Ze zastupitelstva: konec nafuko­vačky, peníze pro nemocnici a konflikt zastupitelů

Boskovické zastupitelstvo zvolené v roce 2014 se sešlo ke svému předposlednímu jednání. Nejvýznamnějším rozhodnutím, které zastupitelé učinili, bylo ukončení snah o pořízení přetlakové sportovní haly. Schůze skončila ostrou výměnou názorů mezi Radkem Mazáčem (Sportovci) a Milanem Kolínským (ČSSD).

foto: Tomáš Trumpeš

Začátek zastupitelstva se naopak nesl v klidném duchu. V bodě věnovaném dotazům a připomínkám zastupitelů se neozval nikdo z občanů.

V bloku věnovaném prodeji nebo směně městských pozemků se zastupitelé zastavili jen u bodu, který řešil dodatek ke kupní smlouvě se společností Rezidence Mánesova s. r. o., která přestavuje kotelnu na Mánesově ulici na bytový dům. Zastupitelé měli souhlasit s prodloužením termínu, do kterého má být stavba zkolaudována, z konce roku 2018 na konec roku 2020. Investor dále žádá o souhlas se změnou stavby před jejím dokončením. Investiční odbor a městský architekt se změnou souhlasili, dodatek zastupitelé schválili. Nyní musí firma získat souhlas stavebního úřadu. Zastupitel Jiří Pevný (Sportovci) nicméně v diskusi upozornil, že občané, kteří bydlí sousedství, mají obavy a jsou nespokojení nad tím, že investor nedodržuje to, na čem se s nimi údajně dohodl a co jim přislíbil. Budou však mít možnost vyjádřit se během stavebního řízení, jehož jsou jako sousedé účastníky. Město by podle něj ale mělo při svém jednání s investorem brát tento názor občanů v potaz.

Konec nafukovačky a peníze pro nemocnici

Překvapivý úvod mělo projednání rozpočtového opatření. Starostka Hana Nedomová (ČSSD) rovnou předeslala, že připravila přímo na zastupitelstvo protinávrh, který se týká přesunu peněz určených na pořízení přetlakové sportovní haly na hřiště u základní školy na Sušilově ulici. Té už předcházela bouřlivá debata na minulém zastupitelstvu, kdy na ni koalice vyčlenila peníze. Nyní však starostka po jednání se sportovními kluby navrhla záměr odvolat a z 10 milionů určených na akci v rozpočtu 8 milionů rovnou přesunout do nemocnice na nákup přístrojů. „Prověřila jsem si vyjádření sportovních klubů k přetlakové hale na ulici Sušilova. Rada chtěla vyjít vstříc požadavkům sportovců na základě vyjádření sportovců ze sportovní komise. Toto vyjádření ale bohužel nekoresponduje s tím, jak se vyjádřili v rámci sportovních klubů. Sportovní kluby změnily názor a nemají o halu zájem,“ vysvětlila starostka Hana Nedomová.

Opozice rozhodnutí podrobila kritice. Jednak žádala vysvětlení, proč se z 10 milionů přesouvá 8 a na co zůstanou ve výdajích na přetlakovou halu 2 miliony. A dále chtěla znát jasnější představu, na co 8 milionů půjde. „Bez jakékoliv informace takto přehazovat miliony se mi moc nelíbí,“ vyjádřil se kupříkladu opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek (ODS).

Radek Mazáč (Sportovci) připomněl, že sportovní kluby se vyjádřily také k tomu, že chtějí sportovní halu, ale odmítly provizorní řešení v podobě haly přetlakové. Také on uvedl, že přesun 8 milionů by si zasloužil přípravu a ne rozhodnutí bez jakýchkoli podkladů. Podle Jaroslava Dohnálka není pravda, že sportovci změnili názor – na počátku se totiž mluvilo o nafukovací hale na jiném místě a v jiných parametrech. V kritice ho doplnili i zastupitelé za Sportovce. „Na úseku sportu jsme ztratili rok. Rok energie, rok práce inženýrů na investičním odboru, rok svolávání sportovních komisí. My jsme zde jako zastupitelé za Sportovce od samého začátku avizovali, že sportovní kluby žádnou nafukovací halu nechtějí a nepotřebují. Jednáme s nimi neoficiálně, nepotřebujeme žádné komise. Kromě toho jsme vyhodili peníze za projektovou dokumentaci,“ kritizoval vedení města Jiří Pevný. „Normální hospodář by si zjistil, jaká je potřeba, a následně by činil,“ doplnil ho kolega Radek Mazáč.

Starostka Hana Nedomová nedokázala vysvětlit, proč se nepřesunou všechny peníze a nezůstane jen částka určená na zaplacení projektové dokumentace ve výši 300 tisíc. Uvedla, že zbytek peněz zůstane rozpočtu a na konci roku spadne do nevyčerpaných položek, případně mohou zastupitelé rozhodnout o jejich dalším využití. Přesunem 8 milionů chce starostka urychlit možnost využití peněz nemocnicí, protože díky tomu už zářijové zastupitelstvo bude moci schvalovat konkrétní smlouvy. „Měla jsem teď v nemocnici rodinného příslušníka, putoval přes dva až tři pokoje a na každém byly jiné postele. To pro mě bylo velké překvapení,“ vyjádřila se mimo jiné starostka města.

Konkrétní představu o využití peněz nastínil zastupitelům jednatel nemocnice Miloš Janeček: „Investice jsou dvojího typu, tyto peníze by měly jít do přístrojové techniky. Existuje tabulka rozdělená na tři kategorie, první je řekněme urgentní. Co jsem si teď poznamenal: nová laparoskopická věž pro chirurgii zhruba za 1,5 milionu; jeden nebo dva ventilátory pro jednotky intenzivní péče – jeden stojí 800 tisíc korun; je tam havarijní porodní lůžko v hodnotě 300 tisíc korun. Laboratoře potřebují nové mikroskopy. Všechno, o čem hovořím, jsou zastaralé přístroje a udržují se při životě. Odebírá se plazma, která se velmi výhodně prodává, ale mrazící boxy jsou za hranicí životnosti, takže už se nám stalo, že jsme museli zavolat mrazicí kamion a akutně to do něj přeskládat, aby se mrazák opravil. Potom jsou to endoskopy a gastroskopy. A byly by to i další věci.“

Z dalších změn v rozpočtu došlo na straně příjmů především ke snížení o 5 milionů korun zrušením záměru prodat dům O2 na ulici Kapitána Jaroše. Ve výdajích bylo z větších položek schváleno 400 tisíc na opravu kanalizace v sokolovně a rekonstrukci dešťové kanalizace u obřadní síně za 250 tisíc, opravy zvonice na Bačově za 138 tisíc, kotle ve stacionáři Emanuel, optimalizace třídění odpadů nebo investice do nových sloupů veřejného osvětlení. Rozpočtové opatření počítá se schodkem 54 milionů a zůstatkem na konci roku ve výši 8 375 tisíc korun na účtech města.

Po poradě zastupitelských klubů podala opozice protinávrh, na základě kterého se o využití 8 milionů korun mělo rozhodnout až na dalším zastupitelstvu. Jaroslav Dohnálek naznačil, že by mohlo být klidně za pár týdnů i mimořádné jednání zastupitelstva, které by se týkalo pouze tohoto bodu. Chtěl mít na stole ale jasné podklady, jak bude s penězi naloženo. Tento protinávrh však nebyl schválen a posléze zastupitelé odsouhlasili variantu navrhovanou starostkou. Nemocnice tedy 8 milionů získala hned.

Závěrečný konflikt

V závěrečném bodě dotazů a připomínek zastupitelů se Radek Mazáč ostře pustil do zastupitele za ČSSD Milana Kolínského. Na minulém zastupitelstvu se ho Radek Mazáč dotázal, kdo zaplatí případnou ztrátu, pokud nemocnice prohraje spor s bývalým náměstkem Tomášem Julínkem. Milan Kolínský mu odpověděl dopisem, se kterým seznámil i ostatní zastupitele. Odpověď však podle Radka Mazáče v dopise chybí, proto otázku na zastupitelstvu zopakoval. „Já jsem vám odpověděl a další odpověď ode mě nečekejte,“ reagoval Milan Kolínský. Radek Mazáč se svými dotazy pokračoval a citoval rozhodnutí soudu, který konstatoval, že odchod náměstka byl účelový. „Nemocnici vznikne škoda ve výši statisíců, možná dvou milionů korun. A vy se jako radní neumíte postavit k tomu, kdo tuto škodu zaplatí,“ konstatoval Radek Mazáč a následně se ohradil proti tomu, že ho Milan Kolínský v dopise obvinil z osobních útoků na starostku města. „Rád bych vás vyzval k tomu, jestli byste mi mohl odpověď, jaké útoky z mé strany na osobu paní starostky byly,“ uvedl zastupitel za sportovce. „Já se s vámi skutečně nemíním na této úrovni bavit,“ reagoval opět stručně Milan Kolínský.

Radek Mazáč odmítl, že by jeho zastupitelská kritika vedení města měla podobu osobních útoků. A připomněl, že osobním útokům v minulosti čelil od ČSSD on sám, a to před několika lety ze strany Josefa Bašného, který byl nedávno krátce předsedou místní organizace. Nakonec se domohl u soudu omluvy. „Toto byl osobní útok, pane Kolínský. Já si nejsem vědom, že bych osobně útočil na paní starostku. Jestli nemáte důkaz, tak mě v dalších veřejných dokumentech neosočujte,“ ukončil své vyjádření Radek Mazáč.

Zastupitel Jaroslav Dohnálek vyslovil podnět, aby na zastupitelstvo přišel někdy také městský architekt Zdeněk Fránek. „V městských tiskovinách čteme, jak některé věci hodnotí, ale jestli by nebyla možnost hovořit s ním naživo o některých chystaných projektech,“ vyjádřil se bývalý starosta. Starostka Hana Nedomová odpověděla, že rada připravuje seminář pro zastupitele s městským architektem. Ale i pozvání na zastupitelstvo je podle ní možné. Připravuje se i veřejné setkání.

Zastupitel Jiří Pevný se znovu zeptal na stav laviček v letním kině, které mají být před sezónou vyčištěny a má být obnoven ochranný nátěr. Zatím se tak ale nestalo. Podle místostarosty Petra Malacha (ČSSD) se to stihne do 29. června, kdy se bude v letním kině konat první akce.

Zastupitel Oldřich Grulich dal podnět na rozšíření křižovatky na výjezdu z ulice Sokolská směrem k Růžovému náměstí. Podle místostarostky Dagmar Hamalové se tím bude zabývat dopravní komise a chystá se i setkání s veřejností na téma doprava, a to 25. června v 17 hodin.

další zpravodajství