Cena tepla v Boskovicích zůstane na 664 korunách. Město ji bude dotovat

Cenu tepla ze systému Centrálního zásobování teplem (CZT), řešili boskovičtí radní na jednání těsně před Vánoci více než 2,5 hodiny. Šlo o zásadní bod, protože příští rok končí smlouvy na odběr tepla více než tisícovce domácností a vedení města chce, aby v systému CZT zůstaly.

foto: Tomáš Znamenáček

Systém CZT v Boskovicích ovšem neprovozuje město, ale už od listopadu 2003 soukromá firma ZT Energy. Ta také předkládá městu každoročně předběžnou kalkulaci ceny tepla, v níž je mimo jiné zahrnut zisk pro soukromou společnost a také nájem, který si účtuje město za kotelny a který je hned druhou nejvyšší položkou v ceně tepla. Město následně částkou vybranou na nájmu splácí úvěr za modernizaci CZT provedenou před patnácti lety.

Právě příští rok má město zaplatit poslední splátku, která činí zhruba 3,2 milionu korun a je nižší než v předchozích letech. Přesto však provozovatel vypočítal cenu pro příští rok o 120 korun vyšší než letos, tedy 782 korun za gigajoul tepla.

Provozovatel nabídl ovšem městu i možnost, že by cena tepla mohla být nižší, protože by ji sám dotoval. Ale to jen v případě, že kogenerační jednotky, které do kotelen sám pořídil až později a jsou tak v jeho majetku, nepřevede k poslednímu prosinci 2020 do vlastnictví města spolu s předáním ostatních kotelen, ale bude je provozovat jako vlastní majetek v systému CZT ještě další tři až pět let. Od ledna roku 2021 totiž CZT od soukromé firmy převezme městská firma Služby Boskovice.

Tuto možnost provozu CZT dvěma firmami ale radní odmítli. „Bylo to pro nás jako blesk z čistého nebe, když jsme se to dozvěděli, že je tady požadavek: pokud prodloužíte provoz, bude cena nějaká, pokud neprodloužíte, bude taková. Pro nás je však smysluplné provozovat všechno kompletně jedním subjektem. Je to jednodušší, než když jednu část technologického celku provozuje někdo jiný,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek (ODS).

Zároveň ale radní nechtěli, aby cena vyskočila nahoru, a tak nájem pro firmu snížili o 2,5 milionu korun na přibližně 820 tisíc. Díky tomu by měla zůstat cena tepla i příští rok stejná jako letos, tedy 664 korun za gigajoul tepla. „Vysíláme jasný signál, že nám to není jedno. Máme zájem na pokračování CZT i po konci současných smluvních vztahů. Chtěli jsme proto zachovat konkurenceschopnou cenu,“ sdělil starosta a potvrdil tak, co už vedení města avizovalo dříve.

Zda ale bude pro lidi tato cena lákavá, aby v systému dál zůstali a končící smlouvy prodloužili, se teprve uvidí. „To musí posoudit oni. Já si myslím, že ano,“ reagoval Jaroslav Dohnálek s tím, že po převzetí provozu celého systému bude možné cenu i snižovat. V Blansku, kde už si vše řeší od letoška město samo, budou mít cenu tepla z CZT příští rok 552 korun, letos to bylo 528 korun, v obou případech výrazně méně než v Boskovicích.

Možnost nejen zachovat, ale přímo snížit cenu byla na stole i na jednání radních. Jinými slovy varianta, že by třeba provozovatel neplatil vůbec žádný nájem. „Bavili jsme se o tom, ale nepovažovali jsme to za smysluplné. Nechceme si populisticky koupit odběratele, vše jim teď hezky pocukrovat a jakmile podepíší nové smlouvy, tak jim to znovu osolit,“ vyjádřil se starosta.

Každopádně je jasné, že když nově schválené nájemné pro ZT Energy nepokryje splátku úvěru, bude muset město tyto peníze vzít jinde v rozpočtu a ve výsledku tak bude fakticky dotovat cenu tepla. „Je prokázáno a spočítáno, že systém CZT je především s ohledem na životního prostředí celého města nejvýhodnější,“ zdůvodnil dále rozhodnutí Jaroslav Dohnálek.

Životnost kotelen

Podle starosty jsou technologie CZT v Boskovicích i po patnáctiletém provozu stále v dobrém stavu. „Nepředpokládáme nějaké generální opravy. Rozvody uložené v zemi jsou funkční a vydrží ještě dalších dvacet let,“ prohlásil starosta.

U pěti menších kotelen ze sedmi, které už několik posledních let provozují Služby Boskovice a připravují se tak na převzetí celého energetického hospodářství, je však situace jiná. V některých případech jsou kotle staré přes dvacet let a není u nich jisté, že by plnily přísnější limity emisí po roce 2020 a městským Službám by kvůli tomu hrozila pokuta až 10 milionů korun. Kotle ale jen nevymění za nové, plánují vytvořit nový okrsek CZT, což si vyžádá investici za více než 20 milionů.

„Řešení umožňuje optimalizovat výrobu tepla dle souhrnné spotřeby připojených odběrných míst a kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla pak snižovat provozní náklady na provoz příslušných provozoven,“ stojí v zápisu z rady.

Služby Boskovice dostanou příspěvek z městského rozpočtu 800 tisíc na zpracování projektové dokumentace a budou také žádat o dotaci osm milionů na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zároveň má městská firma přislíbený úvěr od banky ve výši až 24 milionů.

další zpravodajství