovní hale. Příští rok chce za 1,5 milionu připravit projektovou dokumentaci. Do té doby se však musí rozhodnout, kde bude chtít halu stavět a jak bude vlastně vypadat. Koalice totiž otevřela také variantu postavit ji na Hybešově ulici na pozemcích tamní střední školy.

Dále plánují za 2,8 milionu vyměnit světla na zimním stadionu, za 1,2 milionu zahájit první etapu opravu plotu kolem tenisových kurtů a necelý půl milion investovat do nových dětských hřišť. Oproti plánům bývalého vedení ponechala současná koalice příspěvek na Boskovické běhy ve výši 170 tisíc. Minulá koalice ho chtěla navýšit na čtvrt milionu s odůvodněním, že se jedná o jubilejní desátý ročník.

Nemocnice

V generální rekonstrukci rozvodů technické infrastruktury a zdrojů energie započaté v minulých letech bude pokračovat i nové vedení. V rozpočtu je na tuto investici plánovaná částka 14 milionů korun, minulé vedení chtělo dát na příští rok bezmála dvacet. Současné však zařadilo do rozpočtu ještě navíc také rekonstrukci oddělení vodoléčby na rehabilitaci za 1,5 milionu korun. V rozpočtu není zahrnutá žádná dotace pro nemocnici na nákup nových přístrojů jako v posledních dvou letech.

Bydlení a veřejný prostor

Žádné velké investice neplánuje radnice do městských budov či veřejného prostoru. Dokončí dvě hlavní rozjeté akce – půdní vestavbu bytů nad obchodem Atos na Masarykově náměstí a rekonstrukci svobodárny u boskovické nemocnice. Z 400 na 300 tisíc snížilo nové vedení částku vyčleněnou na výměnu a opravy laviček či odpadkových košů ve městě. Žádnou výraznou sumu nezařadila koalice ani do kapitoly na výkupy soukromých pozemků do majetku města.

Odpady

O zhruba 780 tisíc více chce firma SUEZ za to, že v Boskovicích zajišťuje vývoz komunálního odpadu. Jedná se o výrazné, zhruba desetiprocentní navýšení ve srovnání s předchozími roky. Poplatek za odpady se však navyšovat nebude, ten zůstane na částce 550 korun na poplatníka ročně. Tyto vybrané peníze na poplatcích ovšem nestačí, město bude muset doplatit asi tři miliony korun navíc z dalších zdrojů rozpočtu. Za 665 tisíc chce město také optimalizovat systém třídění odpadů ve městě.

Sociální služby

S nárůstem výdajů na sociální služby kvůli zvyšování platů musí město počítat pro příští rok v Městské správě sociálních služeb. Příští rok chce radnice také dokončit letos zahájenou půdní vestavbu v domě na Havlíčkově ulici, a v domově pro seniory na Sadové plánuje rekonstrukci kotelny za 900 tisíc.

Městská policie

Výrazného navýšení po mnoha letech se dočkají městští strážníci. Na provoz letos získali 620 tisíc, příští rok to bude rovný milion, s čímž bývalé vedení nepočítalo. Podle odůvodnění v návrhu se k navýšení přistoupilo z důvodu dlouhodobě neudržitelného stavu, jinými slovy nedostatku peněz na výstroj, výzbroj a další náklady včetně pohonných hmot. Už v roce 2009 byl rozpočet policie na provoz zhruba 548 tisíc a od té doby se zvyšoval až do letoška jen po malých částkách a v souhrnu nečiní desetiletý nárůst ani 100 tisíc. Více peněz dostanou příští rok rok strážníci i na platy, konkrétně o 1,6 milionu, minulé vedení plánovalo jen třetinovou částku. Vedení města plánuje dále za 750 tisíc zmodernizovat městský kamerový systém.

Dobrovolní hasiči

Oba boskovické sbory dobrovolných hasičů se společně s jednotkami Mladkov, Bačov a Vratíkov mohou v příštím roce těšit na příspěvek od města ve výši 680 tisíc, minulé vedení jim však chtělo dát na běžný výdaje ještě o sto tisíc více.

Provoz úřadu

Nová koalice škrtala v menších položkách týkajících se provozu úřadu. O 300 tisíc méně tak bude příští rok na nový nábytek do kanceláří, nebudou ani nové dveře na úřad za 700 tisíc, menší částka půjde i na dary, propagační předměty nebo pohoštění. Zatímco návrh minulé koalice byl dohromady v těchto částkách zhruba 824 tisíc, ta nová v nich škrtla více než čtvrt milionu. Nově však na úřadu naplánovala zavedení klimatizace za dva miliony.

Přidružené obce

Mladkov, Hrádkov, Vratíkov a Bačov sice nemají v rozpočtu samostatnou kapitolu, peníze určené pro místní části jsme se ale rozhodli tradičně shrnout zvlášť. Oproti minulosti i návrhu minulého vedení si polepší v částce, kterou souhrnně všechny čtyři přidružené obce dostávají na opravy a následně si ji dělí, část rovným dílem, část poměrově podle počtu obyvatel. Místo stávající sumy 300 tisíc dostanou o 100 tisíc více.

Mladkov také jako už loni využil jednání občanů o rozpočtu u kulatých stolů a prosadil si rekonstrukci komunikace v lokalitě Pod Táborem. Město za ni dá 1,2 milionu korun. Na Vratíkově se kromě další dotace ve výši 120 tisíc pro spotřební družstvo COOP, aby dál provozovalo místní obchod, dočkají zcela nového chodníku ve směru na Okrouhlou za 950 tisíc. Tam dosud chybí. V Bačově se pak mohou těšit místní hasiči, kteří za 100 tisíc dostanou nové osobní auto. Zkrátka přijde Hrádkov, který poslední roky usiluje o stavbu nového obecního domu. Žádné statisícové investice tam vedení města neplánuje.

další zpravodajství