Z radnice: rozpočtové opatření, noví ředitelé, místa ve školkách

Novinky z boskovické radnice, které vedené města oznámilo po zasedání městské rady na konci května. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Na místě bývalé Slámovy pily by mělo dojít k výstavbě domu seniorůNa místě bývalé Slámovy pily by mělo dojít k výstavbě domu seniorů   foto: Tomáš Trumpeš

Závěrečný účet za rok 2017 a rozpočtové opatření

Boskovická městská rada projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet města a účetní závěrku za rok 2017. Podle vedoucí finančního odboru Dany Baláčové dopadlo dobře i přezkoumání hospodaření města v roce 2017. „Auditorka města nezjistila žádné chyby a nedostatky,“ uvedla Dana Baláčová. Výsledek městského hospodaření byl nakonec výrazně příznivější, než se původně plánovalo – to je ovšem způsobeno především tím, že několik investičních akcí bylo přesunuto na letošek. Místo plánovaných 65 milionů schodku tak nakonec loňské výdaje převýšily příjmy o více než 14 milionů korun.

Letošní rozpočet je proto výrazně schodkový a počítá s tím i třetí rozpočtové opatření, které rada odsouhlasila a nyní ho bude schvalovat červnové zastupitelstvo. Na příjmové straně rozpočtu toto rozpočtové opatření zohledňuje navýšení daňových příjmů, naopak se příjmy snižují o 5 milionů korun, což byla částka, kterou město plánovalo získat z prodeje budovy O2. Se záměrem prodeje však zastupitelé nesouhlasili. Zařazeno do rozpočtu bylo také několik dotací, které město získalo – na Husí slavnosti, pro Zdravé město, na pořízení elektromobilu, na opravu zvonice v Bačově, údržbu cyklostezek či požární ochranu.

Mezi nejdůležitější návrhy změn výdajů patří oprava kanalizace v sokolovně za 400 tisíc korun, rekonstrukce dešťové kanalizační sítě u obřadní síně za 250 tisíc a dále investice do nebytových prostor ve vlastnictví města, navýšení veřejného osvětlení, optimalizace systému třídění odpadu, pořízení elektromobilu a výdaje na komunální volby.

„Zůstatek na konci roku by byl 8 milionů 375 tisíc korun. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 399 milionů a výdaje přes 453 milionů korun,“ přiblížila výsledné parametry rozpočtu po rozpočtovém opatření vedoucí finančního odboru.

Noví ředitelé škol

Na základě výsledků konkurzního řízení jmenovala rada Dagmar Burianovou ředitelkou boskovické mateřské školy a Vladimíra Ochmanského ředitelem základní školy. O výsledcích konkurzu jsme informovali v samostatném článku.

Zápis dětí do mateřské školy

Na všech třech pracovištích mateřské školy proběhl zápis. Volných míst mají školky 123 plus 32 nových míst v přístavbě na Bílkově. Zde vznikly dvě třídy, každá pro 16 dětí, přičemž by měly být využity pro děti do 3 let. Celkem bylo přijato 164 žádostí, z toho 29 žádostí dětí do 3 let. Zájem byl rozložen na všechna pracoviště. „V červnu budou probíhat schůzky s rodiči dětí, které byly zapsány, takže pohyby ještě mohou být,“ vysvětlila místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL).

Místo získají všechny děti starší tří let. Většina žadatelů je z Boskovic, nově mohou boskovické školky využívat i děti z Chrudichrom, kterých se zapsalo pět. Z jiných obcí je zapsáno ještě šest dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. „Velký je zájem ze strany rodičů dvouletých dětí. Původně paní ředitelka uvažovala o otevření jedné třídy pro dvouleté děti, nakonec budou zřejmě otevřeny dvě,“ popsala Dagmar Hamalová. Tyto třídy budou mít vedle učitelek posílený pedagogický personál. „Bude se jednat převážně o chůvy. Ve školce pracují nejen s plnými, ale i částečnými úvazky. Podstatné je, že je možnost žádat o dotace na tento pedagogický personál, takže nemáme obavy, že bychom třídy personálně neobsadili,“ doplnila místostarostka.

Hřiště na Zelené

Rada udělila souhlas s rekonstrukcí hřiště pro školní družinu u základní školy na náměstí 9. května. Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci za 1,7 milionu korun, vyměňovat se bude i povrch hřiště. Oprava bude probíhat o prázdninách.

Obědy pro děti

Podobně jako v loňském roce bude boskovická základní škola žádat spolek Women for Women o dotaci na úhradu obědů žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. V tomto školním roce využívá dotaci 14 žáků, předpoklad pro příští školní rok je 16 žáků. „Osvědčilo se to. Pro ty, kdo to potřebují, je to významná pomoc. Pan ředitel se setkal i s tím, že v průběhu roku přišla jedna z maminek s tím, že už příspěvek nepotřebují, protože tatínek si našel práci,“ popsala místostarostka Dagmar Hamalová.

Oprava kanalizace v sokolovně

Po opakovaných problémech s kanalizací na sokolovně, kterou město převzalo od roku 2017, se radnice rozhodla přistoupit k opravě ležaté kanalizace ve dvoře. Průzkumy prokázaly, že právě zde problém vzniká. Oprava by měla proběhnout o letních prázdninách, náklady se odhadují na 400 tisíc korun.

Oprava dešťové kanalizace u obřadní síně

V havarijním stavu je také dešťová kanalizace u obřadní síně na boskovickém hřbitově. Kanalizace je zčásti propadená a značně prorostlá kořeny stromů. Do kanalizace je svedena voda z rekonstruované střechy smuteční obřadní síně a ze střechy nad přísálím. Při prudkých deštích a také při jarním tání sněhu na střeše dochází k zahlcení kanalizace, nastoupání vody a zatékání. Předpokládaná cena opravy činí 250 tisíc korun.

Město koupí elektromobil

Boskovice budou mít nové služební vozidlo s alternativním pohonem, totiž elektromotorem napájeným dobíjecími akumulátory. Předpokládané náklady činí 330 tisíc korun, z toho 100 tisíc dostalo město od ministerstva životního prostřední. Náklady na pohon vozidla činí přibližně 60 haléřů za kilometr.

Festival seriálů nebude

Pořadatelé ze společnosti Orbis Pictures se rozhodli zrušit letošní ročník festivalu seriálů, který vloni v Boskovicích proběhl poprvé. Městu se tím uvolnily finanční prostředky, kterými chtělo na festival přispět. Podle místostarosty Petra Malacha (ČSSD) se rada rozhodla přesměrovat 30 tisíc na doplnění značení rozšířeného okruhu XCO trailu v Doubravách a dalších 30 tisíc na renovaci nátěrů na dřevěných prvcích dětských hřišť.

Byty pro seniory na Hybešově

Na místě bývalé Slámovy pily by mělo dojít k výstavbě domu seniorů. Připravuje ho soukromá brněnská společnost Dům seniorů U Lípy, kapacita by měla být 84 osob. „Je to developerský projekt. Původně zde měly stát dvojdomky, původní majitel prodal celé území novému majiteli,“ popsala starostka Hana Nedomová (ČSSD). Rada města stavbu projednávala v souvislosti s jejím napojením na inženýrské sítě.

Záměr změny územního plánu na Července

Vedení města na tiskové konferenci po dotazech redakce Ohlasů vysvětlovalo, proč zastupitelé schválili záměr změny územního plánu u pozemku po lihovaru v Červené zahradě. Tato změna, pokud by byla v budoucnu opravdu schválena, by umožnila nikoliv pouze sportovní, ale také komerční využití. Pozemek je diskutovaný v souvislosti se stavbou haly a řešením celého sportovního areálu, město navíc jedná o jeho odkupu od Jana Paroulka. „Drobná komerce je důležitá pro rozvoj celého území, i pro případný vývoj výkupu pozemků a dalších záměrů, které by tam mohly být nejen ve vazbě na sport, ale zajištění dalších služeb pro sportovce – ubytování, hotelové služby, stravování,“ uvedla starostka Hana Nedomová. Radnice si podle ní otvírá dveře k tomu, aby mohla s pozemky efektivně nakládat při plánování areálu.

Jednání o nafukovačce

Vedení města má za sebou první jednání se zástupci halových sportů, kteří by měli využívat nafukovací sportovní halu. Tu město plánuje zakoupit a zprovoznit na hřišti u základní školy na Sušilově. Zastupitelé už schválili peníze na její pořízení, od některých však zazněly pochybnosti, jestli budou zejména florbalisté a volejbalisté o využití přetlakové haly stát. Mohou totiž jezdit do nedaleké Svitávky, kde zanedlouho dokončí novou sportovní halu, a nedůvěru především budila možná kvalita povrchu v nafukovací hale. „První jednání proběhlo, i když nás nebylo tolik, jak bychom si představovali. Vzešly dotazy a připomínky, řešili jsme hlavně povrch, nyní prověřujeme povrch z Ameriky a kluby se mají zhruba do 10. června vyjádřit, jestli mají zájem v přetlakovce sportovat,“ upřesnil místostarosta Petr Malach.

Cena za knihovnu

Někteří opoziční zastupitelé nepovažují umístění nové knihovny do budovy dnešního Mountfieldu na ulici Kapitána Jaroše za finančně výhodné, a tak redakci Ohlasů zajímalo, jestli město pracuje s nějakým oficiálním odhadem. Podle starostky Hany Nedomové se odhady na všechny varianty pohybovaly od 50 do 70 milionů korun, ale konkrétní představu dá městu až výkaz výměr, který je nyní zpracovávaný jako součást projektové dokumentace. Jakékoliv další odhady zastupitelů jsou podle starostky spekulace.

Kdy se začne stavět polytechnické centrum

V nejbližší době by se mělo začít stavět centrum polytechnické výchovy a vzdělávání v jámě po stavbě sportovní haly u základní školy na Slovákově ulici. Podpis smlouvy se stavební firmou se podle starostky zdržel kvůli doložení kvalifikačních podkladů, jak je ukládá zákon. Jedním z podkladů byl i certifikát ze zahraničí, na jehož doručení se čekalo. Po jeho převzetí už je možné podepsat smlouvu a začít stavět. „Stavba připravena je,“ uzavřela starostka Hana Nedomová. Na úřední desce byla už také zveřejněna související dopravní omezení na Bílkově ulici. Platit mají od 11. června. Po tomto datu se tak dá čekat, že se do jámy vrátí stavební ruch.

další zpravodajství