Obchvat na Jevíčko vypadá jako utopie

Ulevit dopravě ve městě přesměrováním projíždějících vozidel ve směru na Jevíčko pomocí obchvatu nevypadá jako příliš reálný projekt. Radnice sice vybrala jednu variantu, kraj však záměr nepodporuje a samo město ho prakticky nemůže ufinancovat. Zaznělo to na setkání s veřejností, které se konalo koncem června na boskovické radnici.

Pro řešení obchvatu na Jevíčko si boskovická radnice v minulosti nechala vypracovat tři varianty řešení. Nakonec byla jako nejvhodnější vybrána varianta číslo 2, tedy ta nejdražší – odklonit tranzitní dopravu na kruhovém objezdu u nemocnice směrem do průmyslové zóny a odtud pokračovat podél železniční trati na severovýchod, kde by se obchvat napojil na stávající silnici vedoucí ve směru na Jevíčko.

Toto řešení, včetně odklonu dopravy v jižní části města pro auta přijíždějící od Blanska, bylo vyčísleno na 155 milionů korun. Přinést by mělo odlehčení křižovatky u hotelu Slavia.

Zhodnocení jednotlivých variant provedla projekční kancelář Matula, která posuzovala několik kritérií: odklonění od obytné zástavby, zvýšení bezpečnosti provozu, odlehčení kritických místních komunikací a křižovatek, využití v rámci vnitroměstské dopravy a investiční náklady. „Ze srovnání variant vychází nejpříznivěji varianta číslo 2, ale ovšem pouze za předpokladu realizace i její jižní části. Naopak bez možnosti realizace jižní části je nejpříznivější varianta číslo 1, tedy varianta dle platného územního plánu,“ píše se v posudku.

Varianta číslo 1 předpokládala, že by auta pokračovala z ulice Nádražní rovně podél kolejí, které by v polích nová silnice mimoúrovňově křížila a dál se rovněž napojila na silnici na Jevíčko. Tato varianta byla odhadnuta na 131 milionů korun a neřeší situaci na křižovatce u Slavie.

Podle místostarostky Dagmar Hamalové (KDU-ČSL) se ovšem vítězná varianta ve své jižní části zkomplikovala plánovanou obytnou výstavbou za nemocnicí. „U odlehčení ulice Mánesova ve směru od Blanska je problém, dopravu není kam odklonit, protože bychom se dostali už blízko lokality, kde by měla probíhat výstavba rodinných domů a další zástavba. To znamená, že obchvat nám úplně nevyřeší přetížení u Slavie, ze směru od Blanska dopravu neodkloníme. I tak by to byl velký posun,“ vysvětlila místostarostka.

měření tranzitní dopravy podle vedoucího investičního odboru Petra Zouhara jednoznačně vyplývá, že největší tranzit přes Boskovice je právě ve směru od Brna ve směru na Jevíčko. „Tranzit směrem na Prostějov ani na Blansko není tak vysoký,“ popsal Petr Zouhar.

Zásadní problém obchvatu spočívá ovšem v tom, že Jihomoravský kraj k němu zaslal nesouhlasné stanovisko. „Z jejich pohledu je to neekonomická záležitost,“ uvedl petr Zouhar. Boskovice by podle kraje měly počkat na dálnici D43, případně hledat zlepšení jen na jednotlivých problematických bodech v rámci města. Místostarostka Dagmar Hamalová doplnila, že další osud obchvatu bude záležet na jednáních příštího vedení města s Jihomoravským krajem. Kraj sice podle ní uvedl, že neshledává dostatečné důvody k tomu, aby obchvat podpořil, doprava nicméně stále roste. Kraj totiž záměr posuzoval podle starších údajů o intenzitě dopravy a město má nyní k dispozici nová čísla.

Pole za městem, kudy by obchvat potenciálně vedl
Pole za městem, kudy by obchvat potenciálně vedlfoto: Tomáš Znamenáček

A jakou úlevu by obchvat za 155 milionů mohl přinést? Podle měření tranzitní dopravy, které probíhalo loni v květnu, to vychází následovně: Ve směru od Brna činí podíl aut pokračujících jako tranzit na Jevíčko přibližně 16 procent. Z asi 1 300 aut, které od Brna přijely během osmi hodin, by jich tedy na obchvat mohlo odbočit asi 200. V opačném směru je procento vyšší, od Jevíčka pokračuje na Brno 25 procent aut, z celkové tisícovky je jich něco přes 250. Zde je však důležité dodat ještě jednu důležitou věc – ve výzkumu tranzitní dopravy pochopitelně není započítaná doprava uvnitř města, tedy například auta, kterými lidé směřují na nákup do Kauflandu a zpět. Hustotu dopravy na křižovatce u Slávie ve směru od Brna by tedy obchvat snížil ještě méně, než je zmíněných 16 procent.

Vybudování obchvatu na Jevíčko předpokládá také poměrně rozsáhlé výkupy pozemků podél stávající trati. To by přípravu stavby významně prodloužilo. „Pozemků, které tam vlastní město, je opravdu minimum,“ uvedl Petr Zouhar.

Bez významné finanční spoluúčasti kraje je záměr pro Boskovice prakticky nereálný. „Město naší velikosti na to nemá finanční zdroje,“ vyjádřila se jasně starostka Hana Nedomová (ČSSD). Pro kraj je důležitější prosazovat stavbu D43, která by problém s dopravou ve směru na Jevíčko rovněž řešila. „Dokud je záměr D43, Jihomoravský kraj nechce na obchvat Boskovic přistoupit,“ dodala starostka.

další zpravodajství