Jak to vidí nová opozice

Komunální volby v Boskovicích vyhrála ODS, jejíž lídr Jaroslav Dohnálek po několika dnech oznámil, že uzavřel koalici s hnutím ANO, STAN a Sportovci Boskovice, Volbou pro Boskovice s podporou TOP 09 a Boskováky. Lídrům stran, které končí v opozici, jsme položili otázku: Jak hodnotíte vznik a uspořádání nové koalice a jaká jsou podle vás hlavní rizika jejího vedení Boskovic v příštích čtyřech letech?


Hana Nedomová, ČSSD

Respektujeme novou koalici. ČSSD v Boskovicích za čtyři roky svého působení ve vedení města zrealizovala a připravila řadu projektů. Ke stavbě je připravena Fránkova knihovna (ZZN), položení inženýrských sítí pro obytný soubor za nemocnicí, lokalita Milánovy, zkapacitnění přetížené kanalizace zatrubněného potoka Bílkova, rekonstrukce ulic Podlesí, Na Hrázi, Pilské údolí – Podhradí, horní část Legionářské, Hybešovy a podobně. Schválen je investiční plán pro Nemocnici Boskovice. Připravena je půda pro další jednání se Správou železniční dopravní cesty, Jihomoravským krajem, Minervou a fyzickou osobou k řešení okružní křižovatky Nádražní-Sokolská, o záchytném parkovišti (možnost výstavby parkovacího domu) v lokalitě Nádražní. Centrum polytechnické výchovy nabídne k realizaci nové metody vzdělávání, bude sloužit neziskovým organizacím i veřejnosti. Na dobré cestě je vyjednávání o výkupech pozemků v Červené zahradě. ČSSD se v Boskovicích umístila ve volbách do zastupitelstva jako třetí. Přesto jsme do koalice nebyli přizváni. Není nám tak umožněno v těchto projektech pokračovat a podílet se na nich. Je nyní na občanech města, aby se vyjádřili k programovému prohlášení nového vedení města a chystaným změnám ve směřování rozvoje města.

Dagmar Hamalová, KDU-ČSL

Nejprve si dovolím zhodnotit výsledek voleb a nové uspořádání zastupitelstva z pohledu KDU-ČSL. Dosáhli jsme 11,71 % a ztratili téměř 2 tisíce hlasů. Poprvé od roku 1990 nebudeme v radě města. S výsledkem nejsme spokojeni. Na druhou stranu jsme dlouhodobě měli v gesci pozici prvního místostarosty, ze všech místostarostek nejdéle 14 let senátorku Jaromíru Vítkovou. Ohlasy a zpětná vazba na naší práci v širokém záběru oblastí místostarostování jsou velice pozitivní. Myslím, že KDU-ČSL, naši kandidáti a političtí lídři, máme důvěru velké části boskovických voličů. Zkušenosti uplatníme a budeme aktivními zastupiteli.

Co se týká hodnocení výsledku voleb jako celku. Velkým přínosem letošních boskovických voleb je posílení mladých v zastupitelstvu a v politických uskupeních. Překvapili Piráti, kteří dokázali velké části voličů témata (často šlo o témata společná pro více politických uskupení) podat a vysvětlit srozumitelně a pozitivně.

Hlavní slovo ve vyjednáváních měla vítězná ODS, a ta určila rozložení sil v zastupitelstvu. Respektujeme vítěze voleb a jeho volbu koaličního týmu. Myslím si, že nově utvořená koalice bude čelit třem limitům. Bude vyžadovat programové kompromisy, nejen u témat jako hala a knihovna. Bude záležet, zda se podaří sladit dva různé politické a komunikační styly. Navíc jde o koalici s křehkou většinou. Pozitivní pro město Boskovice je, že jsme si napříč koaličními a opozičními stranami potvrdili vůli pro konstruktivní komunikaci a spolupráci.

Radek Šamšula, Piráti

Jelikož nová koalice teprve vzniká a zatím známe pouze předjednané personální obsazení nové rady města, dá se jen těžko odhadnout, jaké budou její programové priority a jak moc se budou shodovat nebo rozcházet s naším programem. V programech stran, které jednají o vzniku nové koalice, vnímáme značné rozdíly, a budeme napjatě sledovat, s jakým společným programem nová koalice přijde.

Máme například obavu o výstavbu knihovny v budově ZZN, která už je nyní ve stádiu projektové dokumentace. Knihovna už více než 20 let sídlí v provizorních prostorách. Projekt takového rozsahu by měl mít širokou shodu napříč stranami zastupitelstva, aby právě po volbách nedošlo k jeho zastavení.

Jako Piráti vstupujeme do neznámých vod, ale očekáváme, že v nich najdeme slušnost a otevřenost a dodržování toho, co bylo řečeno. Po skončení sčítání hlasů jsem na dálku gratuloval ODS k vítězství a nabídl setkání a jednání o vzniku nové koalice. Přestože pan Dohnálek deklaroval, že se chce sejít prakticky se všemi stranami podle pořadí, v jakém skončily ve volbách, a zmínil to i v našich předchozích rozhovorech, k setkání nedošlo. Tento postup v nás nebudí pocit otevřenosti a upřímnosti, i proto tedy pochybujeme o otevřenosti nově vznikající rady vůči zastupitelstvu, potažmo veřejnosti. Přesto jsme připraveni jednat podle svého nejlepšího svědomí a těšíme se na konstruktivní opoziční práci.

Vladimír Farský, KSČM

Předně bych chtěl uvést, že o složení nové koalice jsem se dozvěděl od několika jednotlivců přes telefon, tedy neoficiálně. Kolik bude radních z jednotlivých uskupení a kdo konkrétně, mě neinformoval nikdo. Z toho plyne, že se v podstatě nemám moc co k čemu vyjadřovat. Bude-li ale opravdu koalice ve složení, jak je avizováno, počkám, jak se poperou s programovým prohlášením, tedy jak si poradí s rozdíly ve volebních programech. Jinak řečeno, na jaké kompromisy by byl každý ochoten kývnout.

Co se týče konkrétních věcí, které hýbou Boskovicemi, nemocnice je v černých číslech a je našlápnuto na skvělý hospodářský výsledek i v příštím roce, ať bude na radnici sedět kdokoliv. Stavba Polycentra na Slovákové je v běhu a nikdo ji už nezastaví. Tak, jak chtěli občané, opravují se ve velkém chodníky a silnice, takže v tomto ohledu jsem spokojen. Otázkou ale je, co bude s knihovnou, umístěním sportovní haly, výkupem pozemků v Července, výstavbou sociálních bytů a dalšími věcmi, které novému vedení přistanou na stole a bude je muset řešit.

Největším rizikem, což lze říci i obecně, bude nalezení shody a kompromisů tak, aby se nikdo necítil pouze jako stafáž a nezačal přemýšlet o vypovězení koaliční smlouvy.

další ankety