Ze zastupitelstva: nové vedení a projev starosty Dohnálka

Ustavující jednání boskovického zastupitelstva, zvoleného na počátku října, se konalo v úterý v zámeckém skleníku. Noví zastupitelé složili svůj slib a bylo zvoleno nové vedení města.

Zastupitelé po prvním jednáníZastupitelé po prvním jednání   foto: Tomáš Trumpeš

Na jednání se sešlo 25 zastupitelů, neboť dvě zastupitelky – Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) a Kristýna Znamenáčková (Piráti) – se omluvily. Na úvodní schůzi se zastupitelé sešli v nekompletní sestavě poprvé po dvaceti letech. Jednání zpočátku řídil Josef Opatřil (KSČM), jako nejstarší zvolený člen nového zastupitelstva.

Na úvod složili politici zastupitelský slib, který přednesl Pavel Vlach: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Kromě formálních procedur byla nejdůležitějším bodem jednání volba starosty, místostarostů a členů městské rady. Dohoda ustavené koalice ODS, ANO 2011, STAN a Sportovců, Volby pro Boskovice s podporou TOP 09 a Boskováků fungovala bez problémů, takže všechny funkce získali ti, kdo do nich byli navrženi.

Starostou se dle předpokladů stal Jaroslav Dohnálek z ODS, který je vůbec nejdéle sloužícím zastupitelem i starostou. V zastupitelstvu poprvé usedl v roce 1994, starostou byl už dvě volební období v letech 2006 až 2014. Jako vítěz voleb získal hlasy všech zastupitelských kolegů napříč spektrem. Podobně se vedlo i novému uvolněnému místostarostovi a nováčkovi v zastupitelstvu Lukáši Holíkovi (ANO). Druhý a neuvolněný místostarosta Radek Mazáč (STAN a Sportovci), který bude funkci vykonávat jeden den v týdnu, kompletní podporu opozičních zastupitelů nezískal, když ho nepodpořila část ČSSD.

Radními byli dále zvolení Vladimír Ochmanský, Miroslav Klíma a Karel Tlamka za ODS, Petr Axman za hnutí ANO, Dominik Božek za TOP 09 a Jaroslav Oldřich za Boskováky. Nikdo z nich kompletní podporu zastupitelstva nezískal. U volby jednotlivých radních se vždy zdrželi zastupitelé za Piráty, nejméně hlasů pak obdržel radní za Boskováky Jaroslav Oldřich. Tohoto bývalého člena ČSSD nepodpořili kromě Pirátů právě čtyři sociální demokraté – dva se zdrželi a dva hlasovali proti.

Rozděleny byly také kompetence místostarostů. Lukáš Holík získal následující gesce: školství, životní prostředí včetně lesů, územní rozvoj, územní plánování, doprava, veřejné komunikace včetně údržby, kultura, grantový systém, neziskové organizace, osadní výbory a místní části, Zdravé město, příspěvkové organizace města a bude zastupovat město ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a ve Svazku obcí Boskovicko.

Neuvolněný místostarosta Radek Mazáč bude mít na starosti tyto oblasti: tělovýchova a sport, sportoviště včetně pravidel pro poskytování příspěvků v oblasti tělovýchovy, sportu a sportovních aktivit mládeže, cestovní ruch, údržba zeleně, úklid komunikací, strategický rozvoj města a městskou obchodní společnost Služby Boskovice.

Zastupitelé schválili také výši odměn, jak ji stanoví zákon. V Boskovicích dostávají zastupitelé asi 2 tisíce korun měsíčně, radní přibližně 8 tisíc korun. Stejnou odměnu jako radní bude mít i neuvolněný místostarosta Radek Mazáč. Uvolněný místostarosta Lukáš Holík bude mít podle tabulek nařízení vlády odměnu přes 58 tisíc, starosta Jaroslav Dohnálek přibližně o osm tisíc více.

Ve Svazku vodovodů a kanalizací bude město zastupovat přímo starosta Jaroslav Dohnálek, doposud to byl Milan Kolínský z ČSSD. Ustaveny byly finanční a kontrolní výbor, jejichž členové budou zvoleni později. Předsedu kontrolního výboru by podle vyjádření starosty Dohnálka měla dostat nejsilnější opoziční strana – ČSSD.

Po zvolení vedení města přednesl starosta Jaroslav Dohnálek projev, který publikujeme níže. Stručně ho doplnili i oba místostarostové. „Doufám a věřím, že budeme koalicí progresivní a otevřenou. Dialog musí vždy začít ze strany města,“ uvedl mimo jiné Lukáš Holík. Zároveň přislíbil, že by do měsíce chtěl uspořádat seminář na téma nové knihovny – nejprve pro zastupitele a poté pro všechny občany. „Chtěl bych všem popřát ochotu ke kompromisu a shodě. Tyto dvě věci budeme v tomto volebním období potřebovat nejvíce,“ vyjádřil se druhý místostarosta Radek Mazáč.

V závěrečné diskusi bývalá místostarostka a nově opoziční zastupitelka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL) vyjádřila přání, aby byl uspořádán seminář pro zastupitele také k rozpočtu na rok 2019, a to ještě předtím, než bude rozpočet schvalován na prosincovém zastupitelstvu. „Samozřejmě, s tím se i počítá,“ reagoval stručně starosta Jaroslav Dohnálek.

„V Boskovicích víme, kudy a kam dál jít.“

Na závěr zpravodajství z ustavujícího zastupitelstva připojujeme přepis projevu, který po svém zvolení přednesl starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Vážení místostarostové, vážení zastupitelé, zastupitelky, vážení občané, dámy a pánové,

stojím tady před vámi ve chvíli, kdy jsem byl asi před dvaceti minutami, možná půlhodinou, zvolen starostou města Boskovice. Předstupuji před vás s pokorou a tuto funkci nechápu jako nějaké svoje osobní vítězství, jako nějaké pseudozadostiučinění, ale jako závazek, a to závazek s velkou mírou odpovědnosti.

Myslím si, že vím, o čem mluvím, protože jestli je pan Opatřil nejstarším zastupitelem podle data narození, já jsem v tuto chvíli nejdéle sloužícím zastupitelem a jsem už opravdu pamětník – začínám své sedmé volební období jako zastupitel.

Musím poděkovat voličům za hlasy jak pro Občanskou demokratickou stranu, tak pro moji osobu. Opravdu si toho výsledku vážím.

Většina vás přítomných v tomto sále ví, že se starám o postiženého syna a na to opatrování jsem tak nějak zůstal sám. Nechci z tohoto místa a z tohoto zasedání dělat hollywoodskou telenovelu, ale musím veřejně poděkovat své dceři, babičce tohoto syna paní Sehnalové, sestřenicím, tetě, jejich rodinám, všem přátelům a známým a všem, kteří mně s tímto údělem pomáhali a pomáhají. Protože bez nich bych se sem před vás vůbec nemohl postavit.

Volby a volební klání jako takové nikdy není o jednotlivci a za letošní náš příznivý výsledek zasluhují uznání a poděkování všichni moji spolupracovníci, ti mladí obzvlášť. A všichni, kteří byli ochotní se na tu kandidátku napsat, předstoupit před veřejnost a požádat o její důvěru.

V druhé řadě blahopřeji ke zvolení do funkcí místostarostům, radním, ale i všem vám zastupitelům. Jste zvoleni do nelehkých funkcí, očekává se od vás mimo jiné uvážlivost, rozhodnost a odpovědnost. Všichni zastupujeme boskovické občany a je na nás, jak s tímto mandátem naložíme. Mluvím v množném čísle, protože starosta je jeden z devíti radních, jeden z dvaceti sedmi zastupitelů a má k dispozici jen a pouze jeden hlas, jako všichni ostatní. Veškerá rozhodnutí města, a to v jakémkoliv městském orgánu, jsou kolektivní rozhodnutí a starosta či místostarostové, případně i radní, jsou něco jako moderátoři diskuse nad jednotlivými problémy a nad hledáním cest k jejich řešení.

Dámy a pánové, před dvěma dny jsme byli svědky všech možných oslav 100. výročí vzniku Československa a z něj později vzniklé České republiky. Nevím, jak na vás, ale na mne tyto oslavy trochu působily i tak, že jsme nyní na nějakém rozcestí, a tak trošku nevíme úplně jednoznačně a přesně, jakým směrem se vydat dál. Je to velký úkol představitelů státu a zcela jistě jej zvládnou ke všeobecné spokojenosti obyvatel. Jsem ale přesvědčen, že v Boskovicích víme, kudy a kam dál jít a jak pro občany město rozvíjet.

Často se v projevech státníků a politiků, které jsme slyšeli, objevovalo slovo svoboda. Svoboda je široký pojem, a protože má pro člověka široký význam, její obsah se různě mění. Definic či výkladů svobody není málo, a jedna z nich hovoří o svobodě jako o možnosti či schopnosti volit, rozhodovat a jednat podle vůle, ať je jakákoliv. Ale současně nést za toto jednání a rozhodování odpovědnost. A zde se dostávám k tomu, proč o tom vlastně hovořím. Přál bych si, abychom si jako vedení města a radní a zastupitelé nabídli řešení vyvstalých či třeba někde přetrvávajících problémů; pokud bude existovat možnost, tak si nabídněme alternativy možných řešení. Nabídněme diskusi, diskutujme, nabídněme možnost, ať se k uvedenému vyjádří kdokoliv a kdykoliv. Nicméně zohledněme, jak této možnosti bylo využito, a musíme brát na zřetel, že i nevyjádření se k něčemu je vyjádření jistého postoje a nemůžeme ho hodit za hlavu. Se vší nám svěřenou pravomocí, ale i odpovědností.

Nikdy se nám nepodaří, aby se s jakýmkoliv rozhodnutím ztotožnili všichni a všem se to líbilo. Ale je na nás, abychom uměli tato naše rozhodnutí obhájit a vysvětlit. Vraťme se k věcnosti, argumentaci, něčemu, co se mnohdy nazývá selský rozum. Zkusme co nejvíce potlačit politizace problémů a pronikání ideologií do výše uvedených řešení. Jsme zde pro občany, jsme jejich zástupci a z toho místa vám všem nabízím prostor k jednání, k diskusi, k hledání a věřím, že i k nacházení těch řešení.

Je po volbách. Předvolební rétoriku nechme v archivech a vzájemnou diskusi přepněme do jiného modulu. Já vám to nabízím.

Není ani měsíc po volbách a já jsem slyšel tolik scénářů nejbližšího vývoje v Boskovicích, že si je ani všechny nepamatuju. Nevím, kde vznikají, šíří se ale rychle a poměrně spolehlivě. Beru je s úsměvem. S kolegy se shodujeme na tom, že programové prohlášení chceme vytvořit, dotvořit, odsouhlasit a poté všem předložit někdy na přelomu ledna či února příštího roku. Neočekávejte v něm žádná velká překvapení, většina byla popsána a vysvětlována v našich volebních programech. Nyní chceme připravit ke schválení rozpočet, vytvořit komise rady, dozorčí rady městem vlastněných společností a věnovat se každodenní rutinní práci. Není žádným tajemstvím to, že chceme řešit sportovní halu, knihovnu, možnost bydlení především pro mladé, pozměněný princip financování aktivně působících v kultuře a velice těžké bude dohodnout se na tom, kde vůbec mohou svoji činnost rozvíjet či vykonávat.

Není naším programem vše, co bylo učiněno, postavit na hlavu, vše negovat a vše, co udělalo předchozí vedení města, rozbourat a zrušit. Zde jim chci za jejich práci pro město v uplynulém období poděkovat. Na mnoha návrzích jsme se neshodli, s mnoha rozhodnutími jsem nesouhlasil, ale rozhodli dle své vůle, rozhodli demokraticky, podle zákona a je potřeba to respektovat. Nechystáme žádné plošné čistky, chceme se seznámit s chodem úřadu, příspěvkových organizací a městem vlastněných obchodních společností. Změny, ať organizační či personální, časem nastat mohou. Ale pokud budou, tak vždy vedeny snahou o optimalizaci, snahou maximálně využít potenciál všech uvedených společností a snahou po efektivitě jejich fungování.

Dámy a pánové, vám všem přítomným, ale i všem občanům našeho města přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, splnění osobních i pracovních cílů. Držte nám pěsti a buďte nám nápomocni. Děkuji za pozornost.

další zpravodajství