Z radnice: výzdoba trafostanice, informační systém pro nemocnici, knihovna a hala

Novinky z boskovické radnice, které vedené města oznámilo po zasedání městské rady v půli května. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Současná výzdoba trafostaniceSoučasná výzdoba trafostanice   foto: Tomáš Trumpeš

Nový reklamní spot

Město představilo nový spot, který má propagovat Boskovice a nese titul Hledáte město, kde to opravdu žije? Spot zpracovala společnost Studioedit Bronislav Šmatera, spolupracoval na něm také tiskový mluvčí radnice Jaroslav Parma. Spot stál 50 tisíc korun a je připraven v české a anglické verzi. „Kromě umístění na web a Facebook města budeme spot využívat k propagaci města na veletrzích cestovního ruchu, kterých se účastníme, a dále na různých konferencích a seminářích, kterých se zástupci města účastní a je tam požadavek na prezentační spot. Také bych chtěl nový spot nahrát na flash disky a v reprezentativní krabičce s fotografií města používat jako propagační předmět. Pokud by se na městském informačním středisku umístil televizor, mohl by být spot prezentován i touto formou pro návštěvníky. Také ho můžeme dát jako nový spot společnosti Daruma na zvukový panel před Záložnu,“ popsal využití mluvčí Jaroslav Parma.

Výzdoba trafostanice

Město vyhlásí druhé kolo ankety, pomocí které chce vybrat návrh na grafické ztvárnění trafostanice za finančním úřadem. Radnice nejprve oslovila streetartového výtvarníka Pavla Lišku, aby vyhotovil tři návrhy, mezi kterými se mělo rozhodnout. Vzhledem k tomu, že se ozvali občané, kteří požadovali výběr z návrhů od více autorů, a přihlásili se také další výtvarníci a nabídli městu své návrhy, rozhodlo se vedení města pro druhé kolo ankety. Do toho postoupí vítězný návrh Pavla Lišky z prvního kola a přibudou k němu nově přihlášení.

Druhé kolo bude teprve vyhlášeno, hlasovat bude možné opět na webu i pomocí esemesek – podrobné instrukce vyjdou v červnovém městském zpravodaji.

Původně vybraný autor Pavel Liška obdrží domluvenou úhradu za původní návrhy i v případě, že jeho návrh nezvítězí. Radnice na celou akci vyhradila 80 tisíc korun, ale podle mluvčího Jaroslava Parmy tato částka převyšuje náklady, které bude potřeba uhradit. „Až se vybere návrh, uzavře se smlouva s konkrétním člověkem, tam se stanoví částka, za kterou to udělá. Nepředpokládá se, že by to dosáhlo 80 tisíc,“ vysvětlil Jaroslav Parma. Výzdoba by měla být hotová během července.

Nový informační systém pro nemocnici

Boskovická nemocnice bude pořizovat nový nemocniční informační systém (NIS) a zároveň uzavře servisní smlouvy na správu a podporu tohoto systému po skončení záruční doby. Stát ji to dle předpokladů bude přes 7 milionů korun, 4 miliony na pořízení systému a 3,2 milionu korun na čtyřletý servis. Část zakázky by měla být financována dotací z evropských fondů.

Současná servisní firma CompuGroup Medical vypověděla servisní smlouvu s účinností od roku 2019. „Vzhledem k tomu, že NIS nelze provozovat bez servisní podpory, je nutné pořídit systém zcela nový, včetně zajištění servisu. Nově pořizovaný NIS musí zajistit splnění všech legislativních požadavků, které se týkají nejen zpracovávání a vedení zdravotnické dokumentace a správy souvisejících nemocničních provozů, ale rovněž zajistí soulad s ochranou osobních údajů (GDPR) a bude připraven k budoucí kompletní elektronizaci zdravotnické dokumentace. Servisní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,“ sdělilo podrobnosti vedení města.

Nemocnice rovněž pořídí nový diagnostický systém pro imunohematologii za 4,4 miliony korun. Nový systém přinese zkvalitnění vyšetřování krevních skupin.

Dotace sociálním službám

Městská rada schválila dotace v rámci druhého kola dotačního programu pro sociální služby na území ORP Boskovice. Celkem bylo rozděleno něco přes 380 tisíc korun, z toho necelých 280 tisíc korun pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství.

Jedná se mimo jiné o finance pro společnost Podané ruce, která se i na Boskovicku stará o protidrogovou prevenci. „V Boskovicích probíhá pravidelná činnost této organizace jedenkrát týdně,“ uvedla místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL). Vedení města má k hodnocení této činnosti každoročně k dispozici výroční zprávu s konkrétními údaji.

Prodloužení smlouvy Mountfieldu

Uzavřením dodatku o smlouvě prodlouží město nájem společnosti Mountfield v budově na ulici Kapitána Jaroše až do konce roku 2019. Budova byla vybrána jako nové místo pro boskovickou knihovnu, která by měla vzniknout přestavbou objektu podle návrhu architekta Zdeňka Fránka, na radnici ale nepočítají, že by se v příštím roce s přestavbou začalo. Podle místostarostky Dagmar Hamalové si ovšem město prodloužením nájmu případné zahájení stavby nijak nekomplikuje, v případě potřeby by mohlo využít tříměsíční výpovědní lhůtu, která je ve smlouvě zakotvena.

Pozemky v Červené zahradě

Další jednání vedení města s advokátem Janem Paroulkem, který vlastní pozemky v Červené zahradě, proběhlo 11. května. Je dohodnuto, že se zpracuje znalecký posudek také na pozemky hotelu Velen, které majitel nově městu nabízí. Na parcely bývalého lihovaru už znalecký posudek vypracován byl. Současně město požádalo o provedení sond, aby se zjistilo, zda pozemky nejsou ekologicky zatíženy – nejasnosti v tomto pohledu panují okolo skládky, která je na pozemcích bývalého lihovaru. Sondy budou provedeny v průběhu června.

Místostarostka Dagmar Hamalová uvedla, že těmito kroky se jednání příliš nezdržují. „Je reálné, aby podzimní zastupitelstvo, případně další zastupitelstvo do konce roku nákup schválilo,“ vyjádřila se místostarostka.

Poslední jednání zastupitelstva souhlasilo se záměrem změny územního plánu pro pozemek po lihovaru z pouze sportovního na komerční využití. Podnět podal stávající vlastník ještě před zahájením jednání o prodeji.

Nafukovací hala

Na jednání zastupitelstva se ukázalo jako nejasné, zda boskovické sportovní kluby mají zájem o využívání nafukovací haly, kterou město plánuje pořídit do areálu základní školy na Sušilově ulici. Především se jedná o florbalisty a volejbalisty. Jednání s kluby na toto téma povede město na konci května.

Cizinci pro Alps

Již předchozí jednání městské rady se vyjádřilo k žádosti firmy Alps k ubytování cizinců pracujících pro uvedenou společnosti. Uvedené stanovisko zmíněná obchodní společnost potřebuje pro rychlejší získání pracovních víz a zkrácení čekací doby pro udělení víz z aktuálních přibližně 7 měsíců na asi 3 měsíce. Rada města vyjádřila zapojení společnosti Alps do programu agentury CzechInvest pro zrychlení vízové povinnosti zaměstnanců podporu. „Není to tak, že by město mohlo s něčím souhlasit, nebo nesouhlasit, šlo pouze o zapojení Alpsu do programu zkrácení doby vydání víz pro agenturní zaměstnance,“ vyjádřil se tajemník David Škvařil.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství