Ze zastupitelstva: Poslední jednání proběhlo v poklidném duchu

Boskovičtí zastupitelé ukončili ve středu své čtyřleté působení bez konfliktů a bez vážnějších debat. Dali jméno nové ulici, upravili rozpočet a rozešli se se starostčiným přáním úspěchu v blížících se komunálních volbách.

Končí poslední zastupitelstvoKončí poslední zastupitelstvo   foto: Tomáš Trumpeš

Klidný průběh zastupitelstva předznamenal už úvodní bod dotazů a připomínek občanů – na zastupitele se totiž nikdo neobrátil. Poté zastupitelé opět bez diskusí schválili smlouvu, na základě které město poskytne nemocnici investiční dotaci ve výši 8 milionů korun. Částku schválili zastupitelé už na minulém jednání, nyní tedy už jen posvětili smlouvu, na základě které nemocnice obdrží peníze na nákup konkrétního přístrojového vybavení.

Ulice U Lomu

Ze dvou názvů vybírali zastupitelé název pro novou ulici v lokalitě Pod Střelnicí, kde vzniká nová zástavba. Mezi majiteli pozemků proběhla anketa, ze které poměrně vyrovnaně vzešly dva názvy – U Lomu a Na Střelnici. Developer z firmy Real AP požádal, aby zastupitelé hlasovali o obou variantách. „Návrh Na Střelnici se nám nejeví jako dostatečně vhodný, protože už máme ulici Pod Střelnicí. Pravidla pro označování ulic nedoporučují podobné názvy, má to dopad na praktické záležitosti – třeba složky Integrovaného záchranného systému, kdy dochází k záměně ulice jen o předložku a ke zmatení dojezdu těchto složek. Tuto variantu nedoporučujeme,“ vysvětlila vedoucí odboru kanceláře tajemníka Miluše Rozkošná. Zastupitelé se doporučení drželi a nová ulice dostala název U Lomu.

Cena za kulturu

Vedení města zrevidovalo pravidla, na základě kterých bude v Boskovicích udělována jednou za tři roky Cena za kulturu. Nově je navrženo zřídit jednorázovou komisi, která bude laureáty nominovat. Její složení se bude schvalovat vždy před vyhlášením. První Ceny za kulturu byly uděleny v roce 2017, kdy ji získali Jaroslav Bránský a František Ostrý, následně by tedy měly být uděleny v roce 2020, a to za období 2017–2019. Cena bude udílena jednak za výjimečný počin v uvedeném období a také za celoživotní přínos.

Rozpočtové opatření

Po sérii organizačních a majetkových bodů se zastupitelé dostali také k obvyklé aktualizaci letošního rozpočtu města. Změny rozpočtu se opět obešly bez velkých diskusí, jednalo se především o formální úpravy a zapracování nejrůznějších dotací. K výraznější změně došlo u Centra polytechnické výchovy, kde se část prostředků přesouvá až do příštího roku. Celkově změny znamenají snížení letošního rozpočtového schodku o necelých 6 milionů korun. „Předpokládaný zůstatek na konci roku se zvýšil z předpokládaných 8 375 000 na 14 279 000 korun,“ uvedla vedoucí finančního odboru Dana Baláčová.

Opozičního zastupitele Jaroslava Dohnálka (ODS) zajímalo, proč se odkládá na příští rok oprava elektroinstalace v městském bytovém domě na Wolkerově ulici číslo 2. Vedoucí správy nemovitostí Petr Vychodil z majetkového odboru vysvětlil, že investice bude náročnější, než se předpokládalo, tudíž je třeba vyhlásit nikoliv poptávkové, ale veřejné výběrové řízení, a letos už se proto stavba nestihne připravit.

Zdržení polytechnického centra

V bodě dotazů a připomínek zastupitelů se na závěr jednání řešila především stavba polytechnického centra u základní školy na Slovákově ulici. Podle opozičního zastupitele Jiřího Pevného (Sportovci) nabrala stavba dosti značný skluz. „Já to odhaduju na dva měsíce,“ uvedl na zastupitelstvu. Podle starostky Hany Nedomové (ČSSD) si město bude se stavební firmou vyjasňovat upravený stavební harmonogram na kontrolním dni. Jiřího Pevného dále zajímalo, jestli tento skluz nebude mít vliv na termín dokončení celé stavby, plánovaný na květen příštího roku, a zda by nemohly vzniknout nějaké škody s vyúčtováním dotací. Podle starostky je tato problematika ošetřena ve smlouvě a město vyvíjí tlak na to, aby se harmonogram dodržoval. „Pořád věříme, že se tento skluz dá narovnat,“ vyjádřila se starostka.

Podle Jiřího Pevného zdržení způsobilo problémy škole a také atletickému oddílu, který využívá hřiště na Slovákově ulici. Podle starostky se tyto problémy podařilo vyřešit. Ředitel školy a opoziční zastupitel Vladimír Ochmanský (ODS) doplnil, že je rád, že škola bude moci hřiště využívat. Pro školu bude asi nejvíce nepříjemné napojování kanalizace na školu v říjnu. „Nicméně, věřím, že to zvládneme i bez nějakého ředitelského volna,“ uvedl ředitel Vladimír Ochmanský.

Po ukončení zastupitelských připomínek už zastupitele čekal závěr posledního jednání. „Dovolte mi, abych vám poděkovala za čtyřletou spolupráci a odvedenou práci v zastupitelstvu města. Rovněž bych chtěla poděkovat členům finančního i kontrolního výboru. A chtěla bych vám popřát do dalšího volebního klání hodně úspěchů,“ rozloučila se starostka Hana Nedomová.

další zpravodajství